c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2020, številka 12 / letnik XII.
 

V zadnjih dneh spremljamo napore in aktivnosti gospodarskih inštitucij in ukrepe Vlade, ministrstev na nacionalni ravni ter objavljamo aktualne novice, ki se odvijajo za omejitev širjenja koronavirusa. V osrednji temi izpostavljamo Podaljšanje rokov za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil.

V DZ bodo tako danes za potrditev pripravili več predlogov zakonov, ki so nujni v odzivanju na novi koronavirus. Med drugim namerava država priskočiti na pomoč delodajalcem, ki bodo delavce zaradi motene dobave ali izpada naročil napotili na čakanje na delo doma.

Izpostavljamo tudi dopolnjen dokument MDDSZ o Pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin ter povzemamo pojasnila, ki so jih za podjetja pripravili na MGRT glede Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev za podjetja in potrošnike.

Ne spreglejte brezplačnega spletnega seminarja z dr. Nano Weber - Pravni nasveti za s. p. in podjetja v izrednih razmerah, ki bo v soboto, 21. marca 2020. Če ga ne boste uspeli spremljati v živo, vam bo na voljo posnetek.

Vabimo k pregledu pripravljenih novosti in ostanite zdravi!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas! (sporočila za javnost, obvestila javnih institucij, strokovni članki)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Podaljšujejo se roki za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil    
Portal FinD-INFO
   
Vlada je na včerajšnji 5. dopisni seji sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, s katerim podaljšuje roke za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil, in sicer z 31. 3. 2020 do 31. 5. 2020. Prav tako se zamika skrajni rok za sestavo informativnega izračuna dohodnine za leto 2019, in sicer na najpozneje 30. junija 2020.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Delodajalci morajo o delu na domu obvestiti inšpektorat za delo
Delodajalci morajo o nameravanem organiziranju dela na domu v času epidemije širjenja koronavirusa obvestiti Inšpektorat za delo RS. Obseg obveščanja sicer ni predviden, priporočajo pa, da poleg seznama zaposlenih pošljejo še opis dela in predvideno trajanje dela na domu, pri tem pa lahko navedejo, da bo potekalo do izteka izjemnih okoliščin.

Odreditev letnega dopusta ob trenutni epidemiološki situaciji v Sloveniji
Inšpektorat za delo glede na trenutno epidemiološko situacijo v Sloveniji izpostavlja, da delodajalec ne sme zgolj enostransko odrejati letnega dopusta. Opozarjajo na okoliščine, ki jih mora upoštevati delodajalec pri odločanju o času izrabe letnega dopusta, ki jih določa 163. člen ZDR-1.

Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja - Dopolnjena verzija dokumenta
MDDSZ je objavilo dopolnjeno verzijo ključnih informacij in odgovorov na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2.

Kaj pripada staršem, ki zaradi varstva otrok ostanejo doma
Če delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile, ZDR-1 določa, da si v tem primeru delodajalec in delavec tveganje delita, saj je breme nadomestila nižje kot v drugih primerih, in sicer znaša polovico plačila, do katerega bi bil sicer delavec upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
MGRT: Splošna informacija o ukrepih vpliva koronavirusa
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) že od začetka izbruha koronavirusa pozorno spremlja situacijo tako na nacionalni ravni, kot tudi na evropski in globalni ravni. Objavljamo podrobne informacije, ki jih je objavil MGRT.

Razporeditev dobička ali čistega dobička
ZGD -1 v 11. točki 64. člena opredeljuje uporabo čistega dobička posameznega poslovnega leta, ki se mora uporabiti za kritje prenesene izgube, oblikovanje zakonskih rezerv, oblikovanje rezerv za lastne deleže, oblikovanje statutarnih rezerv in oblikovanje drugih rezerv iz dobička.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Kako kraj obdavčitve vpliva na obdavčitev transakcij z DDV?
Pravila o kraju obdavčitve transakcij pomembno vplivajo na obdavčitev z DDV. S temi pravili se (1) preprečuje obdavčitev oz. neobdavčitev transakcij in (2) zagotavlja, da so storitve oz. blago obdavčene tam, kjer se dejansko potrošijo.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Odbor DZ potrdil predlog interventnega državnega sofinanciranja čakanja na delo
Odbor DZ za delo je danes brez glasu proti potrdil predlog zakona, po katerem bo država pomagala delodajalcem, ki zaradi pandemije koronavirusa ne morejo zagotavljati dela vsaj 30 odstotkom zaposlenim hkrati in jih bodo napotili na začasno čakanje na delo. Ukrep bo veljal tudi za samozaposlene.

V DZ nujni ukrepi v odzivanju na novi koronavirus
Pristojni parlamentarni odbori bodo danes za potrditev na plenarni seji DZ pripravili več predlogov zakonov, s katerimi se vlada odziva na epidemijo novega koronavirusa. Med drugim namerava država priskočiti na pomoč delodajalcem, ki bodo delavce zaradi motene dobave ali izpada naročil napotili na čakanje na delo doma.

Vlada podjetjem ponuja odlog odplačevanja kreditov
Podjetjem, ki so se zaradi epidemije novega koronavirusa znašla v težavah, bi vlada priskočila na pomoč tudi z odlogom odplačevanja kreditov. Banke bodo lahko podjetjem odobrile odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb za 12 mesecev, je razvidno iz predloga, ki so ga pripravili na finančnem ministrstvu.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Najpogostejša vprašanja glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev
Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala odlok, s katerim začasno prepoveduje ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Prepoved odloka bo veljala do njegovega preklica, za njegovo lažje razumevanje pa smo pripravili nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov.

Vrednost nepremičnin
21. marca bo začel veljati Pravilnik o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na posplošeno vrednost nepremičnin, uporabljati pa se bo začel 1. aprila. Priloga pravilnika vsebuje šifrant z opisi najpogostejših posebnih okoliščin, velikostjo njihovega vpliva in časom priznavanja njihovega vpliva.

Pregled zadnjih objavljenih predpisov na portalu FinD-INFO vezani na omejevanje širjenja koronavirusa v Sloveniji:
    • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
    • Odredba o prepovedi zbiranja na dogodkih v zaprtih javnih prostorih
    • Odredba o prepovedi zbiranja na določenih športnih in drugih dogodkih na javnih mestih na prostem
    • Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
    • Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije
    • Odredba o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni
    • Odredba o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih
    • Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19
    • Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji
    • Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
    • Odlok o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji
    • Odlok o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji
    • Uredba o določitvi najvišjih cen varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme
    • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji
    • Odlok o začasnem prenehanju obratovanja mejnih prehodov za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 20 - 28
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Ob rasti števila okužb se množijo ukrepi za omejitev širjenja virusa
V Sloveniji je trenutno 275 okuženih z novim koronavirusom, vendar pristojni predvidevajo, da je številka precej višja. Z namenom širjenja okužb je opolnoči obstal potniški letalski promet, v sredo se bodo zaprli maloobmejni prehodi s Hrvaško. Vlada je sprejela še več ukrepov, sestal se je tudi Svet za nacionalno varnost.

Vse glasnejši pozivi k zaščiti samozaposlenih in malih podjetnikov
Na vlado sta včeraj romali dve peticiji, ki v času epidemije novega koronavirusa opozarjata na pomen zaščite samozaposlenih, malih družb z omejeno odgovornostjo in drugih pravnih oblik. Obe se med drugim zavzemata za oprostitev socialnih prispevkov. Odlog plačila za samostojne podjetnik brez zaposlenih ni pomoč, je mogoče brati v eni od peticij.

Pregled ukrepov po občinah za preprečevanje širjenja koronavirusa
Od včeraj velja prepoved opravljanja zračnih prevozov v Sloveniji. Prepoved velja le za potniški promet. Trgovci medtem večinoma prehajajo na skrajšan delovni čas, obeta se tudi omejitev števila sočasnih kupcev v trgovinah.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Zadržanje zastaranja
Tožena stranka se je pritožila zoper sodbo, s katero ji je sodišče prve stopnje naložilo, da je dolžna plačati tožeči stranki znesek 90.743,11 evra. Sodišče prve stopnje se je glede na to, da je tožena stranka podala ugovor zastaranja terjatve, ukvarjalo z vprašanjem, kdaj je začel teči zastaralni rok in ali je bilo zastaranje v času trajanja začasne odredbe zadržano. Višje sodišče (VSL Sodba I Cpg 280/2019) je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da v skladu s 360. členom OZ zastaranje ne teče ves tisti čas, ko upnik zaradi nepremagljivih ovir ni mogel sodno zahtevati izpolnitve obveznosti. Pritožnik že sam pravilno navaja, da zadržanje povzročijo vse tiste ovire, subjektivne ali objektivne, ki imajo takšno težo oziroma pomen, da upniku dejansko preprečijo uveljavljanje zahtevka pred sodiščem ter da je ovira pri dostopu do sodišča lahko tudi pravne narave. Zmotno pa je stališče pritožnika, da dejstvo izdane začasne odredbe v danem primeru ni predstavljalo nepremagljive ovire, ki bi tožeči stranki prepovedovala vložiti tožbo na izplačilo bančne garancije.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Agencija začela z izdajo končnih odločb za neposredna plačila
Agencija za kmetijske trge in razvoj je kljub izrednim okoliščinam začela z izdajo končnih odločb za neposredna plačila za leto 2019. Izpolnjevanje in oddaja zbirnih vlog za leto 2020 pri svetovalcih sta sicer prekinjena, medtem pa sistem za elektronski vnos in oddajo zbirnih vlog ostaja odprt, zato lahko samostojni vlagatelji vloge oddajo.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec januar 2020:   1.806,50 €
 
in neto plača:   1.172,56 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.853,30 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.207,47 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
dr. Nana Weber
Pravni nasveti za s. p. in podjetja v izrednih razmerah 20. 03. 2020 13:00:00 0€ Naročilo
mag. Matjaž Kovač
Varstvo konkurence v postopkih javnega naročanja 2. 04. 2020 14:00:00 59,90€ Naročilo
Dušanka Uhan
Predlaganje REK obrazcev in popravljanje poročanih podatkov 21. 04. 2020 13:00:00 69,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.