c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
September 2020, številka 37 / letnik XII.
 

Ste podali ugovor zoper informativni izračun dohodnine? Finančna uprava je danes sporočila, da je rešenih že 62 odstotkov vseh vloženih ugovorov na informativne izračune dohodnine. Nakazila bodo izvedli v 30 dneh od datuma vročitve odločbe.

V tokratnem središču izpostavljamo članek: Evidentiranje popravkov na osnovni ugotovitev v revizorjevem poročilu, v katerem pojasnjujemo, ali boste morali naknadno popravljali nepravilnosti, ki jih je zapisal revizor v svojem poročilu.

ZRSZ obvešča, da bo jutri, 10. septembra 2020, možna Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije za skrajšani polni delovni čas, FURS pa je objavila posodobljeno brošuro o Brexitu.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so: Kako zaposliti delavca, ki bo pretežno delal doma?, Obračun nadomestila plače pri neplačani odsotnosti, Kolikšna nadomestila pripadajo staršem vrtčevskih otrok v karanteni?, Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na domu, Ocenjevanje posebne ureditve DDV za potovalne agencije in Uporaba 76.a člena ZDDV-1.

Preverite razpisane spletne seminarje v mesecu septembru in se prijavite. Že jutri bomo izvedli spletni seminar DDV registracija in kaj gre v kvoto, naslednji teden sledi DDV in storitve z mag. Tanjo Urbanijo, konec meseca pa bomo pojasnili Kaj prinaša novela Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B)? s predavateljico Mojco Müller.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas! (sporočila za javnost, obvestila javnih institucij, strokovni članki)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Evidentiranje popravkov na osnovni ugotovitev v revizorjevem poročilu    
mag. Darinka Kamenšek
   
Družbe, ki ste zavezane k obvezni reviziji računovodskih izkazov po Zakonu o gospodarskih družbah, ste nedavno oddale revidirana letna poročila na AJPES. Pri izvajanju revizije lahko revizor ugotovi določena odstopanja, ki jih je potrebno popraviti. Ugotovljene nepravilnosti ste lahko že odpravili tekom revizije in to potem običajno nima vpliva na oblikovano mnenje o reviziji, ali pa boste naknadno popravljali nepravilnosti, ki jih je revizor zapisal v svojem poročilu.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Kako zaposliti delavca, ki bo pretežno delal doma?
Delo na domu je atipična oblika dela, ki je v preteklih mesecih pridobila veljavo, in zdi se, da bo takšen način dela v prihodnje postal še bolj razširjen. V prispevku so na konkretnem primeru predstavljeni način zaposlovanja delavca, ki bo delo pretežno opravljal doma in pravni vidiki, ki jih je treba upoštevati ob sklepanju take pogodbe o zaposlitvi.

Obračun nadomestila plače pri neplačani odsotnosti
Delavec je med letnim dopustom odšel v državo, ki je bila v trenutku njegovega odhoda na rdečem seznamu. Ob vrnitvi v Slovenijo mu je bila odrejena karantena. Nadomestilo plače mu ne pripada. Kako delodajalec to obračuna?

Kolikšna nadomestila pripadajo staršem vrtčevskih otrok v karanteni?
Ob začetku novega šolskega leta in koncu poletnih dopustov se pojavlja več vprašanj o nadomestilu plače v primeru karantene za delavce ali njihove otroke. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo nekaj odgovorov, med drugim pojasnjujejo, da staršem otrok v karanteni pripada nadomestilo dela plače.

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na domu
Čeprav je opravljanje dela na domu že dokaj uveljavljen institut delovnega prava, pa je v praksi še posebej zaživel letos, ko so se mnogi delodajalci zaradi kriznih razmer, povezanih z epidemijo COVID-19, odločili, da bodo zaradi varnosti in preprečevanja okužb nadaljevali delovno razmerje s svojimi zaposlenimi v obliki opravljanja dela na domu.

Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije za skrajšani polni delovni čas
Delodajalci, ki jim je bila s sklepom priznana pravica do subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa in so z ZRSZ že podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije, bodo predvidoma od jutri, 10. septembra, od 12. ure lahko oddali prva zahtevka za izplačilo subvencije.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Uporaba 76a. člena ZDDV-1
Podjetje je kupilo zemljišče za gradnjo stanovanjskih hiš. V roku dveh let po nakupu je prejelo storitve od različnih podjetij, in sicer pripravo prostorskega načrta in pripravo projektov za gradnjo ter izvedbo infrastrukture. Po dveh letih znaša skupna investicija 85.000 evrov. Podjetje namerava sedaj prodati vse komunalno opremljene parcele fizičnim osebam. Pri tem bodo po projekcijah ustvarili 15.000 EUR dobička.

Uporabniki davčnih blagajn, preverite veljavnost digitalnega potrdila
Preverite, če vam kmalu poteče 5-letno namensko digitalno potrdilo. Novembra bo moralo novo namensko digitalno potrdilo pridobiti 5.840 uporabnikov davčnih blagajn, decembra pa še 29.500 takšnih uporabnikov. Vseh uporabnikov davčnih blagajn je sicer 86.025.

Brexit: Bodite pripravljeni!
Trgovci imajo še štiri mesece časa, da se pripravijo na nove pogoje poslovanja z Združenim kraljestvom. Za pomoč pri tem FURS objavlja kratko brošuro z nujnimi informacijami in posodobljene kontrolne sezname za trgovce.

Ocenjevanje posebne ureditve DDV za potovalne agencije
Evropska unija izvaja posvetovanje vseh ključnih udeležencev v sklopu ocenjevanja trenutne posebne ureditve DDV za potovalne agencije.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Odbori DZ začenjajo z obravnavo predloga rebalansa proračuna
Delovna telesa DZ so teden začela z obravnavo predloga rebalansa proračuna za leto 2020, ki ga je močno zaznamovala epidemija novega koronavirusa. Danes bo o njem razpravljal odbor za pravosodje, nato pa v prihodnjih dveh dneh še štirje odbori.

Vlada z novelo zakona do vmesne rešitve pri ravnanju z odpadno embalažo
Vlada je na seji prejšnji teden sprejela predlog novele zakona o varstvu okolja, ki predstavlja vmesno rešitev problematike na področju odpadne embalaže. Z novelo naj bi uredili stanje od prihodnjega leta do celovite uvedbe prenovljenega sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti, kar Sloveniji evropska zakonodaja narekuje najkasneje do leta 2023.

Odbor že drugič prestavil obravnavo predloga novele zakona o dohodnini
Odbor DZ za finance je včeraj že drugič z dnevnega reda umaknil obravnavo predloga SDS za spremembo zakona o dohodnini, ki ga je poslanska skupina vložila v obravnavo že januarja. Predlog za umik so brez pojasnil podali v SDS, v opoziciji pa so ocenili, da največja poslanska skupina takšne predloge podaja, ko je v opoziciji, nato pa jih ne podpre.

Vlada sprejela mnenje k predlogu novele Zakona o prevozih v cestnem prometu
Na včerajšnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada sprejela mnenje k predlogu novele Zakona o prevozih v cestnem prometu. Vlada ne nasprotuje predlogu sprememb zakona, opozarja pa, da bo predlagana rešitev pomembno povečala obveznosti proračuna.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Globe za nenošenje mask v zaprtih javnih prostorih
Zaradi slabšanja epidemiološke slike oz. večanja števila okužb z novim koronavirusom je vlada z novim odlokom začasno določila obvezno uporabo zaščitne maske v zaprtih javnih prostorih ter obvezno razkuževanje rok.

Zajem in hramba gradiva v digitalni obliki
19. septembra bo začel veljati Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki, ki podrobneje predpisuje način, obseg in izvedbo posameznih stopenj priprave in izvedbe zajema, elektronske hrambe in spremljevalnih storitev za dolgoročno hrambo gradiva v digitalni obliki, notranja pravila glede na njihov namen in področje urejanja, zahtevo za potrditev notranjih pravil in pripadajočo dokumentacijo, prevzem vzorčnih notranjih pravil, izkazovanje strokovne usposobljenosti notranjih presojevalcev, postopek zajema in digitalizacije, pogoje pretvorbe na mikrofilm, vsebino dodatnih strokovno-tehničnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva v digitalni obliki iz dokumentarnega gradiva, pogoje za certificiranje strojne in programske opreme ter storitev, obrazce zahtev za registracijo ponudnika in certificiranje opreme in storitev ter pripadajoče dokumentacije.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Uredba o določitvi zneska trošarine za energente; veljavnost od: 8.9.2020 - sprememba
    • Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke; veljavnost od: 5.9.2020, uporaba od 1. 10. 2020
    • Odlok o finančni pomoči zaradi izpada pridelka v primarni kmetijski proizvodnji zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 2019; veljavnost od: 5.9.2020
    • Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2020/2021; veljavnost od: 19.9.2020
    • Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki; veljavnost od: 19.9.2020
    • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov; veljavnost od: 18.9.2020 - sprememba
    • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2; veljavnost od: 4.9.2020
    • Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni COVID-19; veljavnost od: 4.9.2020
    • Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 8. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor; veljavnost od: 8.9.2020

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 117 - 119
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Rešenih že 62 % vseh vloženih ugovorov na informativne izračune dohodnine
Ste podali ugovor zoper informativni izračun dohodnine? V teh dneh je bilo z osebno vročitvijo izdanih 20.601 (62 % glede na vložene ugovore) odločb o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki so vložili ugovor zoper informativni izračun dohodnine. Nakazilo na TRR bo v 30 dneh od datuma vročitve odločbe.

V tokratni tranši za čakanje na delo slabih 10 milijonov evrov
Zavod RS za zaposlovanje bo danes izplačal novo tranšo povračil nadomestil plač za čakanje na delo, in sicer v višini 9,9 milijona evrov. S tem bo skupen znesek izplačil za ta ukrep dosegel 278,7 milijona evrov. Izplačana bodo povračila za marec, april, maj, junij in julij. Prva povračila iz naslova skrajšanega delovnika so prestavljena na oktober.

Ob zaostreni retoriki se nadaljujejo pogajanja o prihodnjih odnosih med Otokom in EU
Združeno kraljestvo in Evropska unija sta včeraj v Londonu začela osmi krog pogajanj o odnosih med stranema po britanskem izstopu iz EU. V ponedeljek je za dodatno zaostritev retorike v pogajanjih poskrbelo poročanje britanskih medijev, da na Otoku pripravljajo zakonodajo, ki bo v nasprotju z lani sklenjenim izstopnim sporazumom.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Vrnitev kupnine za turistični aranžma
Tožnica se je pritožila zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo njen zahtevek, da ji tožena stranka iz naslova odškodnine za nepremoženjsko škodo ob izgubi užitka na počitnicah plača znesek 5.248,39 evra z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. V obrazložitvi je pojasnilo, da je bila edina napaka v izpolnitvi turistične storitve, storjena pri prvotni dodelitvi sobe, ki ni imela dogovorjenih lastnosti, odpravljena že na kraju samem, drugih zatrjevanih napak v izpolnitvi turističnih storitev pa tožnica ni dokazala. Sodišče prve stopnje je tako pravilno uporabilo materialno pravo, ko je zavrnilo tožničin tožbeni zahtevek za vračilo celotnega vplačanega zneska kupnine za turistični aranžma.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec junij 2020:   1.812,72 €
 
in neto plača:   1.175,47 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.878,05 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.226,70 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
mag. Tanja Urbanija
DDV registracija in kaj gre v »kvoto« 10. 09. 2020 13:00:00 79,90€ Naročilo
mag. Tanja Urbanija
DDV in storitve 17. 09. 2020 10:00:00 79,90€ Naročilo
Mojca Müller
Kaj prinaša novela Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B)? 29. 09. 2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.