c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
November 2021, številka 44 / letnik XIII.
 

Svetovalna skupina je vladi predlagala zaostritev ukrepov, ne pa zaprtja države, o novih ukrepih pa bo vlada odločala v četrtek. Med podaljšanim vikendom so inšpektorji finančne uprave opravljali poostren nadzor o PCT pogoju in zaznali največ kršitev v gostinstvu, večinoma izrekli opozorila.

V tedenski osrednji temi izpostavljamo sprejeto novelo Zakona o davku o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S), ki prinaša nekaj sprememb pri priznavanju stroškov in koriščenju davčnih olajšav, v slovenski pravni red pa prenaša tudi ureditev hibridnih neskladij.

Najbolj brane vsebine na portalu v zadnjem tednu so bile: Preverjanje pogojev PCT, Neizkoriščen dopust in čakanje na delo, Samoobdavčitev pri dobavi blaga prek špediterja in Preverjanje PCT pogoja s strani zdravnika.

Prihodnji teden, 11. novembra boste lahko spremljali spletni seminar Obisk davčnega inšpektorja, s predavateljico Jasmino Malnar Molek. Že 23. novembra pa sledi spletni seminar Napoteni delavci - davčne posebnosti pri obračunu plače in povračilu stroškov, s predavateljico Ireno Kamenščak. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Z novim letom več olajšav in priznanih odhodkov    
mag. Mojca Kunšek
   
V zadnjih dneh je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S), ki prinaša nekaj sprememb pri priznavanju stroškov in koriščenju davčnih olajšav, v slovenski pravni red pa prenaša tudi ureditev hibridnih neskladij.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Preverjanje pogojev PCT
Podjetje zaposluje delavce po kolektivni pogodbi in za njih izvaja samotestiranje s hitrimi testi dvakrat tedensko kot narekuje odlok. Zaposluje tudi študente in osebo po sistemu kratkotrajnega dela. Ali lahko tudi za študente in osebo, ki opravljala kratkotrajno delo, izvaja samotestiranje dvakrat tedensko, enako kot za redno zaposlene delavce?

>> Neizkoriščen dopust in čakanje na delo
Delodajalec je v okviru projekta Zaposli.me, preko Zavoda za zaposlovanje, zaposlil osebo za določen čas, od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021. Ker je njegova dejavnost gostinstvo, je moral že v oktobru 2020 prekiniti poslovanje in zapreti lokal. Zaposlena tako v letu 2020 ni koristila letnega dopusta, ker je bila na čakanju, v breme delodajalca. Delodajalec je prejemal delno povračilo plače s strani Zavoda za zaposlovanje. Regresa ji ni izplačal.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Hitro rastoča podjetja v obdobju 2016-2020
AJPES je iz javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, v skladu z metodologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, tudi letos pripravil seznam hitro rastočih podjetij za obdobje 2016-2020.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Samoobdavčitev pri dobavi blaga prek špediterja
Slovensko podjetje z ID št. za DDV je kupilo blago iz Švice. Špediter je sam carinil blago in plačal DDV, zato ne zaračuna DDV-ja naprej slovenskemu podjetju. Dobavitelj iz Švice je poslal račun, na katerem je veljavna ID številka v EU, in sicer nemška (DE). Zanima nas, ali moramo opraviti samoobdavčitev prometa v EU?

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
29. oktobra je bila objavljena razlaga > šestega odstavka 10. člena aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 88/21, glede delovne dobe pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe, in se upošteva za pridobitev pravice do jubilejne nagrade. Šteje se, da izpolnjuje pogoj za pravico do jubilejne nagrade tudi javni uslužbenec, ki je na dan začetka veljavnosti aneksa, t.j. 4. junija 2021, v delovnem razmerju in v skladu s šestim odstavkom 10. člena aneksa izpolnjuje ali presega zahtevano delovno dobo za posamezni jubilej. Jubilejna nagrada se javnemu uslužbencu izplača ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po objavi te razlage. Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada le, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju oziroma pri koncesionarju, ki opravlja dejavnost v mreži javne službe. Kot delovna doba pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe, se šteje tista delovna doba, ki jo delavec dopolni v času trajanja in izvajanja koncesijske pogodbe.

>> Mehanizem za okrevanje in odpornost
Spremembe in dopolnitve > Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122), ki so začele veljati 30. oktobra, zagotavljajo ustrezne pravne podlage, ki omogočajo učinkovito porabo evropskih sredstev za projekte, ki so vključeni v Načrt za okrevanje in odpornost (NOO). Za financiranje ukrepov, ki so vključeni v NOO, se ustanavlja proračunski sklad, ki je evidenčni račun proračuna, s katerim bo upravljal Urad RS za okrevanje in odpornost.

>> Spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
Z novelo > ZPIZ-2, ki se je začela uporabljati 1. novembra 2021, se popravljajo krivice zavarovancem, ki so po uveljavitvi reforme leta 2013 ostali prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in še naprej plačevali prispevke, ob tem pa niso vedeli, da se jim vplačana doba ne bo upoštevala kot pokojninska doba brez dokupa. V skladu z dopolnitvami bo ZPIZ omenjenim zavarovancem v roku šestih mesecev po uveljavitvi novele na novo odmeril pokojnino oz. jim odmeril starostno pokojnino namesto predčasne.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2); veljavnost od: 13.11.2021 - sprememba
    • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122); veljavnost od: 30.10.2021 - sprememba
    • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), veljavnost od: 23.10.2021, uporaba od 1.11.2021 - sprememba
    • Zakon o oskrbi z električno energijo (ZOEE); veljavnost od: 13.11.2021
    • Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2; veljavnost od: 1.11.2021
    • Odredba o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar, veljavnost od: 30.10.2021
    • Uredba o upravnem poslovanju; veljavnost od: 13.11.2021 - sprememba
    • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 29.10.2021 - sprememba
    • Poročilo o gibanju plač za avgust 2021; veljavnost od: 1.8.2021

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 169 - 172/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Čez mesec dni bodo v veljavi nove e-vinjete
1. decembra bo mogoče kupiti elektronske vinjete. Stare bodo veljale do konca januarja prihodnje leto. Cena ostaja 110 evrov. V elektronski obliki bodo le letne in polletne vinjete, tedenske in mesečne pa ostajajo takšne kot do zdaj.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Vrste stroškov stečajnega postopka
Višje sodišče je ugodilo pritožbi in spremenilo sklep sodišča prve stopnje, in sicer je zavrnilo predlog za izdajo soglasja za plačilo določenih odvetniških stroškov. V obrazložitvi je pojasnilo, da se nagrade za nasvete, mnenja, pregled dokumentacije in za druga opravila, ki jih opravi odvetnik zato, da lahko sestavi vlogo ali da se pripravi za udeležbo na naroku, ne obračunava in priznava posebej, ampak je to že všteto v siceršnji nagradi za opravilo, za katero je te podatke oziroma listine nato uporabil. S tem, ko je odvetniška družba dolžnika zastopala pri sklenitvi sodne poravnave, ni upravičena še do plačila svetovanja v zvezi s to poravnavo.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Inflacija v oktobru 2021  
 
- na mesečni ravni:   0,9 %
 
- na letni ravni:   3,0 %
 
 
 
TOM v novembru 2021  
 
- na mesečni ravni:   0,2 %
 
- na letni ravni:   2,46 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec avgust 2021:   1.900,43 €
 
in neto plača:   1.228,05 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.930,98€
 
in neto plača za tromesečje:   1.244,68 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Jasmina Malnar Molek
Obisk davčnega inšpektorja 11. 11. 2021 10:00:00 79,90€ Naročilo
Irena Kamenščak
Napoteni delavci – davčne posebnosti pri obračunu plače in povračilu stroškov 23. 11. 2021 13:00:00 109,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.