c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
December 2020, številka 49 / letnik XII.
 

Prejšnji teden je Vlada podaljšala uporabo ukrepov in omejitev za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Veljati je začel šesti protikoronski zakon, ki tokrat prinaša za eno milijardo evrov ukrepov za blažitev posledic COVID-19. Nekateri so veljali že v času prve epidemije in se zdaj vračajo, drugi že veljajo in se podaljšujejo, nekaj je novih.

Poglavitna novost PKP6 je delno kritje fiksnih stroškov, kar izpostavljamo tudi v osrednji temi tega tedna, v članku: Uveljavljanje pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov.

FURS je objavil nov dokument pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP6 na davčnem področju in dopolnil dokument pogosta vprašanja in odgovori za PKP5 na davčnem področju (spremembe so zaradi preglednosti navedene na koncu dokumenta).

ZRZS je izpostavil, da uvaja PKP6 kar nekaj sprememb na področju povračila nadomestila za začasno čakanje po novem interventnem zakonu.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so: Proti korona paket PKP6, Obravnava DDV pri atipičnem davčnem zavezancu, Poenostavljen način odlaganja davčnih obveznosti v skladu s PKP6, Delno povračilo nekritih fiksnih stroškov, Kaj se zgodi s podjetjem ob smrti družbenika ali samostojnega podjetnika, Višja sila po PKP 6 in Izračun obsega sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti - skupna izhodišča in posebnosti.

Vabimo vas k prijavi na jutrišnji spletni seminar: Priprava računovodskih izkazov za leto 2020 v duhu COVID-19, s predavateljico mag. Darinko Kamenšek, ne spreglejte tudi 15. decembra 2020, ko bomo izvedli spletni seminar: Bonitete in obdarovanje zaposlenih ter poslovnih partnerjev v luči dohodnine s predavateljico mag. Tanjo Magister. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Uveljavljanje pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov    
mag. Mojca Kunšek
   
Pravkar je stopil v veljavo Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki poleg vrste sprememb dosedanjih ukrepov prinaša tudi novost – to je ukrep uveljavljanja delnega kritja fiksnih stroškov najbolj prizadetim podjetjem v obdobju od 1. oktobra do konca leta 2020, kar se šteje kot upravičeno obdobje, za katerega podjetje lahko uveljavlja delno kritje fiksnih stroškov.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Povračilo nadomestila za začasno čakanje po novem interventnem zakonu
Od sobote, 28. novembra, velja Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije (ZIUOPDVE). To je 6. interventni zakon (PKP6), ki uvaja kar nekaj sprememb tudi na področju povračila nadomestila plače, so sporočili iz ZRSZ.

Izračun obsega sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti – skupna izhodišča in posebnosti
Skladno s prvim odstavkom 27. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti v letu 2020 znaša 2 %. Pri tem pa je treba upoštevati dejstvo, da se bo za leto 2020 za redno delovno uspešnost namenilo 2% sredstev osnovne plače za obdobje šestih mesecev (za obdobje od julija 2020 do decembra 2020).

Višja sila po PKP 6
Državni zbor je 25. 11 .2020 potrdil Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) in vanj zapisal spremembe glede višje sile.

Kaj se zgodi s podjetjem ob smrti družbenika ali samostojnega podjetnika
Kadar pride do smrti družbenika družbe ali samostojnega podjetnika, to ne vpliva le na poslovanje podjetja, temveč tudi na druge pravne posledice, povezane predvsem z vstopom naslednikov v podjetje. Pomembno je ugotoviti, ali gre za oporočno dedovanje ali dedovanje na podlagi zakona, kdo bodo potencialni dediči, kakšna je vrednost zapustnikovega premoženja, ali se bo kateri od dedičev odpovedal dedovanju ipd.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
FURS: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP6 na davčnem področju
Finančna uprava RS je izdala dokument s pogostimi vprašanji in odgovori v zvezi z ukrepi PKP6 (ZIUOPDVE) na davčnem področju. Prav tako so dopolnili dokument Pogosta vprašanja in odgovori - PKP5.

Delno povračilo nekritih fiksnih stroškov
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije (ZIUPDVE), sprejet v Državnem zboru 25. novembra 2020, v 109. členu predvideva pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov za obdobje oktober - december 2020. Upravičeno obdobje se lahko s sklepom vlade podaljša za šest mesecev.

Poenostavljen način odlaganja davčnih obveznosti v skladu s PKP6
PKP6 določa milejše pogoje za odobritev plačilne ugodnosti poslovnim subjektom in sicer, da je zavezanec izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Ukrep velja do 31. decembra 2020, vendar ga lahko Vlada podaljša še za obdobje šestih mesecev.

Obravnava DDV pri atipičnem davčnem zavezancu
Atipični slovenski davčni zavezanec, ki je oproščen obračunavanja DDV po 94. člen ZDDV-1, je prejel račun od hrvaškega izvajalca, ki opravlja storitve prevajanja in je v sistemu VIES, ni pa davčni zavezanec v svoji državi. Ali drži, da obračuna DDV in ga plača, saj nima pravice do odbitka?

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Predlog polnega nadomestila za okužene zdravstvene delavce
Ministrstvo za zdravje bo vladi predlagalo, da se v sedmi paket protikoronskih zakonov vključi določbo, da so zdravstveni delavci upravičeni do polnega nadomestila za bolniško odsotnost, če se okužijo s koronavirusom. Razliko do polnega nadomestila bo kril proračun, ukrep pa bi lahko veljal že decembra, izhaja iz spletne strani ministrstva.

Za zdaj tri ustavne pobude za presojo nedeljskega zaprtja trgovin
Ustavno sodišče je do sedaj prejelo tri pobude za oceno ustavnosti novele zakona o trgovini, ki je prinesla zaprtje trgovin ob nedeljah, je razvidno s spletnih strani sodišča. Družba Magistrat International je pred dnevi za Finance potrdila, da so oni vložili eno.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela
Spremembe > Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, ki so začele veljati 28. novembra, zvišujejo najvišjo možno višino dela plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta iz največ 10 na največ 30 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca.

Proračun RS za leti 2021 in 2022
28. novembra so začeli veljati Proračun RS za leto 2021 in 2022 ter Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122), ki se bodo začeli uporabljati 1. januarja 2021, razen Poračuna za leto 2022, ki se bo začel uporabljati 1. januarja 2022. Proračuna med drugim prinašata zvišanje povprečnine, neomejen obseg sredstev v splošni proračunski rezervaciji za financiranje ukrepov zaradi epidemije v letu 2021 ter zvišanje letnega dodatka za upokojence.

Višina položajnega dodatka za javne uslužbence
28. novembra je začela veljati sprememba > Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence, ki določa, da se poleg izmene kot notranjo organizacijsko enoto šteje tudi tim zdravstvene nege in s tem omogoča, da se, poleg vodji izmene, položajni dodatek lahko dodeli tudi vodji tima zdravstvene nege.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE); veljavnost od: 28.11.2020
    • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122); veljavnost od: 28.11.2020, uporaba od: 1.1.2021
    • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021); veljavnost od: 28.11.2020, uporaba od: 1.1.2021 - sprememba
    • Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022); veljavnost od: 28.11.2020, uporaba od: 1.1.2022
    • Proračun Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021); veljavnost od: 28.11.2020, uporaba od: 1.1.2021 - sprememba
    • Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence; veljavnost od: 28.11.2020 - sprememba
    • Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter o načinu obračuna kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene za funkcionarje; veljavnost od: 28.11.2020
    • Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence; veljavnost od: 28.11.2020 - sprememba
    • Odlok o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu; veljavnost od: 27.11.2020 - sprememba
    • Uredba o karti regionalne pomoči za obdobje 2014-2021; veljavnost od: 1.1.2021 - sprememba
    • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 1.12.2020 - sprememba
    • Kolektivna pogodba grafične dejavnosti; veljavnost od: 1.12.2020 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 171 - 177
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Državni proračun v desetih mesecih z 2,43-milijardnim primanjkljajem
Državni proračun je v prvih desetih mesecih letos izkazal primanjkljaj v višini 2,43 milijarde evrov. Prihodki so se znižali za 9,5 odstotka na 7,52 milijarde evrov, odhodki v višini 9,95 milijarde evrov pa so bili višji za 24,1 odstotka.

BDP v tretjem četrtletju z 2,6-odstotnim padcem
Slovenski BDP se je v tretjem letošnjem četrtletju glede na enako obdobje lani realno zmanjšal za 2,6 odstotka, je objavil statistični urad. Po desezoniranih podatkih je na četrtletni ravni zrasel za 12,4 odstotka, v medletni primerjavi pa upadel za 2,9 odstotka. V prvih devetih mesecih je BDP medletno upadel za šest odstotkov.

Šircelj o težavah s svežnjem za okrevanje
Vnaprejšnje skrbi zaradi težav pri sprejemanju svežnja za spoprijem Evrope z gospodarskimi in socialnimi posledicami pandemije novega koronavirusa niso potrebne, je danes poudaril finančni minister Andrej Šircelj. Minister verjame, da se bodo našle rešitve, a tudi sicer meni, da skrbi niso potrebne, saj da imajo rezervne načrte.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Kredit v švicarskih frankih (CHF)
Tožnika sta se pritožila zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo njun zahtevek o ničnosti pogodbe o premoženjskem deviznem kreditu in sporazuma o zavarovanju kredita. V pritožbi izpostavljata, da je v času sklepanja pogodbe obstajalo izrazito neravnotežje položaja obeh strank, saj je banka (tožena stranka) kot strokovnjak seznanjena z gibanjem menjalnih tečajev in lahko predvidi njihovo gibanje. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da se od povprečno razumnega potrošnika pričakuje zavedanje, da gre pri sklepanju posla, ki vsebuje valutno tveganje, na katerega sta bila tožnika opozorjena, za tvegan posel. Posameznik zgolj zaradi okoliščine, da je pogodbo sklenil kot potrošnik, ne more biti odvezan od minimalne skrbnosti, ki se pričakuje od vseh udeležencev v pravnem prometu. Ob korektno opravljeni pojasnilni dolžnosti banke glede valutnega tveganja, potrošnik sam nosi posledice realizacije tveganja.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Deflacija v novembru 2020  
 
- na mesečni ravni:   - 0,8 %
 
- na letni ravni:   - 0,9 %
 
 
 
TOM v decembru 2020  
 
- na mesečni ravni:   - 0,1 %
 
- na letni ravni:   - 1,17 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec september 2020:   1.799,07 €
 
in neto plača:   1.169,52 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.807,65 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.174,53 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
mag. Darinka Kamenšek
Priprava računovodskih izkazov za leto 2020 v duhu COVID-19 3.12.2020 10:00:00 59,90€ Naročilo
mag. Tanja Magister
Bonitete in obdarovanje zaposlenih ter poslovnih partnerjev v luči dohodnine 15.12.2020 10:00:00 59,90€ Naročilo
dr. Nana Weber
Pravni nasveti za s. p. in podjetja v izrednih razmerah - 8. del 21.12.2020 13:00:00 0€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.