c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
April 2021, številka 15 / letnik XIII.
 

Vlada je na petkovi dopisni seji za 30 dni podaljšala epidemijo in odpravila omejitev gibanja ponoči ter obenem spremenila t. i. semafor ukrepov. Danes bo predvidoma razpravljala o ukrepih za omejitev širjenja novega koronavirusa, ki bodo veljali v prihodnjem tednu.

V tedenski osrednji temi priporočamo članek: Davčni zavezanci morajo sami poskrbeti za pravilen informativni izračun dohodnine. Na finančni upravi pa so ravno danes objavili novo pojasnilo: Odmera dohodnine za leto 2020.

FURS opozarja na novi rok za plačilo akontacij, če ste letni davčni obračun oddali po 31. marcu 2021, se vam prestavi rok za plačilo akontacij na 10. maj 2021. ZRSZ je objavil poziv k oddaji zahtevkov za izplačilo subvencije tudi za marec.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so: Nadomestilo plače delavcem na začasnem čakanju na delo tudi za mesec maj, Evidentiranje združitve dveh podjetji, Obravnava DDV v primeru trikotnega posla, Obdavčevanje kapitalskih dobičkov fizičnih oseb in Načelo enakega plačila žensk in moških.

Ne spreglejte aktualnih spletnih seminarjev: Redna delovna uspešnost javnih uslužbencev plačne skupine B, s predavateljicama: mag. Hermino Krajnc in Polono Gostan, ki bo 22. aprila, in Novosti ZDDV-1 po 1. juliju 2021, predavateljico Mojco Müller, ki bo 20. maja. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje obeh seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Davčni zavezanci morajo sami poskrbeti za pravilen informativni izračun dohodnine    
mag. Mojca Kunšek
   
V minulih dneh je Finančna uprava RS davčnim zavezancem posredovala prvi sveženj, ali natančneje 959.945 informativnih izračunov dohodnine za leto 2020. Informativni izračuni dohodnine so vsako leto izdani vsem davčnim zavezancem, ki so imeli v preteklem letu kakršenkoli dohodek, ki se všteva v letno odmero dohodnine, ne glede na znesek dohodka. V skladu s 5. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) je namreč rezident zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Republiki Sloveniji in izven Slovenije, nerezident pa od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Evidentiranje združitve dveh podjetji
Statusna preoblikovanja se evidentirajo v skladu s sklepom sodišča. Dosledno je treba spoštovati vsebino sklepa sodišča. To še posebej velja za sestavine kapitala, ki nastanejo zaradi izvedene poslovne kombinacije.

Banka Slovenije pri odlogih plačevanja kreditov pričakuje aktivnejšo vlogo bank
V Banki Slovenije glede nezmožnosti odplačevanja kreditov zagovarjajo uporabo dolgoročno vzdržnih rešitev. Znova ugotavljajo, da je lani sprejeti protikrizni ukrep, vezan na moratorije, dosegel svoj namen. "Ob nadaljevanju podpore denarne in fiskalne politike zato aktivnejšo vlogo pričakujemo tudi od bank," so izpostavili.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Nadomestilo plače delavcem na začasnem čakanju na delo tudi za mesec maj
Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19 (ZDUOP), ki je začel veljati 5. februarja 2021, med dodatnimi ukrepi za omilitev posledic epidemije Covid-19 na področju dela in delovnih razmerij ureja tudi ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Na začasno čakanje na delo lahko delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje po tem zakonu, delavce napotijo za obdobje od 1. februarja do 30. aprila 2021. Vlada RS je sprejela sklep o podaljšanju navedenega ukrepa za mesec maj 2021.

Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije možna tudi za marec
ZRSZ sporoča, da lahko do 10. aprila oddate zahtevek za izplačilo subvencije za skrajšani polni delovni čas tudi za marec.

Načelo enakega plačila žensk in moških
Načelo enakega plačila žensk in moških je opredeljeno v 133. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Prvi odstavek 133. člena ZDR-1 določa, da je delodajalec dolžan za enako delo in za delo enake vrednosti izplačati enako plačilo delavcem, ne glede na spol. Poleg tega pa so vsa določila pogodbe o zaposlitvi, kolektivne pogodbe oziroma splošnega akta delodajalca, ki so v nasprotju s prvim odstavkom 133. člena ZDR-1, neveljavna, kot to izhaja iz drugega odstavka 13. člena ZDR-1.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Obdavčevanje kapitalskih dobičkov fizičnih oseb
Kapitalski dobiček oziroma dobiček iz kapitala se nanaša na dobiček, dosežen z odsvojitvijo kapitala. Kapital so nepremičnine in finančni kapital (vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah ter investicijski kuponi).

Obravnava DDV v primeru trikotnega posla
Naša stranka je slovensko podjetje, z veljavno številko ID za DDV, ki želi kupiti blago (rabljen papir) od švicarskega podjetja, ki nima ID za DDV v EU (ni v sistemu VIES). Podjetje bi nato blago prodalo naprej podjetju v Italiji, ki je v sistemu VIES z veljavno ID za DDV.

Če ste letni davčni obračun oddali po 31. marcu, se vam prestavi rok za plačilo akontacij
Davčnim zavezancem, ki so letni davčni obračun DDPO in DohDej oddali po 31. marca 2021, poteče rok za plačilo marčevske akontacije 10. maja 2021.

FURS nakazal 44,3 milijona evrov pomoči
Mesečni temeljni dohodek je prejelo 36.970 upravičencev v skupni višini 44,2 milijona evrov. Izgubljen dohodek zaradi karantene ali varstva otrok pa je prejelo 292 zavezancev v skupnem znesku 102.500 evrov, so sporočili iz FURS.

FURS: Nova in spremenjena pojasnila
Finančna uprava je v zadnjih dneh izdala naslednje spremembe pojasnil dokumentov:
    • Odmera dohodnine za leto 2020; april 2021
    • Olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost; 3. izdaja, april 2021 - sprememba
    • Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja; november 2019 - sprememba
    • Novosti pri poročanju informacij za leto 2020; april 2021 - sprememba

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Zahteva za presojo ustavnosti odvzema kriznega dodatka delavcem v gospodarstvu
Sindikat obrti in podjetništva bo zaradi načela pravne varnosti in spoštovanja pravic delavcev v gospodarstvu vložil zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti sedmega protikoronskega zakona. Ogorčeni so, ker so delavci v gospodarstvu lahko dobili dodatek za delo v rizičnih razmerah, a so jim ga po razlagi ministrstva za zdravje odvzeli.

Referendum o noveli zakona o izvrševanju proračuna po odločitvi večine v DZ nedopusten
Poslanci so potrdili sklep o nedopustnosti zakonodajnega referenduma o noveli zakona o izvrševanju proračuna za leti 2021 in 2022, ki investicije v vojsko izvzema iz omejitev pri prevzemanju obveznosti v breme proračuna. Levica je že napovedala, da bo sklep izpodbijala na ustavnem sodišču.

Za prilagoditev določilom nove uredbe o odpadni embalaži 45 dni časa
Proizvajalci, ki trenutno ne izpolnjujejo obveznosti s področja proizvajalčeve razširjene odgovornosti, imajo za prilagoditev na določila nove uredbe o embalaži in odpadni embalaži 45 dni časa. V tem obdobju se morajo vpisati v evidenco individualnih sistemov ali skleniti pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo.

Ustavno sodišče v presojo ustavnosti dodatnih določb pri izbrisih v bankah
Ustavno sodišče je sprejelo v obravnavo pobude, ki izpodbijajo več določb zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Njegovo izvrševanje je marca lani do končne odločitve zadržalo, januarja pa se je v presoji nekaterih drugih delov z več vprašanji obrnilo na Sodišče EU.

Obeta se posebna pomoč gostinstvu in turizmu
Na gospodarskem ministrstvu pripravljajo ukrepe za pomoč panogi gostinstva in turizma, ki zaradi omejitvenih ukrepov že več mesecev ne more poslovati. Državni sekretar Simon Zajc izpostavlja enkratno pomoč za zagon poslovanja in subvencioniranje regresa, sicer pa bi lahko vlada po njegovih besedah o odprtju teras in vrtov odločala ta teden.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Pojasnilo k Stališču 17
10. aprila je začelo veljati Pojasnilo k 2. točki drugega odstavka 4. člena Stališča 17 - Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide. Pojasnilo tako v zvezi s postopki preveritev na izbranem vzorcu prejetih javnih sredstev, ali so javna sredstva, prejeta zaradi zaposlenih invalidov, pravilno prikazana na posebnem kontu in zajeta iz vseh upravičenih naslovov, določa, da morata naročnik in revizijska družba s pogodbo navesti enote v vzorcu, na katerih se izvedejo dogovorjeni postopki, ali nedvoumno opredeliti velikost in način izbire vzorca iz proučevane populacije, ki mora biti pregledan, oziroma dogovoriti vse elemente, ki vplivajo na končni vzorec.

Prebivanje in delo tujcev v RS
27. aprila bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o tujcih (ZTuj-2), ki se bodo začele uporabljati 27. maja. Spremembe v slovenski pravni red prenašajo Direktivo 2016/801/EU in olajšujejo vstop državljanov tretjih držav, ki prihajajo na območje EU zaradi raziskovalnega dela in študija ter omogočajo njihovo mobilnost znotraj EU. Poleg tega spremembe urejajo ukrepanje v kompleksni krizi na področju migracij in jasneje določajo nezakonito prebivanje tujcev v RS. Tudi novela > Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) bo začela veljati 27. aprila in se bo uporabljala od 27. maja ter prav tako v slovenski pravni red prenaša omenjeno direktivo. Na novo se tako ureja izdaja dovoljenj za začasno prebivanje in delo zaradi opravljanja dela na področju raziskav in visokega šolstva ter zaradi študija. 24. aprila pa bo začela veljati dopolnitev > Zakona o urejanju trga dela (ZUTD), ki se bo začela uporabljati 24. maja. Dopolnitev določa izjemo od maksimalne višine nadomestila za primer brezposelnosti za delavce migrante, ki bi jim v državi zadnje zaposlitve v skladu s plačanimi prispevki pripadalo višje nadomestilo.

Kataster nepremičnin
Zakon o katastru nepremičnin, ki bo začel veljati 24. aprila in se bo uporabljal od 4. aprila 2022, določa vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra nepremičnin, evidence državne meje, registra prostorskih enot in registra naslovov.

Nova uredba ukinja prag 15 ton za plačilo stroškov ravnanja z odpadno embalažo
V Uradnem listu št. 54/2021 je bila objavljena Uredba o embalaži in odpadni embalaži, ki je izvedbeni predpis na podlagi novele Zakona o varstvu okolja (ZVO-1J). Z njo se za proizvajalce ukinja količinski prag 15 ton dane embalaže letno na trg v Sloveniji za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo. Hkrati se uvaja možnost plačila pavšalnega zneska za tiste, ki dajo letno na trg v Sloveniji manj kot eno tono embalaže.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE); veljavnost od: 13.4.2021 - sprememba
    • Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT); veljavnost od: 27.4.2021, uporaba od: 27.5.2021 - sprememba
    • Zakon o urejanju trga dela (ZUTD); veljavnost od: 24.4.2021, uporaba od: 24.5.2021- sprememba
    • Zakon o katastru nepremičnin (ZKN); veljavnost od: 24.4.2021, uporaba od: 4.4.2022
    • Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo; veljavnost od: 10.4.2021
    • Pojasnilo k 2. točki drugega odstavka 4. člena Stališča 17 - Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide; veljavnost od: 10.4. 2021
    • Uredba o embalaži in odpadni embalaži; veljavnost od: 24.4.2021
    • Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije; veljavnost od: 17.4.2021 do 17.5.2021
    • Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2; veljavnost od: 12.4.2021 do 18.5.2021
    • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 12.4.2021 do 18.4.2021
    • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije; veljavnost od: 12.4.2021 do 18.4.2021
    • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 12.4.2021 do 18.4.2021
    • Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 12.4.2021 do 18.4.2021
    • Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 12.4.2021 do 18.4.2021

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 53 - 57/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Banka Slovenije: Za prvo četrtletje ugodni podatki
V Sloveniji so v prvem četrtletju okrevale vse dejavnosti, ki niso pod neposrednim vplivom ukrepov. Podatki kažejo znake zmerne, čeprav neenakomerne gospodarske rasti. Razmere na trgu dela pod vplivom podpornih državnih pomoči ostajajo ugodne, negotovost ostaja velika, v publikaciji Gospodarska in finančna gibanja ugotavlja Banka Slovenije.

Za zagonska, mala in srednja podjetja več kot milijarda evropskih sredstev
Evropska komisija je po ustanovitvi Evropskega sveta za inovacije (EIC) danes v okviru Pospeševalca EIC objavila prve razpise. Več kot milijarda evrov bo po pojasnilih komisije namenjena za podporo pri širitvi zagonskih ter malih in srednjih podjetij, ki imajo potencial za doseganje velikega učinka.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Pravna ovira za dovolitev izvršbe
Upnik je vložil pritožbo zoper sklep, s katerim je sodišče prve stopnje zavrglo njegov predlog za izvršbo. V pritožbi navaja, da ga je dolžnica obvestila o pričetku osebnega stečaja z dne 7. februarja 2019, zato je v postopek osebnega stečaja prijavil vse odprte obveznosti, ki so nastale do tega datuma. Ker pa je dolžnica tudi po začetku osebnega stečaja bivala v stanovanju in ker tekočih obveznosti ni plačevala, jo je pisno pozval, da obveznosti poravna. Ker tega ni storila, je vložil predlog za izvršbo za tiste neplačane obveznosti, ki so nastale po 7. februarju 2019. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da je premoženje, s katerim samostojno razpolaga dolžnica v postopku osebnega stečaja (in ni del stečajne mase), hkrati tudi premoženje, na katerega ni dopustno (zaradi predpisanih omejitev) poseči v izvršbi, zato je sodišče prve stopnje utemeljeno, na podlagi prvega odstavka 131. člena ZFPPIPP, zavrglo predlog za izvršbo.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   23
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec januar 2021:   1.977,20 €
 
in neto plača:   1.269,18 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   2.008,61 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.303,91 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
Minimalna plača do 31. 12. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
mag. Hermina Krajnc in Polona Gostan
Redna delovna uspešnost javnih uslužbencev plačne skupine B 22. 04. 2021 10:00:00 59,90€ Naročilo
Mojca Müller
Novosti ZDDV-1 po 1.7.2021 20. 05. 2021 10:00:00 79,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.