c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
December 2020, številka 50 / letnik XII.
 

V nedeljo so začeli veljati novi odloki o ukrepih za zajezitev epidemije covida-19, ki jih je morala Vlada na novo objaviti po ugotovitvi ustavnega sodišča, da sklepi o podaljševanju pouka na daljavo ne veljajo, saj niso bili pravilno objavljeni. Na današnji seji pa bo Vlada ponovno pretresala interventne ukrepe in zastavlja se vprašanje, ali lahko pričakujemo sproščanje ukrepov ali popolno zaprtje gospodarstva.

Ob koncu poslovnega leta je treba posebej uskladiti stanja sredstev prejetih v upravljanje z ustanoviteljem, zato v današnji osrednji temi izpostavljamo aktualni članek: Osnovna sredstva in sredstva v upravljanju javnega zavoda kot posrednega proračunskega uporabnika, ki osnovnih sredstev nima v svoji lasti.

Ne spreglejte, da je treba v skladu z ukrepom skrajšanega delovnega časa, ki velja do 31. decembra 2020, na ZRSZ vložiti vlogo do 10. decembra 2020.

Delodajalci bodo Inšpektorat RS za delo o organiziranju dela na domu po novem obveščali poenostavljeno z elektronskim pošiljanjem obvestil o delu na domu prek portala SPOT.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so: Obdarovanje otrok zaposlenih v mesecu decembru, Odpuščanje iz poslovnega razloga pri čakanju na delo, Vračilo prejetih sredstev v času epidemije zaradi izplačila trinajste plače ali nagrade za poslovno uspešnost, Povračilo nadomestila za karanteno ali višjo silo po šestem interventnem zakonu, Kdaj lahko rečemo, da delodajalec izvaja mobing nad zaposlenim? in S #PKP6 lažje do kredita s poroštvom države ter odloga ali oprostitve plačil obveznosti.

Vabimo vas k prijavi na spletni seminar: Bonitete in obdarovanje zaposlenih ter poslovnih partnerjev v luči dohodnine, ki bo 15. decembra 2020, z mag. Tanjo Magister. Ogled seminarja je za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO že vključen v naročnino. 21. decembra 2020 pa boste lahko brezplačno spremljali že 8. del Pravnih nasvetov za s. p. in podjetja v izrednih razmerah z dr. Nano Weber.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Osnovna sredstva in sredstva v upravljanju javnega zavoda kot posrednega proračunskega uporabnika, ki osnovnih sredstev nima v svoji lasti    
mag. Hermina Krajnc, preizkušena državna notranja revizorka
   
V  članku bomo predstavili osnovna sredstva in sredstva v upravljanju javnega zavoda, ki osnovnih sredstev nima v svoji lasti, in sicer v širšem kontekstu po naslednjih relevantnih področjih: normativna ureditev sredstev v upravljanju, vrednotenje osnovnih sredstev (kaj se všteva v nabavno vrednost osnovnega sredstva oz. investicije in kaj ne), pomembne notranje kontrole na področju osnovnih sredstev v javnem zavodu.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Obdarovanje otrok zaposlenih v mesecu decembru
Spet smo v mescu decembru, ko številni delodajalci organizirajo obdarovanje za otroke svojih zaposlenih, pa naj bo to v obliki Miklavža, Božička ali Dedka Mraza. Kljub temu, da bodo dobri možje letos otroke zaradi nastalih razmer najbrž pozdravili predvsem na spletu, je dobro vedeti, pod kakšnimi pogoji so takšna darila neobdavčena, da poleg prijetnih ne nastanejo tudi neprijetna presenečenja.

Kdaj lahko rečemo, da delodajalec izvaja mobing nad zaposlenim?
Beseda "mobing" ni pravni izraz. V resnici gre za sociološki pojem, ki označuje ustrahovanje posameznika s strani skupine v kakršnikoli že obliki in kjerkoli - lahko tudi v družini, v skupini, v soseski, v skupnosti, na delovnem mestu ali na spletu.

Odpuščanje iz poslovnega razloga pri čakanju na delo
Delodajalec je edinega delavca napotil na čakanje na delo s 13. marcem 2020. Zaradi pomanjkanja dela je bil delavec na čakanju vse do konca septembra. Ali lahko delodajalec delavcu novembra odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga?

Vračilo prejetih sredstev v času epidemije zaradi izplačila trinajste plače ali nagrade za poslovno uspešnost
Podjetje s štirimi zaposlenimi je v času epidemije v marcu in aprilu odredilo svojim zaposlenim "čakanje na delo". V letu 2020 bo imelo podjetje 10 odstotkov nižje prihodke kot v letu 2019. Zanima jih, če lahko izplačajo 13. plačo oz. nagrado za poslovno uspešnost.

Povračilo nadomestila za karanteno ali višjo silo po šestem interventnem zakonu
Od 2. decembra je na portalu za delodajalce na voljo nova vloga za povračilo nadomestila plače zaradi karantene ali višje sile na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije (ZIUOPDVE). V 6. interventnem zakonu (PKP6), ki velja od 28. novembra, višja sila zajema obveznost varstva otrok, ustavitev javnega prevoza in zaprtje državnih meja.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
S #PKP6 lažje do kredita s poroštvom države ter odloga ali oprostitve plačil obveznosti
Čeprav je ključna novost, ki jo je prinesel #PKP6 ali Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) delno pokrivanje fiksnih stroškov (glej članek Uveljavljanje pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov), pa velja izpostaviti tudi druge spremembe in novosti, ki bodo gospodarstvenikom v pomoč pri zagotavljanju likvidnosti.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Pojasnilo FURS: Odkup lastnih deležev
FURS je izdal nov dokument Odkup lastnih deležev, v katerem podrobno pojasnjujejo izplačano vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe kot prikrito izplačilo dobička.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
DZ soglasno sprejel zakon o finančni razbremenitvi občin
Državni zbor je sprejel zakon o finančni razbremenitvi občin. Ta bo občinam v letu 2021 prinesel za več kot 70 milijonov evrov finančne razbremenitve. Kot je ocenil minister za javno upravo Boštjan Koritnik, gre za pomemben premik v finančni samostojnosti slovenskih občin.

Vlada v DZ pošilja noveli zakona o osebni izkaznici in zakona o prijavi prebivališča
Vlada je prejšnji teden določila besedili predlogov novele zakona o osebni izkaznici in novele zakona o prijavi prebivališča. S prvo zagotavlja pravno podlago za uvedbo biometričnih osebnih izkaznic, z drugo pa bo skušala zajeziti problematiko fiktivnih prijav prebivališč.

Vlada sprejela predlog novele zakona o zaposlovanju in delu tujcev
Vlada je prejšnji teden na seji potrdila predlog novele zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Z njo naj bi v slovenski pravni red prenesli evropsko direktivo iz leta 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene, kot so raziskovanje in pripravništvo.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Ukrepi proti širjenju covida-19 znova objavljeni
V nedeljo so začeli veljati novi odloki o ukrepih za zajezitev epidemije covida-19. Vsebinskih sprememb ni, še vedno ostajajo v veljavi vse omejitve npr. zbiranja, gibanja in prodaje blaga. Odloke je morala vlada na novo objaviti po ugotovitvi ustavnega sodišča, da sklepi o podaljševanju pouka na daljavo ne veljajo, saj niso bili pravilno objavljeni.

Zaključni račun proračuna
2. decembra je bil objavljen Zaključni račun proračuna RS za leto 2019. Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna, v načrtu razvojnih programov pa prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter realizaciji v tem letu.

Službeno potovanje v tujino in obračun kilometrine
Sprememba > Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki je začela veljati 5. decembra, določa, da se za obračun kilometrine zaposlenemu, ki za službeno potovanje v tujino uporabi lastno motorno vozilo, za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov uporabi najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji za pretekli mesec. Podatek o najvišji ceni neosvinčenega motornega bencina za vsak mesec posebej sporoči Ministrstvo za infrastrukturo Ministrstvu za javno upravo, ki jo objavi na svoji spletni strani.

Plače udeležencev programov javnih del
5. decembra je začela veljati sprememba > Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del, ki določa nova merila za zagotavljanje deležev plač udeležencem programov javnih del. Tako udeležencem pripada 70% plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 11% (pred spremembo 12%) do 15%, 60% plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti od vključno 7% do 11% (pred spremembo 9% do 12%) in 50% plače v občinah, v katerih je bila povprečna stopnja brezposelnosti do 7%, kar je po novem tudi najnižji delež plače, ki ga lahko prejme udeleženec.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (RZ2019); veljavnost od: 2.12.2020
»  Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2; veljavnost od: 6.12.2020
»  Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije; veljavnost od: 6.12.2020
»  Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah; veljavnost od: 6.12.2020
»  Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2; veljavnost od: 6.12.2020
»  Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 6.12.2020
»  Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije; veljavnost od: 6.12.2020
»  Sklep o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih; veljavnost od: 6.12.2020
»  Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 6.12.2020
»  Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 6.12.2020
»  Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino; veljavnost od: 5.12.2020 - sprememba
»  Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb; veljavnost od: 5.12.2020 - sprememba
»  Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del; veljavnost od: 5.12.2020 - sprememba
»  Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma; veljavnost od: 4.12.2020

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 178 - 181
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Sproščanje ukrepov ali popolno zaprtje gospodarstva?
Vlada bo na seji predvidoma ponovno pretresala ukrepe, ki jih je sprejela za zajezitev epidemije covida-19. Pričakovati je kresanje mnenj med ministroma za zdravje Tomažem Gantarjem in gospodarstvo Zdravkom Počivalškom. Medtem ko slednji predlaga postopno sproščanje omejitev, Gantar poziva k popolnemu zaprtju nenujnih gospodarskih dejavnosti.

V Sloveniji na voljo čezmejna takojšnja plačila
V Sloveniji je od ponedeljka v uporabi vseevropska plačilna infrastruktura za izvrševanje takojšnjih plačil v evrih. Njena prednost je, da omogoča izvrševanje takojšnjih plačil v evrih čezmejno, ne zgolj v Sloveniji. Za ta plačila velja, da po nakazilu sredstev prejemnik plačilo prejme takoj oz. v največ 10 sekundah ne glede na dan ali uro.

Vlada sprejela izhodno strategijo sproščanja protikoronskih ukrepov
Vlada je 3. decembra 2020 na predlog ministrstva za zdravje in svetovalne strokovne skupine določila kriterije za odpravo omejitvenih protikoronskih ukrepov. Objavljamo vladni načrt sproščanja ukrepov po fazah glede na omenjene kriterije.

Enotna vstopna točka glede poročanja o trgovinskih ovirah na tretjih trgih
Evropska komisija je uvedla nov pritožbeni sistem - Enotno vstopno točko (Single Entry Point) za poročanje o ovirah za dostop na trge izven EU ter o kršitvah zavez glede trgovine in trajnostnega razvoja v okviru trgovinskih sporazumov EU ter v okviru splošne sheme preferencialov.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Nepooblaščen vpogled delavca v osebne podatke kot razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi
Tožena stranka je tožnici podala izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi po prvi in drugi alineji prvega odstavka 110. člena ZDR-1 in ji očitala, da je v določenem obdobju večkrat vpogledala v osebne podatke komitentke in s temi ravnanji kršila interne predpise tožene stranke, določilo 236. člena KZ-1, 38. člena ZDR-1 in 39. člena ZGD-1. Pri presoji pogojev za izredno odpoved sta se sodišči obeh stopenj neutemeljeno sklicevali na to, da je organizacija dela pri toženi stranki očitno omogočala vpoglede v bančne račune komitentov, zato je Vrhovno sodišče s sklepom VIII Ips 28/2020 reviziji ugodilo, razveljavilo sodbi sodišč druge in prve stopnje ter vrnilo zadevo sodišču prve stopnje v novo sojenje. Neupravičen oziroma nepooblaščen vpogled delavca, zaposlenega v bančni ustanovi, v transakcijski račun oziroma v osebne podatke komitenta je namreč po svoji naravi hujša kršitev pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja, ki lahko predstavlja razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Gre za kršitev osnovnega načela varstva bančne tajnosti, ki predstavlja ravnanje, ki lahko materialno ali moralno škoduje banki (kot delodajalcu), to pa lahko pomeni škodljivo ravnanje, katerega se je delavec dolžan vzdržati, kar opredeljuje 37. člen ZDR-1.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec september 2020:   1.799,07 €
 
in neto plača:   1.169,52 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.807,65 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.174,53 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
mag. Tanja Magister
Bonitete in obdarovanje zaposlenih ter poslovnih partnerjev v luči dohodnine 15. 12. 2020 10:00:00 59,90€ Naročilo
dr. Nana Weber
Pravni nasveti za s. p. in podjetja v izrednih razmerah - 8. del 21. 12. 2020 13:00:00 0€ Naročilo
Ida Kavčič
Zaključni račun za gospodarske družbe za leto 2020 7. 01. 2021 10:00:00 59,90€ Naročilo
Ida Kavčič
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 14. 01. 2021 10:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.