c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Junij 2021, številka 22 / letnik XIII.
 

Ustavno sodišče je ugotovilo (odločba U-I-79/20), da je del Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB), ter del vladnih odlokov sprejetih na tej podlagi v neskladju z ustavo.

V tedenski osrednji temi izpostavljamo članek Nekateri imajo še čas za predložitev popravka davčnega obračuna, v katerem pojasnjujemo, v kolikšnem času po predložitvi davčnega obračuna lahko davčni zavezanci zaradi formalnih pomanjkljivosti oziroma pomote predložijo popravek obračuna.

FURS obvešča, da od 1. junija spreminja obravnavo obračunov DOD-DDPO in DDD-DDD, ki so vloženi kot samoprijave in storni. Na spletnih straneh finančne uprave so od včeraj na voljo tudi elektronski naslovi vodij sektorjev oziroma oddelkov, saj želi biti FURS še bolj dostopna davčnim zavezancem. Ta teden so na pošto odpremili še drugi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2020.

AJPES je sporočil, da morajo gospodarske družbe na podlagi novele ZGD-1K opraviti obvezen vpis elektronskega naslova gospodarskih družb, in sicer v roku enega leta od uveljavitve zakona.

Preverite tudi skrajne roke oddaje vlog za začasno čakanje, karanteno, višjo silo in krajši delovni čas.

Še manj kot dva tedna imate čas za prijavo na osrednji dogodek, 1. FinD-INFO dneve z aktualnimi temami (program dnevov). Vabimo vas tudi k prijavi na spletni seminar: Najnovejša sodna praksa Sodišča EU s področja davka na dodano vrednost, ki bo 17. junija. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje seminarja že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Nekateri imajo še čas za predložitev popravka davčnega obračuna    
mag. Mojca Kunšek
   
Po 53. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) lahko davčni zavezanec v 60 dneh po predložitvi davčnega obračuna, zaradi formalnih pomanjkljivosti oziroma pomot v imenih in številkah, pisnih ali računskih pomot, predloži popravek davčnega obračuna. Glede na letošnji zamik roka pri predložitvi letnega poročila in davčnega obračuna, lahko torej vsi tisti davčni zavezanci, ki so predložili davčni obračun v aprilu v roku 60 dni od predložitve davčnega obračuna, tudi predložijo popravek davčnega obračuna. Če so na primer predložili davčni obračun 20. aprila, imajo čas za popravek davčnega obračuna do 19. junija.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Roki oddaje vlog za začasno čakanje, karanteno, višjo silo in krajši delovni čas
Preverite skrajne roke oddaje vlog za povračilo nadomestila plače zaradi začasnega čakanja na delo, karantene ali višje sile ter za subvencijo krajšega polnega delovnega časa.

Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v javnem sektorju
Dogovor, ki je posledica več kot dvomesečnih usklajevanj ministra za javno upravo z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, izboljšuje položaj javnih uslužbencev. Dogovor odpravlja varčevalne ukrepe v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, prinaša zamik izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih, določa višino regresa za letni dopust za leto 2021. Ali bo dogovor uveljavljen bo znano danes popoldan.

Obveznost delodajalca, da delavcu zagotavlja delo
Ena izmed temeljnih obveznosti delodajalca je, da mora delavcu zagotavljati delo, za katerega sta se dogovorila v pogodbi o zaposlitvi. Navedena obveznost delodajalca je določena v prvem odstavku 43. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Obvezen vpis elektronskega naslova gospodarskih družb
Na podlagi zadnje spremembe > Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1K, objavljena v Uradnem listu RS, št. 18/2021, dne 9.2.2021) morajo družbe v predlogu za vpis ustanovitve navesti tudi elektronski naslov družbe, ki se vpiše v Poslovni register Slovenije. Obstoječe družbe pa morajo elektronski naslov v register vpisati v roku enega leta od uveljavitve zakona, to je do 24. februarja 2022.

Branje bilance stanja
Branje bilanc je zahtevnejše početje od njihovega sestavljanja, za to potrebnega veliko znanja in izkušenj. Če še poznamo pravila vrednotenja in nekako poknjižimo vse poslovne dogodke, računovodske izkaze na podlagi prednastavljenih formul pa izdela računalniški program sam, tudi računovodja lahko izgubi občutek, kaj je v bilanci stanja. Zato si jo je dobro spraviti na papir ali ekran v zgoščeni sliki - da dobimo grobo predstavo o tem, kolikšni so deleži pomembnejših sestavin premoženja in dolgov ter kapitala našega podjetja.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Nova obravnava obračunov DOD-DDPO in DDD-DDD, ki so vloženi kot samoprijave in storni
Od 1.6.2021 dalje se bodo obračuni DOD-DDPO in DDD-DDD, ki bodo vloženi po 55. členu ZDavP-2 (vrsta dokumenta I) in po 140.a členu ZDavP-2 (vrsta dokumenta J) ter storni (vrsta dokumenta S) ustavljali na eDavkih na statusu »čaka na kontrolo«.

Pojasnilo FURS: Prekluzivni rok pri uveljavljanju odbitka DDV
Zaradi več vprašanj davčnih zavezancev, ki se nanašajo na razlago drugega odstavka 67. člena ZDDV-1 je Finančna uprava RS na podlagi drugega odstavka 13. člena ZDavP-2 na to temo izdala pojasnilo.

FURS: Nova in spremenjena pojasnila
Finančna uprava je v zadnjih dneh izdala naslednje spremembe pojasnil dokumentov:
»  Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte - VEM; 1. izdaja, marec 2021
»  Pribitek k cestnini, 3. izdaja, maj 2021

Finančna uprava bolj dostopna davčnim zavezancem
FURS je sporočila elektronske naslove vodij sektorjev oziroma oddelkov, ki so objavljeni na spletni strani www.fu.gov.si.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
V neskladju z ustavo del ZNB ter del vladnih odlokov, sprejet na tej podlagi
Ustavno sodišče je ugotovilo (odločba U-I-79/20), da sta 2. in 3. točka 1. odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB), ki pooblašča vlado, da prepove oziroma omeji gibanje in zbiranje, v neskladju z ustavo. DZ mora neskladje odpraviti v dveh mesecih. Posledično so bili neustavni tudi epidemiološki vladni odloki v delu, v katerem so bili sprejeti na tej podlagi.

DZ prižgal zeleno luč podlagi za prevozne platforme
DZ je včeraj sprejel predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki med drugim prinaša podlago za delovanje platform za prevoze, kot je Uber. Novelo so podprle SDS, SMC, DeSUS, SNS in poslanska skupina nepovezanih poslancev, medtem ko so ji nasprotovale opozicijske SD, Levica, SAB in LMŠ.

DZ potrdil novelo zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij
DZ je prejšnji teden potrdil novelo zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev. Temeljni razlog za pripravo sprememb je prenos evropske zakonodaje v nacionalni pravni red.

Pregleden in učinkovit socialnovarstveni sistem
Predlagane rešitve, ki jih je včeraj ministrstvo za delo dalo v javno razpravo, naj bi denimo omogočile, da bi bila socialnovarstvena ureditev bolj pregledna, a hkrati tudi bolj učinkovita, tako da bi rešitve v njej dosegle svoj namen. Podoben cilj imajo rešitve, ki so prav tako v javni razpravi in se nanašajo na družine in trg dela.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
V kongresni dejavnosti odslej do polovična zasedenost fiksnih sedišč
V kongresni dejavnosti je od ponedeljka število oseb v zaprtih javnih prostorih ali na odprtih površinah s fiksnimi sedišči omejena na 50 odstotkov zasedenosti zmogljivosti sedišč. Pri tem mora biti med osebami eno sedišče prosto, je odločila vlada (nov odlok).

Izvajanje karantene na domu in izjeme
29. maja je začel veljati Sklep o izvajanju karantene na domu pri nalezljivi bolezni COVID-19, ki določa, da se pri bolezni COVID-19 karantena izvaja na domu. 29. maja pa je začel veljati tudi Odlok, ki določa, da se oseba, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19, ne napoti oz. se ji ne odredi ukrep karantene na domu, če je prebolela COVID-19 in je od začetka simptomov oziroma od pozitivnega rezultata testa minilo manj kot šest mesecev, je bila cepljenja, ali je prebolela COVID-19 in je bila v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa oz. začetka simptomov cepljena z enim odmerkom cepiva.

Začasno čakanje na delo
Z 28. majem se je podaljšal ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki ga določa Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP), in sicer do 30. junija 2021. Po 40. členu ZDUOP je to tudi maksimalno možno podaljšanje ukrepa.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini; veljavnost od: 1.6.2021- sprememba
»  Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 31.5.2021
»  Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 30.5.2021
»  Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021; veljavnost od: 29.5.2021- sprememba
»  Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 29.5.2021
»  Sklep o izvajanju karantene na domu pri nalezljivi bolezni COVID-19; veljavnost od: 29.5.2021
»  Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo; veljavnost od: 28.5.2021
»  Naznanilo o prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 z notranjim trgom; veljavnost od: 28.5.2021, uporaba od: 27.5.2021 - sprememba
»  Naznanilo o prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka pri reji prašičev zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. novembra 2020 do 31. januarja 2021 z notranjim trgom; veljavnost od: 28.5.2021, uporaba od: 27.5.2021 - sprememba
»  Odlok o finančnem nadomestilu v prireji govejega mesa zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021; veljavnost od: 28.5.2021
»  Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. februarja 2021 do 30. aprila 2021; veljavnost od: 28.5.2021
»  Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (OdZV-1G); veljavnost od: 27.5.2021
»  Poročilo o gibanju plač za marec 2021; veljavnost od: 1.3.2021
»  Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2021; veljavnost od: 1.4.2021
»  Tarifa o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev; veljavnost od: 12.6.2021 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 84 - 87/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
V Sloveniji v prvem četrtletju rast BDP
Obseg bruto domačega proizvoda (BDP) Slovenije se je v prvem letošnjem četrtletju povečal za 1,6 odstotka na letni ravni. Največ so k tej rasti po podatkih državnega statističnega urada prispevale bruto investicije v osnovna sredstva, povečala pa sta se tudi izvoz in potrošnja gospodinjstev.

Sloveniji danes iz Bruslja fiskalna priporočila
Evropska komisija bo danes objavila spomladanski gospodarski sveženj, ki tokrat vključuje le fiskalna priporočila za članice EU, ne pa tudi reformnih in naložbenih, saj bo to pokrito v okviru pregleda nacionalnih načrtov za okrevanje. Pričakuje se splošno priporočilo, naj se proračunska prožnost ohrani tudi vse prihodnje leto.

Vpis v evidenco in poročanje o embalaži, dani na trg v Sloveniji
Vpis v evidenco proizvajalcev ter poročanje o embalaži, dani na trg v Sloveniji po novi Uredbi o embalaži in odpadni embalaži.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Aktivna legitimacija upnika in navodila upravitelju
Upnik se je pritožil zoper sklep, s katerim je sodišče prve stopnje zavrnilo njegov predlog za izdajo navodila upravitelju, da mora preklicati sklenjeno sodno poravnavo ter uveljaviti terjatve zoper D. d. d. iz naslova zadržanih varščin in vložiti tožbo zoper D. d. d. za vrnitev 3.419.181,47 evrov z zakonitimi zamudnimi obrestmi za neupravičeno zadržane varščine. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da upnik nima aktivne legitimacije za vložitev predloga za izdajo obveznega navodila upravitelju, o katerem bi sodišče prve stopnje moralo odločiti s sklepom. Kot stranki postopka (upniku) mu je gotovo treba priznati možnost vplivati na sodišče, vendar le v smislu pobude. Če bi sodišče pobudo sprejelo, bi upravitelju dalo ustrezno odredbo. Sodišče z navodili usmerja delo upravitelja, če meni, da upravitelj obveznosti, ki jih ima kot organ postopka, ne izvaja ali ne izvaja pravočasno.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Inflacija v maju 2021  
 
- na mesečni ravni:   0,9 %
 
- na letni ravni:   2,1 %
 
 
 
TOM v juniju 2021  
 
- na mesečni ravni:   0,2 %
 
- na letni ravni:   2,46 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec marec 2021:   2.009,50 €
 
in neto plača:   1.290,97 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.977,68 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.271,12 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
Minimalna plača do 31. 12. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Natalija Kunstek
Najnovejša sodna praksa Sodišča EU s področja davka na dodano vrednost 17. 06. 2021 13:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.