c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
April 2021, številka 16-17 / letnik XIII.
 

V tokratni dvojni številki tednika izpostavljamo predloge za nadgradnjo davčnega sistema, ki jih je pripravilo Ministrstvo za finance. Vlada pa bo danes na seji obravnavala epidemiološko stanje v državi, ob umirjanju epidemije covida-19 bodo govorili tudi o sproščanju ukrepov po vladnem semaforju.

V tedenski osrednji temi priporočamo članek: Odhajate na delo v tujino? Ne pozabite na davčne obveznosti v Sloveniji.

FURS je izdal spremembe v dokumentih: Vračila upravičenj po ZIUZEOP in ZIUOOPE - delodajalci, Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP6 na davčnem področju in Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP7 na davčnem področju.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so: Nakup naložbenega zlata - evidentiranje, Sobivanje je postalo pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, Obdavčevanje kapitalskih dobičkov nerezidentov, Vpliv pomoči PKP na izračun odbitnega deleža, So možne tečajne razlike pri prijavi terjatev v stečajni postopek? in Novela ZPIZ-2I.

Vabljeni na jutrišnji spletni seminar: Redna delovna uspešnost javnih uslužbencev plačne skupine B, s predavateljicama: mag. Hermino Krajnc in Polono Gostan. Morda pa vas zanimajo Novosti ZDDV-1 po 1. juliju 2021 - spletni seminar s predavateljico Mojco Müller bo izveden 20. maja. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje obeh seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Odhajate na delo v tujino? Ne pozabite na davčne obveznosti v Sloveniji    
Mojca Müller
   
Posamezniki, ki za dalj časa zapustijo Slovenijo zaradi sklenitve poslovnega razmerja s tujim delodajalcem, pogosto pozabijo ali pa ne vedo, da je treba ob odhodu iz Slovenije urediti tudi davčni status. Posameznik, ki ne odjavi davčnega rezidentstva, ima sicer možnost, da to uredi tudi kasneje, vendar naknadno urejanje davčnega rezidentstva običajno zahteva večji časovni in tudi finančni vložek posameznika.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Nakup naložbenega zlata - evidentiranje
Podjetje je kupilo naložbeno zlato in sedaj se postavlja vprašanje, kako ga ustrezno evidentirati.

So možne tečajne razlike pri prijavi terjatev v stečajni postopek?
Podjetje ima terjatev v švicarskih frankih do glavnega dolžnika po kreditni pogodbi (terjatev smo kupili od banke). Terjatev je med drugim zavarovana s poroštvom fizične osebe.

Bonitetne ocene S.BON AJPES tudi za samostojne podjetnike normirance
Bonitetna ocena pridobiva vse večji pomen v poslovni praksi in je pogosto določena kot pogoj pri kandidiranju na javnih razpisih.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Ministrstvo za finance je pripravilo predloge za nadgradnjo davčnega sistema
Predvidene rešitve imajo večji in dolgoročnejši pomen za konkurenčnost ter rast in razvoj slovenskega gospodarstva. Gospodarstvo bodo spodbudili k dodatnemu investiranju, kar bo pozitivno vplivalo na prihodke.

Obdavčevanje kapitalskih dobičkov nerezidentov
Obdavčevanje kapitalskih dobičkov je od države do države različna. V nekaterih državah se kapitalski dobički ne štejejo kot obdavčljiv dohodek, spet v drugih državah se obdavčijo le tisti dobički, ki jih doseže podjetje, ne pa tisti, ki jih doseže fizična oseba zunaj opravljanja svoje dejavnosti.

FURS: Nova in spremenjena pojasnila
Finančna uprava je v zadnjih dneh izdala naslednje spremembe pojasnil dokumentov:
»  Vpliv pomoči PKP na izračun odbitnega deleža; Pojasnilo FURS številka 429-356/2021 z dne, 26. 2. 2021 in 14. 4. 2021
»  Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte - VEM, 1. izdaja, marec 2021
»  Spremembe zakonodaje na področju DDV, 7. izdaja, april 2021

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Sobivanje je postalo pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja - uvedba novega razloga 16 za zadržanosti
ZZZS je izdal navodilo za sobivanje po uveljavitvi novele ZZVZZ-O (17. aprila 2021) in vzorec novega Potrdila o sobivanju z izjavo.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Poglavitne rešitve novele Zakona o tujcih
Državni zbor je 30. marca 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih - ZTuj-2F, ki je bil 12. aprila 2021 objavljen v Uradnem listu RS, številka 57/21. Glavne rešitve se med drugim nanašajo na kompleksno krizo na področju migracij, znanje slovenščine, združitev družine, zadostna sredstva za preživljanje in brexit.

Novela ZPIZ-2I
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 51/21 - v nadaljevanju ZPIZ-2I), ki je bil v Državnem zboru RS sprejet 23. 3. 2021, je bil uveljavljen 17. 4. 2021, uporabljati pa se bo začel prvi dan naslednjega meseca po uveljavitvi, to je 1. maja 2021.

V petek na izredni seji DZ o povečanju porabe države
DZ bo na petkovi izredni seji potrjeval predlog vlade za občutno povečanje porabe državnega proračuna, opravil pa tudi prvo obravnavo predloga zakona o združitvi regulatorjev. Predlog je po sprejemu na vladi oktobra lani vzdignil precej prahu, opozicija pa je vložila zahtevo za splošno razpravo.

Upravni postopki s področja okolja se z Arsa selijo na ministrstvo
Ministrstvo za okolje in prostor bo v okviru reorganizacije in debirokratizacije postopkov istovrstne postopke dovoljevanja posegov v okolje in prostor združilo na enem mestu. Tako se bodo postopki z Arsa prenesli na ministrstvo. Hkrati bo ukinjena možnost pritožbe na ministrstvo.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Vračilo neupravičeno prejetih nadomestil plače za delavce na začasnem čakanju
Od 15. aprila veljajo dopolnitve > Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju znižanja prihodkov, ki določa merila sorazmernosti v zvezi z vračilom neupravičeno prejetih nadomestil plače za delavce na začasnem čakanju na delo po ZIUOOPE, ZIUPDV in ZZUOOP. Dodatno je določeno, da prejemniku pomoči po tretjem odstavku 24. člena ZIUOOPE in po tretjem odstavku 2. člena ZIUPDV prejete pomoči zaradi pogoja znižanja prihodkov ni treba vračati, če so se prihodki na povprečno število zaposlenih v letu 2020 glede na leto 2019 znižali za več kot 10 % oziroma, če so se prihodki na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2020 glede na leto 2019 znižali za več kot 10 %. Prejemniku pomoči na isti podlagi, ki v letu 2019 ni posloval, prejete pomoči ni treba vračati, če so se prihodki na povprečno število zaposlenih v letu 2020 glede na prihodke do 12. marca 2020 znižali za več kot 10 % oziroma če so se prihodki na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2020 glede na prihodke do 12. marca 2020 znižali za več kot 10 %. Dodana je tudi oprostitev vračila prejemniku pomoči po tretjem odstavku 68. člena in drugem odstavku 91. člena ZZUOOP, in sicer le-te ni treba vračati, če so se prihodki na povprečno število zaposlenih v letu 2020 glede na leto 2019 znižali za več kot 20 % oziroma če so se prihodki na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2020 glede na leto 2019 znižali za več kot 20 %. Prejemniku na isti podlagi, ki v letu 2019 ni posloval, prejete pomoči ni treba vračati, če so se prihodki na povprečno število zaposlenih v letu 2020 glede na prihodke do 31. avgusta 2020 znižali za več kot 20 % oziroma če so se prihodki na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, v letu 2020 glede na prihodke do 31. avgusta 2020 znižali za več kot 20 %.

Uskladitev pokojnin
Najnižja pokojninska osnova za v letu 2021 uveljavljene pokojnine od 1. januarja znaša 947,67 eura oz. 693,69 eura, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2, najvišja pokojninska osnova pa znaša 3.790,68 eura oz. 2.774,78 eura, če so pokojnine odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2. Najnižja pokojnina za v letu 2021 uveljavljene pokojnine od 1. januarja znaša 260,61 eura, nadomestila za invalidnost, nastalo v letu 2021, se odmerijo najmanj od osnove, določene v višini 563,86 eura, nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije pa se odmeri največ v višini 2.255,45 eura. Od 1. januarja dalje znaša del vdovske pokojnine za v letu 2021 uveljavljeno pravico največ 110,88 eura, skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine pa največ 2.255,45 eura.

Sprememba Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
Od 17. aprila velja sprememba > Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu. Sprememba se nanaša na oddajo vloge, ki bo od sedaj mogoča le v elektronski obliki.

Poslovni razlog med izjemami za vstop v Slovenijo brez karantene in negativnega testa
V veljavi so spremembe in dopolnitve > Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki se med drugim nanašajo na vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez negativnega rezultata testa. Tako je po novem med izjemami za vstop v državo brez napotitve v karanteno in brez negativnega testa med nujne razloge dodan poslovni razlog.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Zakon o tujcih (ZTuj-2); veljavnost od: 27.4.2021, uporaba od: 27.5.2021 - sprememba
»  Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT); veljavnost od: 27.4.2021, uporaba od: 27.5.2021 - sprememba
»  Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE); veljavnost od: 17.4.2021 - sprememba
»  Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost; veljavnost od: 3.5.2021 - sprememba
»  Uredba o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020; veljavnost od: 17.4.2021 - sprememba
»  Uredba o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu; veljavnost od: 17.4.2021 - sprememba
»  Uredba o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020; veljavnost od: 17.4.2021 - sprememba
»  Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2; veljavnost od: 19.4.2021 do 25.4.2021 - sprememba
»  Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 19.4.2021 do 25.4.2021 - sprememba
»  Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 16.4.2021 - sprememba
»  Odlok o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo; veljavnost od: 15.7.2021 - sprememba
»  Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A, EPA 1736-VIII); veljavnost od: 15.4.2021
»  Pravilnik o sofinanciranju vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb; veljavnost od: 15.4.2021
»  Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov; veljavnost od: 15.4.2021 - sprememba
»  Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije; veljavnost od: 15.4.2021 - sprememba
»  Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2021; veljavnost od: 15.4.2021, uporaba od: 1.1.2021
»  Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. januarja 2021; veljavnost od: 15.4.2021, uporaba od: 1.1.2021

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 58 - 62/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Nakazila različnih protikoronskih pomoči
Finančna uprava je včeraj, 20. aprila, še preostalim zavezancem nakazala delno povračilo nekritih fiksnih stroškov za obdobje januar-marec 2021. Nakazana je bila tudi druga tranša povračila izplačanega kriznega dodatka, prvič pa so zavezanci prejeli nakazilo povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije.

Marca pobranega tretjino več DDV kot pred letom
Finančna uprava RS je marca po prvih podatkih pobrala 1,45 milijarde evrov prihodkov, kar je 15,4 odstotka več kot v marcu lani, ko je bila sredi meseca prvič razglašena epidemija covida-19. Več kot pred letom je pobrala praktično vseh javnih dajatev, prilivi od DDV so bili denimo večji za več kot eno tretjino.

V bankah se krepita kreditno in dohodkovno tveganje
Slovenski bančni sistem je glede kapitaliziranosti in likvidnosti v ugodnem položaju, a trendi niso ugodni. Ob realizaciji makroekonomskega tveganja namreč v ospredje prihajata visoko kreditno in povišano dohodkovno tveganje, je opozoril namestnik guvernerja Banke Slovenije Primož Dolenc.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Izvršljivost in pravnomočnost izvršilnega naslova
Ministrstvo za finance je zavrnilo pritožbo tožnika zoper sklep, s katerim je Finančna uprava odločila, da se opravi davčna izvršba v višini 141.445,08 evra, in sicer z rubežem denarnih sredstev. Ministrstvo pojasnjuje, da ni mogoče slediti tožnikovi trditvi, da izterjava določenih obveznosti s seznama ni dopustna zato, ker odmerna odločba še ni postala pravnomočna in s tem tudi ne izvršljiva. Tožnik je vložil tožbo na Upravno sodišče, v kateri navaja, da tožena stranka od njega nepravilno in nezakonito izterjuje davčni dolg in se pri tem opira na odločbo o davčnem inšpekcijskem nadzoru, ki ni pravnomočna in tudi ni izvršljiva. Upravno sodišče je tožbo zavrnilo in pojasnilo, da je za postopek davčne izvršbe pomembna le izvršljivost izvršilnega naslova in ne njegova pravnomočnost, pri čemer v postopku davčne izvršbe izvršilnega naslova tudi sicer ni dopustno izpodbijati.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec april potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec februar 2021:   1.946,07 €
 
in neto plača:   1.253,71 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.981,41 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.273,12 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
Minimalna plača do 31. 12. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
mag. Hermina Krajnc in Polona Gostan
Redna delovna uspešnost javnih uslužbencev plačne skupine B 22.4.2021 10:00:00 59,90€ Naročilo
Mojca Müller
Novosti ZDDV-1 po 1.7.2021 20.5.2021 10:00:00 79,90€ Naročilo
doc. dr. Lidija Robnik
Računovodski in davčni vidik insolvenčnih postopkov za dolžnika in upnike 27.5.2021 13:00:00 79,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.