c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Oktober 2021, številka 43 / letnik XIII.
 

Ministrstvo za finance je včeraj v javno obravnavo poslalo predlog zakona o davku od virtualnih valut. Ta za fizične osebe predvideva 10-odstotno obdavčitev, meja za nastanek davčne obveznosti pa bi bila unovčenih 15.000 evrov v koledarskem letu.

V tedenski osrednji temi izpostavljamo predlog novele ZDDV-1M, ki zmanjšuje administrativna bremena pri pobiranju DDV, prenaša vrsto direktiv Sveta EU v zvezi z ureditvijo poslovanja preko spletnih platform ter pospešuje sprejemanje okolju prijaznih ureditev.

Ne glede na vrednost blaga, uvoženega iz tretjih držav, je s spremembo zakonodaje treba plačati DDV. V zvezi z izvajanjem novega načina poslovanja povezanega z e-trgovanjem, FURS podaja dodatna pojasnila glede nakupovanja prek spleta.

Najbolj brane vsebine na portalu v zadnjem tednu so bile: Storitve v zvezi z nepremičnino na Hrvaškem in obračun DDV, Dolžnost delavca, da obvešča delodajalca o bistvenih okoliščinah glede pogodbenih obveznosti, Poslovni delež kot skupno premoženje in Kakšno raven varnosti pri delu mora delavcu zagotoviti delodajalec?.

V mesecu novembru si boste lahko ogledali spletni seminar Obisk davčnega inšpektorja, s predavateljico Jasmino Malnar Molek, ki bo 11. novembra, ter spletni seminar Napoteni delavci - davčne posebnosti pri obračunu plače in povračilu stroškov, s predavateljico Ireno Kamenščak, ki bo 23. novembra. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Na pragu sprejema novele ZDDV-1M    
mag. Mojca Kunšek
   
Z namenom zmanjšanja administrativnih bremen pri pobiranju DDV ter prenosom vrste direktiv Sveta EU v zvezi z ureditvijo poslovanja preko spletnih platform ter pospeševanja sprejemanja okolju prijaznih ureditev naj bi s 1. januarjem 2022 začele veljati spremembe > Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Poslovni delež kot skupno premoženje
S partnerko sva bila skupaj 15 let. Pred kratkim sem prodal poslovni delež v družbi, nato pa mi je partnerka rekla, da se želi odseliti in da hoče polovico poslovnega deleža. Naj omenim, da sem ravno iz tega razloga v času trajanja najine zunajzakonske zveze ustanovil družbo z omejeno odgovornostjo. Ali razmišljam pravilno, da partnerka ne more dobiti nič od prodaje deleža?

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Kakšno raven varnosti pri delu mora delavcu zagotoviti delodajalec?
Čeprav morajo za zagotovitev varnosti pri delu sodelovati in skrbeti vsi udeleženci delovnega procesa, pa je predvsem delodajalec tisti, ki nosi levji delež odgovornosti za varno in zdravo delovno okolje.

>> Dolžnost delavca, da obvešča delodajalca o bistvenih okoliščinah glede pogodbenih obveznosti
Obveznost obveščanja, kot je opredeljena v 36. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je ena izmed temeljnih obveznosti delavca v delovnem razmerju. Dolžnost medsebojnega obveščanja namreč izhaja iz temeljnega načela obligacijskega prava o vestnosti in poštenosti.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Nakupovanja po spletu
S spremembo davčne zakonodaje je od 1. 7. 2021 potrebno za vse blago, uvoženo iz tretjih držav, plačati DDV, ne glede na vrednost blaga. V zvezi z izvajanjem novega načina poslovanja povezanega z e-trgovanjem, FURS podaja dodatna pojasnila.

>> Storitve v zvezi z nepremičnino na Hrvaškem in obračun DDV
Slovensko podjetje (davčni zavezanec) je opravilo storitve na nepremičnini - apartmaju, katerega lastnik je Hrvaško podjetje (davčni zavezanec). Nepremičnina se nahaja na Hrvaškem. Na računu ni zaračunanega DDV in ni uporabljena klavzula - storitve v zvezi z nepremičnino 27. člen ZDDV-1.

>> FURS: Nova in spremenjena pojasnila
Finančna uprava je v zadnjih dneh izdala naslednje spremembe pojasnil dokumentov:
    • Uvoz blaga preko spleta (spletne pošiljke); oktober 2021
    • Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže; 4. izdaja, oktober 2021
    • Vročanje; oktober 2021
    • Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte - VEM; 1. izdaja, marec 2021
    • Posebne ureditve VEM-OSS; junij 2021

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Kaj predvideva zakon o davku na kriptovalute
Ministrstvo za finance je v javno obravnavo poslalo predlog zakona o davku od virtualnih valut. Ta za fizične osebe predvideva 10-odstotno obdavčitev v primeru menjave virtualne valute za fiat valuto ter v primeru nakupov, opravljenih z virtualno valuto. Meja za nastanek davčne obveznosti bi bila unovčenih 15.000 evrov v koledarskem letu.

>> Vlada izdala Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov
Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji izdala Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov, s katero je predlagan enak način oblikovanja cen kurilnega olja kakor v obdobju pred liberalizacijo cen kurilnega olja aprila 2016.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP); veljavnost od: 23.10.2021 - sprememba
    • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost; veljavnost od: 23.10.2021
    • Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov; veljavnost od: 21.10.2021
    • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov; veljavnost od: 26.10.2021 - sprememba
    • Sklep o makrobonitetnem spremljanju strukture financiranja; od: 21.10.2021 - razveljavitev
    • Sklep o uporabi Smernic o obveznostih glede podatkov o trgu v skladu z MiFID II/MiFIR; veljavnost od: 23.10.2021, uporaba od: 1.1.2022
    • Sklep o uporabi Revidiranih smernic o poročanju o večjih incidentih v skladu s PSD2; veljavnost od: 1.1.2022
    • Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2021; veljavnost od: 1.9.2021

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 166 - 168/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Odlok ob pozitivnem hitrem testu nalaga samoizolacijo, nadzora nad tem pa ni
Zdravstveni inšpektorat je začel zbiranje dokazil o morebitnih nepravilnostih pri tistih, ki kljub pozitivnemu rezultatu hitrega testa niso opravili PCR-testiranja. Čeprav odlok o načinu izpolnjevanja pogoja preboleli, cepljeni in testirani (PCT) osebam po pozitivnem hitrem testu nalaga samoizolacijo, tega nihče ne more nadzirati.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
>> Dohodnina od dobička iz kapitala od odsvojitve nepremičnin
Upravno sodišče RS je ugodilo tožbi in odpravilo odločbo Finančne uprave RS ter zadevo vrnilo istemu organu v ponovni postopek. Po presoji sodišča bi moral davčni organ na podlagi prvega odstavka 101. člena ZDoh-2 kot čas pridobitve kapitala (v obravnavanem primeru nepremičnine) šteti datum pravnomočnosti sklepa o dedovanju, in ne datum dokončnosti odločbe upravnega organa o razdelitvi zemljišč med komasacijske upravičence. Skladno z 39. členom SPZ se lastninska pravica pridobi na podlagi pravnega posla, dedovanja, zakona ali odločbe državnega organa.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec avgust 2021:   1.900,43 €
 
in neto plača:   1.228,05 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.930,98€
 
in neto plača za tromesečje:   1.244,68 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Jasmina Malnar Molek
Obisk davčnega inšpektorja 11. 11. 2021 10:00:00 79,90€ Naročilo
Irena Kamenščak
Napoteni delavci – davčne posebnosti pri obračunu plače in povračilu stroškov 23. 11. 2021 13:00:00 109,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.