c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Oktober 2020, številka 44 / letnik XII.
 

Evropska komisija bo ob vse slabši epidemiološki sliki Evrope predlagala dodatne ukrepe v boju proti covidu-19. Od včeraj pa v Sloveniji velja vladni odlok, ki za omejevanje širjenja novega koronavirusa prepoveduje prehajanje med občinami in določa 13 izjem, ko je prehajanje še mogoče.

Ali veste, da veljavni peti protikoronski zakon (PKP5) > vpliva na več kot 30 predpisov, katerih prečiščena besedila najdete na FinD-INFO? Zaradi obsežnih sprememb zakona v osrednji tedenski rubriki objavljamo članek s podrobnejšimi pojasnili PKP5 - Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP).

FURS je objavil pogosta vprašanja in odgovori za PKP5 na davčnem področju in sporočil, da so tokratni ukrepi brez milejših pogojev za plačevanje davkov, kljub temu pa zavezanci še vedno lahko zaprosijo za odlog ali plačilo davčne obveznosti na obroke.

Na portalu eDavki že lahko vložite izjavo za pridobitev izredne pomoči v obliki MTD in izjavo za delno povrnitev izgubljenega dohodka samozaposlenih zaradi karantene ali višje sile.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so: Izjave in dokazila so za delavce pri prehajanju med občinami obvezne, Nova ureditev karanten na domu, Kakšen razlog zadržanosti je zdravnik označil delavcu na bolniškem listu - bolezen ali izolacijo?, DDV obravnava odstopa terjatve, Različne višine regresa in skrajni rok za izplačilo regresa in Primer seznama izvirnih in izvedenih knjigovodskih listin.

Vabimo vas k prijavi na jutrišnji spletni seminar: Delo na domu - pravni vidik in vidik varnosti pri delu, s predavateljico mag. Nino Scortegagna Kavčnik. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas! (sporočila za javnost, obvestila javnih institucij, strokovni članki)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      PKP5 – Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP)    
Tina Remec Podjed, Grant Thornton Consulting d.o.o.
   
V petek, 23. oktobra 2020, je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) z več novostmi. Med drugim PKP5 prinaša povračilo nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otrok, možnost podaljšanja ukrepa skrajšanja delovnega časa, izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka, delno povrnjeni izgubljeni dohodek za samozaposlene in družbenike za čas trajanja karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka ter drugo.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Kakšen razlog zadržanosti je zdravnik označil delavcu na bolniškem listu – bolezen ali izolacijo?
Poleg neodrejanja karanten delodajalci v teh časih poročajo o težavah v zvezi z razlogi zadržanosti, ki jih osebni zdravniki delavcev, ki so zboleli za koronavirusno boleznijo, označujejo na bolniških listih. Vse pogostejši so primeri, ko delavec, ki je zbolel za koronavirusno boleznijo, delodajalcu prinese bolniški list, na katerem mu je osebni zdravnik označil kot razlog zadržanosti bolezen in ne izolacija.

Nova ureditev karanten na domu
Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 prinaša novo ureditev karanten na domu, ki je začela veljati s 24. oktobrom 2020. V primeru, da bo oseba ostala doma v karanteni na domu, bo delodajalec v sodelovanju s svojim izvajalcem medicine dela posredoval to informacijo na NIJZ, ta pa bo osebi v roku 72 ur poslal na sporočeni naslov potrdilo o tem, da prestaja karanteno na domu. S tem potrdilom zaposleni pri delodajalcu uveljavlja nadomestilo (10/5 ZZUOOP).

Različne višine regresa in skrajni rok za izplačilo regresa
Delodajalec bo delavcem zaradi nelikvidnosti izplačal regres do 1. novembra. Razmišlja, da bi delavcem izplačal različne višine regresa. Ali to lahko naredi? Za delodajalce, ki so odložili izplačilo regresa in niso izplačali regresa zaposlenim do julija je 1. november 2020 skrajni rok za izplačilo regresa. Minimalno izplačilo regresa je 940,58 evra, lahko pa je tudi višji po kolektivni pogodbi. FURS je v dokumentu Regres za letni dopust objavil podrobnejša pojasnila.

Izjava za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka je že na voljo
Izjava je dostopna na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Vložiti jo je treba najpozneje do 31. decembra 2020. Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

Delna povrnitev izgubljenega dohodka samozaposlenim zaradi karantene ali višje sile
ZZUOOP od 1. septembra do konca leta omogoča delno povrnitev izgubljenega dohodka zaradi karantene samozaposlenega, njegovega otroka ali varstva otroka tudi upravičenim samozaposlenim. Vlada lahko s sklepom podaljša ukrep še za šest mesecev.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Primer seznama izvirnih in izvedenih knjigovodskih listin – priloga notranjega akta v podjetju
O Knjigovodskih listinah - kaj vse je potrebno opredeliti v notranjih aktih podjetja smo pisali pred časom in pojasnili, da organizacija v svojem splošnem aktu opredeli, katere notranje in zunanje knjigovodske listine sestavlja ter kakšni bosta njihovi vsebina in oblika.

Decembrska izredna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov
Pokojnine in drugi prejemki se bodo decembra izredno uskladili za dva odstotka. Višji bosta zagotovljena in najnižja pokojnina, zvišujejo pa se tudi nekatere osnove in zgornje meje. Najnižja pokojnina za letos uveljavljene pokojnine znaša 246,45 evra.

Obvestilo zavezancem glede inšpekcijskega nadzora
Urad do izboljšanja epidemiološke situacije inšpekcijskih nadzorov na terenu ne bo opravljal, bo pa okrepil izvajanje posrednih nadzorov nad izvajanjem ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
FURS: Pogosta vprašanja in odgovori – PKP 5 (ZZUOOP) na davčnem področju
Finančna uprava RS je izdala dokument s pogostimi vprašanji in odgovori v zvezi z ukrepi PKP5 na davčnem področju.

Odpisi, odlogi in obročno plačevanje davčnih obveznosti
Glede na številna vprašanja davčnih zavezancev FURS pojasnjuje, da protikoronski ukrepi trenutno ne omogočajo lažjega uveljavljanja obročnega plačila oziroma odloga plačila davkov zaradi posledic epidemije.

Pojasnilo FURS: Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja
Na podlagi sodbe Vrhovnega sodišča RS, opr. št. X lps 20/2018, z dne 20. 5. 2020, izdane v zvezi z davčno obravnavo dohodka, doseženega z odkupom odpadnih surovin, so dohodki fizičnih oseb, doseženi z odprodajo odpadnih surovih lahko obdavčeni z dohodnino samo v primeru, ko se lahko opredelijo kot dohodki iz dejavnosti.

DDV obravnava odstopa terjatve
Prejeli smo vprašanje naročnice ki navaja, da je družba izdala račun za gradbeno storitev, ki ga je z vidika DDV obravnavala skladno s 76.a členom ZDDV-1. Računa družba ni dobila plačanega, zato je to terjatev odstopila. Terjatev je odstopila po neto vrednosti (torej brez DDV). Naročnico zanima kako izdati račun za prodajo terjatve oziroma kakšna je DDV obravnava odstopa predmetne terjatve.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
DZ v prvi obravnavi podprl predlog zakona o finančni razbremenitvi občin
Državni zbor je včeraj sklenil, da je predlog zakona o finančni razbremenitvi občin primeren za nadaljnjo obravnavo. V okviru prve obravnave zakona, ki so jo poslanke in poslanci opravili minuli teden, so nekaj pomislekov izrazili le v opozicijskih Levici in SNS.

Prenova obdavčitve motornih vozil korak bližje sprejemu
Potem ko so v začetku leta v okviru javne obravnave prejeli več kot 80 pripomb zainteresirane javnosti, so zdaj na finančnem ministrstvu poslali predlog novega zakona o davku na motorna vozila v medresorsko usklajevanje. Z njegovo uveljavitvijo se vozil ne bo več obdavčevalo glede na prodajno ceno, sprejet pa mora biti še letos.

Sprememb v strukturi plačnega sistema javnega sektorja ne bo brez socialnega dialoga
Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja še niso dosegli dogovora o podlagi za obračunavanje potnih stroškov po sprostitvi cen bencina. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik pa je sindikatom zagotovil, da do sprememb v strukturi plačnega sistema ne bo prišlo brez socialnega dialoga.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP)
V soboto, 24. oktobra 2020 je začel veljati peti protikoronski zakon (PKP5), ki podaljšuje nekatere dosedanje ukrepe in prinaša nove. V ospredje postavlja zaščito delovnih mest, skrb za starejše in preprečevanje širjenja okužb s COVID-19. Zajema ukrepe na področju zdravstva, dela, socialnega varstva, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, izvrševanja kazenskih sankcij in pravosodja, kmetijstva, gospodarstva in prehrane ter infrastrukture. Na portalu FinD-INFO pa najdete tudi prečiščena besedila vseh predpisov, na katere vpliva PKP5 - teh je več kot 30!

Obvezne izjave in dokazila za delavce pri prehajanju med občinami
Od 27. oktobra 2020 velja Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki začasno omejuje gibanje med občinami, pri tem določbe 4. člena odloka opredeljujejo 13 izjem, ko je prehod med občinami dovoljen.

Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev
24. oktobra je začel veljati novi Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki z namenom omejitve gibanja prebivalstva ter zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom. Prepoved ne velja za prodajalne, ki v pretežni meji prodajajo živila, lekarne, prodajalne z medicinskimi pripomočki, drogerije, tržnice, prodajalne s hrano za živali, program vrt in kmetijstvo v prodajalnah, kmetijske prodajalne, drevesnice, vrtnarije, cvetličarne, bencinske servise, vulkanizerske ipd. delavnice, prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material, banke, zavarovalniške storitve, pošto, dostavne službe, trafike, osebni prevzem blaga ali hrane ter druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja. Z dnem uveljavitve omenjenega odloka, preneha veljati Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS.

Register finančnega premoženja
Novi Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja, ki bo začel veljati 7. novembra, vzpostavlja register finančnega premoženja pri Banki Slovenije za potrebe upravljanja finančnega zavarovanja terjatev Eurosistema ter določa pravila vodenja registra. V register se vpisujejo podatki o posojilih, ki jih posojilodajalci odobrijo po slovenskem pravu primernim dolžnikom, in vlogah, ki se lahko uporabijo za zavarovanje terjatev Eurosistema.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP); veljavnost od: 24.10.2020
»  Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP); veljavnost od: 24.10.2020 - sprememba
»  Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE); veljavnost od: 24.10.2020 - sprememba
»  Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE); veljavnost od: 24.10.2020 - sprememba
»  Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV); veljavnost od: 24.10.2020 - sprememba
»  Zakon o dohodnini (ZDoh-2); veljavnost od: 24.10.2020 - sprememba
»  Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021); veljavnost od: 24.10.2020 - sprememba
»  Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS); veljavnost od: 24.10.2020 - sprememba
»  Zakon o javnem naročanju (ZJN-3); veljavnost od: 24.10.2020 - sprememba
»  Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1); veljavnost od: 24.10.2020 - sprememba
»  Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1); veljavnost od: 24.10.2020 - sprememba
»  Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1); veljavnost od: 24.10.2020 - sprememba
»  Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS); veljavnost od: 24.10.2020 - sprememba
»  Uredba o zelenem javnem naročanju; veljavnost od: 24.10.2020, uporaba od: 1.1.2021 - sprememba
»  Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2; veljavnost od: 27.10.2020
»  Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 24.10.2020
»  Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije; veljavnost od: 26.10.2020
»  Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti; veljavnost od: 22.10.2020
»  Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke; veljavnost od: 24.10.2020, uporaba od: 1.1.2021
»  Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma; veljavnost od: 24.10.2020 - sprememba
»  Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja; veljavnost od: 7.11.2020
»  Sklep o uporabi Smernic o zmanjševanju kreditnega tveganja za institucije, ki uporabljajo pristop na osnovi notranjih bonitetnih ocen (IRB) z lastnimi ocenami izgube ob neplačilu (LGD); veljavnost od: 24.10.2020, uporaba od: 1.1.2022
»  Sklep o uporabi Smernic o obravnavi strukturnih valutnih pozicij na podlagi člena 352(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 (CRR); veljavnost od: 24.10.2020, uporaba od: 1.1.2022
»  Sklep o uporabi smernic in priporočil Evropskega bančnega organa; veljavnost od: 11.11.2020 - sprememba
»  Pravilnik o posredovanju informacije o pričakovani višini predčasne oziroma starostne pokojnine; veljavnost od: 27.10.2020 - sprememba
»  Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti; veljavnost od: 23.10.2020 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 149 - 155
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Bruselj bo predlagal dodatne ukrepe v boju proti covidu-19
Evropska komisija bo ob vse slabši epidemiološki sliki Evrope danes predlagala dodatne ukrepe v boju proti covidu-19, vključno s priporočili glede testiranja in karantene. Predlogi bodo izhodišče za razpravo voditeljev članic EU na četrtkovem virtualnem zasedanju.

Do konca leta po ocenah ogroženih okoli 5000 delovnih mest
Čeprav so ukrepi vlade za blažitev posledic covida-19 pomembno prispevali k ohranitvi delovnih mest in preprečili množična odpuščanja, pa so razmere na trgu dela vseeno negotove. Po ocenah analitikov je do konca tega leta kljub veljavnim ukrepom ogroženih okoli 5000 delovnih mest.

Banke iz območja evra zaostrile pogoje kreditiranja zaradi pandemije
Banke iz območja evra so zaradi pandemije covida-19 zaostrile pogoje kreditiranja v tretjem letošnjem četrtletju, izhaja iz raziskave Evropske centralne banke (ECB), ki kaže na negotovost med bankami glede okrevanja gospodarstva. "Kreditni standardi, po katerih banke presojajo posojanje podjetjem in prebivalcem, so postali strožji," kaže raziskava.

Pregled veljavnih omejitev pri gibanju, zbiranju, gostinstvu in rekreaciji
Vlada je v zadnjih dneh sprejela več odlokov, ki prinašajo nove omejitve pri zbiranju in gibanju ljudi ter izvajanju nekaterih gospodarskih dejavnosti. STA objavlja pregled omejitev, objavljenih v zadnjih dneh.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Spor za plačilo nadur
Tožnik je vložil pritožbo zoper sodbo sodišča prve stopnje, ki je zavrnilo tožbeni zahtevek, da je tožena stranka dolžna tožniku plačati zneske iz naslova osnovne plače, nadur, dnevnic in regres za letni dopust. Višje delovno in socialno sodišče (VDSS Sodba Pdp 284/2020) je pritožbo zavrnilo in potrdilo izpodbijano sodbo. V obrazložitvi je pojasnilo, da mora delavec navesti dejstva, ki potrjujejo, da je opravil delo preko polnega delovnega časa, če meni, da mu delodajalec dolguje plačilo za delo preko polnega delovnega časa. V potrditev teh dejstev mora ponuditi ustrezne dokaze (tudi glede količine opravljenega dela), ker se dokazno breme glede števila opravljenih nadur v primeru odsotnosti evidence o času nadurnega dela ne prevali na delodajalca. V premoženjskopravnem delovnem sporu, kakršen je spor za plačilo nadur, ne veljajo nobena posebna pravila o (obrnjenem) dokaznem bremenu. Za takšno stališče ni podlage v materialnem pravu. Prav tako v tovrstnih sporih ne obstajajo zakonske domneve, katerih neutemeljenost bi bil dolžan zatrjevati in dokazovati delodajalec.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec avgust 2020:   1.812,66 €
 
in neto plača:   1.177,88 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.812,22 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.176,53 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
mag. Nina Scortegagna Kavčnik
Delo na domu – pravni vidik in vidik varnosti pri delu 29.10.2020 10:00:00 79,90€ Naročilo
mag. Darinka Kamenšek
Priprava računovodskih izkazov za leto 2020 v duhu COVID-19 3.12.2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.