c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Avgust 2020, številka 35 / letnik XII.
 

Slovenija je Hrvaško umestila na rdeč seznam, kar pomeni, da prehajanje južne meje brez karantene ni več mogoče, zato ni odveč opozorilo, da delavec v tem primeru praviloma ne bo upravičen do nadomestila plače. Objavili smo tudi pojasnila MJU v zvezi z izvajanjem Zakona o interventnih ukrepih na pripravo na drugi val COVID-19 za zaposlene v javni upravi.

Na področju računovodstva pa v zvezi z epidemijo objavljamo aktualni članek Računovodska obravnava državnih protikriznih pomoči, medtem ko v osrednji temi tega tedna izpostavljamo - Redno delovno uspešnost v javnem sektorju - določitev zneska ter merila in kriteriji.

Izbrali smo najbolj brane članke na portalu v tem tednu: Delavec je kljub prepovedi odšel v državo na rdečem seznamu, Odpoved pogodbe o zaposlitvi v primeru kriznih razmer in Kako lahko uporabimo leasing za financiranje sredstev družbe?

V mesecu septembru ponovno pričenjamo z izvajanjem spletnih seminarjev. Vabimo vas k prijavi na spletne seminarje: DDV registracija in kaj gre v kvoto ter DDV in storitve z mag. Tanjo Urbanijo in Kaj prinaša novela Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B)? s predavateljico Mojco Müller. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas! (sporočila za javnost, obvestila javnih institucij, strokovni članki)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Redna delovna uspešnost v javnem sektorju – določitev zneska ter merila in kriteriji    
mag. Hermina Krajnc, preizkušena državna notranja revizorka
   
Javni uslužbenci so z julijem 2020 znova upravičeni do izplačila redne delovne uspešnosti v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivno pogodbo za javni sektor (od 27. do 34. člena).
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Delavec je kljub prepovedi odšel v državo na rdečem seznamu
Delavec je v času svojega dopusta odšel v državo, ki je bila v trenutku njegovega odhoda na rdečem seznamu. To je storil kljub temu, da mu je delodajalec odhod v države z rdečega seznama prepovedal, saj je vedel, da bo moral ob povratku v Slovenijo v 14-dnevno karanteno. Delodajalec je delavcu odobril le dva tedna letnega dopusta, pri tem pa ga je opozoril, da ga po dveh tednih odsotnosti zaradi naročil strank nujno potrebuje.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi v primeru kriznih razmer
Epidemija COVID-19 je dodobra pretresla tudi trg delovne sile. V primeru, če delodajalec izkaže, da je nastal pravni položaj začasne nezmožnosti zagotavljanja dela zaradi zmanjšanja dohodka, ki je posledica izjemnih razmer, lahko začasno, a najdlje za obdobje šest mesecev v posameznem koledarskem letu z namenom ohranitve zaposlitve pisno napoti delavca na čakanje na delo doma. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) pa omogoča tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga.

Zaposleni v karanteni zaradi obiska Hrvaške brez pravice do nadomestila
Potem ko je Slovenija Hrvaško umestila na rdeč seznam, kar pomeni, da prehajanje južne meje brez karantene ne bo več mogoče, ni odveč opozorilo, da delavec v tem primeru praviloma ne bo upravičen do nadomestila plače. Zavod RS za zaposlovanje je sicer doslej skupaj prejel 1780 vlog za povračila nadomestil plače zaradi karantene za 3209 oseb.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Računovodska obravnava državnih protikriznih pomoči
V preteklih mesecih je Vlada RS sprejela vrsto ukrepov za omilitev posledic izrednih razmer, tako z vidika neposrednih finančnih pomoči kot tudi z vidika pomoči pri zagotavljanju zaposljivosti in pokrivanju določenih stroškov dela.

Kako lahko uporabimo leasing za financiranje sredstev družbe?
Osnovna sredstva so sredstva, ki jih podjetje pridobi z namenom uporabe pri opravljanju svoje osnovne dejavnosti. Ta sredstva so potrebna za zagotavljanje poslovanja podjetja, torej za ustvarjanje prihodkov. Podjetje lahko sredstva pridobi v last ali pa jih zgolj najame. Ena od možnosti najema je tudi leasing, ki je zelo pogosta oblika financiranja nakupa voznega parka. V članku pojasnjujemo, kakšne so torej lastnosti leasinga, njegove oblike ter prednosti in slabosti.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Konec subvencioniranega čakanja na delo?
Vlada intenzivno preučuje, ali podaljšati ukrep subvencioniranega čakanja na delo na september ali ne, končna odločitev pa bo padla v četrtek. Minister za delo Janez Cigler Kralj se nagiba k temu, da bi čim večji del gospodarstva usmerili na ukrep subvencioniranega skrajšanega delovnika, a ne želi prehitevati.

Elektronske vinjete že prihodnje leto
Vlada je potrdila novelo Zakona o cestninjenju, ki omogoča uvedbo elektronskih vinjet s 1. 12. 2021. Veljale bodo leto dni od dneva nakupa.

Prispevek za dolgotrajno oskrbo ni bil usklajevan niti usklajen
Na ministrstvu za finance pravijo, da se ministrstvo za zdravje z ministrom Andrejem Šircljem ni usklajevalo niti uskladilo glede predlagane rešitve v besedilu zakona o dolgotrajni oskrbi, ki predvideva prispevek za dolgotrajno oskrbo v višini 1,47 odstotka. Šircelj je sicer dan pred predstavitvijo zakona zatrdil, da novega davka ne bo.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Katere so izjeme za vstop iz Hrvaške brez karantene?
Odlok o prehajanju meje, s katerim je vlada Hrvaško uvrstila na rdeči seznam, kar pomeni karanteno ob vstopu v Slovenijo, predvideva več izjem. Tisti, ki dnevno vstopajo v Slovenijo, bodo lahko mejo prehajali prosto, nasprotno pa bodo morali tedenski migranti predložiti potrdilo o največ 36 ur starem negativnem testu na novi koronavirus.

Obvestilo o začetku veljavnosti Večstranske konvencije o izvajanju z mednarodnimi davčnimi sporazumi
Objavljeno je bilo Obvestilo o začetku veljavnosti Večstranske konvencije o izvajanju z mednarodnimi davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička (MVKPZDO), ki obvešča, da velja Konvencija od 1. julija 2018. Konvencija je namenjena reševanju problematike strategij davčnega načrtovanja, ki izkorišča vrzeli in neskladja v davčnih pravilih za umetno preusmerjanje dobičkov na lokacije z nizko ali ničelno obdavčitvijo, kar ima za posledico manjše ali ničelno plačilo skupnega korporacijskega davka.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Uredba o določitvi zneska trošarine za energente; veljavnost od: 25.8.2020 - sprememba
»  Odlok o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo: veljavnost od: 5.9.2020
»  Naznanilo o odobritvi osme spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020; veljavnost od: 21.8.2020
»  Obvestilo o začetku veljavnosti Večstranske konvencije o izvajanju z mednarodnimi davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička za Republiko Slovenijo; veljavnost od: 21.8.2020
»  Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije; veljavnost od: 21.8.2020
»  Sklep o uporabi smernic o testiranju izjemnih situacij likvidnosti KNPVP in AIS; veljavnost od: 3.9.2020

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 111 - 114
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Slovenija z najmanjšim razkorakom med minimalno in povprečno plačo v vsej EU
Zvišanja minimalne plače, ki so jih s spremembami zakonodaje narekovale različne vlade, so v Sloveniji v preteklih letih tudi zaradi strahu pred uravnilovko sprožila številne polemike. Razmerje med minimalno in povprečno plačo je lani znašalo 50,6 odstotka, kar Slovenijo uvršča med države z najvišjim razmerjem v vsej EU, je izračunal UMAR.

Sloveniji se v okviru sheme Sure obeta želena finančna podpora
Evropska komisija bo Svetu EU predlagala, naj v okviru instrumenta Sure 15 članicam EU odobri skupno 81,4 milijarde evrov posojil. Slovenija bi po predlogu prejela 1,1 milijarde evrov, za kolikor je tudi zaprosila. Sredstva bodo namenjena pomoči pri zaščiti delovnih mest in delavcev ob pandemiji koronavirusne bolezni.

London in Bruselj po zadnjem krogu pogajanj o odnosih po brexitu razočarana
Glavni pogajalec EU Michel Barnier je danes ob zaključku zadnjega kroga pogajanj o prihodnjih odnosih med Londonom in Brusljem po brexitu dejal, da je zaskrbljen in razočaran. Britanski pogajalec David Frost pa je ocenil, da Evropska unija po nepotrebnem otežuje stvari.

Nova aplikacija za ohranitev zdravja in drugi priporočljivi ukrepi
Pri zajezitvi širjenja virusa COVID-19 nam je lahko v pomoč tudi nova mobilna aplikacija #OSTANIZDRAV.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Neupoštevanje izgub pri obdavčitvi kapitala
Tožnik je na Upravno sodišče vložil tožbo zoper odločbo Ministrstva za finance, ki je zavrnilo njegovo pritožbo na odmero dohodnine, v kateri je opozarjal, da davčni organ pri odmeri ni upošteval izgube, dosežene zaradi razveljavitve delnic družbe. Upravno sodišče je tožbo zavrnilo in pojasnilo, da tožnik zmanjšanja svojega deleža v okviru zmanjšanja osnovnega kapitala, ki je namenjeno kritju prenesene izgube oziroma čiste izgube poslovnega leta, v napovedi za odmero dohodnine od dobička iz kapitala ne more uveljavljati, saj ne gre za odsvojitev kapitala. Za davčne namene pa izguba ali dobiček po presoji sodišča lahko nastaneta le v primeru odsvojitve kapitala, pri čemer vsebuje 94. člen ZDoh-2 pozitivno opredelitev odsvojitve kapitala, 8. točka 95. člena ZDoh-2 pa negativno opredelitev odsvojitve kapitala.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Še teden dni za doplačilo dohodnine iz tretjega svežnja
Konec meseca se izteče rok za doplačilo dohodnine za tiste davčne zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli z datumom odpreme 30. junij in imajo doplačilo dohodnine. Zavezancem, ki so v roku, do konca julija, zoper informativni izračun vložili ugovor, zneska ni treba poravnati, saj ugovor zadrži izvršitev, so sporočili s FURS.

Do konca avgusta rok za vloge za ugotavljanje upravičene višine državne pomoči
MDDSZ opozarja vsa podjetja, ki so bila na podlagi interventnih zakonov upravičena do javnih sredstev, ki presegajo maksimalno vrednost, določeno v Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ZIUZEOP-A, na rok za vložitev vloge za ugotavljanje upravičene višine državne pomoči, ki se izteče 31. 8. 2020.

Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil
AJPES sporoča, da je ponedeljek, 31. avgusta 2020 skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za vse družbe, zavezane k reviziji/preiskavi oziroma konsolidaciji, razen za tiste zavezance s poslovnim letom, različnim od koledarskega.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec junij 2020:   1.812,72 €
 
in neto plača:   1.175,47 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.878,05 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.226,70 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
mag. Tanja Urbanija
DDV registracija in kaj gre v »kvoto« 10. 09. 2020 13:00:00 79,90€ Naročilo
mag. Tanja Urbanija
DDV in storitve 17. 09. 2020 10:00:00 79,90€ Naročilo
Mojca Müller
Kaj prinaša novela Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B)? 29. 09. 2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.