c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Maj 2020, številka 20 / letnik XII.
 

AJPES obvešča zavezance za predložitev letnih poročil in premoženjskih bilanc, da Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP), ki je začel veljati 29. marca 2020, določa rok za predložitev letnih poročil in premoženjskih bilanc v letu 2020 do 31. maja 2020.

V osrednji temi današnjega tednika izpostavljamo članek -
Pri oddaji davčnega obračuna bodo normiranci morali upoštevati tudi omejitve.

Med pomembnimi obvestili tega tedna izpostavljamo:
Obveščanje ZRSZ o napotitvi nazaj na delo, Izvedeno je bilo prvo izplačilo delodajalcem za povračilo nadomestila plače, vendar izplačila niso bila izvedena za vse upravičence zaradi napak pri oddaji REK obrazcev, Spremembe pri ugotavljanju zadržanosti od dela, zdraviliškem zdravljenju in sanitetnih prevozih in Kako pravilno poročati podatke o plačah na obrazcu ZAP/M v času izrednih razmer.

Izpostavljamo še najbolj brane članke tega tedna:
Kako obračunati krizni dodatek za april?, Odpis terjatev, ki niso več izterljive (primer knjižbe), Vpliv kazalnikov na izračun bonitetne ocene, Novi prispevki za popoldanske s.p. in druge v letu 2020 ter Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa (spremenjeno).

Vabimo vas k ogledu razpisanih spletnih seminarjev v mesecu maju:
Stavbe v etažni lastnini - podatki o lastnostih stavb in njihovih delov v odvisnosti od trenutka vzpostavitve etažne lastnine s predavateljico mag. Marijano Vugrin, ki bo v ponedeljek, 18. maja 2020, in Gospodarske pogodbe: Tradicionalni in novejši posli gospodarskih subjektov s predavatelji Klemnom Drnovškom, prof. dr. Vesno Kranjc in prof. dr. Renatom Vrenčurjem, ki bo v torek, 19. maja 2020. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam uspešen dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO


 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas! (sporočila za javnost, obvestila javnih institucij, strokovni članki)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Pri oddaji davčnega obračuna bodo normiranci morali upoštevati tudi omejitve    
mag. Mojca Kunšek
   
Pri oddaji letošnjega davčnega obračuna bodo lahko podjetniki upoštevali tudi ukrepe, ki so bili sprejeti v pomoč gospodarstvu za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki omogočajo zavezancem za davek lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Bliža se rok za oddajo davčnih obračunov in letnih poročil
Rok za oddajo davčnih obračunov in letnih poročil je bil podaljšan do 31.5.2020. Ker je 31.5.2020 nedelja, je skrajni rok za oddajo ponedeljek, 1.6.2020.

Kako pravilno poročati podatke o plačah na obrazcu ZAP/M v času izrednih razmer?
SURS je izpostavil specifične primere s pojasnili glede pravilnega sporočanja podatkov o plačah na obrazcu ZAP/M v nekaterih izbranih specifičnih primerih, ki so posledica izrednih razmer, povezanih z epidemijo koronavirusa COVID-19.

Banke pričele z aktivnostmi za zagotavljanje likvidnosti podjetjem
Banke za kredite odobrene po 12. 3. 2020 odobravajo odloge plačil obveznosti kreditojemalcev in tako prispevajo k zagotavljanju likvidnosti podjetjem, kar je ključno za hiter izhod iz krize in za okrevanje našega gospodarstva. Izjemno število vlog že v prvem valu do konca aprila je pokazalo, kako smiseln je za slovensko gospodarstvo ta ukrep, ki je tako hitro zaživel v praksi tudi zaradi učinkovitega odziva in pripravljenosti bank na njegovo izvajanje.

Odpis terjatev, ki niso več izterljive (primer knjižbe)
Podjetje izkazuje terjatev do kupca in dvomi v poplačilo terjatve (prisilna poravnava/stečaj/tožba), zato se podjetje odloči izvesti slabitev v višini 100% izvirne terjatve. Kupec dokončno gre v stečaj in družba dobi sklep o zaključenem stečaju. V tem trenutku se ta terjatev odpiše. Odpis terjatev pomeni izločitev iz poslovnih knjig.

Vpliv kazalnikov na izračun bonitetne ocene
Vsako podjetje ima glede na svojo poslovno uspešnost bonitetno razvrstitev, ki izhaja iz določenih kriterijev. Zato je ključnega pomena analiziranje poslovanja ter pravilen izračun in razumevanje ustreznih kazalnikov.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
ZRSZ: Obveščanje o napotitvi nazaj na delo
Kako ZRSZ obveščate, če zaposlene na začasnem čakanju med tem pokličete nazaj na delo?

ZRSZ: Izvedeno prvo izplačilo delodajalcem za povračilo nadomestila plače
V ponedeljek, 11. maja, je ZRSZ v okviru izvajanja ZIUZEOP nakazal dobrih 27,5 milijona EUR za več kot 74.000 zaposlenih. Ob pregledu izplačil so ugotovili, da izplačila niso bila izvedena za vse upravičence, ki ste oddali obrazce REK do vključno 29. 4. 2020. Poleg tega je prišlo do napak v primerih, ko ste delodajalci do tega roka oddali več obrazcev REK za isto osebo za isto obdobje in enak datum izplačila.

Kako obračunati krizni dodatek za april?
Delavcem, ki delajo, pripada krizni dodatek, kot to določa 33. člen ZIUZEOP. V praksi pa je kar nekaj težav z njegovim dejanskim izračunavanjem.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
FURS: Omogočena oddaja vloge za medletno spremembo višine akontacije DDPO ali DohDej
Na eDavkih so pripravili poenostavljen obrazec, v okviru katerega je mogoče vložiti zahtevo za spremembo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO). V času veljavnosti interventnega zakona ZIUJP zahtevi za spremembo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) ni potrebno priložiti davčnega obračuna za tekoče davčno obdobje. Zavezanec mora priložiti zgolj oceno davčne osnove za celotno tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove.

FURS: Vračilo mesečnega temeljnega dohodka in oproščenih plačil prispevkov (s priloženo izjavo)
Samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci, ki so že prejeli mesečni temeljni dohodek (MTD) oziroma so bili oproščeni plačila prispevkov na podlagi vložene Izjave o zmanjšanem obsegu opravljanja dejavnosti (obrazec COVID19) in so naknadno ugotovili, da ne izpolnjujejo pogojev ali želijo vrniti prejeta upravičenja iz drugih razlogov, lahko prek portala eDavki vložijo Izjavo o vračilu MTD in oproščenih plačil prispevkov (obrazec NF_COVID19Vracilo).

Poenostavitev eDavkov za zakonite zastopnike podjetij
V eDavkih je na voljo nova funkcionalnost, ki odpravlja administrativne ovire. Namenjena je zakonitim zastopnikom poslovnih subjektov. Tem je po novem kot fizičnim osebam omogočen sistemski dostop do profila poslovnega subjekta, ki ga zastopajo kot zakoniti zastopniki. To pomeni, da je oddajanje obrazcev, eVročanje dokumentov in vpogled v podatke poslovnega subjekta omogočeno tudi zakonitim zastopnikom, ki vstopajo v portal z uporabo svoje davčne številke in gesla.

FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa (POSODOBLJENO)
Zaradi pogostega spreminjanja dokumenta je Finančna uprava RS postavila zavihek na spletni strani, kjer lahko preko novic spremljate spremembe dokumenta. V posamezni novici so navedene vse spremembe v dokumentu (našteta so spremenjena, dodana in izbrisana vprašanja). Dokument stalno posodabljamo tudi na portalu FinD-INFO.

Novi prispevki za popoldanske s.p. in druge v letu 2020
Osebe, ki samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost in v obvezno zavarovanje niso vključene na podlagi opravljanja dejavnosti, temveč na drugi podlagi (praviloma na podlagi delovnega razmerja pri delodajalcu, 40 ur na teden), se štejejo za osebe, ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
DZ potrdil rast izdatkov države za spopad s posledicami epidemije
DZ je potrdil spremembe odloka o okviru za pripravo proračunov javnih blagajn, s katerimi se z namenom blažitve posledic epidemije novega koronavirusa izdatki države zvišujejo za več kot dve milijardi evrov. Ta denar se bo namenil za socialno varnost in gospodarstvo, je dejal finančni minister Andrej Šircelj.

Do solidarnostnega dodatka pod določenimi pogoji tudi prejemniki invalidskega nadomestila
Na podlagi zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 so do solidarnostnega dodatka pod določenimi pogoji upravičeni tudi prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma odsotni z dela zaradi višje sile. Vloge sprejema ZPIZ do 30. junija.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Od ponedeljka znova obratuje javni potniški promet
V Sloveniji po skoraj dveh mesecih ponovno stekel javni potniški promet, a se bo izvajal drugače kot pred epidemijo (Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju RS). Ob vnovičnem zagonu morajo potniki spoštovati več zaščitnih ukrepov, med drugim si morajo ob vstopu v vozilo razkužiti roke, ohranjati priporočeno razdaljo in med vožnjo nositi zaščitno masko.

Spremembe pri ugotavljanju zadržanosti od dela, zdraviliškem zdravljenju in sanitetnih prevozih
Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določa dva začasna ukrepa pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19: pristojnost za ugotavljanje začasne zadržanosti od dela zaradi uveljavljanja pravice do nadomestila plače in način odločanja o podaljšanju (trajanju) zdraviliškega zdravljenja na skupno največ 21 dni.

Izvajalci gradbenih del
9. maja je začela veljati sprememba > Gradbenega zakona (GZ), ki za izvajalce gradbenih del do 31. maja 2022 podaljšuje rok glede ustrezne strokovne usposobljenosti kadra v gradbeništvu. Izvajalci, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje dejavnosti po GZ, imajo tako dve let več časa, da se uskladijo s 14. členom GZ.

Pojasnilo 1 k SRS 15
Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15, ki je bilo 6. maja objavljeno v Uradnem listu, ureja računovodsko izkazovanje državnih pomoči zaradi COVID-19. Tako morajo organizacije, ki bodo na podlagi t.i. interventnih zakonov ali predpisov pridobile kakršnokoli državno podporo za zajezitev ali odpravo posledic epidemije COVID-19, prejeto državno podporo izkazovati med drugimi poslovnimi prihodki v okviru skupine kontov 76 - Poslovni prihodki. Zaradi izrednosti razmer epidemije COVID-19 pa se tudi prihodki iz državnih pomoči za zajezitev ali odpravo posledic COVID-19 štejejo za prihodke pomembnih vrednosti in zato morajo vse organizacije v vseh pojasnilih k računovodskim izkazom, sestavljenim za poslovno leto, ki se konča po 13. marcu 2020, ločeno razkriti njihovo naravo (vrsto) in znesek.

Najnižja in najvišja pokojninska osnova
Novi Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2020, ki velja od 8. maja, zvišuje v naslovu Sklepa omenjene osnove in nadomestila od 1. januarja 2020. Najnižja pokojnina za v letu 2020 uveljavljene pokojnine tako znaša 241,62 eura, nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije iz prvega in tretjega odstavka 80. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2020, pa se odmeri največ v višini 2.094,02 eura.

Vdovske pokojnine
8. maja je začel veljati novi Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. januarja 2020, ki določa, da od 1. januarja naprej znaša del vdovske pokojnine za v letu 2020 uveljavljeno pravico največ 104,70 eura, skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine, uveljavljenega v istem obdobju, pa največ 2.094,02 eura.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Energetski zakon (EZ-1); veljavnost od: 23.5.2020 - sprememba
»  Gradbeni zakon (GZ); veljavnost od: 9.5.2020 - sprememba
»  Odlok o prepovedi opravljanja mednarodnega zračnega prometa v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 12.5.2020
»  Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19; veljavnost od: 8.5.2020
»  Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije; veljavnost od: 11.5.2020
»  Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih; veljavnost od: 9.5.2020 - sprememba
»  Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/568 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov; veljavnost od: 8.5.2020
»  Odlok o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času epidemije COVID-19; veljavnost od: 8.5.2020
»  Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije; veljavnost od: 8.5.2020 - sprememba
»  Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2020; veljavnost od: 8. 5. 2020
»  Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. januarja 2020; veljavnost od: 8.5.2020
»  Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti; veljavnost od: 7.5.2020
»  Odredba o podatkih, ki so jih distributerji naftnih derivatov in drugi zavezanci dolžni zagotavljati ministrstvu; veljavnost od: 7.5.2020
»  Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15; veljavnost od: 6.5.2020

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 63 - 66
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
V enem mesecu 22.230 vlog za odlog plačila bančnih posojil
Banke so do začetka maja oz. v enem mesecu veljave protikriznega zakona prejele 22.230 vlog kreditojemalcev za odlog plačila, kar predstavlja 3,3 odstotka vseh kreditov. Skupen znesek odloženih plačil znaša 267,2 milijona evrov. Številčno največji del vlog ali 15.599 predstavlja prebivalstvo za odlog obveznosti v višini 33,1 milijona evrov.

V maju nadaljnja rast brezposelnosti - brez dela že skoraj 90.000 ljudi
Število registriranih brezposelnih se ob epidemiji novega koronavirusa zvišuje tudi v maju, a v nekoliko upočasnjenem tempu. Do vključno 8. maja se je povzpelo za 987 na 89.635, kažejo vmesni podatki Zavoda RS za zaposlovanje.

Von der Leynova dopušča možnost postopka proti Nemčiji zaradi kršitve prava EU
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je danes odzvala na odločitev nemškega ustavnega sodišča glede programa Evropske centralne banke (ECB) za odkupovanje obveznic. V sporočilu za javnost je poudarila, da je pravo EU nad pravom držav članic ter dopustila možnost postopka proti Nemčiji zaradi kršitve prava EU.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Utemeljen odpovedni razlog
Tožena stranka se je pritožila zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje ugotovilo, da je odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga nezakonita in se razveljavi. Višje delovno in socialno sodišče je pritožbo zavrnilo in v obrazložitvi pritrdilo presoji sodišča prve stopnje, da navedeni okoliščini, ki jih je za podajo izpodbijane odpovedi utemeljevala tožena stranka, v konkretnem primeru ne moreta predstavljati utemeljenega odpovednega razloga, ker sta obstajali že ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi s tožnikom v letu 2015. Kot je pravilno pojasnilo sodišče prve stopnje, bi zakonit ekonomski razlog za podajo odpovedi lahko predstavljala le kakšna nova (spremenjena) okoliščina, ki bi dodatno poslabšala finančno stanje že nekaj let insolventne tožene stranke.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec april potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec februar 2020:   1.799,66 €
 
in neto plača:   1.169,91 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.820,51 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.185,83 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
mag. Marijana Vugrin
Stavbe v etažni lastnini – podatki o lastnostih stavb in njihovih delov v odvisnosti od trenutka vzpostavitve etažne lastnine 18.5.2020 13:00:00 29,90€ Naročilo
Klemen Drnovšek, prof. dr. Vesna Kranjc in prof. dr. Renato Vrenčur
Gospodarske pogodbe: Tradicionalni in novejši posli gospodarskih subjektov 19.5.2020 9:00:00 260€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.