c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2021, številka 12 / letnik XIII.
 

MGRT pripravlja rešitve za podaljšanje odloga plačila kreditnih obveznosti, vključno z lizingom, in sicer do konca letošnjega leta. S tem želijo ohraniti dolgoročno zmožnost poslovanja podjetij in blažili stiske prebivalstva.

V tedenski osrednji temi priporočamo članek: Kako smiselno povezati evidenco nepremičnin v registru osnovnih sredstev z evidencami iz zemljiške knjige? s pojasnilom, kako pri naknadni kontroli nad evidencami ugotavljati lastništvo nad nepremičninami.

FURS je izdal dopolnitve v dokumentih: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju in Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP7 na davčnem področju ter objavil spremembe pojasnila glede Smernic za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj.

AJPES zavezance obvešča, da se podaljšuje rok za oddajo letnih poročil in davčnih obračunov do 30. aprila 2021, medtem ko roki za predložitev premoženjskih bilanc ostajajo nespremenjeni.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so: Vnaprejšnji cenovni sporazumi (APA), Varovanje poslovne skrivnosti delavca, Na kaj paziti pri izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi?, Kaj se poroča v povzetku obračuna dohodkov za zaposlene? in Vračilo oprostitve plačila prispevkov PIZ po interventni zakonodaji.

Ne zamudite in se prijavite na spletni seminar s knjigo: Novosti ZGD-1K (Zoom), ki bo 8. aprila 2021. Novosti novele ZGD-1K bosta predstavila prof. dr. Marijan Kocbek in prof. dr. Saša Prelič.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Kako smiselno povezati evidenco nepremičnin v registru osnovnih sredstev z evidencami iz zemljiške knjige?    
mag. Darinka Kamenšek
   
V praksi je zaznati, da evidenca nepremičnin v registru osnovnih sredstev ni povezana z evidencami v zemljiški knjigi. V registru OS so pod eno inventarno številko izkazane nepremičnine večih parcelnih številk. Takšno evidentiranje povzroča težavo pri naknadni kontroli popolnosti nad evidencami in ugotavljanju lastništva nad nepremičninami.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Varovanje poslovne skrivnosti delavca
Ena izmed temeljnih obveznosti delavca v skladu z določbami Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je tudi varovanje poslovne skrivnosti, ki je določena v 38. členu ZDR-1.

Na kaj paziti pri izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi?
V času povečane nestabilnosti na trgu dela zaradi krize, povezane z epidemijo COVID-19, se kaže nekoliko bolj poglobiti tudi v postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Lažja oddaja in boljši pregled nad dokumentacijo pri vlogi za skrajšani delovni čas
ZRSZ sporoča, da lahko po novem vso dokumentacijo za delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa oddate ali uredite na portalu za delodajalce.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Vnaprejšnji cenovni sporazumi (APA)
APA sporazumi so formalni dogovori, sklenjeni med davčnimi upravami držav članic EU in davčnimi zavezanci. V sporazumu se stranki soglasno strinjata glede izbora metodologije, ocene zneska obdavčljivega prihodka, davčnih plačil ter drugih meril za določanje transfernih cen za določeno obdobje, z namenom zmanjšanja verjetnosti dvojnega obdavčevanja ter ostalih davčnih sporov.

Katere pravice iz protikorona paketov lahko uveljavljate še do 31. 3. 2021
Do 31. marca 2021 se izteče rok za določene ukrepe iz protikorona paketov. Tisti podjetniki in podjetja, ki še niso uveljavljali svojih pravic, imajo do konca marca še možnost, da preko eDavkov na Finančno upravo oddajo še nekatere vloge.

Dokazovanje upada prihodkov pri čakanju na delo in pri mesečnem temeljnem dohodku
Za uveljavljanje ukrepa čakanja na delo in prejema mesečnega temeljnega dohodka (MTD) morajo zavezanci izpolnjevati določene zakonske pogoje. Na FURS so pripravili kratek povzetek pogojev za dodelitev teh pomoči.

Smernice za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj
Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta Smernice za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj z dopolnjenim pojasnilom v točki 3.7, da lahko olajšavo za R&R uveljavlja tudi družba v skupini, ki izvaja R&R dejavnost.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Vračilo oprostitve plačila prispevkov PIZ po interventni zakonodaji
Zanima nas, kako je z vračilom oprostitve plačila prispevkov PIZ v primeru, če delodajalec preseže kapico 800.000 oziroma 1.800.000?

Kaj se poroča v povzetku obračuna dohodkov za zaposlene?
Odgovarjamo na vprašanje, ali je letos res uvedena sprememba pri povzetku obračuna dohodkov za zaposlene in mora biti na povzetku poleg plač in regresa navedeno tudi izplačilo poslovne uspešnosti?

Podaljšanje roka za predložitev letnih poročil
AJPES obvešča zavezance, da se podaljšuje rok za oddajo letnih poročil in davčnih obračunov do 30. aprila 2021. Roki za predložitev premoženjskih bilanc ostajajo nespremenjeni.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Nov predlog novele natančneje ureja ukrep karantene
Vlada je včeraj sprejela predlog novele zakona o nalezljivih boleznih, s katero nadomešča zakonsko besedilo, ki ga je določila 10. marca. Med drugim je novo to, da bo oseba, ki jo bosta v karanteno napotila NIJZ ali policija, morala podpisati izjavo o seznanitvi s karanteno, v nasprotnem primeru ji bo karantena odrejena z odločbo ministrstva.

DZ sprejel pokojninsko novelo
DZ je soglasno sprejel pokojninsko novelo, po kateri se bo prehodno obdobje za izenačitev odmernega odstotka za moške z odmernim odstotkom za ženske končalo že 1. januarja 2023, ne pa šele dve leti pozneje. Poleg tega zvišuje najnižjo invalidsko pokojnino in zagotovljeno pokojnino.

Staršem, ki bivajo z otrokom v bolnišnici, bo od zdaj pripadalo denarno nadomestilo
DZ je soglasno sprejel novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, s katero bodo starši, ki bivajo z bolnim otrokom v bolnišnici, upravičeni do denarnega nadomestila med začasno zadržanostjo od dela. Poleg tega bodo starši v bolnišnici od zdaj lahko z bolnim otrokom brezplačno bivali do vključno njegovega 14. leta starosti.

Z novim zakonom o varstvu okolja se pričakuje nižje zneske na položnicah
Novi zakon o varstvu okolja z določili na področju proizvajalčeve razširjene odgovornosti naj bi znižal zneske na položnicah za odvoz smeti, menijo na MOP. Razbremenil pa bo tudi državni proračun, saj je država v zadnjih treh letih za interventni odvoz smeti namenila več kot 15 milijonov evrov.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Zmanjšanje števila fiktivnih prijav prebivališč
Spremembe in dopolnitve > Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1), ki bodo začele veljati 27. marca, uporabljati pa se bodo začele 27. junija, ponovno uvajajo krajevno pristojnost za prijavo prebivališča ter določitev naslova za vročanje, uvajajo površinske standarde za število prijavljenih oseb na velikost uporabne površine stanovanja oz. stanovanjskega objekta in poenostavljajo postopek preverjanja resničnosti prijave. Poleg tega novela razširja nabor dokazil o pravici do prebivanja na določenem naslovu - tako se kot dodatno dokazilo opredeljuje tudi dokazilo o služnosti stanovanja, o užitku, rabi ali preužitku in dokazilo o stavbni pravici.

Podaljšana ukrepa odloga izvršbe in posebnih pravil davčne izvršbe
Vlada je do 18. aprila podaljšala dva ukrepa iz Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), sprejeta v luči epidemije covida-19, in sicer ukrep odloga izvršbe in ukrep posebnih pravil na področju davčne izvršbe. Oba ukrepa sta podaljšana do konca epidemije.

Poslovanje sodišč v času epidemije
Do 16. aprila je podaljšana veljavnost Odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, ki določa, da vsa sodišča opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo, vročajo sodna pisanja in izvajajo uradne ure v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil NIJZ. Tako lahko stranke, razen v nujnih zadevah, še naprej vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo, za komunikacijo s sodišči pa uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

KP za kmetijstvo in živilsko industrijo
19. marca je začela veljati nova Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, ki je sklenjena za določen čas do 1. maja. Glede ureditve pravic in obveznosti delavcev in delodajalcev, ki jih KP zavezuje, se še vedno uporabljajo določbe normativnega dela, vključno s tarifno prilogo, Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Ur. l. RS, št. 24/19). Glede ureditve pravic in obveznosti pogodbenih strank se uporabljajo določbe obligacijskega dela omenjene stare KP, kolikor niso v nasprotju z določbami obligacijskega dela ali splošnih določb nove KP.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1); veljavnost od: 28.5.2021
»  Pravilnik o registru ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic; veljavnost od: 20.3.2021
»  Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 20.3.2021 do 26.3.2021
»  Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 20.3.2021 do 26.3.2021
»  Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 19.3.2021 do 26.3.2021 - sprememba
»  Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021; veljavnost od: 19.3.2021
»  Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije COVID-19; veljavnost od: 23.3.2021
»  Odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije; veljavnost od: 16.3.2021 - sprememba
»  Sklep o podaljšanju ukrepa na področju davčne izvršbe; veljavnost od: 17.3.2021 - sprememba
»  Sklep o podaljšanju ukrepa odloga izvršbe; veljavnost od: 17.3.2021 - sprememba
»  Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije; veljavnost od: 19.3.2021 do 30. 4. 2021
»  Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije; veljavnost od: 19.3.2021 - sprememba
»  Kolektivna pogodbi dejavnosti trgovine Slovenija; veljavnost od: 8.3.2021 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 39 - 41/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Pripravljajo se rešitve za podaljšanje moratorijev na posojila
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo po besedah državne sekretarke Ajde Cuderman pripravlja rešitve za podaljšanje moratorijev na posojila. "V tem tednu se srečujemo z ministrstvom za finance in predsednikom vlade Janezom Janšo, da dorečemo zadnje podrobnosti," je dejala.

Smernice za določanje carinske vrednosti blaga
Obveščamo vas, da je Evropska komisija objavila smernice z vključenimi praktičnimi primeri in pojasnili v zvezi z določanjem carinske vrednosti blaga.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Odgovornost pri svetovanju nakupa zlata
Tožnica se pritožuje zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo njen tožbeni zahtevek, da ji mora toženka plačati 25.000 evrov za povrnitev škode, ki ji je nastala zaradi sklenitve pogodbe o nakupu zlata s švicarsko družbo A. Toženka je družba, ki se ukvarja s finančnim svetovanjem in je pri prodaji zlata delovala kot posrednik. Tožnica navaja, da sodišče ni vsebinsko presojalo njenih navedb, da je toženka pridobila notarska potrdila glede družbe A. šele naknadno za namene konkretnega postopka. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da je sodišče prve stopnje prepričljivo obrazložilo, zakaj šteje, da je imela tožnica pred sklenitvijo pogodbe dovolj informacij, ki so ji omogočale sprejem svobodne ekonomske odločitve ter da je bila poslovna praksa toženke ustrezna in ni bistveno izkrivljala ekonomskega obnašanja povprečnega potrošnika.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   23
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec januar 2021:   1.977,20 €
 
in neto plača:   1.269,18 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   2.008,61 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.303,91 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
Minimalna plača do 31. 12. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
mag. Hermina Krajnc
Redna delovna uspešnost javnih uslužbencev plačne skupine B 22. 04. 2021 10:00:00 59,90€ Naročilo
doc. dr. Lidija Robnik
Računovodski in davčni vidik insolvenčnih postopkov za dolžnika in upnike 27. 05. 2021 13:00:00 79,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
S spletnimi dogodki v pomoč podjetjem pri uvajanju tehnologije blockchain
Mreža Blockchain Adria v četrtek začenja serijo spletnih dogodkov, namenjenih predstavnikom podjetij, ki se odločajo za uvajanje tehnologije veriženja blokov (blockhain) v poslovne in proizvodne procese. Namen dogodkov je tudi praktično izobraževanje, so sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.