c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Maj 2021, številka 19 / letnik XIII.
 

Vlada bo na današnji seji obravnavala aktualne epidemiološke razmere. Predvidoma bo odločala o podaljšanju epidemije covida-19, pa tudi o sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja okužb skladno z rumeno fazo načrta. Ministrstvo za finance pa je v luči nadgradnje davčnega sistema pripravilo še dva predloga novel zakonov, in sicer predlog novele Zakona o finančni upravi (ZFU) in predlog novele Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Kaj prinašata?

V tedenski osrednji izpostavljamo članek: Z novelo ZIPRS2122-A tudi spremembe pri akontaciji davka in določanju zavarovalne osnove. Omenjena novela med drugim določa poenostavljen način spremembe predhodne akontacije in opredeljuje določitev nove zavarovalne osnove za leto 2021, ki jo določamo v maju, saj je prišlo zaradi epidemioloških razmer do mesečnega zamika predložitve obračuna davka.

FURS obvešča finančne institucije, da so do 31. maja dolžne dostaviti FATCA poročila in CRS poročila, prav tako pa je izdala obvestilo o dopolnitvi pogostih V&O glede MTD pri zavezancih, ki so v letih 2020 in 2019 poslovali s skrajšanim delovnim časom.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so: Gradbena storitev po 76.a členu ZDDV-1, Kdo je lahko delodajalec oziroma delodajalka?, Določitev maksimalne višine odpravnine, Obračun plače pri neupravičeni odsotnost z dela, Sprememba veljavnosti stališča glede davčne obravnave oprostitev prispevkov za socialno varnost pri normirancih in Vlada sprejela predloge sprememb treh davčnih zakonov.

Vljudno vabljeni k prijavi na 1. FinD-INFO Dneve, ki bodo 14. in 15. junija, v naslednjem tednu pa ne spreglejte spletnega seminarja: Novosti ZDDV-1 po 1. juliju 2021 s predavateljico Mojco Müller. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje seminarja že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Z novelo ZIPRS2122-A tudi spremembe pri akontaciji davka in določanju zavarovalne osnove    
mag. Mojca Kunšek
   
Z novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A) so bili poleg zamika roka predložitve letnega poročila in davčnega obračuna sprejeti tudi spremenjeni roki in postopki priglasitve ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki, poenostavitev priglasitve spremembe akontacije davka ter določen rok ugotavljanja zavarovalne osnove za leto 2021.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Kdo je lahko delodajalec oziroma delodajalka?
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 5. členu določa definicijo delodajalca. Iz drugega odstavka 5. člena ZDR-1 namerč izhaja, da je delodajalec ali delodajalka pravna in fizična oseba ter drug subjekt, kot je državni organ, lokalna skupnost, podružnica tujega podjetja ter diplomatsko in konzularno predstavništvo, ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi. V nadaljevanju pa je v tretjem odstavku citiranega člena opredeljen tudi manjši delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev.

IZ SODNE PRAKSE: Določitev maksimalne višine odpravnine
Skladno z veljavno zakonodajo višina odpravnine ne sme presegati desetkratnika osnove, razen, če je v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti določeno drugače. Pri tem pa določba 106. člena ZDR-1 ne pomeni kogentne določbe, ki bi v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi v stečaju preprečevala možnost ugodnejšega dogovora s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Gradbena storitev po 76.a členu ZDDV-1
Prejeli smo vprašanje naročnice, ki navaja prejetje računa s strani dobavitelja z registrirano dejavnostjo 43.210 (po SKD-2008). Na računu je zaračunana storitev, in sicer "izdelava elektroinštalacij, montaža kablov ter priklop elementov robotskih celic z opremo". Naročnica dodaja, da je bila storitev opravljena na proizvodnji liniji stroja in k njim priključenih robotov, zanima pa jo pravilna DDV obravnava predmetne storitve.

Sprememba veljavnosti stališča glede davčne obravnave oprostitev prispevkov za socialno varnost pri normirancih
V davčnih obračunih, oddanih za leto 2020, se oproščeni prispevki lahko izvzemajo iz davčnega obračuna.

Dopolnitev pogostih vprašanj in odgovorov glede mesečnega temeljnega dohodka pri zavezancih, ki so v letu 2020 in 2019 poslovali s skrajšanim delovnim časom
FURS je med pogostimi vprašanji in odgovori na svojih spletnih straneh v času sprejemanja interventnih zakonov objavila tudi stališče glede načina izračuna upada prihodkov pri upravičencih, ki so v letu 2020 oziroma v letu 2019 poslovali s skrajšanim delovnim časom.

Obvestilo glede dostave FATCA poročil
Finančne institucije Slovenije, ki finančni upravi, v skladu s VI. poglavjem četrtega dela ZDavP-2 sporočajo informacije o računih ZDA, o katerih se poroča (FATCA poročila) so na podlagi 266.g člena ZDavP-2 dolžne oddati informacije za poročevalsko leto 2020 do 31. maja 2021.

Obvestilo glede dostave CRS sporočil
Finančne institucije Slovenije, ki v skladu s III.A poglavjem četrtega dela ZDavP-2 sporočajo informacije o finančnih računih finančni upravi so dolžne oddati CRS sporočila za poročevalsko leto 2020 do 31. maja 2021.

Pridobitve iz drugih držav članic in domače dobave zaščitne in medicinske opreme od vključno 1. 5. 2021 niso več oproščene plačila DDV
FURS opozarja, da pridobitve iz drugih držav članic in domače dobave medicinske in zaščitne opreme od vključno 1. 5. 2021 dalje niso oproščene plačila DDV. Uvoz medicinskih pripomočkov in zaščitne opreme iz tretjih držav pa je oproščen carin in DDV do 31. 12. 2021.

FURS: Nova in spremenjena pojasnila
Finančna uprava je v zadnjih dneh izdala naslednje spremembe pojasnil dokumentov:
    • Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte - VEM; 1. izdaja, marec 2021
    • Brošura o dohodku iz dejavnosti; 10. izdaja, maj 2021
    • Naknadno plačan davek od dohodkov iz zaposlitve v tujini pri napotenih delavcih; 1. izdaja, maj 2021
    • Izvršba nedavčnih obveznosti, 1. izdaja, september 2016

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Ministrstvo za finance pripravilo še predloga novel Zakona o finančni upravi in Zakona o davčnem postopku
Ministrstvo za finance je v luči nadgradnje davčnega sistema pripravilo še dva predloga novel, in sicer predlog novele Zakona o finančni upravi (ZFU) in predlog novele Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).

V pogajanjih za javni sektor vladna stran podala končni predlog
Na pogajanjih o odpravi preostalih varčevalnih ukrepov na področju povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, spremembah izplačilnega dneva za plače in letošnjem regresu za letni dopust, je vlada sindikatom javnega sektorja predstavila svoj končni predlog. Sindikati imajo čas za odgovor do četrtka do 13. ure.

Testiranje gostov možno tudi v nastanitvenih obratih
V gostinskih in nastanitvenih obratih morajo goste pred postrežbo v notranjosti oz. ob prijavi opozoriti, da za koriščenje storitev velja eden od pogojev - so prebolevniki, cepljeni ali imajo negativni test na novi koronavirus. Testiranje je možno tudi v nastanitvenih obratih, če ga opravlja pooblaščeni izvajalec, je pojasnila Maja Bratuša.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Začasna omejitev razdelitev dobičkov lizing družb
Z Makrobonitetnim priporočilom o začasni omejitvi razdelitev dobičkov lizing družb, ki je začelo veljati 8. maja in bo veljalo do 30. septembra, Banka Slovenije lizing družbam, zaradi vpliva in posledic epidemije COVID-19 na realno gospodarstvo in finančni sistem, s ciljem povečanja odpornosti finančnega sistema na finančne šoke in ohranjanja finančne stabilnosti ter preprečitve nastanka motenj v finančnem sistemu Republike Slovenije in zmanjšanja kopičenja sistemskih tveganj, priporoča, da začasno omejijo razdelitev bilančnega in zadržanega dobička, ustvarjenega v letih 2019 in 2020. Priporočilo se nanaša na lizing družbe, ki so v letih 2019 in 2020 na letni ravni ustvarile vsaj 1 mio EUR novih lizing poslov, pri čemer so posli iz finančnega najema predstavljali vsaj 50 % vseh novih poslov, bilančna vsota lizing družbe pa presega 10 mio EUR.

Nedeljsko zaprtje trgovin ni v neskladju z ustavo
Ustavno sodišče je v postopku za presojo ustavnosti, ki ga je zahtevalo več družb, odločilo, da novela > Zakona o trgovini, ki je prinesla zaprtje trgovin ob nedeljah, ni v neskladju z Ustavo. Ustavno sodišče je presodilo, da Ustava zagotavlja svobodno gospodarsko pobudo, a to ne pomeni, da je lahko ravnanje pri opravljanju gospodarske dejavnosti povsem svobodno. Kot so zapisali, lahko zakonodajalec določi posebne subjektivne in/ali objektivne pogoje za podjetniško delovanje, ki pomenijo omejitev svobodne gospodarske pobude, če je za to izkazana javna korist, kakršno je tudi varstvo zdravja.

Oprostitev plačila DDV pri uvozu cepiv ter in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov na podlagi ZIUPOPDVE
Na podlagi 47. člena ZIUPOPDVE so plačila DDV oproščeni uvozi cepiv proti COVID-19, ki jih odobrijo pristojni organi v Republiki Sloveniji oziroma Evropski Uniji ter in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov za COVID-19 s pridobljenim certifikatom oziroma ustrezno oznako.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Odločba o ugotovitvah, da tretji do peti odstavek 8. člena Zakona o trgovini in 3. člen Zakona o dopolnitvah Zakona o trgovini niso v neskladju z Ustavo; veljavnost od: 12.5.2021
    • Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu; veljavnost od: 26.5.2021
    • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 10.5.2021
    • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 10.5.2021
    • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije; veljavnost od: 10.5.2021
    • Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pri reji prašičev zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. novembra 2020 do 31. januarja 2021; veljavnost od: 11.5.2021
    • Makrobonitetno priporočilo o začasni omejitvi razdelitev dobičkov lizing družb; veljavnost od: 8.5.2021
    • Uredba o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju; veljavnost od: 8.5.2021 - sprememba
    • Uredba o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19; veljavnost od: 7.5.2021 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 69 - 72/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Turistične agencije v prvem valu odpovedale na tisoče potovanj - bliža se rok za vračilo denarja
Potniki, ki so jim v prvem valu epidemije propadli že plačani potovalni paketi, so imeli na izbiro sprejetje vrednotnic ali vračilo denarja eno leto po preklicu epidemije. Rok za izplačilo se bliža, a številne agencije še vedno pestijo finančne težave.

Inšpektorat za okolje in prostor v boju proti nezakoniti trgovini z odpadki
Inšpektorat za okolje in prostor je projektni partner v projektu Waste Force, ki v boju proti nezakonitemu ravnanju in nezakoniti trgovini z odpadki povezuje organe, ki sodelujejo pri kaznivih dejanjih, povezanih z odpadki v celotni izvršilni verigi, vključno z okoljskimi inšpektorati, organi kazenskega pregona, carino, policijo in tožilci tako v Evropi kot v azijsko-pacifiški regiji.

Izvoz in uvoz blaga marca medletno strmo navzgor
Slovenija je marca izvozila za 3,5 milijarde evrov blaga, kar je 18 odstotkov več kot marca lani, ko je v državi izbruhnila epidemija covida-19. Uvoz se je povečal za 20,4 odstotka na 3,4 milijarde evrov. V prvih treh mesecih leta se je izvoz povečal za 5,9 odstotka, uvoz pa za 3,5 odstotka.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora
Pritožnika (tožeča stranka in stranski intervenient) sta vložila enotno pritožbo zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo zahtevek tožeče stranke za plačilo posameznih zneskov iz naslova odškodninske odgovornosti uprave v primeru stečaja. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da po drugem odstavku 965. člena OZ že z nastopom zavarovalnega primera (v tem primeru škoda, ki je posledica opustitve, kršitve ali storjene napake pri izvajanju poklicne dolžnosti uprave) za oškodovanca nastane lastna pravica zahtevati povrnitev škode. To pomeni, da ne drži trditev, da tožeča stranka ni mogla od tožene uveljavljati zahtevkov iz odškodninske odgovornosti članov prejšnjih uprav, če njihova odgovornost ni bila najprej ugotovljena v samostojni pravdi. Tako stališče bi bilo v nasprotju z namenom drugega odstavka 965. člena OZ.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec april potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec februar 2021:   1.946,07 €
 
in neto plača:   1.253,71 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.981,41 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.273,12 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Mojca Müller
Novosti ZDDV-1 po 1.7.2021 20. 05. 2021 10:00:00 79,90€ Naročilo
doc. dr. Lidija Robnik
Računovodski in davčni vidik insolvenčnih postopkov za dolžnika in upnike 27. 05. 2021 13:00:00 79,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Posebne gradbene uzance 2020 (PGU 2020)
Nedavno so bile sprejete in na spletnih straneh Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije objavljene Posebne gradbene uzance (PGU 2020). Le-te se uporabljajo le za pogodbe, sklenjene po 21. decembru 2020. Sprejetje PGU 2020 je bilo tako rekoč nujno, saj njihova več kot 40 let stara jugoslovanska različica ni več ustrezala niti zahtevam sodobnega časa, niti tehničnim spremembam, niti ustaljenim praksam v gradbeništvu. Novi dokument tako ponuja ustreznejše, sodobnejše in varnejše poslovne prakse v gradbeništvu, ki bodo na to področje prinesle tudi več urejenosti, kar bodo s pridom izkoristili vsi udeleženci gradbenih poslov.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.