c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2020, številka 13 / letnik XII.
 

Vlada je danes sprejela sklep o prenehanju delovanja kriznega štaba za zajezitev in obvladovanje epidemije novega koronavirusa, izpostavlja pa gospodarstvo, ki trenutno najbolj potrebuje pomoč. V zvezi z reševanjem gospodarske krize je namreč včeraj predstavila nov sveženj ukrepov, med najpomembnejšimi je financiranje plač za delavce na čakanju.

V osrednjo temo današnjega tednika postavljamo pregled interventnih davčnih in finančnih ukrepov za podjetja, ki naj bi omilili likvidnostne težave podjetij, kot to določata sprejeta Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju in Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev.

Sprejet je še Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov z namenom ohranitve čim več delovnih mest, ki bi bila lahko izgubljena zaradi COVID-19 pandemije in negativnega vpliva le-te na ekonomski položaj delodajalcev. Podrobnosti preberite tukaj.

Ne spreglejte že izvedenih in novih brezplačnih spletnih seminarjev - Pravni nasveti za s. p. in podjetja v izrednih razmerah, z dr. Nano Weber. Naslednja bosta 28. marca in 31. marca.

Vabimo vas k prijavi na spletni seminar - Varstvo konkurence v postopkih javnega naročanja, ki bo v četrtek, 2. aprila 2020. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Vsem materam čestitamo ob materinskem dnevu in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti. Ostanite zdravi!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas! (sporočila za javnost, obvestila javnih institucij, strokovni članki)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Interventni davčni in finančni ukrepi za podjetja    
Mateja Babič, LL.M., mednarodna davčna svetovalka
   
Z namenom omilitve likvidnostnih težav pri podjetjih v času epidemije in po njej sta bila dne 20.03.2020 sprejeta Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (v nadaljevanju ZIUJP), ki med drugim ureja zamik ali obročno plačilo davkov kot tudi preložitev terminov oddaje letnih poročil in obračunov davkov od dobička na kasnejši datum in Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), ki ureja možnost zaprosila pri poslovni banki za odlog plačila kredita za podjetja do 12 mesecev.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov – ZIUPPP
Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) predstavlja enega od t.i. interventnih zakonov, ki jih je Državni zbor Republike Slovenije sprejel v "prvem paketu" zakonodaje, s katero poskuša država omiliti vpliv trenutne COVID-19 pandemije na ekonomski položaj gospodarstva.

Odklonitev dela zaradi možnosti okužbe delavcev
Ali množičen izbruh bolezni COVID-19 v lokalnem okolju pomeni táko nevarnost za zdravje delavca, da lahko ta odkloni delo?

Epidemija in povračila za nadomestilo plače zaradi ne-dela
Državni zbor je po nujnem postopku sprejel besedilo Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki naj bi začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu. Razširitev virusa SARS-CoV-2 na območje držav Evropske unije in s tem tudi Slovenije se kaže v številnih negativnih posledicah.

Pravice in dolžnosti delavcev v času epidemije koronavirusa
Epidemija novega koronavirusa močno spreminja delovne procese. Veliko zaposlenih dela od doma, nekateri delavci pa iz različnih razlogov, od bolezni do varstva otroka, ne morejo na delo. Številna podjetja so medtem zaradi ustavitve javnega življenja zaprta, nekatera tudi že odpuščajo. Zaposlenim se v teh okoliščinah poraja veliko vprašanj.

Višina povračila stroška prehrane pri polovičnem delovnem času
V podjetju imajo zaposlene delavce, ki delajo s polovičnim delovnim časom. Kakšna višina nadomestila prehrane med delom jim pripada?

Varnost zaposlenih: Predlogi ukrepov v podjetjih
Za obvladovanje izjemnih razmer, ki jih je povzročila pandemija koronavirusa, morajo podjetja sprejeti ukrepe za zagotavljanje varnosti zaposlenih pri opravljanju dela. Priporočila so pripravljena v sodelovanju z nekaterimi slovenskimi podjetji, ki so takšne ukrepe že vključila v spremenjene poslovne procese.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Dvojna ara
Stranka je plačala aro za hišo v višini 20.000 EUR po predpogodbi. Predpogodba opredeljuje, da v kolikor ne pride do sklenitve posla, prodajalec vrne kupcu dvojno aro. Do sklenitve pogodbe za nakup ni prišlo. Prišlo je do poravnave, v okviru katere se je tožena stranka zavezala tožeči stranki plačati iz naslove dvojne are in odškodnine dogovorjen znesek v obrokih. Kako poslovne dogodke knjižiti?

Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere - P1 plus 2020
Za garancijo Slovenskega podjetniškega sklada je značilno, da lahko mikro, mala in srednje velika podjetja lažje, hitreje in ceneje pridobijo bančni kredit pod ugodnimi pogoji in z znižano obrestno mero. Gre za dolgoletni že obstoječi razpis, ki je letos zaradi premagovanja posledic širjenja koronavirusa še dodatno prilagojen, saj se v okviru razpisa prilagodijo merila za ocenjevanje vlog v primerih, ko podjetje potrebuje financiranje z obratnimi sredstvi.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa
DZ je 20. marca 2020 sprejel prvi paket interventnih zakonov, ki jih je vlada pripravila za pomoč gospodarstvu, ki ga je prizadela epidemija novega koronavirusa. Kar nekaj jih sega na področje davkov. FURS objavlja seznam ukrepov na tem področju za blažitev posledic koronavirusa.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Predstavitev protikorona paketa za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu
Vlada je na 5. redni seji za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu obravnavala najobsežnejši zakonski paket do zdaj, z namenom blažitve posledic epidemije. Paket ukrepov je ocenjen na okoli dve milijardi evrov, med najpomembnejšimi pa je financiranje plač za delavce na čakanju. Vlada je napovedala tudi ukrepe za izboljšanje socialnega položaja ljudi, predvsem upokojencev.

Ključni cilj sprejetega zakona je ohranitev delovnih mest in zadržanje čim več ljudi
Državni zbor je sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov. Zakon uvaja možnost delnega povračila nadomestila plače v primeru začasnega čakanja na delo, povračilo celotnega nadomestila plače v primeru individualno odrejene karantene in odlog plačila prispevkov za samozaposlene. Navodila in obrazci bodo objavljeni na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Vlada zaradi epidemije predlaga odlog plačila obveznosti kreditojemalcev
Z namenom blažitve posledic epidemije je vlada sprejela predlog Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, s katerim se kreditojemalcem, ki zaradi negativnih učinkov epidemije ne bodo mogli poravnavati svojih obveznosti iz kreditnih pogodb, omogoči odlog vračila za 12 mesecev.

Ukrepi za zagotavljanje nemotene oskrbe s hrano ter spodbujanje samooskrbe za čas krize
Na MKGP so na današnji novinarski konferenci predstavili Zakon za blažitev posledic bolezni COVID-19, katerega namen je zaščita in spodbude za domače pridelovalce in predelovalno industrijo oziroma dobavitelje hrane in živil.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1); veljavnost od: 1.4.2020 - sprememba
    • Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo: veljavnost od: 1.4.2020
    • Odredba o začasnem delovnem času notarjev v času trajanja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19)
    • Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/402 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov
    • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
    • Odlok o začasni oprostitvi plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije
    • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji
    • Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030 (ReNPVO20-30)
    • Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji
    • Odlok o podaljšanju veljavnosti dovoljenj oziroma spričeval osebam, ki opravljajo varnostno kritične naloge v železniškem prometu
    • Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
    • Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 28 - 34
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Z delom bo prenehal krizni štab za obvladovanje epidemije koronavirusa
Vlada je sprejela sklep o prenehanju delovanja kriznega štaba za zajezitev in obvladovanje epidemije novega koronavirusa, saj z vzpostavitvijo operativnega delovanja vseh ministrstev ni več razlogov za njegovo delovanje. Ob tem pa je vlada na večerni seji ustanovila medresorsko skupino za sprejem, pregled in vrednotenje ponudb zaščitne opreme.

IMF pričakuje padec slovenskega BDP in ponuja pomoč
Finančni minister Andrej Šircelj je o spremenjenih razmerah v Sloveniji zaradi epidemije koronavirusa govoril z vodjo misije IMF Bernardinom Akitobyjem, ki je Sloveniji ponudil pomoč in predstavil možnosti financiranja. IMF je jeseni Sloveniji za letos napovedal 2,9-odstotno gospodarsko rast, sedaj pa v povsem drugačnih razmerah pričakuje padec.

Marca več samostojnih podjetnikov prenehalo opravljati dejavnost
Število samostojnih podjetnikov, ki so prenehali opravljati dejavnost, se je marca glede na predhodne mesece in marec lani povečalo, posebej v drugi polovici meseca zaradi posledic širjenja novega koronavirusa. Ajpes sicer podatkov o tem, koliko s.p. je prenehalo opravljati dejavnost zaradi trenutnih razmer in koliko bi jih sicer, nima.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Zloraba postopka poenostavljene prisilne poravnave
Republika Slovenija (upnica) se je pritožila zoper sklep, s katerim je sodišče prve stopnje potrdilo poenostavljeno prisilno poravnavo dolžnika. Višje sodišče (VSL Sklep Cst 481/2019) je pritožbi ugodilo, razveljavilo izpodbijani sklep in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek. V obrazložitvi je pojasnilo, da pogoji za potrditev poenostavljene prisilne poravnave niso bili izpolnjeni. Sodišče prve stopnje bi namreč moralo dolžnika pozvati k predložitvi notarskega zapisnika o izidu glasovanja, katerega vsebina je v skladu z dvanajstim odstavkom 221.e člena ZFPPIPP, in posodobljenega seznama terjatev, katerega vsebina je v skladu s četrtim in sedmim odstavkom 221.d člena, kot mu to nalaga tretji odstavek 221.f člena. Ker tega ni storilo in je potrdilo poenostavljeno prisilno poravnavo na podlagi listin, katerih vsebina ni v skladu z zakonom, je zmotno uporabilo materialno pravo.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec januar 2020:   1.806,50 €
 
in neto plača:   1.172,56 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.853,30 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.207,47 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
dr. Nana Weber
Pravni nasveti za s. p. in podjetja v izrednih razmerah - 3. del 28.3.2020 13:00:00 0€ Naročilo
dr. Nana Weber
Pravni nasveti za s. p. in podjetja v izrednih razmerah - 4. del 31.3.2020 13:00:00 0€ Naročilo
mag. Matjaž Kovač
Varstvo konkurence v postopkih javnega naročanja 2.4.2020 14:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.