c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Oktober 2021, številka 41 / letnik XIII.
 

Vlada namerava spremeniti zakon o državni upravi (predlog novele), s ciljem učinkovitejšega izvajanja nalog ministrstev ter boljše operativnosti in uspešnejšega izvajanja nalog vlade.

V tedenski osrednji temi izpostavljamo članek Z več preverjanj in podatkov do registracije poslovnega subjekta, ki vključuje pregled novosti iz novele zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K).

Najbolj brane vsebine na portalu v zadnjem tednu so bile: Ali spremenjeni zakon vpliva na moje pravice določene v pogodbi o zaposlitvi, Obveznosti pri napotitvi delavcev na delo v tujino, Knjiženje za društvo specifičnih poslovnih dogodkov, Težave z obračuni bolniških bodo rešene, Prenehanje izvajanja storitve LEI in Nova storitev za delodajalce: inkluzivno kreiranje delovnega mesta.

Vabimo vas k prijavi na spletni seminar Sponzorstvo, donacija in (ne)pridobitna dejavnost s predavateljico Vesno Bartolj Maver, ki bo 26. oktobra v spletni izvedbi. V novembru pa sledi spletni seminar Obisk davčnega inšpektorja s predavateljico Jasmino Malnar Molek. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
>> KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Z več preverjanj in podatkov do registracije poslovnega subjekta    
mag. Mojca Kunšek
   
S koncem poletja so začele veljati še zadnje zakonske spremembe, ki jih je prinesel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K), ki je bil sicer v Uradnem listu RS objavljen že v februarju.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Knjiženje za društvo specifičnih poslovnih dogodkov
Društva delujejo na podlagi Zakona o društvih (ZDru-1), ki v 26. členu določa, da mora biti vodenje poslovnih knjig skladno z računovodskim standardom za društva. Ta posebni računovodski standard je SRS 33, ki določa, da društva neposredno uporabljajo splošne slovenske računovodske standarde (Uvod, Okvir ter SRS od 1 do 17 ter 20 do 23) in dodatno določbe SRS 33.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Ali spremenjeni zakon vpliva na moje pravice, določene v pogodbi o zaposlitvi
Na podlagi 51. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je določeno, da ne glede na spremembo zakona, kolektivne pogodbe ali splošnega akta delodajalca, delavec ohrani vse tiste pravice, ki so ugodneje določene v pogodbi o zaposlitvi.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Opredelitev stopnje DDV za zavezanca, ki ima dopolnilno dejavnost
Podjetje je prejelo račun od dobavitelja, ki ima odprto zgolj dopolnilno dejavnost na kmetiji - za strojne storitve (obračunan DDV 9.5%). Izdajatelj računa je identificiran za namene DDV. Zanima nas, ali sploh lahko izda račun za strojne storitve podjetju z 9.5% stopnjo DDV? Ali mi lahko njemu izstavimo račun za opravljeno storitev (brušenje kovinskega dela) z 22% DDV?

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Vlada bi spreminjala zakon o državni upravi
Vlada si želi spremeniti zakon o državni upravi (predlog novele), in sicer bi naloge s področja verske svobode iz ministrstva za kulturo prenesla na vladno službo, pristojno za verske skupnosti, področje informacijske družbe in elektronskih komunikacij pa iz ministrstva za javno upravo na službo za digitalno preobrazbo.

>> Pred poslanci proračuna za prihodnji dve leti
Predlog sprememb Proračuna RS za leto 2022 in predlog Proračuna RS za leto 2023 sta osredotočena na postopno umikanje začasnih ukrepov za obvladovanje posledic epidemije in izvajanje strukturnih ukrepov.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
V Uradnem listu RS št. 162/2021 je bila dne, 8. oktobra 2021 objavljena novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2K), ki določa, da se kot pokojninska doba brez dokupa šteje tudi obdobje prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje po 1. 1. 2013, če se je oseba prostovoljno vključila v obvezno zavarovanje pred 31. 12. 2012, vendar zgolj do prve prekinitve zavarovanja in pod pogojem, da so bili za to obdobje plačani prispevki. Zakon prične veljati 23. 10. 2021, uporabljati pa se prične 1. 11. 2021.

>> Nova konvencija o izogibanju dvojnemu obdavčevanju s Švedsko
Konvencija med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom, je bila sklenjena v Bruslju 12. maja 2021.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2); veljavnost od: 23.10.2021, uporaba od: 1.11.2021
    • Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (ZZSISZ); veljavnost od: 23.10.2021
    • Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3); veljavnost od: 21.10.2021
    • Zakon o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS); veljavnost od: 21.10.2021
    • Pravilnik o izdajanju potrdil za naziva državni revizor in preizkušeni državni revizor; veljavnost od: 9.10.2021

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 161 - 162/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Skoraj 2.000 oseb ni upoštevalo karantene oz. samoizolacije
Zdravstveni inšpektorat je od junija do avgusta opravil 12.256 nadzorov nad spoštovanjem karantene oz. samoizolacije. Pri tem so ugotovili, da 1.919 oseb ni bilo na mestu, kjer bi morale prestajati karanteno oziroma izolacijo. V povezavi s kršitvami karantene na domu in izolacije so bile izrečene globe v skupni vrednosti 6.400 evrov.

>> Največji delež dolgotrajno brezposelnih v Sloveniji doslej
Slovenija beleži zelo nizko brezposelnost, s tem, ko se na Zavod RS za zaposlovanje prijavlja manj novih oseb in se jih več zaposluje, pa se povečuje delež dolgotrajno brezposelnih, ki potrebujejo posebne spodbude in dodatno motivacijo za vključitev na trg dela. Septembra je bilo takih skoraj 60 odstotkov vseh brezposelnih, kar je največ doslej.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Določitev plačila s strani sodišča
V konkretni zadevi je med pravdnima strankama sporno, katera dela so bila opravljena in za kakšno višino plačila sta se pogodbeni stranki dogovorili. Višje sodišče je zavrnilo pritožbo tožeče stranke in pojasnilo, da v primeru, ko plačilo za opravljeno delo ni bilo določeno s podjemno pogodbo, določi plačilo sodišče po merilih iz drugega odstavka 642. člena OZ, torej glede na čas, ki je običajno potreben, da se tak posel opravi in glede na plačilo, ki je običajno za tako vrsto posla. Da pa bi lahko sodišče postopalo po navedenem zakonskem določilu, bi morala tožeča stranka natančno opredeliti vsa merila.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec julij 2021:   1.940,69 €
 
in neto plača:   1.249,88 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.966,62€
 
in neto plača za tromesečje:   1.264,63 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Vesna Bartolj Maver
Sponzorstvo, donacija in (ne)pridobitna dejavnost 26. 10. 2021 10:00:00 59,90€ Naročilo
Jasmina Malnar Molek
Obisk davčnega inšpektorja 11. 11. 2021 10:00:00 79,90€ Naročilo
Irena Kamenščak
Napoteni delavci – davčne posebnosti pri obračunu plače in povračilu stroškov 23. 11. 2021 13:00:00 109,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.