c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Oktober 2021, številka 42 / letnik XIII.
 

Državni zbor bo danes opravil prvo obravnavo zakona o debirokratizaciji, ki naj bi s posegom v več veljavnih zakonov in z razveljavitvijo nekaterih starih izboljšal stanje glede administrativnih ovir. V okviru redne seje pa so včeraj med drugim obravnavali tudi predlog pravne podlage za koriščenje evropskih sredstev in predlog novele zakona o izvrševanju proračunov za letos in prihodnje leto, o katerem bodo glasoval danes.

V tedenski osrednji temi izpostavljamo članek Obdavčitev zamenjave kapitalskih deležev, ki pojasnjuje vidik obdavčitve z davkom od dohodkov pravnih oseb in posledice statusnih preoblikovanj družb.

FURS ponovno opominja, da so od 10. junija 2021 spremenjeni podračuni za plačilo trošarin in okoljskih dajatev.

Najbolj brane vsebine na portalu v zadnjem tednu so bile: Evidentiranje plačil iz osebnih računov za poslovne namene, Povračilo stroškov prevoza po spremembi Uredbe o povračilih stroškov prevoza na delo, Paket predvidenih davčnih sprememb v letu 2022, Izjema glede nošenja mask in druga trenutno pereča vprašanja, Plačana odsotnost z dela za prvi šolski dan in Kaj prinaša novela B Zakona o javnem naročanju?

Ta petek, 22. oktobra, bomo izvedli prestavljeni spletni seminar Evidence s področja dela in socialne varnosti, s predavateljico Tanjo Bohl. V naslednjem tednu, 26. oktobra, boste lahko spremljali še spletni seminar Sponzorstvo, donacija in (ne)pridobitna dejavnost, s predavateljico Vesno Bartolj Maver. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino. Vabljeni k prijavi!

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Obdavčitev zamenjave kapitalskih deležev    
A TAX INTERNATIONAL d.o.o.
   
Zamenjava kapitalskih deležev je z vidika obdavčitve z davkom od dohodkov pravnih oseb (DDPO) urejena v sklopu VII. poglavja > Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki celovito ureja davčne posledice statusnih preoblikovanj družb.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Evidentiranje plačil iz osebnih računov za poslovne namene
Spremembe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) so pri poslovnih subjektih naredile pravo zmedo glede transakcijskih računov. V 37. členu je namreč navedeno, da morajo osebe iz 31. člena (osebe, ki so dolžne voditi poslovne knjige in evidence, plačniki davkov iz 58. člena, ki so dolžni voditi evidence po posameznem davčnem zavezancu o dohodnini ter o odtegnjenih davkih in druge za pobiranje davkov potrebne evidence) imeti pri ponudnikih plačilnih storitev odprt transakcijski račun.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Plačana odsotnost z dela za prvi šolski dan
Delavec ima pravico do plačane odsotnosti od dela za prvi šolski dan, če predloži dokazilo delodajalcu. Ali lahko delodajalec dobi refundacijo za ta dan in če je odgovor pozitiven, od koga?

>> Rešitve vprašanja karanten samozaposlenih ni na vidiku
Četudi se pozivi k ureditvi nadomestila za karanteno ali varstvo otrok v karanteni za samozaposlene zadnje dni stopnjujejo, še vedno ni jasno, katero ministrstvo je pravi naslovnik za reševanje te problematike. Ministrstva za gospodarstvo, za delo in za zdravje namreč odgovornost prelagajo eno na drugo.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Paket predvidenih davčnih sprememb v letu 2022
Slovenija si čedalje bolj prizadeva podpreti gospodarstvo in postopoma optimizirati davčno breme posameznikov in podjetij ter poenostaviti administrativne postopke. V tej luči predstavlja predloge sprememb z vidika davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO), davka na dodano vrednost (DDV) ter dohodnine.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Cepljeni med izjemami od karantene na domu po visoko tveganem stiku
Od 16. oktobra je v veljavi sprememba > Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, ki temelji na predlogu Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da se v omenjenem odloku črta obdobje trajanja vzpostavitve zaščite po cepljenju proti COVID-19, ki je bilo določeno na devet mesecev.

>> Kaj prinaša novela B Zakona o javnem naročanju?
Državni zbor je 13. julija 2021 sprejel novelo B Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), katere cilj naj bi bila ureditev poenostavljenega postopka javnega naročila pod pragovi EU, odprava nekaterih administrativnih obveznosti na strani naročnikov in dopustitev večje prožnosti. Po dobrih petih letih smo torej dobili drugo spremembo aktualnega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ki poskuša odpraviti anomalije ZJN-3, ki so se pokazale v praksi. V nadaljevanju prispevka so predstavljene nekatere ključne spremembe, ki bi lahko prispevale k cilju, ki ga je imel zakonodajalec s sprejeto novelo. Ali bodo spremembe zaživele v praksi in pripomogle k še bolj poenostavljenemu postopku javnega naročanja, pa bo pokazal čas.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ); veljavnost od: 16.10.2021, uporaba od: 1.1.2023 - sprememba
    • Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 16.10.2021 - sprememba
    • Uredba o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi; veljavnost od: 16.10.2021
    • Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020; veljavnost od: 16.10.2021 - sprememba
    • Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020; veljavnost od: 16.10.2021 - sprememba
    • Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021; veljavnost od: 16.10.2021
    • Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije; veljavnost od: 15.10.2021 - sprememba
    • Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2021; veljavnost od: 1.9.2021

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 163 - 165/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> GZS predlaga državno pomoč najbolj prizadetim podjetjem zaradi dviga cen energentov
GZS zaradi vpliva drastičnega dviga cen energentov na energetsko intenzivno industrijo predlaga prerazporeditev sredstev iz sklada za podnebne spremembe, pripravila je tudi konkreten predlog sheme za najbolj prizadeta podjetja.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Izpodbijanje izvršilnega naslova
Upravno sodišče je zavrnilo tožbo zoper sklep o davčni izvršbi in pojasnilo, da se skladno s sedmim odstavkom 157. člena > Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) lahko s pritožbo zoper sklep o izvršbi uveljavljajo zgolj ugovori, ki se nanašajo na samo izvršbo. V postopku izvršbe ni (več) mogoče izpodbijati izvršilnega naslova, v obravnavanem primeru odločb o odmeri prispevkov za socialno varnost, zoper katere so stranki zagotovljena pravna sredstva skladno z določbami ZDavP-2 in nato tudi sodno varstvo v upravnem sporu.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec julij 2021:   1.940,69 €
 
in neto plača:   1.249,88 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.966,62€
 
in neto plača za tromesečje:   1.264,63 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Tanja Bohl
Evidence s področja dela in socialne varnosti 22. 10. 2021 13:00:00 79,90€ Naročilo
Vesna Bartolj Maver
Sponzorstvo, donacija in (ne)pridobitna dejavnost 26. 10. 2021 10:00:00 59,90€ Naročilo
Jasmina Malnar Molek
Obisk davčnega inšpektorja 11. 11. 2021 10:00:00 79,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.