c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Januar 2021, številka 03 / letnik XIII.
 

Na včerajšnji novinarski konferenci je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj sporočil, da bo novo višino minimalne plače določil pri 1024,24 evra bruto, premier Janez Janša pa je izpostavil, da bo Vlada v PKP8 vgradila ukrepe za dodatno zaščito delovnih mest, podjetjem pa subvencionirala dvig minimalne plače.

V tokratni osrednji temi vam v branje ponujamo članek: Vloga preiskovalnih postopkov v podjetjih v krizi (revizije, inšpekcija, forenzični pregled).

MGRT je objavil Razvojne spodbude v letu 2021, s katerimi bo gospodarstvu namenjenih skupno 659,3 milijona evrov.

Na portalu eDavki je zagotovljen vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2020. FURS pa je v zadnjem tednu objavil naslednje spremembe pojasnil: Brošura o dohodku iz dejavnosti, Davek na motorna vozila in Kriteriji za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov FURS za leto 2021.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so: Pojasnilo 1 k SRS 15 - pojasnila k izkazu poslovnega izida, Kako knjižiti krizni dodatek za december 2020, Z novim letom tudi nova pravila obdavčitve motornih vozil, Obračun DDV pri prevoznih storitvah iz Velike Britanije ob brexitu, Obvestilo o izstopu Združenega kraljestva iz EU, Začasno denarno nadomestilo v skladu ZIUPOPDVE in Lažje oddajanje in boljši pregled nad dokumentacijo pri vlogi za karanteno in višjo silo.

Vabimo vas na spletni seminar: Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020, s predavateljico Ido Kavčič, ki smo ga prestavili, in bo izveden v sredo, 27. januarja 2021. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Vloga preiskovalnih postopkov v podjetjih v krizi (revizije, inšpekcija, forenzični pregled)    
mag. Darinka Kamenšek
   
V času gospodarske krize je trend prilagajanja računovodskih informacij za dosego načrtovanega rezultata podjetja zelo pogost. Da bi se lahko prepričali o resničnosti računovodskih informacij, si različne interesne skupine najamejo strokovnjake (revizorje), ki opravijo postopke preiskovanja, v katerih podajo sodbo o računovodskih informacijah.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Nova višina minimalne plače pri 1024 evrov bruto
Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj namerava novo višino minimalne plače določiti pri 1024,24 evra bruto, kar v neto znesku predstavlja 120 odstotkov minimalnih življenjskih stroškov. Država namerava delodajalcem dvig minimalne plače subvencionirati od začetka februarja do konca junija, lahko pa omenjeni ukrep podaljša tudi za šest mesecev do konca letošnjega leta.

Pojasnilo 1 k SRS 15 – pojasnila k izkazu poslovnega izida
Pojasnila k računovodskim izkazom so pomemben vir informacij za bralce računovodskih poročil. Pojasnilo 1 k SRS 15 - Računovodsko izkazovanje državnih pomoči zaradi COVID-19 v četrtem in petem odstavku poudari pomen razkritij, povezanih s prejetimi državnimi podporami.

Kako knjižiti krizni dodatek za december 2020
Prosim za potrditev knjiženja kriznega dodatka v decembru 2020. Ali naredimo storno na 4 in vzpostavimo terjatev do FURS. Ali počakamo na nakazilo v letu 2021 in nato v 2021 damo v prihodke?

AJPES: Predložitev letnih poročil za leto 2020
AJPES sporoča, da je aplikacija za predložitev letnih poročil za vse vrste poslovnih subjektov na voljo od 19. januarja 2021 dalje.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Lažje oddajanje in boljši pregled nad dokumentacijo pri vlogi za karanteno in višjo silo
Vso dokumentacijo za ukrep delnega povračilo nadomestila plače za čas odsotnosti zaradi odrejene karantene ali višje sile lahko po novem oddajate oziroma urejate prek portala za delodajalce.

Začasno denarno nadomestilo v skladu z ZIUPOPDVE
V skladu z 97. členom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) je uvedeno začasno denarno nadomestilo plače v višini 513,64 evra bruto na mesec zaradi izgube zaposlitve za vse osebe, ki jim je prenehalo delovno razmerje iz poslovnega razloga oziroma zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi s potekom časa.

ZPIZ: Obvestilo o izstopu Združenega kraljestva iz EU
Združeno kraljestvo je bilo do 31. januarja 2020 ena od držav članic Evropske unije. Do takrat je za Združeno kraljestvo, tako kot za vse ostale države članice EU, veljala evropska zakonodaja. To velja tudi za evropske predpise, ki veljajo na področju koordinacije sistemov socialne varnosti. S 1. februarjem 2020 je Združeno kraljestvo kot država članica izstopilo iz EU.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Z novim letom tudi nova pravila obdavčitve motornih vozil
Po osmih letih se z novim Zakonom o davku na motorna vozila (ZDMV-1), ki se uporablja od 1. januarja 2021, uvajajo spremembe pri obdavčitvi motornih vozil, ki kot odsev časa prinašajo tako spremembe pri določanju davčne osnove, načinu vlaganja napovedi kot tudi zmanjšujejo administrativne ovire tako pri zavezancih kot pri davčnem organu.

Obračun DDV pri prevoznih storitvah iz Velike Britanije ob Brexitu
Zanima nas obračun DDV pri prevoznih storitvah, in sicer gre za slovenskega naročnika, prevoz iz VB - Slovenijo, status EU blaga - Calais (delitev prevozne storitve na del do EU in del do Slovenije). Del do EU oprostitev po 12.točki 1.odstavka 50.člena ZDDV-1, ostalo pa je lahko obdavčeno oz. neobdavčeno?

Vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2020
Na portalu eDavki je zagotovljen vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2020.

FURS: Nova in spremenjena pojasnila
Finančna uprava je v zadnjem tednu izdala naslednje spremembe pojasnil dokumentov, in sicer:
    • Brošura o dohodku iz dejavnosti; 8. izdaja, januar 2021
    • Davek na motorna vozila; 3. izdaja, februar 2019 - sprememba
    • Kriteriji za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov finančne uprave republike Slovenije za leto 2021, januar 2021

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
PKP8 za dodatno zaščito delovnih mest
Vlada bo v osmi protikoronski zakon vgradila dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč gospodarstvu v zaostrenih razmerah epidemije covida-19. Premier Janez Janša in minister za delo Janez Cigler Kralj med njimi izpostavljata podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzem dela bremena zaradi dviga minimalne plače.

Vlada danes na seji tudi o morebitnem sproščanju ukrepov
Vlada bo na današnji redni tedenski seji, namenjeni epidemiji, odločala o tem, katere ukrepe bo podaljšala. Ker se epidemiološka slika v državi izboljšuje, bi lahko kakšen ukrep tudi sprostila, a po torkovih besedah premierja Janeza Janše drastičnega sproščanja še ni pričakovati.

Država bo podjetjem subvencionirala dvig minimalne plače
Ključna ukrepa predloga osmega protikoronskega zakona, ki ga vlada že pripravlja, sta podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo najmanj do konca aprila in subvencije podjetjem ob dvigu minimalne plače, je danes povedal minister za delo Janez Cigler Kralj. Glede višine dviga minimalne plače so se včeraj usklajevali s socialnimi partnerji.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti iz 2. člena Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1), objavljena v Uradnem listu RS št. 5, znaša 8 odstotkov za šestmesečno obdobje, ki se začne dne 1. januarja 2021.

Uskladitev pokojnin in drugih prejemkov
Na podlagi Ugotovitvenega sklepa o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2021, se pokojnine in drugi prejemki, priznani na podlagi pravic iz prvega odstavka 3. člena, prejemki iz 389. člena, iz četrtega odstavka 392. člena ter 404. in 405. člena ZPIZ-2, razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, ne glede na določbe 105., 106. in 107. člena ZPIZ-2 od 1. januarja 2021 uskladijo tako, da se povečajo za 2,5 odstotka.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE); veljavnost od: 15.1.2021 - sprememba
»  Odlok o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo; veljavnost od: 15.4.2021 - sprememba
»  Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije; veljavnost od: 17.1.2021 do 17.3.2021
»  Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 16.1.2021 do 22.1.2021
»  Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 16.1.2021 do 22.1.2021
»  Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 16.1.2021 do 22.1.2021
»  Ugotovitveni sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2021; veljavnost od: 16.1.2021, uporaba od 1.1.2021
»  Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti; veljavnost od: 1.1.2021

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 5 - 8/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Razvojne spodbude v letu 2021
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v letu 2021 gospodarstvu namenilo skupno 659,3 milijonov evrov sredstev. Od tega bo iz naslova nepovratnih sredstev na voljo 248,8 milijonov evrov ter 410,5 milijonov evrov povratnih sredstev.

Prva sredstva za okrevanje se pričakujejo pred koncem junija
Prva evropska sredstva za okrevanje bi morali začeti pridobivati še v času portugalskega predsedovanja Svetu EU, je napovedal finančni minister Andrej Šircelj. V povezavi s časovnim načrtom ratifikacije pravne podlage za financiranje okrevanja in priprave slovenskega načrta za okrevanje poudarja, da bodo pohiteli, kolikor se da.

Povprečna bruto plača za november 2020 za 11,4 % višja od plače za prejšnji mesec
Povprečna bruto plača za november 2020 je znašala 2.028,42 EUR in je bila nominalno za 11,4 %, realno pa za 12,3 % višja od bruto plače za oktober 2020. Najvišja je bila v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Finančna preiskava kot predpostopkovna faza
Upravno sodišče je s sklepom zavrglo tožbo, v kateri je tožeča stranka predlagala, da se ji omogoči vpogled in kopiranje listin ter posreduje izpis vseh osebnih podatkov iz spisa Finančne uprave RS. Sodišče v obrazložitvi sklepa pojasnjuje, da se postopek davčne preiskave časovno uvršča v t.i. predpostopkovno fazo, to je v čas pred uradnim formalnim začetkom postopka davčnega inšpekcijskega nadzora. Na podlagi izsledkov preiskave se namreč skladno s 135. členom ZDavP-2 šele sprejme odločitev o uvedbi postopka davčnega inšpekcijskega nadzora, v katerem pa mora biti davčni zavezanec seznanjen z vsemi podatki in dokazi, uporabljenimi v tem postopku, torej tudi s tistimi, ki so bili zbrani v finančni preiskavi, na katerih temelji davčna odločba.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec november 2020:   2.028,44 €
 
in neto plača:   1.328,04 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.881,71 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.225,42 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
mag. Darinka Kamenšek
Prvič zavezani k reviziji 20.1.2021 13:00:00 59,90€ Naročilo
Ida Kavčič
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 27.1.2021 10:00:00 59,90€ Naročilo
Andreja Samec Koderman
Arhiviranje kadrovskih dokumentov in izzivi pri vzpostavitvi digitalnih personalnih map 11.2.2021 10:00:00 79,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.