c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Februar 2021, številka 05 / letnik XIII.
 

V DZ je bil včeraj potrjen osmi protikoronski zakon, s ključnima ukrepoma subvencioniranja dviga minimalne plače in podaljšanja subvencioniranja čakanja na delo. V zakonu pa so zapisane tudi globe za preskakovanje vrstnega reda pri cepljenju. Vlada bo danes na seji odločala o ukrepih za zajezitev epidemije, ki bodo veljale v naslednjem tednu.

V osrednji temi tednika vam v branje ponujamo članek Obveznost delodajalca glede seznanitve delavca o odmeri letnega dopusta, rok določen z ZDR-1 je najkasneje do 31. marca.

FURS opozarja, da je rok za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane le še do petka, 5. februarja, papirnate vloge letos ni mogoče oddati. Prav tako je na eDavkih na voljo vloga za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov, rok oddaje je 31. marec 2021.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so: Davčno potrjevanje izdanega računa pri prodaji na daljavo, Stroški reorganizacije - dolgoročne rezervacije, Konkurenčna klavzula in konkurenčna prepoved v delovnih razmerjih, Dvig minimalne plače z omejenim vplivom na prejemke in cene, Pomoč, prejeta na podlagi interventnih ukrepov in njihova obravnava v davčnem obračunu, Obvestilo za podjetnike in podjetja: ne pozabite na oddajo obračuna DDPO in DohDej in Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi izpolnjevanja pogojev do starostne pokojnine.

Ne spreglejte zakonodaje, ki je stopila v veljavo ta teden: v veljavi so dopolnitve uredbe v zvezi s plačami v javnem sektorju, objavljen je znesek minimalne plače in od 30. januarja veljajo spremembe pravilnika pri e-Izvršbi, več o tem pa v tedniku.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Obveznost delodajalca glede seznanitve delavca o odmeri letnega dopusta    
mag. Suzana Pisnik
   
Letni dopust je pravica vsakega delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi, bodisi gre za pogodbo za določen ali za nedoločen čas. To pomeni, da pridobi delavec pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja, kot to izhaja iz prvega odstavka 159. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1).
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Dvig minimalne plače z omejenim vplivom na prejemke in cene
Višina minimalne plače vpliva na odmero denarne socialne pomoči in višino možnega bančnega kredita. Če se meje za njihovo odmero ne bodo spremenile, se z dvigom te plače določenim skupinam obetajo spremembe, a po zagotovilih pristojnih minimalne. Minimalno naj bi bilo tudi morebitno prelivanje višjih stroškov dela na cene proizvodov in storitev.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi izpolnjevanja pogojev za starostno pokojnino
Pogodba o zaposlitvi v skladu s 77. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) lahko preneha na različne načine in sicer lahko preneha veljati s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, s smrtjo delavca ali delodajalca - fizične osebe, s sporazumom, z redno ali izredno odpovedjo, s sodbo sodišča, po samem zakonu in v drugih primerih, ki jih določa zakon.

Konkurenčna klavzula in konkurenčna prepoved v delovnih razmerjih (razlike, pogoji, posledice)
Konkurenca predstavlja enega izmed temeljnih pogojev zdrave tekmovalnosti ne samo na področju gospodarstva, ampak na vseh področjih človekovega udejstvovanja in ustvarjanja. Z gospodarskega vidika je zato varovana v številnih najpomembnejših mednarodnih in nacionalnih predpisih, tudi v ustavah številnih držav.

Vloge za začasno čakanje na delo po uveljavitvi PKP8
ZRSZ sporoča, da bodo vloge za povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo spet lahko sprejemali po uveljavitvi novega interventnega zakona PKP8.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Stroški reorganizacije – dolgoročne rezervacije
Rezervacije obravnava SRS 10 in pravi, da se rezervacije oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, ter katerih zneske za njihovo poravnavo je mogoče zanesljivo oceniti.

Nevštevanje dodatkov zaradi epidemije COVID-19 v osnovo za nadomestila plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja
ZZZS s tem obvestilom dopolnjuje dosedanje informacije o nevštevanju dodatkov zaradi epidemije COVID-19 v osnovo za nadomestila plač v breme ZZZS.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Davčno potrjevanje izdanega račun pri prodaji na daljavo
Zanima nas, ali je treba davčno potrditi izdan račun pri prodaji na daljavo, pri kateri je zaračunan tuji DDV. Zavezanec prodaja izdelke preko interneta in je na Hrvaškem presegel "distance selling treshold", zato se je tam registriral. Izdelke pošilja s plačilom po povzetju, kar pomeni gotovinsko plačilo.

Vloga za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov
Dostopna je zgolj na eDavkih. Rok za oddajo vloge je 31. marec 2021. Finančna uprava bo nakazala pomoč do 20. v mesecu po mesecu vložitve vloge.

Do konca februarja rok za oddajo izjav o izplačilu kriznega dodatka
Delodajalci, ki so v skladu s sedmim protikoronskim zakonom svojim zaposlenim ob plači za december izplačali tudi 200 evrov kriznega dodatka, lahko do konca februarja oddajo Izjavo o izplačilu kriznega dodatka (NF-KrizniDod) na eDavkih. Povračilo izplačanega dodatka lahko pričakujejo najpozneje do 20. marca.

FURS: Nova in spremenjena pojasnila
Finančna uprava je v zadnjem tednu izdala naslednje spremembe pojasnil dokumentov:
»  Plačnik davka, februar 2021
»  Vračila DDV davčnim zavezancem v Sloveniji in v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji, 2. izdaja, januar 2021 - sprememba
»  Davek na motorna vozila (ZDMV-1), 2. izdaja, januar 2021 - sprememba
»  Vračilo DDV, januar 2021 - sprememba
»  Izvršba nedavčnih obveznosti, 1. izdaja, september 2016 - sprememba

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
DZ potrdil PKP8 z dodatnih 320 milijonov evrov ukrepov
DZ je potrdil osmi protikoronski zakon, ki prinaša dodatnih 320 milijonov evrov ukrepov za blažitev posledic epidemije covida-19. Ključna sta subvencioniranje dviga minimalne plače in podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo, v zakonu pa so zapisane tudi globe za preskakovanje vrstnega reda pri cepljenju.

Subvencioniranje minimalne plače bo veljalo za vse
Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je v predlogu osmega protikoronskega zakona ohranil subvencioniranje dviga minimalne plače vsem delodajalcem, kot je predlagala vlada.

Določitev dneva za plače pri proračunskih uporabnikih in prenova plačnega sistema javnega sektorja
Vlada je ministrstvu za javno upravo naložila, da najpozneje do 5. februarja pripravi in vladi v obravnavo posreduje predlog izhodišč za prenovo plačnega sistema javnega sektorja. Že prejšnji teden pa je določila izhodišča za pogajanja s sindikati glede dneva za izplačilo plač ter odprave varčevalnih ukrepov.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Znesek minimalne plače
Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2021, je 1.024,24 eura.

Plače v javnem sektorju
30. januarja so začele veljati dopolnitve > Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki uredbo usklajujejo z ZIUPOPDVE. V uredbi se tako za namen izplačila novega dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije javnim uslužbencem na delovnih mestih plačne skupine J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva dodaja nova šifra izplačila C227. Dodatek pripada javnim uslužbencem od 19. oktobra 2020 do preklica epidemije in se ne všteva v osnovo za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela od 19. oktobra dalje.

e-Izvršba
Spremembe in dopolnitve > Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka, ki so začele veljati 30. januarja, med drugim določajo, da v e-Izvršba-postopku uporabnikom ni zagotovljena elektronska vložitev elektronske vloge prek odložišča e-sodstvo in da se v e-Izvršba-postopkih spis vodi v elektronski obliki.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Pravilnik o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti; veljavnost od: 30.1.2021
»  Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka; veljavnost od: 30.1.2021 - sprememba
»  Pravilnik o zemljiški knjigi; veljavnost od: 30.1.2021 - sprememba
»  Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju; veljavnost od: 30.1.2021 - sprememba
»  Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2021; veljavnost od: 30.1.2021
»  Odredba o izpolnitvi tehničnih pogojev za uporabo spletnega iskalnika prodaj in izvajanje spletnih javnih dražb nepremičnin v izvršilnih postopkih; veljavnost od: 1.2.2021
»  Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije; veljavnost od: 31.1.2021
»  Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 30.1.2021
»  Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije; veljavnost od: 30.1.2021
»  Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 30.1.2021- sprememba
»  Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 30.1.2021 - sprememba
»  Znesek minimalne plače; veljavnost od: 1.1.2021
»  Sklep o določitvi višine nadomestila potnih stroškov pri izvrševanju dela v splošno korist; veljavnost od: 1.2.2021
»  Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2021; veljavnost od: 1.2.2021

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 12 - 14/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Še nekaj dni za uveljavljanje olajšave pri otrocih
Zavezanci za dohodnino, ki lani med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane oz. so jo uveljavljali, a želijo te podatke spremeniti, imajo le še nekaj dni časa za oddajo vloge. Rok za oddajo vloge je 5. februar, pri čemer je letos zaradi epidemioloških razmer ne bo mogoče osebno prinesti na finančni urad.

Namenitev dela dohodnine v višini 1% in dopolnitev seznama upravičencev do donacij za leto 2020
Ministrstvo za finance je sporočilo, da se je povišal odstotek dela dohodnine za donacije z 0,5% na 1%. Vlada Republike Slovenije bo najpozneje do 15. maja 2021 določila dopolnjen seznam upravičencev do donacij za leto 2020.

Epidemija lani pomembno zmanjšala obseg pobranih davkov
Finančna uprava RS je lani po prvih podatkih pobrala 16,3 milijarde evrov prihodkov, kar je 1,3 milijarde evrov oz. 7,3 odstotka manj kot leto prej. Zmanjšal se je obseg praktično vseh javnofinančnih prihodkov, na kar so pomembno vplivali ukrepi za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom ter blažitev posledic epidemije.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Odvzem možnosti dopolnitve vloge
Tožeča stranka je vložila tožbo za odpravo sklepa, s katerim je upravni organ druge stopnje zavrgel njeno pritožbo na zavrženje predloga za obnovo davčnega postopka, z utemeljitvijo, da ga ni vložila upravičena oseba. Upravno sodišče je tožbi ugodilo in pojasnilo, da je B.B. tako zakoniti zastopnik tožeče stranke kot tudi odgovorna oseba družbe z neomejeno odgovornostjo, zoper katerega se kot fizično osebo, vodi izvršilni postopek za obveznosti družbe. Kar nenazadnje kaže tudi na njegov položaj stranke z interesom v postopku izvršbe, predvsem pa je mogoče zaključiti, da vloga glede vlagatelja, tj. upravičenca do pritožbe, ni ne jasna in ne popolna. To pa pomeni, da bi bilo potrebno postopati po določbah ZUP o dopolnjevanju vloge in šele nato sprejeti ustrezno odločitev.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec november 2020:   2.028,44 €
 
in neto plača:   1.328,04 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.881,71 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.225,42 €
 
Minimalna plača od 01. 01. 2021:   1.024,24 € bruto
 
Minimalna plača do 31. 12. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedani spletni seminar, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Andreja Samec Koderman
Arhiviranje kadrovskih dokumentov in izzivi pri vzpostavitvi digitalnih personalnih map 11. 02. 2021 10:00:00 79,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.