c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
September 2021, številka 36 / letnik XIII.
 

Od ponedeljka, 6. septembra, je v veljavi Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki je pogoj PCT razširil na številne dejavnosti, a prinaša številne nejasnosti.

V tedenski osrednji temi izpostavljamo članek:
Obveščenost delničarjev bo s prenosom delničarske direktive boljša, saj naj bi spodbudila boljšo preglednost, obveščanje in sodelovanje delničarjev.

FURS je objavil
spremembo pojasnila: Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve v zvezi s spremenjeno uredbo, ki je stopila v veljavo 1. septembra. S finančne uprave so sporočili tudi, da so začeli s prenovo obrazcev REK, pri kateri je osnovno izhodišče ukinitev obstoječih obrazcev REK.

Najbolj brane vsebine na portalu v zadnjem tednu so bile:
Oddajanje nepremičnine zaposlenim in DDV, Zahteva delodajalca za dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT, Cesija ali odstop terjatev, Reforma referenčnih obrestnih mer, LIBOR se s prihodnjim letom ukinja in Na kaj paziti pri zavarovanju poslovnih prostorov?.

Pričenjamo z jesenskim delom izvedbe spletnih seminarjev, prva bo z vami predavateljica Natalija Kunstek s spletnim seminarjem:
Mini davčna reforma s 1. 1. 2022, ki bo 21. septembra "v živo" v spletni izvedbi. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO ostaja spremljanje spletnih seminarjev vključeno v naročnino. Vabljeni!

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO


 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Obveščenost delničarjev bo s prenosom delničarske direktive boljša    
mag. Mojca Kunšek
   
Konec avgusta so se začele uporabljati tudi tiste določbe novele ZGD-1K, ki se nanašajo na ustrezen prenos informacij o delničarjih, ki jih določa tako imenovana Delničarska direktiva. Direktiva (EU) 2017/828 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev, ki jo prenašamo v slovenski pravni red z novelo ZGD-1K, naj bi spodbudila boljšo preglednost, obveščanje in sodelovanje delničarjev. Dosedanja ureditev namreč ni omogočala ustreznega prenosa informacij med izdajatelji delnic in delničarji, še posebno, če je šlo za vrsto posrednikov, prav tako pa tudi ni bila ustrezno urejena njihova identifikacija.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Katere dodatne informacije lahko delodajalec zahteva od delavca, ki ga obvesti, da je bil v tesnem stiku z okuženo osebo?
Informacijski pooblaščenec je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navajate, da iz NIJZ navodil osebam, ki so bile izpostavljene okužbi s SARS-CoV-2, izhaja, da je priporočljivo, da zaposlena oseba delo opravlja od doma tudi v primeru, ko je bila v neposrednem stiku z okuženo osebo, pa ta izpostavljenost ni bila takšne intenzitete, da bi bil zaposleni zato napoten v karanteno (tj., ko ni šlo za visoko rizični tesni stik).

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Prenova REK obrazcev
FURS je začel s prenovo za poenostavitev REK obrazcev, pri kateri je osnovno izhodišče ukinitev obstoječih REK obrazcev: REK-1, REK-1a, REK-2, REK-1f, PNiPD in statističnega obrazca ZAP/M. Novi REK obrazec, ki je v pripravi, gre za tako imenovani iREK, bo omogočal popravljanje posameznega individualnega REK obrazca in plačniku davka ne bo treba popravljati celotnega predloženega REK obrazca kot doslej. Gre za poenostavitve, ki bodo davčnim zavezancem, predvsem njihovim računovodjem, v veliko pomoč.

>> Cesija ali odstop terjatev
Cesija ali odstop terjatev predstavlja nedenarni način poravnavanja terjatev oziroma obveznosti. Pri poslu cesije lahko upnik s pogodbo prenese na tretjo osebo terjatev, ki jo ima do svojega dolžnika, in s tem poravna svojo obveznost do tretje osebe.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Pojasnilo FURS: Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve
Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta: Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve, v katerem pojasnjujejo spremembo Uredbe v 3. členu, ki določa pogoje in višino, do katere se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo.

>> Oddajanje nepremičnine zaposlenim in DDV
Podjetje ima namen kupiti stanovanjsko hišo, v kateri bi imelo nastanjene zaposlene, ki imajo sicer svoja stalna bivališča v tujini. Zaposleni bodo s strani podjetja (lastnika nepremičnine) prejeli račun za najemnino na mesečni ravni. V zvezi s tem podjetje zanima, ali lahko podjetje najemnino zaračuna brez DDV, ali je potrebno pri prezaračunavanju prefakturiranih obratovalnih stroškov obračunati DDV in ali ma podjetje pravico do odbitka vstopnega DDV?

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Postopki dovoljevanja posegov v okolje enotno na MOP
Z namenom zagotavljanja večje strokovnosti in učinkovitosti poslovanja so se prejšnji teden iz ARSO prenesle vsebine in upravni postopki, predhodni postopek v zvezi s presojo vplivov na okolje, postopek presoje vplivov na okolje, okoljevarstvena dovoljenja (OVD) in naravovarstvena soglasja na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
PCT razširjen na številne dejavnosti
Od 6. septembra velja Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki združuje ureditve več prej ločenih odlokov v zvezi z omejevanjem in obvladovanjem nalezljive bolezni COVID-19. Odlok med drugim določa izpolnjevanje PCT pogoja za ponudnike in osebe, ki se udeležujejo dejavnosti, uporabo zaščitnih mask, samotestiranje, kritje stroškov in vpogled v dokazila o izpolnjevanju PCT pogoja itn.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Pravilnik o katastrskih občinah; veljavnost od: 4.4.2022
»  Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza; veljavnost od: 4.9.2021 - sprememba
»  Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2; veljavnost od: 6.9.2021
»  Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 4.9.2021 - sprememba
»  Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2; veljavnost od: 4.9.2021 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 139 - 143/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Pogoj PCT obvezen v številnih dejavnostih. Kaj lahko zahtevajo delodajalci?
Ali je test pozitiven ali negativen, lahko preverja le pristojna inšpekcija. Delodajalci pa lahko zahtevajo podpis izjave, da je bil test opravljen, je opozorila predsednica ZSSS-ja Lidija Jerkič. Zaposleni pa test lahko pokažejo prostovoljno.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Vezanost izvršilnega sodišča na izvršilni naslov
Dolžnik se je pritožil zoper sklepa, s katerima je sodišče prve stopnje ustavilo izvršilni postopek in razveljavilo opravljena izvršilna dejanja ter zavrnilo njegov ugovor zoper sklep o izvršbi. V pritožbi navaja, da je sodišče o ustavitvi izvršilnega postopka odločilo preuranjeno in s tem poseglo v njegovo pravico do pravnega sredstva. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da v konkretnem primeru izvršilni naslov dolžniku nalaga obveznost obračuna davkov in prispevkov od davčne osnove, ki jo predstavlja le znesek desetih povprečnih plač zaposlenih v Sloveniji. Skladno z načelom stroge formalne legalitete pa izvršilno sodišče ni pristojno presojati, ali je po vsebini ta obveznost tudi skladna z določbo 9. točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2, temveč jo je dolžno izvršiti v obsegu in na način, kot se ta glasi.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec junij 2021:   1.952,05 €
 
in neto plača:   1.256,24 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.984,68 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.273,83 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Natalija Kunstek
Mini davčna reforma s 1. 1. 2022 21.9.2021 13:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Na kaj paziti pri zavarovanju poslovnih prostorov?
Zavarovanje poslovnih prostorov ni nič manj pomembno od zavarovanja doma. Glede na to, da v poslovnih prostorih opravljamo svojo dejavnost, s katero se običajno preživljamo, gre pri tovrstnem zavarovanju tudi za zavarovanje naših prihodkov, naše eksistence.
 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.