c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Maj 2021, številka 21 / letnik XIII.
 

Vlada se bo danes popoldne sestala na redni seji, na kateri bo razpravljala o podaljšanju ali morebitnih spremembah ukrepov za zamejitev epidemije covida-19.

V tedenski osrednji temi izpostavljamo članek: Računovodenje v insolvenčnih postopkih, v katerem pojasnjujemo postopke zaradi insolventnosti, računovodenje pri upniku v postopku insolventnosti ter dolžnosti poslovodstva in NS.

FURS obvešča davčne zavezance, ki so prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 31. marca, da se rok za doplačilo dohodnine izteče v ponedeljek, 31. maja. FURS je včeraj objavil dopolnitev dokumenta: Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih, in sicer v odgovoru na vprašanje št. 2.

AJPES je prejšnji teden objavil letna poročila za leto 2020 in predstavil poslovanje gospodarskih družb v lanskem letu.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so: Evidentiranje nakupa osnovnega sredstva, ki je financiran z finančnim leasingom, Vštevanje dodatka za delo v rizičnih razmerah v osnovo za nadomestilo plače, Metode določanja transfernih cen - Tradicionalne transakcijske metode in Predlog novega gradbenega zakona.

Samo še tri tedne nas loči do osrednjega dogodka, 1. FinD-INFO Dnevov z aktualnimi temami, zato vas vabimo k pregledu programa dnevov in prijavi. Do jutri pa se lahko prijavite in spremljate razpisan spletni seminar: Računovodski in davčni vidik insolvenčnih postopkov za dolžnika in upnike s predavateljico doc. dr. Lidijo Robnik. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje seminarja že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Računovodenje v insolvenčnih postopkih    
doc. dr. Lidija Robnik
   
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) navaja postopke zaradi insolventnosti, ki so: prisilna poravnava, poenostavljena prisilna poravnava, stečaj (nad pravno osebo, osebi stečaj in stečaj zapuščine).
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Poslovanje gospodarskih družb v letu 2020
AJPES je objavil podatke o poslovanju gospodarskih družb v letu 2020. Pri tem pojasnjuje, da poslovanje družb v času epidemije covida-19 ni bilo enako slabo za vse, saj so v povprečju nekatere dejavnosti poslovale bolje kot prej. Podjetja so se celo razdolževala, povišala so dodano vrednost na zaposlenega, ter ustvarila prihodke na ravni leta 2017.

Evidentiranje nakupa osnovnega sredstva, ki je financiran s finančnim leasingom
Podjetje je kupilo tovorno vozilo in se z leasing hišo dogovorilo za financiranje s finančnim leasingom. Podjetje je sklenilo pogodbo in priloga te pogodbe je tudi anuitetni načrt, ki predstavlja načrt poplačila obveznosti. Evidentiranje bomo prikazali na dva različna načina.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Izdaja sklepov o ustavitvi postopkov za odstopljene vloge po interventnih zakonih
ZRSZ bo v prihodnjih dneh pričel izdajati sklepe o ustavitvi postopkov za vse vloge po interventni zakonodaji, od katerih so delodajalci sami odstopili iz različnih razlogov.

Vštevanje dodatka za delo v rizičnih razmerah v osnovo za nadomestilo plače
Smo javni zavod s področja zdravstvene dejavnosti. Del naših zaposlenih je v času epidemije covida-19 bil oziroma je še upravičen do dodatka za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS). Ena izmed delavk je bila v času dela na izpostavljenem delovnem mestu upravičena do tega dodatka in se ji je dodatek v višini 65 odstotkov tudi redno izplačeval. Trenutno je delavka iz upravičenih razlogov odsotna in prejema nadomestilo plače.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Metode določanja transfernih cen - Tradicionalne transakcijske metode
V članku, objavljenem prejšnji teden smo na kratko opisali ureditev transfernih cen v Sloveniji ter našteli možne metode določanja transfernih cen, ki jih urejajo Smernice OECD in Pravilnik o transfernih cenah. V tem članku se posvečamo prvemu sklopu metod določanja transfernih cen, in sicer t.i. tradicionalnim transakcijskim metodam.

Izteka se rok za doplačilo dohodnine; na pošto še preostali izračuni
V ponedeljek 31. maja se izteče rok za doplačilo dohodnine za leto 2020 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku aprila.

Aprila nadaljevanje rasti pobranih javnih dajatev
FURS je aprila po prvih podatkih pobrala 1,77 milijarde evrov prihodkov, kar je 46,7 odstotka več kot aprila lani, ko so v državi veljale stroge omejitve za preprečevanje okužb z novim koronavirusom. Več kot pred letom je pobrala praktično vseh javnih dajatev, prilivi od DDV so bili denimo skoraj še enkrat večji.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Digitalno zeleno potrdilo predvidoma na voljo najpozneje konec junija
Digitalno zeleno potrdilo o cepljenju, testiranju in prebolevnosti bo dostopno preko portala zVEM, in sicer pacientom s SMSPass mobilno identiteto ali digitalnim potrdilom. Vlada je naložila Ministrstvu za javno upravo, da čimprej zagotovi vire in v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi omogoči oddajo pristopnega obrazca za SmsPass prijavo na več točkah v Republiki Sloveniji, in sicer najkasneje do konca junija.

Ali bo Slovenija prva uvedla vročanje uradnih dokumentov po e-pošti in SMS-jih?
Zakon o debirokratizaciji, ki si ga je zamislila ekipa pod vodstvom davčnega strokovnjaka Ivana Simića, predvideva tudi možnost vročanja uradnih dokumentov na izbrani naslov elektronske pošte namesto v običajne poštne nabiralnike na domačem naslovu.

Predlog novega Zakona o varstvu potrošnikov posredovan v javno obravnavo
S predlogom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) se v slovenski pravni sistem na novo prenaša več direktiv EU. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe in predloge na predlog ZVPot-1 odda do 24. junija 2021.

V javni obravnavi dva zakona vezana na avtorsko in sorodne pravice
V javno obravnavo sta bila dana osnutka predlogov novel: Zakona o avtorski in sorodnih pravicah in Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic. Komentarje na osnutka predlogov sprememb in dopolnitev zakonov lahko posredujete do 28. junija 2021.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Začetek uporabe zakonskih sprememb glede obmejnih delavcev
Dopolnitev > Zakona o urejanju trga dela (ZUTD), ki je bila 9. aprila objavljena v Uradnem listu (54/2021) in se uporablja od 24. maja, prinaša pomembno novost za obmejne delavce.

Spremembe Zakona o nalezljivih boleznih
Novela ZNB-C je v Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB) vnesla razširjene določbe glede karantene, ki je bila prej podrobneje določena v ZIUPOPDVE (razveljavitev 29. in 30. člena). Če posameznik ne ostane na naslovu, kjer izvaja karanteno na domu, ali ne omeji fizičnih stikov z osebami, ki ne prebivajo na tem naslovu ali če pri izpolnjevanju podatkov navede neresnične podatke, na podlagi katerih pridobi izjavo o karanteni na domu, čeprav ni bil v visoko tveganem stiku ali ne prihaja iz območja z visokim tveganjem za okužbo, je zagrožena globa od 400 do 4.000 evrov. Informacijska rešitev za pridobitev izjave o karanteni na domu iz 19.b člena še ni vzpostavljena, zato se nekatere določbe ZIUPOPDVE in Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 do vzpostavitve le-te še uporabljajo. Do 30.5.2021 se še uporabljajo tudi razveljavljeni 10., 11. in 12. člen ZZUOOP.

Povečanje števila sekretarjev v državni upravi
Zakon o spremembi in dopolnitvi > Zakona o državni upravi (ZDU-1), ki velja od 25.5.2021, zaradi zagotavljanja učinkovitejšega in preglednejšega izvajanja nalog ministrstva, pristojnega za zdravje, povečuje število državnih sekretarjev na tri. Z ZDU-1I je v letu 2014 Ministrstvo za javno upravo prevzelo v upravljanje informacijsko komunikacijske sisteme državne uprave, novela ZDU-1L pa iz te centralizacije informatike izloča interni informacijski sistem ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Zakon o urejanju trga dela (ZUTD); veljavnost od: 24.4.2021, uporaba od: 24.5.2021 - sprememba
»  Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB); veljavnost od: 25.5.2021, uporaba od: 30.5.2021 - sprememba
»  Zakon o državni upravi (ZDU-1); veljavnost od: 25.5.2021 - sprememba
»  Zakon o železniškem prometu (ZZelP); veljavnost od: 8.6.2021 - sprememba
»  Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 25.5.2021 - sprememba
»  Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije; veljavnost od: 24.5.2021
»  Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 24.5.2021
»  Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 24.5.2021
»  Sklep o uporabi Smernic o določitvi pogojev za uporabo alternativne obravnave izpostavljenosti institucij iz naslova 'tristranskih pogodb o začasni prodaji' iz člena 403(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 za namene velikih izpostavljenosti; veljavnost od: 5.6.2021
»  Sklep o uporabi Smernic o poročanju v skladu s členoma 4 in 12 uredbe SFTR; veljavnost od: 22.5.2021
»  Sklep o uporabi smernic in priporočil Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA); veljavnost od: 22.5.2021 - sprememba
»  Sklep o poročanju oseb, ki opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja in zavarovalnega posredovanja; veljavnost od: 5.6.2021 - sprememba
»  Sklep o zavarovalno-statističnih podatkih; veljavnost od: 5.6.2021 - sprememba
»  Letni program statističnih raziskovanj za 2021 (velja od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021); veljavnost od: 21.5.2021 - sprememba
»  Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence; veljavnost od: 21.5.2021 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 78 - 83/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Spletni nakupi, še posebej izven EU-ja, bodo po 1. juliju bolj zapleteni in lahko tudi dražji
S prvim julijem bodo na področju celotnega EU-ja vsi spletni nakupi do 150 evrov, v azijskih ali britanskih spletnih trgovinah, obdavčeni z DDV-jem. Le v Sloveniji bo morda prišlo do zamika, saj DZ še ni sprejel novele zakona o DDV-ju. Pošta Slovenije pa je zaradi julijske uvedbe obračuna uvoznega DDV napovedala posodobitev uvoznih postopkov.

Vlada imenovala mag. Ivana Simiča za vršilca dolžnosti generalnega direktorja FURS
Vlada za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije imenovala mag. Ivana Simiča.

Na razpisih za ponovni zagon podjetij in raziskovalno-razvojne projekte več sredstev
Gospodarsko ministrstvo in javna agencija SPIRIT sta povečala obseg sredstev na dveh javnih razpisih, prvotno objavljenih v lanskem letu. Za ponoven zakon podjetij v obmejnih problemskih območij po covidu-19 bo na voljo dodaten milijon evrov, za razvojno-raziskovalne projekte pa več kot pet milijonov evrov.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Vračilo davčnega odtegljaja od obresti
V obravnavanem primeru je sporno, ali je davčni organ odločil pravilno, ko je (le) delno ugodil tožnikovem zahtevku za vračilo davčnega odtegljaja od obresti, izplačanih povezani družbi na podlagi prejetih posojil. Upravno sodišče je tožbo, ki jo vložil tožnik, zavrnilo in pojasnilo, da se ugodnosti po 72. členu ZDDPO-2 priznajo upravičenim prejemnikom obresti le pod pogojem, da znesek plačanih obresti ni večji, kot bi bil plačan nepovezanim osebam. Davčne ugodnosti se zato ne priznajo, če so obresti plačane po obrestni meri, ki presega zadnjo objavljeno, ob času odobritve posojila znano priznano obrestno mero. Izjema pa je določena v primeru iz drugega odstavka 19. člena ZDDPO-2, to je v primeru, če zavezanec dokaže, da bi v enakih ali primerljivih okoliščinah dobil posojilo po obrestni meri, ki je višja od priznane obrestne mere po tem odstavku, tudi od posojilodajalca - nepovezane osebe.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec marec 2021:   2.009,50 €
 
in neto plača:   1.290,97 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.977,68 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.271,12 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
Minimalna plača do 31. 12. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
doc. dr. Lidija Robnik
Računovodski in davčni vidik insolvenčnih postopkov za dolžnika in upnike 27. 05. 2021 13:00:00 79,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Predlog novega gradbenega zakona
V vladni obravnavi je novela Gradbenega zakona, ki naj bi prinesla določene spremembe in novosti, katerih namen je predvsem v tem, da bi postopki gradnje objektov postali še hitrejši in enostavnejši.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.