c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
December 2020, številka 51 / letnik XII.
 

Predlog sedmega protikoronskega zakona PKP7, ki bo prinesel dodatno pomoč gospodarstvu in najbolj ranljivim skupinam prebivalstva v epidemiji covida-19, naj bi vlada potrdila na današnji seji. Vlada prav tako odloča o podaljševanju razglasitve epidemije ter ukrepih čez praznike, z današnjim dnem pa so že v veljavi milejša pravila glede nošenja mask na prostem, te določa nov odlok, ki velja teden dni.

V današnji osrednji temi izpostavljamo članek - Razporeditev delovnega časa staršu, ki dela krajši delovni čas, v zvezi zelo pomembno odločitvijo Višjega delovnega in socialnega sodišča na področju uveljavljanja pravic iz naslova starševstva.

Na eDavkih je dostopna vloga za dodelitev pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov. Rok za oddajo je le do 31. decembra, FURS pa bo pomoč v enkratnem znesku nakazal do 20. januarja. Prav tako so na omenjenem portalu na voljo novi obrazci: KP-NV - naknadna vplačila v gospodarske družbe, KP-KD - kapitalski deleži v osebnih družbah in LICIS - Vloga za pridobitev/odvzem licence za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo, katerih oddaja bo možna in obvezna od 1. januarja dalje.

FURS je objavil višino najnižje osnove za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju in nekaj novih oz. spremenjenih pojasnil: Olajšava za investiranje, Transferne cene, Davčni inšpekcijski nadzor transfernih cen ter Hitri antigenski testi in DDV.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so: Osnovna sredstva - slabitev, Obveščanje delavcev, ki delajo od doma, Obravnava minimalne plače v primeru delavca, ki je napoten na čakanje na delo, Program javnih del za 2021, Refundacija po določbah (ZZUUOP) - popravljen pripomoček za fiksni obračun in Vračilo neupravičeno prejetega plačila.

Vabimo vas k prijavi na brezplačen spletni seminar Pravnih nasvetov za s. p. in podjetja v izrednih razmerah - 8. del, ki bo 21. decembra 2020 z dr. Nano Weber.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Razporeditev delovnega časa staršu, ki dela krajši delovni čas    
mag. Helena Polič Kosi
   
Višje delovno in socialno sodišče je dne 24. novembra 2020  sprejelo sodbo Pdp 377/2020 v povezavi z odločitvijo Vrhovnega sodišča RS,* gre za zelo pomembno odločitev na področju uveljavljanja pravic iz naslova starševstva.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Obravnava minimalne plače v primeru delavca, ki je napoten na čakanje na delo
Ali je po novem minimalna plača urejena tako, da se v njo ne vštevajo več dodatki (npr. dodatek za nočno delo in dodatek za delovno dobo) ter prav tako ne del plače za delovno uspešnost?

Obveščanje delavcev, ki delajo od doma
Ker smo bili zaradi epidemije covida-19 primorani spremeniti organizacijo dela in večina naših zaposlenih dela od doma, nas zanima, ali lahko delavcem, ki opravljajo delo od doma, vročamo razne sklepe, odredbe in podobno preko službene e-pošte, in, ali je v zvezi s tem treba sprejeti kak poseben akt oziroma pravilnik.

Refundacija po določbah (ZZUUOP) - popravljen pripomoček za fiksni obračun
ZZZS je sporočil, da je bil po prvotni objavi popravljen pripomoček za fiksni obračun. Na zahtevek se namreč iz obračuna niso pravilno prenesle 4 decimalke urne osnove po ZDR-1.

Oddaja zahtevkov za povračilo nadomestila plače za november
ZRSZ obvešča, da je od 10. decembra omogočena oddaja zahtevkov za povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo, karanteno in višjo silo na podlagi ZIUOPDVE (PKP6), ki je začel veljati 28. novembra.

Program javnih del za 2021
ZSRZ je objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2021. Predvidena je vključitev 4.000 oseb, razpoložljiva višina sredstev znaša 14.800.000 evrov. Javno povabilo bo odprto od 22. decembra 2020.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Osnovna sredstva - slabitev
Kadar podjetje za vrednotenje svojih osnovnih sredstev izbere model nabavne vrednosti, se le ta prevrednotijo zaradi slabitve, če je njihova knjigovodska vrednost presega nadomestljivo vrednost.

IZ SODNE PRAKSE: Vračilo neupravičeno prejetega plačila
Prejemnik plačila na podlagi pravnomočne sodbe, zoper katero je vložena revizija, postane nepošten v smislu 193. člena Obligacijskega zakonika (OZ) takrat, ko zve (ali bi moral zvedeti) za odločbo revizijskega sodišča, na podlagi katere mora plačniku vrniti neupravično prejeto plačilo in ne od dne vložitve revizije dalje.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Vloga za dodelitev pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov je že na voljo
Vloga je dostopna zgolj na eDavkih. Rok za oddajo vloge je do 31. decembra 2020. Finančna uprava bo nakazala pomoč do 20. januarja 2021.

FURS: Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju
Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. januarja do vključno 28. februarja se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. marca dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta. Za izplačila od 1. januarja 2021 do 28. februarja 2021 znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 1.052,30 evra.

Pojasnilo FURS: Olajšava za investiranje
FURS je izdal spremembo dokumenta Olajšava za investiranje, v katerem dopolnjujejo pojasnila v zvezi z zakonodajnimi spremembami na področjih motornih vozil, gradbene zakonodaje in sredstev v poslovnem najemu.

Pojasnilo FURS: Transferne cene
FURS je izdal nov dokument Transferne cene, v katerem podrobno pojasnjujejo transferne cene z zakonodajnimi podlagami s tega področja, z navedbo podatkov v zvezi s transfernimi cenami in cenami med povezanimi osebami ter postopki za odpravo dvojne obdavčitve.

Pojasnilo FURS: Davčni inšpekcijski nadzor transfernih cen
FURS je izdal nov dokument Davčni inšpekcijski nadzor transfernih cen, v katerem podrobno pojasnjujejo izvajanje postopkov nadzora transfernih cen ter pomembnejše ugotovitve v davčnih inšpekcijskih nadzorih s sodna prakso tega področja in z navedbo postopkov za odpravo dvojne obdavčitve.

Pojasnilo FURS: Hitri antigenski testi in DDV
Zaradi večjega številka vprašanj v zvezi s hitrimi antigenskimi testi in stopnjo DDV je FURS v nadaljevanju podal pojasnilo v zvezi s tem.

V predlog PKP 7 vključena tudi oprostitev DDV za cepiva proti covid-19 in testiranje na okužbo SARS-CoV-2
Ministrstvo za zdravje je podalo pobudo za zagotovitev oprostitve obdavčitve z DDV za cepiva ter in vitro teste za COVID-19 v okviru predloga 7. paketa interventnih ukrepov za omilitev posledic drugega vala epidemije (PKP7). Gre za odziv na sprejete ukrepe oprostitve davka na dodano vrednost na ravni Evropske unije.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada naj bi še danes potrdila predlog PKP7
Predlog sedmega protikoronskega zakona, ki bo prinesel dodatno pomoč gospodarstvu in najbolj ranljivim skupinam prebivalstva v epidemiji covida-19, bo vlada predvidoma potrdila na današnji seji. Pred tem se bodo na še zadnjih usklajevanjih sestali predsedniki koalicijskih strank.

DZ nadaljuje izredno sejo z obdavčitvijo motornih vozil
DZ bo izredno sejo danes med drugim nadaljeval s predlogom novega zakona o davku na motorna vozila, po katerem osnova za davek ne bo več prodajna cena, pač pa bo pri njegovi odmeri odločilna okoljska komponenta. Predlog je za velik del opozicije sporen, saj se bo obdavčitev dražjih vozil občutno zmanjšala.

Na izredni seji DZ v ospredju razprava o demografskem skladu
Poslanci so včeraj začeli z obravnavo vsebinskega dela izredne seje DZ, ki bo do četrtka potekala namesto rednega decembrskega zasedanja. Na dnevnem redu bo med drugim prva obravnava predloga zakona o demografskem skladu. Medtem so pred obravnavo sindikati opozorili na neprimernost predloga zakona o demografskem skladu, saj menijo, da ni nikakršnega razloga za hitenje, brez vključevanja socialnih partnerjev in drugih deležnikov ter javnosti v razpravo.

Ministrstvo za delo ne razmišlja o spremembah na področju t. i. dvojnega statusa
Ministrstvo za delo ne razmišlja o spremembah na področju t. i. dvojnega statusa, torej statusa zavarovanca in upokojenca hkrati. Spremembe iz pokojninske novele, ki je začela veljati z začetkom letošnjega leta, namreč po njihovi oceni kažejo pozitivne učinke pri ostajanju v zavarovanju.

MF: Tabela vseh kriznih ukrepov, ki predstavljajo državno pomoč
Ministrstvo za finance je pripravilo tabelo vseh kriznih ukrepov, ki predstavljajo državno pomoč.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Delna sprostitev ukrepov v veljavi od 15. decembra 2020
Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je začel veljati 15. decembra 2020 in s katerim se omogoča sproščanje izvajanja določenih dejavnosti.

Omilitev ukrepa nošenja zaščitne maske
Od danes je v vseh statističnih regijah zaščitna maska na odprtih javnih krajih in prostorih obvezna le, če ni mogoče vzdrževati najmanj dvometrske medosebne razdalje, kot to določa sprejet Odlok, ki bo veljal sedem dni. Uporaba maske pa ostaja obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oz. prostorih.

Finančna razbremenitev občin
Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), ki bo začel veljati 30. decembra in se bo uporabljal od 1. januarja 2021, za zmanjšanje izdatkov in povečanje prihodkov občin ter zmanjšanje njihovih administrativnih bremen spreminja in dopolnjuje določbe kar 12 zakonov.

Moratoriji na odplačevanje posojil
16. decembra so začele veljati spremembe in dopolnitve > Sklepa o uporabi Smernic o zakonskih in zasebnih moratorijih na odplačevanje posojil, uporabljenih zaradi pandemije COVID-19, ki kot najdaljše skupno trajanje odlogov plačila kreditnih obveznosti iz kreditne pogodbe upoštevajo obdobje dvanajstih mesecev. Spremembe poleg tega določajo, da lahko banke uporabljajo določbe smernic za opredelitev neplačila in za razvrstitev v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 tudi v zvezi z odlogi plačil kreditnih obveznosti, odobrenih na podlagi 56. člena ZIUOPDVE in na podlagi ZIUOPOK.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO); veljavnost od: 30.12.2020 uporaba od: 1.1.2021
    • Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2020; veljavnost od: 15.12.2020 - sprememba
    • Pravilnik o postopku in rokih za uveljavljanje zahtevkov iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19; veljavnost od: 15.12.2020
    • Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2; veljavnost od: 15.12.2020 do 23.12.2020
    • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 15.12.2020 do 23.12.2020
    • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 14.12.2020 do 19.12.2020 - sprememba
    • Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih; veljavnost od: 12.12.2020 do 19.12.2020
    • Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 12.12.2020 do 19.12.2020
    • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah; veljavnost od: 11.12.2020
    • Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 11.12.2020 do 31.12.2020
    • Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije; veljavnost od: 12.12.2020 do 19.12.2020
    • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah; veljavnost od: 12.12.2020 do 19.12.2020
    • Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev; veljavnost od: 11.12.2020, uporaba od: 30.12.2020
    • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije; veljavnost od: 15.12.2020 do 23.12.2020
    • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2; veljavnost od: 16.12.2020 do 22.12.2020
    • Sklep o uporabi Smernic o zakonskih in zasebnih moratorijih na odplačevanje posojil, uporabljenih zaradi pandemije COVID-19; veljavnost od: 16.12.2020 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 182 - 189
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Danes odločitev o podaljševanju razglasitve epidemije ter ukrepih čez praznike
Vlada bo danes odločala o podaljšanju razglasitve epidemije covida-19, ki jo je sprva razglasila 19. oktobra in jo nato podaljšala še za 30 dni. Prav tako je pričakovati, da bo danes vlada obravnavala predloge omejitvenih ukrepov za praznični čas ter odločala o podaljšanju nekaterih ukrepov, ki jih morajo tehtati in podaljševati vsak teden.

Z novim letom v veljavo dodatni varnostni elementi pri kartičnem plačevanju preko spleta
S 1. januarjem bo pri plačilih na spletu obvezna uporaba dveh od treh varnostnih elementov, ki dokazujejo, da je plačnik imetnik plačilne kartice. Na spletnih prodajnih mestih znotraj EU tako ne bo več zadostovalo potrjevanje z enkratnim geslom, prejetim preko sporočila SMS.

Velik delež diskriminacije na področju dela
Med obravnavanimi primeri diskriminacije, ki jih je lani zaključil zagovornik načela enakosti Miha Lobnik, je bilo kar 30 odstotkov zadev s področja dela ali zaposlovanja. Poročilo o lanskem delu je Lobnik predstavil glavnemu delovnemu inšpektorju Jadranku Grliću, s katerim sta potrdila dobro sodelovanje med institucijama.

Povprečna bruto plača za oktober dober odstotek višja
Povprečna plača za oktober je v Sloveniji znašala 1821,44 evra bruto oz. 1181,35 evra neto. Od plače za september je bila bruto plača nominalno višja za 1,2 odstotka, realno pa za 0,9 odstotka. Neto plača je bila nominalno višja za odstotek, realno pa za 0,7 odstotka, je danes sporočil statistični urad.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Posredna diskriminacija pri izplačilu poslovne uspešnosti
Upravno sodišče v Ljubljani je s sodbo I U 29/2020-21 zavrnilo neutemeljeno tožbo, v kateri je tožeča stranka izpodbijala odločbo tožene stranke, s katero je ta ugotovila, da tožeča stranka z določitvijo kriterijev za določitev upravičenosti do izplačila in deleža izplačila na posameznika za poslovno uspešnost, vsebovanih v Dogovoru, krši prepoved posredne diskriminacije po drugem odstavku 6. člena ZVarD. Upravičenost do izplačila in deleža izplačila za poslovno uspešnost je vezala na prisotnost posameznega delavca na način, da se izplačilo po vnaprej določeni lestvici niža za primere odsotnosti iz vseh zdravstvenih razlogov, porodniške, očetovskega dopusta in neplačane odsotnosti. Zdravstveno stanje, nosečnost, starševstvo ipd. se štejejo za osebno okoliščino, saj so te ali prirojene ali pridobljene, vendar jih oseba ne more spremeniti in je od nje tudi zelo težko zahtevati, da jih spremeni. Avtonomija delodajalca je omejena z zakonsko določbo o prepovedi diskriminacije in enakem plačilu. Sodišče je poudarilo, da direktive in sodbe Sodišča EU določajo minimum pravnega normiranja, ki so ga države dolžne zagotoviti, ne preprečujejo pa državam, da bi razširile obseg pravic. Obseg človekovih pravic pa je v slovenski zakonodaji širši.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec december potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec oktober 2020:   1.821,44 €
 
in neto plača:   1.181,35 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.811,07 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.176,25 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
dr. Nana Weber
Pravni nasveti za s. p. in podjetja v izrednih razmerah - 8. del 21.12.2020 13:00:00 0€ Naročilo
Ida Kavčič
Zaključni račun za gospodarske družbe za leto 2020 7.1.2021 10:00:00 59,90€ Naročilo
Ida Kavčič
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 14.1.2021 10:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.