c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Julij 2020, številka 29 / letnik XII.
 

Ustavno sodišče je sklenilo začeti postopek za oceno ustavnosti 2. člena > Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), s področja gradbene zakonodaje, zato je do končne odločitve izvrševanje tega dela zakonodaje zadržano.

Od 11. julija velja četrti protikoronski zakon, s katerim se pripravljamo na drugi val epidemije covida-19. Tudi tokrat je poudarek na ohranitvi delovnih mest, širjenje virusa pa naj bi preprečili z mobilno aplikacijo za sledenje okužbam. Za omenjeni zakon smo tudi že pripravil podrobne obrazložitve po posameznih členih.

V Uradnem listu št. 97/2020 je bilo objavljeno prenehanje veljavnosti Stališča 16, 11. julija pa je začelo veljati tudi novo Stališče 17, ki določa obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide.

V osrednji temi današnjega tednika izpostavljamo Kako naj ravna dobavitelj blaga, če mu zavezanec iz druge države EU ne sporoči DDV številke?

MDDSZ je izdal podrobnejše pojasnilo, kakšna bo višina nadomestila plač delavcev v karanteni, ki jih bo krila država na podlagi določb ZIUPDV.

FURS pa navaja Primere pravilne izpolnitve obrazca ugovora zoper informativni izračun dohodnine in napovedi za odmero dohodnine za regres za letni dopust (oznaka dohodka 1103).

Izbrali smo najbolj brane članke na portalu v tem tednu: Novosti pri delnem subvencioniranju skrajšanega polnega delovnega časa, Delavcu v času karantene zaradi odhoda v rdečo državo ne pripada nadomestilo plače. Kako delodajalec to obračuna?, Pravica do odbitka DDV od hrane in pijače in PKP4 v ospredje postavlja zaščito delovnih mest in preprečitev širjenja okužbe.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas! (sporočila za javnost, obvestila javnih institucij, strokovni članki)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Kako naj ravna dobavitelj blaga, če mu zavezanec iz druge države EU ne sporoči DDV številke?    
Mojca Müller
   
Od 1. januarja 2020 je predložitev DDV številke tudi vsebinski pogoj za oproščeno dobavo blaga v EU (46. člen ZDDV-1). Slovenski davčni zavezanec (dobavitelj), ki želi dobaviti blago davčnemu zavezancu iz druge države EU (kupcu) brez slovenskega DDV, mora v trenutku dobave blaga razpolagati s kupčevo identifikacijsko številko za DDV. V kolikor jo kupec ne predloži, dobavitelj obračuna slovenski DDV. Dilema se pojavlja takrat, ko je kupec že v postopku pridobivanja DDV številke, vendar mu ta, v trenutku dobave blaga, še ni izdana. Kako naj ravna v tem primeru dobavitelj?
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Novosti pri delnem subvencioniranju skrajšanega polnega delovnega časa
Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), ki je pričel veljati 11.7.2020, prinaša nekatere pomembne novosti pri subvenciji za skrajšani polni delovni čas, posebej glede rokov in obveznosti za delodajalce.

Višina nadomestila plače v karanteni
11. julija je začel veljati novi Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covidaCOVID-19, ki med drugim določa, da bo nadomestila plač delavcev v karanteni krila država. Breme izplačila nadomestila plač za delavce v karanteni, ki jim delodajalec ne bo mogel organizirati dela na domu, se tako do konca septembra prelaga na državni proračun. Delodajalci bodo lahko povračilo nadomestila plače za ta primere uveljavljali najdlje do 30. septembra 2020.

Delavcu v času karantene zaradi odhoda v rdečo državo ne pripada nadomestilo plače. Kako delodajalec to obračuna?
Po ZIUPDV delavec v času odrejene karantene ni upravičen do nadomestila plače, če bo odšel v državo, ki je bila že v času njegovega odhoda na rdečem seznamu.

Zaprtje s.p. in odpoved starejšemu delavcu, ki je uvrščen v kategorijo varovane osebe
Zaradi odpovedi naročil s strani največjega kupca bo samostojni podjetnik moral svoj s.p. zapreti. Težava je, da ima zaposleno osebo staro 58 let in je uvrščen med varovane osebe pred odpovedjo iz poslovnih razlogov.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Obdavčevanje pasivnih dohodkov v mednarodnem okolju
Prejšnji teden smo pisali o obdavčenju pasivnih dohodkov v Sloveniji, tokrat pa objavljamo članek o obdavčenju pasivnih dohodkov v mednarodnem okolju. Za večino oblik prihodkov, predvsem prihodkov od poslovanja in investicijskih prihodkov, je problem dvojnega obdavčenja zanesljivo rešen preko konvencije OECD za odpravo dvojnega obdavčenja (Model OECD).

Pravica do odbitka DDV od hrane in pijače
Prejeli smo vprašanje naročnice, ki navaja, da se njihova stranka ukvarja z nastopi. Za nastope potrebuje več podizvajalcev. Vse stroške v zvezi z nastopi, ki vključujejo tudi gorivo, hrano in pijačo, krije njihova stranka. Naročnico zanima, ali lahko njihova stranka odbija DDV od hrane, pijače in goriv. Nadalje naročnico zanima tudi, kako je s pravico do odbitka DDV v primeru, ko delodajalec svojim delavcem dnevno omogoča malico. Natančneje, delodajalec za strošek malice prejme račun od restavracije. Naročnico zanima, ali lahko delodajalec v tem primeru uveljavlja pravico do odbitka DDV.

Primeri pravilne izpolnitve obrazca ugovora zoper informativni izračun dohodnine in napovedi za odmero dohodnine za regres za letni dopust (oznaka dohodka 1103)
V letu 2019 sta bili sprejeti noveli Zakona o dohodnini (ZDoh-2) in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki davčno razbremenjujeta regres. V skladu s 13. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 se v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja ne všteva regres, določen kot pravica iz delovnega razmerja v skladu z zakonom, ali vsebinsko primerljiv dohodek iz tujine, in sicer do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji po zadnjem podatku SURS. V skladu s šestim odstavkom 41. člena ZDoh-2 pa se pri regresu za letni dopust, ki se všteva v davčno osnovo, davčna osnova zmanjša za sorazmerni del obveznih prispevkov za socialno varnost, ki jih mora na podlagi posebnih predpisov plačati delojemalec, glede na delež regresa, ki se všteva v davčno osnovo.

Plačevanje davkov in dajatev – sprememba dokumenta
Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta - Plačevanje davkov in dajatev (4. izdaja).

Nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma
UPPD je 10. julija objavil nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Zadržanje izvrševanja dela protikoronske zakonodaje
Ustavno sodišče je sklenilo začeti postopek za oceno ustavnosti 2. člena > Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), ki do konca leta 2021 podaljšuje spremembe s področja gradbene zakonodaje iz prvega protikoronskega zakona. Do končne odločitve je izvrševanje tega dela zakonodaje zadržano.

DZ potrdil noveli zakonov o plačilnih storitvah ter o zavarovalništvu
Poslanci so prejšnji teden potrdili novelo zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih ter novelo zakona o zavarovalništvu. Obe noveli je v državni zbor poslala vlada po nujnem postopku, gre predvsem za prenos evropske zakonodaje v slovenski pravni red.

Odbor DZ o zaprtju trgovin ob nedeljah
Odbor DZ za gospodarstvo bo danes obravnaval predlog novele zakona o trgovini, s katerim Levica predlaga zaprtje trgovin ob nedeljah in dela prostih dneh. Levica je napovedala vložitev dopolnila, s katerim bi razširili nabor izjem, med drugim z manjšimi prodajalnami, v katerih bi v teh dneh delali le podjetniki ali poslovodje sami.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
PKP4 v ospredje postavlja zaščito delovnih mest in preprečitev širjenja okužbe
11. julija je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covid-19 (ZIUPDV), za katerega smo pripravili podrobne obrazložitve po posameznih členih. Poglavitni ukrepi četrtega protikoronskega zakona se nanašajo na podaljšanje ukrepa čakanja na delo, določitev in plačilo nadomestila za odrejeno karanteno, financiranje dodatnih kadrov v socialno varstvenih zavodih v javni mreži in Zavodu RS za zaposlovanje ter na uvedbo mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi.

Višina regresa za prehrano
10. julija je bil objavljen Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. julija 2020 dalje, ki določa zvišanje regresa za prehrano med delom iz 3,94 eura na 4,10 eura za zaposlene v javnem sektorju.

Stališče 16 in 17
11. julija je prenehalo veljati Stališče 16, ki je določalo revidiranje vrednotenja stvarnih vložkov oz. finančnih naložb obvladujoče družbe v odvisne družbe, katerih edina lastnica je obvladujoča družba. 11. julija pa je začelo veljati tudi novo Stališče 17, ki določa obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide.

KP za negospodarske dejavnosti
Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND), ki je začel veljati 11. julija, določa regres za letni dopust za javne uslužbence v letu 2020 v višini 940,58 eura. Javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 20. ali nižjemu plačnemu razredu, pa bo izplačan regres za letni dopust v višini 1.050 eurov.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV); veljavnost od: 11.7.2020
    • Pravilnik o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov; veljavnost od: 25.7.2020 - sprememba
    • Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov; veljavnost od: 25.7.2020 - sprememba
    • Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. julija 2020 dalje; veljavnost od: 1.7.2020
    • Stališče 16 - Revidiranje vrednotenja stvarnih vložkov oziroma finančnih naložb obvladujoče družbe v odvisne družbe, katerih edina lastnica je obvladujoča družba; 11. 7. 2020 - razveljavitev
    • Stališče 17 - Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide; veljavnost od: 11.7.2020
    • Sklep o poročanju podružnic bank držav članic; veljavnost od: 25.7.2020
    • Uredba o določitvi zneska trošarine za energente; veljavnost od: 14.7.2020 - sprememba
    • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 11.7.2020 - aneks
    • Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije; veljavnost od: 1.7.2020 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 96 - 99
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Veljati je začela sprememba presečnega datuma za ponudnika na področju turizma, pri katerem se bon lahko unovči
Pri ponudnikih storitev, ki po novem izpolnjujejo pogoje za unovčevanje bonov, bo mogoče bon unovčiti za storitve (nastanitve), opravljene od dneva veljavnosti zakona naprej, to je od 11.7.2020 dalje.

Razlog za pozitivna stanja na eKartici
Pri preverjanju stanja na eKartici na mobilnih ali eDavkih so nekateri zavezanci naleteli na pozitivno stanje, ki ga niso pričakovali so sporočili iz FURS.

Plače maja glede na april nižje
Povprečna bruto plača za maj je znašala 1892,31 evra in je bila s tem od aprilske nominalno nižja za 2,3 odstotka, realno pa za 3,2 odstotka. Povprečna neto plača je dosegla 1244,44 evra in je bila prav tako nižja od aprilske - nominalno za 1,7 odstotka in realno za 2,6 odstotka, kažejo danes objavljeni podatki statističnega urada.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Zastaralni rok pravice do izterjave dolga
V obravnavani zadevi je sporno ali je pravica do izterjave tožnikovih obveznosti po izpodbijanem sklepu že zastarala. Tožnik se glede zastaranja sklicuje na prehodno določbo drugega odstavka 418. člena ZDavP-2, po kateri se zadeve, glede katerih je bila ob začetku uporabe tega zakona že vloženo pravno sredstvo, oziroma upravni spor, končajo po ZDavP-1. Upravno sodišče je tožbo zavrnilo in pojasnilo, da je je v izpodbijanem sklepu pravilno upoštevano, da sta odločbi, izdani v ponovnem postopku, (nova) izvršilna naslova, od katerih tečejo zastaralni roki. Pri presoji zastaranja izterjave davčnega dolga je namreč merodajen trenutek izvršljivosti glede na vročitev predmetnih odmernih odločb, izdanih v ponovljenem postopku. Sodišče zato zavrača stališče tožnika, da zastaralni rok pravice do izterjave dolga teče od dneva izvršljivosti prvotnih odmernih odločb.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   23
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec maj 2020:   1.892,31 €
 
in neto plača:   1.244,44 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.857,53 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.215,45 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
doc. dr. Lidija Robnik
Knjiženje državne pomoči glede oprostitve in odloga prispevkov v času koronavirusa maj 2020 59,90€ Naročilo
Klemen Drnovšek, prof. dr. Vesna Kranjc in prof. dr. Renato Vrenčur
Gospodarske pogodbe: Tradicionalni in novejši posli gospodarskih subjektov maj 2020 260€ Naročilo
mag. Tanja Urbanija
Nepremičnine in DDV (nakup, prodaja, najem) junij 2020 79,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.