c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Februar 2021, številka 06 / letnik XIII.
 

Po obsežnem testiranju zaposlenih so včeraj vrata odprle dodatne trgovine in dejavnosti. Vlada pa bo že danes odločala o morebitnem dodatnem sproščanju ukrepov, saj epidemiološki podatki kažejo, da je Slovenija v oranžni fazi, zato je pričakovati sproščanje še nekaterih ukrepov.

V tokratni osrednji temi vam v branje ponujamo članek: Še je čas za koriščenja pomoči iz naslova interventnih ukrepov s pregledom obstoječih vrst pomoči, ki jih upravičenci lahko koristijo ob ustreznem dokazovanju upravičenosti in ustrezni predložitvi zahtevka.

FURS je na svoji spletni strani objavil dokument Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju in zavezance opominja na oddajo napovedi za obresti, dobiček iz kapitala, dividende, najemnine, IFI, katerih rok oddaje je 31. marec 2021.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so: Proti korona paket PKP8, Ponovna uveljavitev pravice do kratkotrajne odsotnosti, Kako pravilno knjigovodsko obravnavati državno pomoč?, Kaj prinaša že sprejeta novela ZGD-1K?, Nevštevanje dodatkov zaradi epidemije COVID v osnovo za nadomestila plač v breme OZZ in Enkratni solidarnostni dodatki po PKP8.

Ne zamudite spletnega seminarja s predavateljico Andrejo Samec Koderman: Arhiviranje kadrovskih dokumentov in izzivi pri vzpostavitvi digitalnih personalnih map, ki bo že jutri, 11. februarja 2021. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Še je čas za koriščenja pomoči iz naslova interventnih ukrepov    
mag. Mojca Kunšek
       
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Obveznost delodajalca glede seznanitve delavca z odmero letnega dopusta
Letni dopust je pravica vsakega delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi, bodisi gre za pogodbo za določen ali za nedoločen čas. To pomeni, da pridobi delavec pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja, kot to izhaja iz prvega odstavka 159. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Ponovna uveljavitev pravice do kratkotrajne odsotnosti
Z 31. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) se za obdobje od 5.2.2021 do 31.12.2021 ponovno uvaja pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni na enak način kot je bilo to urejeno v 20. členu Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) za obdobje od 24.10.2020 do 31.12.2020. Za obdobje med 1.1.2021 in 4.2.2021 kratkotrajne odsotnosti ni možno uveljaviti.

Ukrepi osmega protikorona zakona
Zakonu o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19 (PKP8), ki ga je potrdil Državni zbor 3. februarja 2021, je namenjen zmanjševanju škodljivih posledic širjenja koronavirusa na prebivalstvo, gospodarstvo in na druga področja. V ospredje so ponovno postavljeni ukrepi za ohranitev delovnih mest in pomoči gospodarstvu, prioritetno pa se naslavlja tudi celostno skrb za starejše. PKP8 širi solidarnostne dodatke na še nekatere skupine ranljivih.

Znova možna oddaja vloge za začasno čakanje na delo
S 5. februarjem 2021 je začel veljati Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP). Tako imenovani PKP8 zagotavlja podlago za vnovično oddajo vlog in prinaša kar nekaj sprememb pri povračilu nadomestila plače za začasno čakanje na delo.

Nevštevanje dodatkov zaradi epidemije COVID v osnovo za nadomestila plač v breme OZZ
ZZZS s tem obvestilom zaradi dodatnih vprašanj delodajalcev in programskih hiš dopolnjuje informacije z dne, 29. januarja 2021, glede nevštevanja dodatkov zaradi epidemije COVID-19 v osnovo za nadomestila plač v breme OZZ.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Kako pravilno knjigovodsko obravnavati državno pomoč?
Vsaka državna pomoč v teh negotovih časih je dobrodošla, vendar pa ta s seboj prinaša marsikatere obveznosti, dodatna opravila in nove izzive - od izpolnjevanja vlog in zbiranja dokazil za prejem, pa vse do končnega dokazovanja upravičenosti do prejema pomoči.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
FURS: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju
Finančna uprava je objavila pogosta vprašanja in odgovore v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju.

Obresti, dobiček iz kapitala, dividende, najemnine, IFI - ne pozabite na oddajo napovedi do 1. marca
Do 1. marca 2021 je treba vložiti napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala (dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, obresti na denarne depozite, drugih obresti in dividend), dohodka iz oddajanja premoženja v najem ter napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2020. Zakonski rok za vložitev navedenih napovedi je sicer 28. februar, ker pa je letos to nedelja, se rok prestavi na ponedeljek, 1. marca 2021.

FURS: Nova in spremenjena pojasnila
Finančna uprava je v zadnjem tednu izdala naslednje spremembe pojasnil dokumentov:
»  Dohodek od oddajanja premoženja v najem, februar 2021- sprememba
»  Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb, 8. izdaja, februar 2021- sprememba
»  Brošura o dohodku iz dejavnosti, 9. izdaja, februar 2021- sprememba
»  Brošura za davčne zavezance, ki opravljajo dejavnost - začetnike, 5. izdaja, februar 2021 - sprememba

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Pripravili smo podrobne obrazložitve vseh 65 členov PKP8
Na portalu FinD-INFO so že na voljo podrobne obrazložitve sprejetega osmega protikoronskega zakona (PKP8).

DZ začenja drugo obravnavo predloga zakona o demografskem skladu
Odbor DZ za finance bo danes začel drugo obravnavo predloga zakona o Nacionalnem demografskem skladu, ki predvideva, da bi sklad nastal s preoblikovanjem Slovenskega državnega holdinga, prevzel upravljanje skoraj vseh državnih naložb in nadomestil dosedanje upravljavce. Zakonski predlog se sooča tudi s kritikami.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Proti korona paket "PKP8"
Državni zbor je na seji 3. februarja 2021 sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covid-19 (ZDUOP). Pojasnjujemo nekaj ključnih novosti.

Enkratni solidarnostni dodatki po PKP8
Sprejeti Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19 (PKP8) med drugim širi krog upravičencev do enkratnih solidarnostnih dodatkov na brezposelne osebe, polnoletne dijake, študente šolajoče na tujem visokošolskem zavodu ter prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, vojne veterane in invalide po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov.

Novi indeksi življenjskih stroškov
Sprememba in dopolnitve > Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, ki so začele veljati 6. februarja, v preglednico limitov za povračilo stroškov za nastanitev javnega uslužbenca za delo v tujini dodajajo limit za kraj Talin. Poleg tega so v veljavi novi indeksi življenjskih stroškov OZN za posamezne kraje, ki se uporabljajo od obračuna plač za mesec februar 2021 dalje.

Minimalna zajamčena donosnost
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 217. člena ZPIZ-2 in Pravilnika o izračunu minimalne zajamčene donosnosti, za obdobje od januarja do decembra 2021 znaša 0,11 % na letni ravni oz. 0,01 % na mesečni ravni.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP); veljavnost od: 5.2.2021
»  Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP, EPA 1638-VIII); veljavnost od: 5.2.2021
»  Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini; veljavnost od: 6.2.2021 - sprememba
»  Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 6.2.2021
»  Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije; veljavnost od: 6.2.2021
»  Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 6.2.2021 - sprememba
»  Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 5.2.2021 - sprememba
»  Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost; veljavnost od: 20.2.2021 - sprememba
»  Minimalna zajamčena donosnost za obdobje od januarja do decembra 2021; veljavnost od: 1.1.2021
»  Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije; veljavnost od: 6.2.2021 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 15 - 18/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Ministrstvo si prizadeva za sofinanciranje testiranj za delodajalce
Delodajalci, katerih zaposleni potrebujejo negativen izvid na koronavirus, morajo za testiranje poskrbeti v sodelovanju z izvajalci zdravstvene dejavnosti. Državno sofinanciranje po sedmem protikoronskem zakonu se je izteklo, si pa gospodarsko ministrstvo in vlada prizadevata za dodatna sredstva za pomoč, so povedali na ministrstvu.

Banka Slovenije: Tveganja za finančno stabilnost ostajajo močno povečana
Tveganja za finančno stabilnost na prehodu v leto 2021 ob zaostrenih gospodarskih razmerah ostajajo močno povečana, ugotavlja Banka Slovenije, pri čemer izpostavlja dohodkovno in kreditno tveganje. Razmere bi bile brez hitrega in obsežnega odziva ekonomskih politik bistveno slabše, poudarja centralna banka.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Pogoji za članstvo v upniškem odboru
Upnica (pritožnica) je na Višje sodišče vložila pritožbo zoper sklep, s katerim je sodišče prve stopnje odločilo, da se oblikuje upniški odbor, ki ima pet članov ter tudi imenovalo vseh pet članov. Upnica v pritožbi nasprotuje imenovanju upniškega odbora in predlaga, da se sklep o imenovanju popravi oziroma dopolni tako, da se v odbor imenuje tudi njo. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da je pritožnica ožje povezana oseba z osebo, ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo stečajnega postopka opravljala funkcijo člana poslovodstva pri stečajnem dolžniku, zato že iz tega razloga ne more biti članica upniškega odbora. Ker je upnica imetnica prednostne in ne navadne terjatve, je sodišče tudi iz tega razloga pravilno ni imenovalo v upniški odbor.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Deflacija v januarju 2021  
 
- na mesečni ravni:   - 0,7 %
 
- na letni ravni:   - 0,4 %
 
 
 
TOM v februarju 2021  
 
- na mesečni ravni:   - 0,1%
 
- na letni ravni:   - 1,30 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec november 2020:   2.028,44 €
 
in neto plača:   1.328,04 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.881,71 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.225,42 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 bruto
 
Minimalna plača do 31. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Andreja Samec Koderman
Arhiviranje kadrovskih dokumentov in izzivi pri vzpostavitvi digitalnih personalnih map 11.2.2021 10:00:00 79,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.