c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Junij 2021, številka 26 / letnik XIII.
 

Z mesecem junijem se izteka vrsta ukrepov za blažitev posledic epidemije, ki jih je uveljavilo dosedanjih osem protikoronskih zakonov. Med drugim se iztekata ukrepa povračila nadomestila plače zaradi začasnega čakanja na delo ter subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Prav tako se z današnjim dnem iztekajo ugodnosti na področju plačevanja davkov in prispevkov.

V tedenski osrednji temi izpostavljamo članek DDV in storitve spletnih portalov s pojasnili glede DDV obveznosti v primeru statusa malega davčnega zavezanca.

FURS je objavil spremembo dokumenta Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte - VEM s pogostimi vprašanji in odgovori, in sicer so dodana vprašanja od 18. do 31.

S 30. junijem se izteče rok za vložitev ugovora zoper informativni izračun dohodnine, ki je bil odpremljen 31. maja 2021.

FURS še obvešča davčne zavezance, da bodo 8. julija izvedli pobote pred izvedbo vračila dohodnine iz naslova letnega poračuna za leto 2020 - 2. tranša.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so: Objavljena sta pravilnika v zvezi s posebno ureditvijo vse na enem mestu, S 1. 7. 2021 veljajo nova pravila o DDV pri e-trgovanju, Prekinitev pogodbe o zaposlitvi, Ekonomski vidik javno-zasebnega partnerstva, Odgovornost bank za neodobrene plačilne transakcije (zlorabe izgubljenih plačilnih kartic) in Ukrepi delodajalca ob visokih temperaturah na delovnem mestu.

V poletnem času vas vabimo k ogledu arhiva posnetkov spletnih seminarjev, ki so na voljo na portalih FinD-INFO in IUS-INFO.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      DDV in storitve spletnih portalov    
Mojca Müller
   
Zavezanec je lastnik spletnega portala, ki vsebuje video vsebine in pisne prispevke o borilnih veščinah. Portal bo dostopen vsem, ki se bodo v portal ustrezno registrirali in poravnali letno nadomestilo za uporabo portala. Zavezanca zanima kakšne so njegove DDV obveznosti, glede na to, da ima status malega davčnega zavezanca.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Ukrepi delodajalca ob visokih temperaturah na delovnem mestu
Ko se v delovnih prostorih pojavljajo temperature, višje od 28 stopinj celzija, tudi če je to samo občasno, predvsem kot posledica povečanih zunanjih temperatur, mora delodajalec zagotavljati delavcem ustrezno toplotno udobje ter sprejemati potrebne ukrepe.

Prekinitev pogodbe o zaposlitvi
Delavec, zaposlen od 1. junija 2021, je na gradbišču naredil veliko škode s svojim delom in bi z njim radi prekinili pogodbo o zaposlitvi. Katera oblika odpovedi bi bila najbolj primerna in najhitrejša?

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Odgovornost bank za neodobrene plačilne transakcije (zlorabe izgubljenih plačilnih kartic)
Obdobje epidemije je med drugim prineslo še dodatno naraščanje trenda plačevanja s plačilnimi in kreditnimi karticami, oziroma v tem okviru še posebej brezstičnega plačevanja, ko strankam ob nakupu na prodajnem mestu kartice ni treba vstaviti v režo terminala POS.

Ekonomski vidik javno-zasebnega partnerstva
Ekonomski vidik javno-zasebnega partnerstva se nanaša na sistem projektnega financiranja.

Kljub visokemu zadolževanju Slovenija ohranja visoko kreditno oceno
Kljub obsežnemu zadolževanju bonitetne agencije ohranjajo visoko kreditno oceno Slovenije. Večina bonitetnih hiš nas uvršča v razred A, najbolje nas vrednoti bonitetna agencija Standard and Poor's, saj nam pripisuje dvojni A od treh mogočih.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
S 1. 7. 2021 veljajo nova pravila o DDV pri e-trgovanju
Obračunavanje davka na dodano vrednost (DDV) pri čezmejnem e-trgovanju se v EU posodablja. Kaj se spreminja in kaj to pomeni za davčne zavezance? Kaj je potrebno narediti?

Danes se izteče rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine
Danes, 30. junija se izteče rok za vložitev ugovora zoper informativni izračun dohodnine, ki je bil odpremljen 31. maja 2021.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada sprejela proračunski razrez za leti 2022 in 2023
Vlada je prejšnji teden sprejela zgornji meji proračunskih izdatkov za prihodnji dve leti. Za leto 2022 so v predlogu sprememb državnega proračuna predvideni skupni odhodki v višini 13,30 milijarde evrov, za leto 2023 pa predlog proračuna predvideva največ 13,05 milijarde evrov odhodkov.

GZS z nekaj pripombami pozdravlja predlog novega zakona o varstvu potrošnikov
Predlagani novi zakon o varstvu potrošnikov, ki je končal enomesečno javno obravnavo, po oceni GZS sledi načelu večje preglednosti in enotnega urejanja tematike varstva potrošnikov in nepoštenih poslovnih praks v enem zakonu, kar bo podjetjem omogočilo lažjo uporabo predpisa v praksi. Na predlog pa so podali nekaj pripomb.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
DDV in carina
1. julija bo začel veljati Pravilnik o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo, ki za namene izvajanja evropskih predpisov določa nekatere obveznosti, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo. Prav tako 1. julija bo začela veljati sprememba > Pravilnika o pogojih in načinu uveljavljanja oprostitev po 51. členu Zakona o davku na dodano vrednost, ki ukinja prag oprostitve plačila DDV za pošiljke v vrednosti pod 22 eurov. 1. julija bo začel veljati tudi Pravilnik o izpolnjevanju carinske deklaracije, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti, ki se bo začel uporabljati 1. oktobra in določa način izdelave in prenosa carinskih deklaracij, obrazcev, obvestil, dokazil, zahtevkov in spremnih listin ter nacionalna navodila in seznam nacionalnih oznak za izpolnjevanje carinske deklaracije, obrazcev, obvestil, dokazil in zahtevkov pri izvajanju carinskih formalnosti.

Poklici, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela
Veljavnost Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela je bila podaljšana do 31. decembra. Odredba določa poklice, v zvezi s katerimi se soglasje k enotnemu dovoljenju ali pisni odobritvi za namen zaposlitve tujca poda brez ugotavljanja izpolnjevanja pogoja iz 1. točke prvega odstavka 17. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe.

Sklad za podnebne spremembe
25. junija je začel veljati Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021-2023. Ne glede na skupni znesek, določen v Programu za posamezni ukrep, se lahko 20 % tega zneska v okviru istega ukrepa prenese in prerazporedi v naslednja leta, ne da bi Vlada Republike Slovenije sprejela spremembo Programa.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Pravilnik o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo; veljavnost od: 1.7.2021
»  Pravilnik o pogojih in načinu uveljavljanja oprostitev po 51. členu Zakona o davku na dodano vrednost; veljavnost od: 1.7.2021 - sprememba
»  Pravilnik o izpolnjevanju carinske deklaracije, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti; veljavnost od: 1.7.2021, uporaba od: 1.10.2021
»  Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021-2023; veljavnost od: 25.6.2021
»  Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 26.6.2021 - sprememba
»  Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2; veljavnost od: 25.6.2021 - sprememba
»  Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju; veljavnost od: 25.6.2021 - sprememba
»  Sklep o podaljšanju ukrepov na področju postopkov zaradi insolventnosti; veljavnost od: 25.6.2021 - sprememba
»  Odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela; veljavnost od: 25.6.2021 - sprememba
»  Sklep o uporabi Smernic o ustreznih podskupinah sektorskih izpostavljenosti, za katere lahko pristojni ali imenovani organi v skladu s členom 133(5)(f) Direktive 2013/36/EU uporabijo blažilnik sistemskih tveganj; veljavnost od: 9.7.2021Pravilnik o pogojih in načinu uveljavljanja oprostitev po 51. členu Zakona o davku na dodano vrednost;

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 100 - 102/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
V zadnjih mesecih porast zlorab imena in logotipa Banke Slovenije
V Banki Slovenije so v zadnjih mesecih zaznali porast nedovoljene uporabe svojega imena in logotipa, in sicer za namene oškodovanja potrošnikov. Kršitelji namreč pod pretvezo, da so zaposleni v centralni banki, od potrošnikov terjajo nakazila ali zahtevajo vpoglede v osebne podatke in transakcijske račune.

Finančna uprava z novim posvetovalnim odborom
Z namenom zmanjšanja tveganj napačnih ravnanj ali odločitev pri delu Finančne uprave Republike Slovenije je v.d. generalnega direktorja mag. Ivan Simič ustanovil strokovno posvetovalno skupino, ki bo Finančni upravi Republike Slovenije v pomoč pri sistemskih in procesnih vprašanjih v okviru njenih nalog in pristojnosti.

Bruselj posodobil okvir za varnost in zdravje pri delu
Evropska komisija je ta teden sprejela strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2021-2027, s čimer obnavlja svojo zavezo posodobitvi pravil na tem področju, so sporočili iz Bruslja. Prepričani so, da bo institucije EU, države članice in socialne partnerje spodbudil k skupnim prednostnim nalogam za zaščito delavcev.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Ali je v skladu s KPND pri povračilu stroškov prevoza možna kombinacija kilometrine in javnega prevoza?
Tožnik je imel iz kraja bivanja organiziran javni prevoz, vendar zaradi voznega reda ne bi mogel izpolniti dnevne delovne obveznosti. Tožena stranka je začela za del poti obračunavati kilometrino do železniške postaje v drugem kraju, od tam naprej pa ceno vozovnice za javni prevoz. Sodišče prve stopnje je zavrnilo zahtevek za plačilo razlike v povračilu stroškov prevoza na delo in z dela za sporno obdobje, s čimer se je drugostopenjsko sodišče strinjalo. Odločitev je temeljila na presoji, da Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Ur. l. RS, št. 40/2012) sicer izrecno ne določa kombinacije javnega prevoza in kilometrine, vendar pa ga tudi ne prepoveduje. Vrhovno sodišče pa je ugodilo reviziji in obrazložilo, da pravna ureditev ne omogoča kombinacije različnih načinov povračila stroškov prevoza, ne glede na to, kaj bi bilo za eno ali drugo stran ugodneje.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec junij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec april 2021:   1.994,67 €
 
in neto plača:   1.278,89 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.983,53 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.274,58 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Tanja Bohl
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v luči ukrepov za omilitev učinkov epidemije februar 2021 79,90€ Naročilo
Mojca Müller
Novosti ZDDV-1 po 1.7.2021 maj 2021 79,90€ Naročilo
doc. dr. Lidija Robnik
Računovodski in davčni vidik insolvenčnih postopkov za dolžnika in upnike maj 2021 79,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
V bankah pripravili nasvete za varno uporabo kartic na dopustu
Pred odhodom na dopust v Združenju bank Slovenije uporabnikom plačilnih kartic svetujejo, naj za dodatno varnost poskrbijo z naročilom na varnostno sporočilo sms, s seboj pa ne nosijo večjih zneskov gotovine. Preverijo naj tudi veljavnost svojih plačilnih kartic in višino razpoložljivega limita porabe.
 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.