c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Maj 2020, številka 19 / letnik XII.
 

Novi teden je prinesel vnovični zagon nekaterih dejavnosti, prekinjenih zaradi epidemije koronavirusa, sicer pa zaščitni ukrepi ostajajo. S 1. majem je začel veljati drugi paket interventnih ukrepov za blaženje posledic epidemije novega koronavirusa: drugi protikoronski zakon (dodajamo obrazložitve vseh členov) in obsežna novela prvega protikoronskega zakona (pripravili smo prečiščeno besedilo noveliranega zakona in obrazložitve vseh členov novele).

Izbrali smo več člankov, ki pojasnjujejo drugi paket ukrepov: Z državnimi ukrepi pomoč gospodarstvu tudi pri uravnavanju likvidnosti, Kaj prinaša sprememba mega protikorona zakona samostojnim podjetnikom? in Izvajanje določb noveliranega ZZUSUDJZ v davčnih postopkih (spremenjeno).

V osrednji temi današnjega tednika izpostavljamo članek: Oprostitev plačila delnih prispevkov - obveza ali izbira?

Izpostavljamo še najbolj brane članke tega tedna: Knjiženje državne pomoči glede oprostitve in odloga prispevkov v času koronavirusa, Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa (spremenjeno) in Delodajalci: katere ukrepe v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov za socialno varnost za vaše zaposlene lahko izkoristite in kako? (spremenjeno).

Vabimo vas k prijavi na razpisane spletne seminarje v mesecu maju: Knjiženje državne pomoči glede oprostitve in odloga prispevkov v času korona virusa s predavateljico doc. dr. Lidijo Robnik, ki bo v petek, 8. maja 2020, in Vpliv kazalnikov na izračun bonitetne ocene, s predavateljico Vesno Bartolj Maver, ki bo 12. maja 2020. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam uspešen dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas! (sporočila za javnost, obvestila javnih institucij, strokovni članki)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Oprostitev plačila delnih prispevkov – obveza ali izbira?    
Mateja Babič, LL.M., mednarodna davčna svetovalka
   
Delodajalci smo vajeni, da nam država vedno več jemlje kot vrne, zato je sprejem ukrepa avtomatične oprostitve prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri delodajalcih, katerih delavci delajo v času krize, pozitivno presenetljiv ukrep. Delodajalcu ni potrebno storiti ničesar, le obračuna in ne plača 24,35 % socialnih prispevkov od vseh bruto plač v podjetju. Ta manjši izdatek pri stroških dela morajo delodajalci deliti z zaposlenimi v obliki neobdavčenega kriznega dodatka, do katerega so upravičeni zaposleni, ki so delali in nimajo bruto plače višje od 2.821,74 eurov. Če delodajalec kriznega dodatka ne izplača, mu grozi globa.
   
     
   
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Z državnimi ukrepi pomoč gospodarstvu tudi pri uravnavanju likvidnosti
Vse od uvedbe statusa epidemije večina gospodarskih subjektov ugotavlja padec naročil, kar se odraža tudi pri uravnavanju likvidnosti. Če je država s prvimi ukrepi pristopila k pomoči fizičnim osebam, samozaposlenim in zaposlenim na začasnem čakanju na delo, z nadaljnjimi ukrepi želi pomagati gospodarstvu pri uravnavanju likvidnosti ter zagotavljanju dodatnih finančnih sredstev.

Kaj prinaša sprememba »mega protikorona zakona« samostojnim podjetnikom?
Zaradi številnih nejasnosti, ki so se pojavile ob izvajanju "mega protikorona zakona" v praksi, je bila sprejeta novela Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A). Novela ZIUZEOP-A, ki velja od 1. 5. 2020 pojasnjuje prvotno sprejeti zakon in daje podrobnejša navodila glede možnosti uveljavitve državne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve prispevkov.

Predlog za zadržanje izvrševanja odloka o prepovedi ponujanja blaga po mnenju vlade neutemeljen
Vlada je pripravila odgovor na predlog za zadržanje izvrševanja odloka, s katerim so v času epidemije koronavirusa začasno prepovedali izvajanje ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom. Po mnenju vlade je predlog za začasno zadržanje izvrševanja odloka neutemeljen, navedbe predlagateljev o škodljivih posledicah pa posplošene.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Knjiženje državne pomoči glede oprostitve in odloga prispevkov v času koronavirusa
V času korona krize so organizacije in samostojni podjetniki zaprosili in dobili državno pomoč v obliki odpisa ali odloga plačil prispevkov in davčnih obveznosti. Prav tako so zaposleni upravičeni do mesečnega kriznega dodatka, samostojni podjetniki pa do mesečnega temeljnega dohodka.

Čas za oprostitev marčnih in aprilskih prispevkov zdaj do 9. maja
Samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci lahko izjave za oprostitev marčnih in aprilskih prispevkov vložijo še do 9. maja, so sporočili iz Finančne uprave RS. Če želijo oprostitev majskih prispevkov, ki sicer zapadejo v plačilo 20. junija, je rok za predložitev izjave 31. maj.

Rok za oddajo REK-1 obrazcev za izplačane plače in nadomestila za marec 2020 je podaljšan do 15. 5. 2020
FURS sporoča, da so seznanjeni, da sprememb v zvezi z interventnimi ukrepi, potrebnih za izvedbo koriščenja interventnih ukrepov pri obračunu plač, določeni delodajalci še niso uspeli implementirati v programskih podporah za oddajo REK-1 obrazcev, zato se rok za oddajo teh obrazcev podaljšuje na 15. 5. 2020.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa (spremenjeno)
Finančna uprava RS je v torek, 5. maja 2020, objavila posodobljen in dopolnjen dokument s pogostimi vprašanji in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa v skladu s sprejetimi interventnimi ukrepi drugega protikoronskega paketa.

Delodajalci: katere ukrepe v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov za socialno varnost za vaše zaposlene lahko izkoristite in kako? (spremenjeno)
FURS je objavil preglednico ukrepov v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov. Z rdečo so označene spremembe glede na novelo ZIUZEOP-A.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Zahtevki za nadomestilo plače za COVID-19 se vlagajo na ZZZS
Na podlagi 56. člena ZIUZEOP ima zavarovana oseba, ki je zavarovana za pravico do nadomestila plače, pravico do nadomestila v breme ZZZS tudi za obdobje, ki je sicer bremenilo delodajalca oziroma samostojnega zavezanca.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Ta teden vnovičen zagon nekaterih dejavnosti
Novi teden je prinesel vnovični zagon nekaterih dejavnosti, prekinjenih zaradi epidemije novega koronavirusa (prečiščeno besedilo Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS). Med drugim je znova dovoljena strežba na terasah in letnih vrtovih gostinskih lokalov, odprejo se lahko določene trgovine, spet obratujejo frizerski saloni. Vračajo se tudi maše z verniki. Zaščitni ukrepi sicer ostajajo (Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v RS).

V veljavi je drugi paket interventnih ukrepov
1. maja je začel veljati drugi paket interventnih ukrepov za blaženje posledic epidemije novega koronavirusa: drugi protikoronski zakon (dodajamo obrazložitve vseh členov) in obsežna novela prvega protikoronskega zakona (pripravili smo prečiščeno besedilo noveliranega zakona in obrazložitve vseh členov novele). Drugi paket med drugim prinaša državna jamstva za likvidnostna posojila podjetij v skupnem obsegu dve milijardi evrov. Veljati je začela tudi novela zakona o začasnih ukrepih v sodstvu in upravi (prečiščeno besedilo zakona in podrobne obrazložitve členov iz novele), ki prinaša delno sprostitev ukrepov na sodiščih in v javni upravi.

Interventni ukrepi za zajezitev epidemije COVID-19
1. maja so začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Novela popravlja nejasnosti, jasneje določa pogoje za pridobitev pomoči oz. vračila prejetih pomoči, razširja upravičence do mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov, določa upravičenost do enkratnega solidarnostnega dodatka tudi za uživalce poklicnih pokojnin, izredne študente ter za določene druge ranljive skupine, uvaja dodatno olajšavo za donacije Republiki Sloveniji za namen odprave posledic epidemije in začasno oprostitev plačila DDV od dobav in pridobitev zaščitne in medicinske opreme znotraj EU, uvaja vrednotnice na področju turizma ter določa še druge dodatne ukrepe za zajezitev epidemije.

Takse in nadomestila Slovenskega inštituta za revizijo
30. aprila je začela veljati nova Tarifa o taksah in nadomestilih s katero Slovenski inštitut za revizijo določa višino taks za odločanje o posamičnih zadevah, višino (letnih) nadomestil za opravljanje nadzorne funkcije, višino taks za vpis v register, za izdajo potrdil, izpisov iz evidenc in izdelavo dvojnikov odločb. Višine naštetih taks in nadomestil si lahko ogledate v Prilogi.

Odlog plačila prispevkov za kmete
Novela ZIUZEOP-A, ki je začela veljati 1. maja, vpliva tudi na Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP). Določila je, da do odloga plačila prispevkov za kmete ni upravičena oseba, ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih nedavčnih obveznosti, če vrednost teh obveznosti 28. februarja 2020 znaša 50 eurov ali več in teh obveznosti ni poravnala do 6. aprila 2020 (primerjalnik 12.a člena).

KP za javni sektor
Že predhodno omenjena novela ZIUZEOP-A je vplivala tudi na Kolektivno pogodbo za javni sektor in določila, da se za financiranje dodatka za delo v rizičnih razmerah zasebnim izvajalcem socialnega in zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe, zagotovijo sredstva v proračunu RS.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE); veljavnost od: 1.5.2020
    • Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP); veljavnost od: 1.5.2020 - sprememba
    • Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP); veljavnost od: 1.5.2020 - sprememba
    • Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ); veljavnost od: 1.5.2020 - sprememba
    • Zakon o javnih financah (ZJF); veljavnost od: 1.5.2020 - sprememba
    • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS); veljavnost od: 1.5.2020 - sprememba
    • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1); 1.5.2020 veljavnost od: 1.5.2020 - sprememba
    • Zakon o urejanju trga dela (ZUTD); 1.5.2020 veljavnost od: 1.5.2020 - sprememba
    • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP); veljavnost od: 1.5.2020 - sprememba
    • Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1); veljavnost od: 1.5.2020 - sprememba
    • Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1); veljavnost od: 1.5.2020 - sprememba
    • Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2); 1.5.2020 veljavnost od: 1.5.2020 - sprememba
    • Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1); veljavnost od: 1.5.2020 - sprememba
    • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021); veljavnost od: 1.5.2020 - sprememba
    • Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020; veljavnost od: 1.5.2020 - sprememba
    • Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020; veljavnost od: 1.5.2020 - sprememba
    • Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije COVID-19; veljavnost od: 1.5.2020
    • Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19; veljavnost od: 1.5.2020
    • Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19; veljavnost od: 1.5.2020
    • Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19; veljavnost od: 1.5.2020
    • Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 30.4.2020
    • Sklep o značilnostih osnovnega plačilnega računa in načinu izračuna višine primernega nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa; veljavnost od: 14.5.2020, uporaba od: 1. 6. 2020 - sprememba
    • Tarifa o taksah in nadomestilih; veljavnost; veljavnost od: 30.4.2020
    • Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS); 1.5.2020 veljavnost od: 1.5.2020 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 60 - 62
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Sodišča širijo nabor delovanja tudi na nenujne zadeve
Sodišča lahko od ponedeljka tega tedna ponovno opravljajo naroke ter odločajo in vročajo sodna pisanja tudi v zadevah, ki ne štejejo kot nujne. Pri tem morajo upoštevati ukrepe, s katerimi bodo zagotovili varovanje zdravja in preprečili širjenje virusne okužbe, so sporočili z vrhovnega sodišča.

Umar še poslabšal gospodarsko napoved za Slovenijo
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je že tretjič letos poslabšal gospodarsko napoved za Slovenijo. Obseg bruto domačega proizvoda (BDP) se bo po sedanjih izračunih letos skrčil za 8,1 odstotka, ker pa je širjenje epidemije novega koronavirusa in njena zajezitev popolna neznanka, bo upad zelo verjetno še večji.

Deflacija v mesecu aprilu 2020
Cene življenjskih potrebščin so bile v aprilu 2020 na letni ravni nižje v povprečju za 1,2 %, na mesečni ravni pa za 0,9 %. Tako na letno kot na mesečno deflacijo so najbolj vplivali cenejši naftni derivati.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Presoja rezidentstva
Tožeča stranka je vložila tožbo zoper odločbo, s katero je bil zavrnjen njen ugovor zoper prvostopenjsko upravno odločbo. Davčni organ je namreč štel tožečo stranko za davčnega rezidenta na podlagi izpolnjevanja pogoja po 5. točki 6. člena ZDoh-2, ker je menil, da je tožeča stranka v Sloveniji ohranila središče življenjskih interesov. Upravno sodišče (UPRS Sodba II U 361/2017-13) je tožbi ugodilo ter odpravilo odločbo in zadevo vrnilo istemu organu v ponovni postopek. V obrazložitvi je pojasnilo, da so dejstva, ki kažejo na središče osebnih in ekonomskih interesov tožnika v Sloveniji, tako zakonec ali izvenzakonski partner, otroci in drugi vzdrževani družinski člani, ki so v Sloveniji, nadalje njegovo osebno premoženje, kot tudi družbene vezi v Sloveniji ter njegove ekonomske vezi s Slovenijo. Iz odločb obeh davčnih organov izhaja, da je dejstvu, da naj bi tožnikova izvenzakonska partnerica in sin prebivala v Sloveniji, davčni organ priznal večjo težo. Načeloma je to možno, vendar pa je bilo v zvezi z omenjenim po mnenju sodišča dejansko stanje premalo raziskano.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine iz naslova letnega poračuna za leto 2019 – 1. tranša
Davčne zavezance, ki imajo izkazan dolg v knjigovodski evidenci pri FURS in so upravičeni do vračila dohodnine na podlagi prejetih informativnih izračunov dohodnine za leto 2019 finančna uprava obvešča, da bodo dne 11. 5. 2020, še pred nakazilom zneska za vračilo, izvedli pobote za vse njihove neplačane obveznosti, ki imajo rok zapadlosti do vključno 7. 5. 2020.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v maju 2020  
 
- na mesečni ravni:   -0,1 %
 
- na letni ravni:   -1,17 %
 
 
 
Deflacija v aprilu 2020  
 
- na mesečni ravni:   -0,9 %
 
- na letni ravni:   -1,2 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec april potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec februar 2020:   1.799,66 €
 
in neto plača:   1.169,91 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.820,51 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.185,83 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
doc. dr. Lidija Robnik
Knjiženje državne pomoči glede oprostitve in odloga prispevkov v času koronavirusa 8.5.2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
Vesna Bartolj Maver
Vpliv kazalnikov na izračun bonitetne ocene 12.5.2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
Klemen Drnovšek, prof. dr. Vesna Kranjc in prof. dr. Renato Vrenčur
Gospodarske pogodbe: Tradicionalni in novejši posli gospodarskih subjektov 19.5.2020 9:00:00 260€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.