c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
November 2020, številka 47 / letnik XII.
 

Danes je začel veljati odlok, s katerim vlada še za 30 dni podaljšuje epidemijo covida-19, s tem tednom pa smo vstopili v obdobje drugega zaprtja, sprejetih je več novih ukrepov, ki so v veljavi naslednjih 14 dni in prinašajo dodatne omejitve in spremembe že sprejetih ukrepov.

Bližamo se koncu leta, ko bo potrebno pripraviti veliko poročil in bilanc ter izvesti popis sredstev. V tokratni osrednji temi vam v branje ponujamo članek Opredmetena osnovna sredstva - kaj je treba preveriti pred zaključkom leta.

FURS je izdal obvestilo o zaključku izvedbe popravkov knjiženj obveznosti iz naslova obračunov prispevkov za socialno varnost. Objavili so tudi poziv zavezancem, naj bodo pri obročnem plačilu davkov pozorni na plačilo s pravilnim sklicem.

MGRT je objavil pojasnilo Kdo in kako lahko dobi subvencijo za fiksne stroške?. Poleg tega je objavil tudi podrobnejša pojasnila v zvezi z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev.

Na MDDSZ so izdali pojasnilo glede ukinitve javnega prevoza in s tem povezanim vprašanjem nezmožnosti prihoda na delo.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so: Poenostavljen postopek prijave dela na domu, Poročanje pri izvozu v ZDA, Kako lahko s svojim delom pomaga upokojenec in Podrobna predstavitev ukrepov šestega paketa ukrepov za omilitev posledic epidemije PKP6.

Vabimo vas na brezplačni spletni seminar Pravni nasveti za s. p. in podjetja v izrednih razmerah - 7. del, ki bo 25. novembra, z dr. Nano Weber in na spletni seminar Priprava računovodskih izkazov za leto 2020 v duhu COVID-19, ki bo 3. decembra, z mag. Darinko Kamenšek. Slednji je brezplačen za naročnike portalov FinD-INFO ali IUS-INFO in je vključen v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Opredmetena osnovna sredstva – kaj je treba preveriti pred zaključkom leta    
mag. Darinka Kamenšek
   
Opredmetena osnovna sredstva so v podjetjih običajno pomembna postavka, zato jim je potrebno posvetiti ob zaključi leta pozornost in preveriti nekatere izbrane usmeritve in ocene.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Poenostavljen postopek prijave dela na domu
Vlada je sprejeti Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 (PKP6), ki določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni covid-19, že poslala v obravnavo in sprejem v državni zbor. Poslanci bodo o šestem protikoronskem zakonu razpravljali na izredni seji DZ, ki bo 25. novembra.

Nadomestilo ob nezmožnosti prihoda na delo zaradi ukinitve javnega prevoza
Na MDDSZ so pripravili pojasnilo glede ukinitve javnega prevoza in s tem povezanim vprašanjem nemožnosti prihoda na delo delavca. Pojasnili so, da je v skladu z veljavno ureditvijo delavec, ki je odsoten z dela zaradi višje sile zaradi ukinitve javnega prevoza upravičen do nadomestila plače v višini 50 odstotkov plače oziroma najmanj 70 odstotkov minimalne plače.

Nov način pridobivanja potrdil o prestajanju karantene na domu
Ministrstvo za zdravje je objavilo protokol za obvladovanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 na delovnih mestih v času razglašene epidemije. Izpostavljajo, da je eden od ključnih ukrepov za omejitev širjenja virusa SARS-CoV-2, da oseba, ki ji je bila potrjena okužba (s testom ali na podlagi mnenja zdravnika), ostane doma.

Kako lahko s svojim delom pomaga upokojenec
V podjetju lahko ob izpolnjenih pogojih upokojenci poleg drugih pogodb civilnega prava (npr. podjemna in avtorska pogodba) pomagajo tudi v okviru pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Poročanje pri izvozu blaga v ZDA
V podjetju bomo obravnavali prodajo kot izvoz blaga v ZDA, ki so v tem primeru tretja država. Zanima nas, komu moramo prodajo še poročati pri izvozu v ZDA.

Pri obročnem plačilu davkov bodite pozorni na plačilo s pravilnim sklicem!
V primeru odobrenega obročnega plačila davkov FURS zavezance poziva, da plačilo posameznega obroka vedno izvršite z referenco oziroma sklicem, določenim na odločbi o obročnem plačilu.

Obvestilo o zaključku izvedbe popravkov knjiženj obveznosti iz naslova obračunov prispevkov za socialno varnost
FURS obvešča, da so popravki knjiženj obveznosti iz naslova obračunov prispevkov za socialno varnost (OPSV) za mesec marec, april in maj 2020 v povezavi z oprostitvijo plačila prispevkov po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) zaključeni.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
DZ danes potrjuje proračuna za prihodnji dve leti
DZ bo danes dokončal obravnavo predloga Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 in jih po pričakovanjih potrdil. Ob negotovosti glede trajanja epidemije COVID-19 in njenih posledic oba še vedno predvidevata primanjkljaj, ki pa se bo postopno zmanjševal. V opoziciji s predstavljenim predlogom niso zadovoljni in so predlagali kar nekaj prerazporeditev.

Podrobno o šestem paketu ukrepov za omilitev posledic epidemije PKP6
Vlada je na dopisni seji 10. novembra 2020 sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma t. i. PKP6, ki določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni COVID-19. Vlada je predlog zakona že poslala v obravnavo in sprejem v državni zbor. Vrednost PKP6 znaša milijardo evrov.

V sedmem protikoronskem zakonu tudi pomoč upokojencem
Vlada namerava v sedmi protikoronski zakon po besedah premierja Janeza Janše vključiti tudi pomoč upokojencem. Namenjena naj bi bila predvsem tistim z nizkimi pokojninami, ki morda še bolj kot spomladi čutijo draginjske pritiske, je Janša dejal v DZ.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Veljati začel odlok o podaljšanju epidemije še za 30 dni
Veljati je začel odlok, s katerim je vlada še za 30 dni podaljšala razglasitev epidemije COVID-19. Ob dodatnem zaostrovanju ukrepov za zamejitev epidemije pristojni pričakujejo, da se bodo razmere sicer v 14 dneh izboljšale, vendar pa bodo nekateri ukrepi po napovedih predsednika vlade Janeza Janše gotovo trajali še vse do božiča.

V veljavi novela zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
S 17. novembrom 2020 je začela veljati novela > zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je bila sprejeta po več letih političnih in strokovnih razprav o nujnosti sprememb zakona. Novela je podlaga za delovanje KPK in naj bi dokončno uredila razmerje med njo in KPK in drugimi organi ter odpravila nejasnosti pri postopkih, ki jih vodi KPK.

Podrobnejša pojasnila glede začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je začel veljati 16. novembra 2020, zaostruje obstoječe izjeme glede izvajanja dejavnosti in začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom. Odlok sicer dovoljuje nekatere izjeme, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb
14. novembra so začele veljati spremembe in dopolnitve > Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, ki urejajo dodatno olajšavo za donacije, namenjene odpravi posledic epidemije v skladu z 62.a členom ZIUZEOP. V Prilogi 9 se nahaja nov obrazec glede podatkov v zvezi z olajšavo za donacijo in metodologija za izpolnjevanje obrazca.

Usposabljanje na področju varnosti in zdravja pri delu
Spremembe in dopolnitve > Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu, ki bodo začele veljati 28. novembra, dodajajo možnost izvedbe usposabljanja strokovnih delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu tudi na daljavo. Poleg tega je s spremembo črtana zahteva, da mora program usposabljanja trajati minimalno 5 pedagoških ur.

Zaključek izvrševanja proračunov za leto 2020
14. novembra je začela veljati sprememba > Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2020, ki v Pravilnik dodaja novi 3.a člen, v katerem je določeno, da lahko neposredni uporabniki proračuna v letu 2020 prevzemajo obveznosti na postavkah COVID-19 do vključno torka, 15. decembra 2020. Za prevzemanje ostalih obveznosti še vedno velja rok iz 1. člena, to je do vključno torka, 1. decembra 2020.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP); veljavnost od: 1.12.2020 - sprememba
    • Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1); veljavnost od: 17.11.2020 - sprememba
    • Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb; veljavnost od: 14.11.2020 - sprememba
    • Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu; veljavnost od: 28.11.2020 - sprememba
    • Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2020; veljavnost od: 14.11.2020 - sprememba
    • Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije; veljavnost od: 18.11.2020
    • Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije; veljavnost od: 16.11.2020
    • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 16.11.2020
    • Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije; veljavnost od: 16.11.2020
    • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 16.11.2020
    • Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije; veljavnost od: 16.11.2020 - sprememba
    • Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2; veljavnost od: 13.11.2020 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 162 - 166
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Komisija v okviru sheme Sure Sloveniji nakazala 200 milijonov evrov
Evropska komisija je skladno z napovedmi devetim članicam EU v okviru sheme Sure za pomoč pri zaščiti in ohranjanju delovnih mest v luči pandemije covida-19 nakazala 14 milijard evrov ugodnih posojil. Med prejemnicami je tudi Slovenija, ki je od skupno 1,1 milijarde evrov potrjenega posojilnega potenciala v prvem nakazilu prejela 200 milijonov.

Kdo in kako lahko dobi subvencijo za fiksne stroške?
Ker je bilo zadnje dni v javnosti in medijih nekaj nejasnosti glede ukrepa subvencioniranja fiksnih stroškov, MGRT dodatno in podrobneje pojasnjuje, kdo in v kolikšni višini lahko koristi ta ukrep.

Povprečna bruto plača za september 2020 za 0,7 % nižja od plače za prejšnji mesec
Povprečna bruto plača za september 2020 je znašala 1.799,07 EUR in je bila nominalno za 0,7 %, realno pa za 0,3 % nižja od bruto plače za avgust 2020.

Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19
SPIRIT Slovenija je objavlja "Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19". Podjetjem s področja gostinstva in turizma bodo sofinancirani obratovalni stroški zaradi izpada v prihodkih zaradi posledic epidemije COVID-19, ki so nastali v obdobju od 12. marca do 31. maja 2020. Skupno je na voljo 10 milijonov evrov, vloge pa morate oddati elektronsko, najkasneje do 26. novembra 2020.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Veriga poslov brez ekonomske upravičenosti kaže, da gre za navidezne posle
Upravno sodišče je s sodbo I U 2857/2017-9 zavrnilo tožbo tožnika, v kateri je ta delno izpodbijal izrek odločbe Ministrstva za finance. V obravnavani zadevi je bilo sporno, ali je davčni organ tožniku za inšpicirano obdobje pravilno in zakonito dodatno odmeril in naložil v plačilo DDV od prodaje vozil Audi A5 in Audi A4 po splošni shemi obdavčitve z DDV, saj pogojev za uporabo posebne sheme obdavčitve z DDV tožnik ni izpolnjeval. Davčni organ je ocenil, da gre za navidezen posel, kot to določa tretji odstavek 74. člena ZDavP-2 in za posel med povezanimi osebami, kot to opredeljuje 16. člen ZDDPO-2. Ker so obravnavani posli navidezno potekali drugače, kot so potekali dejansko, je bila s tem neupravičeno spremenjena shema obdavčitve in sicer iz splošne sheme obdavčitve z DDV, kjer je davčna osnova celotna prodajna vrednost, v posebno shemo, kjer je davčna osnova za obdavčitev razlika v ceni. Na navideznost poslov kažejo objektivne okoliščine in indici, predvsem prodaja vozila po precej nižji ceni od nakupne in nato ponoven odkup istega vozila po bistveno višji ceni, za kar ni ekonomskih razlogov.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec september 2020:   1.799,07 €
 
in neto plača:   1.169,52 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.807,65 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.174,53 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
dr. Nana Weber
Pravni nasveti za s. p. in podjetja v izrednih razmerah - 7. del 25.11.2020 13:00:00 0€ Naročilo
mag. Darinka Kamenšek
Priprava računovodskih izkazov za leto 2020 v duhu COVID-19 3.12.2020 10:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.