c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
November 2021, številka 47 / letnik XIII.
 

Predlog novega interventnega zakona oziroma deseti protikoronski paket, ki ga je pripravila Vlada z dodatnimi 180 milijoni evrov ukrepov za omilitev posledic epidemije, že čaka na potrditev v Državnem zboru. S sprejemom se mudi, saj naj bi bili novi dodatki izplačani še letos, predvideno je tudi podaljšanje nekaterih ukrepov, ki se iztekajo konec leta.

V tedenski osrednji temi izpostavljamo članek Odslej še več podatkov v registru transakcijskih računov, ki obravnava novelo ZPlaSSIED-A in povečanje transparentnosti izvajanja plačilnega prometa.

ZRSZ je sporočil, da se morajo brezposelni ali iskalci zaposlitve prijaviti v evidenco brezposelnih, sicer ne bodo mogli uveljavljati denarnega nadomestila v času slabih epidemičnih razmer.

Najbolj brane vsebine na portalu v zadnjem tednu so bile: Poenostavitve REK obrazcev, Znižanje plače iz naslova poslovne uspešnosti, Pasti razvrščanja prihodkov za potrebe dokazovanja do upravičenosti državne pomoči, Delo na domu učinkovit ukrep za omejevanje covid-19, Davčni odtegljaj pri nakupu avtorskih pravic in Odgovornost družbenikov družbe z omejeno odgovornostjo ter spregled pravne osebnosti.

V mesecu decembru vas vabimo k prijavi na spletni seminar Priprava računovodskih izkazov za leto 2021 - za kaj je še čas, da preverimo in razmislimo, s predavateljico mag. Darinko Kamenšek. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Odslej še več podatkov v registru transakcijskih računov    
mag. Mojca Kunšek
   
Z zadnjo spremembo Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) oz. novelo ZPlaSSIED-A je bila v slovenski pravni red prenešena Direktiva (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30.maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU (5. AML direktiva), ki določa še večjo transparentnost izvajanja plačilnega prometa.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Prijava v evidenco in uveljavljanje denarnega nadomestila v času slabih epidemičnih razmer
Preverite, kako se lahko v obdobju poslabšanih epidemičnih razmer prijavite v evidenco brezposelnih ali iskalcev zaposlitve. Denarnega nadomestila ne morete uveljavljati, če se niste prijavili v evidenco brezposelnih.

>> Znižanje plače iz naslova poslovne uspešnosti
V podjetju imajo sprejet interni akt, ki določa, da delavci prejmejo dodatek za poslovno uspešnost v določeni višini, pri čemer so kriteriji vnaprej določeni. Zaradi dolgotrajne epidemije so poslovali slabo, zaradi česar želijo na račun poslovne uspešnosti znižati plače. Ali lahko to storijo s sklepom, torej z enostransko odločitvijo, ali morajo delavci podpisati anekse?

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Poenostavitve REK obrazcev
S finančne uprave so nas že septembra obvestili, da prenavljajo in poenostavljajo REK obrazce. Številni obstoječi REK obrazci: REK-1, REK-1a, REK-2 in PNiPD se ukinejo in nadomestijo z enotnim REK-O obrazcem.

>> Pasti razvrščanja prihodkov za potrebe dokazovanja upravičenosti do državne pomoči
Upad prihodkov od prodaje je bil eden izmed kriterijev za ugotavljanje upravičenosti do državne pomoči. Zato je nujno, da si razjasnimo kaj so prihodki od prodaje.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Davčni odtegljaj pri nakupu avtorskih pravic
V družbi so v mesecu oktobru kupili in tudi že plačali več avtorskih pravic za ponatis slikovnega gradiva, objavljenega v sklopu strokovnih člankov v različnih revijah (on-line nakup). Omenjeno slikovno gradivo potrebujejo kot prilogo k avtorskemu članku, ki ga bo raziskovalec v kratkem objavil, kar je tudi razvidno iz kupljene licence.

>> Od 1. januarja 2022 obvezna vložitev zahtevkov za vračilo trošarine v elektronski obliki
Za osebe, ki opravljajo dejavnost in uveljavljajo vračilo trošarine, je od 1. januarja 2022 obvezna predložitev zahtevkov za vračilo trošarine v elektronski obliki preko informacijskega sistema davčnega organa.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Začasni ukrepi za preprečevanje širjenja okužb v upravnih zadevah
Dne 19. 11. 2021 je začel veljati nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah, s katerim se določajo začasni ukrepi za zavarovanje položaja strank in omogočanja odločanja organov v upravnih zadevah. Ukrepi se med drugim nanašajo na vlaganje vlog (tudi elektronskih), omejitev sodelovanja javnosti, pregledovanje dokumentov, vročanje in na podaljšanje določenih rokov.

>> Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO); veljavnost od: 4.12.2021 - sprememba
    • Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju; veljavnost od: 19.11.2021 - sprememba
    • Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22-24); veljavnost od: 24.11.2021 - sprememba
    • Sklep o uporabi Smernic o minimalnih merilih, ki jih mora izpolnjevati načrt za reorganizacijo poslovanja; veljavnost od: 24.11.2021
    • Sklep o uporabi Končnih smernic o menjalnih razmerjih za konverzijo dolga v kapital pri reševanju s sredstvi upnikov; veljavnost od: 24.11.2021
    • Sklep o uporabi Smernic o podajanju informacij v obliki povzetka ali zbirni obliki za namene člena 84(3) Direktive 2014/59/EU; veljavnost od: 24.11.2021
    • Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah; veljavnost od: 19.11.2021
    • Odlok o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2021; veljavnost od: 20.11.2021
    • Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu; veljavnost od: 20.11.2021 - sprememba
    • Pravilnik o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2; veljavnost od: 23.11.2021 - sprememba
    • Pravilnik o postopkih in rokih za uveljavljanje zahtevkov izplačil sredstev izvajalcem socialno varstvene storitve pomoč družini na domu zaradi epidemije COVID-19; veljavnost od: 20.11.2021
    • Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2022; veljavnost od: 20.11.2021
    • Sklep o uporabi Smernic o tržnih sporočilih v skladu z uredbo o čezmejni distribuciji skladov; veljavnost od: 4.12.2021, uporaba od: 2.2.2022
    • Dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj; veljavnost od: 20.11.2021
    • Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije; veljavnost od: 20.11.2021 - sprememba
    • Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi; veljavnost od: 20.11.2021 - sprememba

>> Kaj prinaša predlog novega protikoronskega zakona?
Vlada je sprejela predlog Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19, s katerim bomo omilili in odpravili posledice nalezljive bolezni covid-19 na področju zdravstva, gospodarstva in socialnega varstva.

>> Korak bližje denarnemu nadomestilu samozaposlenim za karanteno
Odbor za zdravstvo je soglasno potrdil dopolnitev predloga novele zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, ki samozaposlenim prinaša denarno nadomestilo za čas odrejene karantene ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 180 - 183/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Izplačevanje božičnic - ponekod že razkrili višino, drugod jasno, da izplačil letos ne bo
Ob koncu leta je v nekaterih podjetjih čas tudi za izplačilo dela plače iz naslova poslovne uspešnosti, torej trinajste plače, božičnice ali letne nagrade. Lani se je zato sicer odločilo manj podjetij kot leto pred tem. Kako kaže letos?

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Odpoved najemne pogodbe s strani stečajnega upravitelja
Višje sodišče je zavrnilo pritožbo zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo tožbeni zahtevek, ki se je glasil na ugotovitev nedopustnosti izvršbe (izpraznitev in izročitev nepremičnin). V obrazložitvi je pojasnilo, da z začetkom stečajnega postopka stečajni upravitelj pridobi enostransko oblikovalno upravičenje odpovedati vse najemne in zakupne pogodbe, ne da bi bilo zato treba sprožiti kakršenkoli dodatni sodni postopek. Okoliščina, da je nepremičnina, ki se v izvršilnem postopku izroča lastniku, v posesti tretjega in ne dolžnika, ne preprečuje izvršbe.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec september 2021:   1.872,92 €
 
in neto plača:   1.210,46 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.904,62 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.229,43 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
mag. Darinka Kamenšek
Priprava računovodskih izkazov za leto 2021 – za kaj je še čas, da preverimo in razmislimo 7.12.2021 10:00:00 89,90€ Naročilo
Fenja Borštnar
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 25.1.2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Odgovornost družbenikov družbe z omejeno odgovornostjo ter spregled pravne osebnosti
Družba z omejeno odgovornostjo je daleč najpogostejša korporacijska oblika podjetja v Sloveniji. To ne preseneča, saj vsebuje veliko privlačnih značilnosti, zaradi katerih se podjetniki odločajo zanjo. Predvsem je to (relativno) nizek minimalni osnovni kapital, ki se zahteva za začetek poslovanja družbe, možnost vlaganja stvarnih vložkov, precejšnja fleksibilnost glede poslovanja ter sprejemanja odločitev družbenikov, hitrost in enostavnost ustanovitve družbe (le v nekaj dneh), nizki ustanovitveni stroški, ter možnost, da družbo ustanovi en sam družbenik (enoosebna družba z omejeno odgovornostjo).
 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.