c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2020, številka 11 / letnik XII.
 

Zaradi aktualnosti sprejemanja ukrepov na vseh področjih delovanja v zvezi s širjenjem koronavirusa v današnjem tedniku izpostavljamo članek: Kakšne možnosti ima delodajalec glede odrejanja dela v primeru koronavirusa.

Finančna uprava RS je izdala sporočilo za javnost v zvezi z obstoječimi možnostmi, ki so na razpolago gospodarstvu za blažitev posledic koronavirusa, objavila pa je tudi dokument s kriteriji za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov za leto 2020. Prav tako obveščajo, da se ukinja davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč.

Med izpostavljenimi članki današnjega tednika preberite: Knjiženje poslovnega izida, Skoraj milijarda evrov ukrepov za obvladovanje posledic koronavirusa, Delo na domu in odrejanje drugega dela v izjemnih okoliščinah.

Ne spreglejte najboljše možnosti usposabljanja ta čas - spletne seminarje: Varstvo konkurence v postopkih javnega naročanja, Predlaganje REK obrazcev in popravljanje poročanih podatkov ter prestavljen spletni seminar - Vpliv kazalnikov na izračun bonitetne ocene. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam uspešen dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
MGRT: Za informacije o pomoči gospodarstvu poseben e-naslov
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Kakšne možnosti ima delodajalec glede odrejanja dela v primeru koronavirusa    
mag. Suzana Pisnik
   
Pred kratkim pa so se prvi primeri okuženih z novim koronavirusom pojavili tudi pri nas, kar je pripeljalo do seveda upravičene skrbi delodajalcev v smeri ukrepanja izognitve koronavirusa pri njihovih zaposlenih in precejšnje skrbi za zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev ter preprečevanja širitve le tega na samo poslovanje v družbi.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Delo od doma zaradi koronavirusa
Ali sme delodajalec delavcu, ki se je vrnil z območja, na katerem je veliko obolelih z novim koronavirusom, preventivno odrediti delo od doma oz. kakšni pogoji morajo biti za to izpolnjeni?

Delo na domu in odrejanje drugega dela v izjemnih okoliščinah
Na MDDSZ v zvezi s pojavom Koronavirus COVID-19 objavljajo pojasnila in priporočila delodajalcem glede odrejanja dela na domu in drugega dela v primeru izjemnih okoliščin, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Knjiženje poslovnega izida
Po 60. členu ZGD-1 je letno poročilo družb iz prvega odstavka 57. člena tega zakona sestavljeno iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida, izkaza denarnih tokov, izkaza gibanja kapitala, priloge s pojasnili k izkazom in poslovnega poročila iz 70. člena tega zakona.

Skoraj milijarda evrov ukrepov za obvladovanje posledic koronavirusa
Na Strokovnem svetu za konkurenčno in stabilno poslovno okolje na temo vpliva koronavirusa na gospodarstvo in turizem je minister Zdravko Počivalšek predstavil osem ukrepov za obvladovanje kriznih razmer, ki v skupni vrednosti znašajo skoraj milijardo evrov.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
FURS: Kakšne možnosti so na razpolago gospodarstvu za blažitev posledic koronavirusa?
Finančna uprava RS je v sporočilu za javnost podrobneje opisala nekaj obstoječih možnosti, ki jih imajo podjetja na voljo za blažitev posledic širjenja novega koronavirusa. Med temi so obročno plačilo ali odlog plačila davka, ki pa ne veljata za akontacije davka, davčni odtegljaj ali socialne prispevke.

Prioritete inšpekcijskih nadzorov FURS za leto 2020
Finančna uprava RS je objavila dokument s kriteriji za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov za leto 2020. Finančni inšpekcijski nadzori bodo tudi v letu 2020 ciljno usmerjeni na tvegana področja, pri čemer bodo aktivnosti nadzora usmerjene v odkrivanje in zmanjševanje obsega davčnih in carinskih utaj ter v izboljšanje prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti.

Ukinitev davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč
Zakonske določbe o odmeri davka prenehajo veljati z dnem 1. 4. 2020.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Osnutek zakona o čakanju na delo na vladi predvidoma v četrtek
Osnutek zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače, ki ob širjenju novega koronavirusa predvideva subvencioniranje čakanja na delo doma in v določenih primerih tudi karantene, bi bil lahko v sredo na Ekonomsko-socialnem svetu (ESS). Predstavitev osnutka interventnega zakona za ohranitev delovnih mest smo objavili tukaj.

Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje zakona za zagotovitev sodnega varstva po izbrisih v bankah
Ustavno sodišče je do končne odločitve zadržalo izvrševanje Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB). Zahtevo za zadržanje je skupaj z zahtevo za oceno ustavnosti vložila Banka Slovenije.

Sklepanje pogodb – nastanek pogodbe, veljavnost pogodbe, pomen predpogodbe, napake volje, izpodbojnost in ničnost
Najprej o tem, kdaj je pogodba sploh sklenjena, kdaj torej nastopi tisti trenutek, ko nastane pravna zaveza za obe pogodbeni stranki?

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov
V Uradnem listu št. 14/2020 je bila objavljena Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji. Za leto 2019 znaša 35,37 odstotka. Številčne podatke za pretekla leta najdete na portalu FinD-INFO v Tabela 01 - DAVKI.

Prepoved zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa
10. marca 2020 je začela veljati Odredba o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, ki prepoveduje zbiranje ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer se zbira več kot 100 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19.

Višina prispevkov za osebno dopolnilno delo
S 1. aprilom 2020 bo v veljavi Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo, ki določa spremenjeno višino prispevkov, in sicer ti znašajo na posamezno vrednotnico za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 7,95 eura, za zdravstveno zavarovanje pa 2,27 eura.

Pravilnik o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na posplošeno vrednost nepremičnin
21. marca 2020 začne veljati Pravilnik o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na posplošeno vrednost nepremičnin z opisi najpogostejših posebnih okoliščin, ki vplivajo na posplošeno vrednost nepremičnin, velikost njihovega vpliva in čas priznavanja njihovega vpliva. Šifrant je določen v Prilogi 1. Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na vrednost nepremičnin (Uradni list RS, št. 43/18), novi pravilnik pa se začne uporabljati 1. aprila 2020.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o urejanju trga dela (ZUTD); 1.3.2020 veljavnost od: 1.3.2020 - sprememba
    • Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP); veljavnost od: 22.2.2020 - sprememba
    • Sklep o podrobnejših pravilih o borznem trgu; veljavnost od: 7.3.2020 - spremem
    • Odredba o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 10.3.2020 ob 16. uri
    • Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo; veljavnost od: 1.4.2020
    • Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi; veljavnost od: 7.3.2020

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 13 - 17
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Začasno spremenjen postopek obravnave vlog pri overjanju javnih listin
Na ministrstvu za pravosodje z namenom preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom začasno spreminjajo postopek obravnave vlog pri overjanju javnih listin. Vloge bo odslej mogoče vlagati v vložišču, kjer bodo stranke nato prevzele tudi overjene listine.

Tehnologija olajšuje delo od doma
Ob širjenju koronavirusa se tudi v Sloveniji verjetno vse več delodajalcev odloča, da svojim uslužbencem preventivno svetuje delo od doma. To dandanes pri marsikateri vrste zaposlitve ne bi smelo več predstavljati težav, saj tehnologija omogoča uslužbencem, da so enako vključeni v delovni proces tako v pisarni kot doma.

Slovenija dolg lani znižala na 66,4 % BDP
Slovenija je tudi lani nadaljevala z uspešnim upravljanjem javnega dolga. Po oceni Ministrstva za finance smo ga lani znižali na 66,4 % BDP oziroma 31,85 milijarde evrov, potem ko je leta 2018 znašal 70,4 % BDP oziroma 32,22 milijarde evrov.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Ali je treba všteti tudi pogodbeno vrednost naknadnih vplačil?
Vrhovno sodišče je s sodbo X Ips 25/2018 ugodilo reviziji in spremenilo sodbo upravnega sodišča, odpravilo odločbo FURS ter zadevo vrnilo organu v ponoven postopek. V obrazložitvi je pojasnilo, da je glede na temeljne značilnosti naknadnih vplačil in načel obdavčenja z dohodnino treba šteti, da v poslovni delež kot skupek korporacijskih pravic spadajo tudi pravice in obveznosti družbenika v zvezi z naknadnimi vplačili kapitala, tako da tudi te sodijo v pojem kapitala, kot ga opredeljuje 93. člen ZDoh-2. Zato je treba ob pravilni razlagi zakona za namen odmere davka na kapitalski dobiček v vrednost kapitala ob pridobitvi po 98. členu ZDoh-2 šteti ne le pogodbeno vrednost kapitala ob vplačilu osnovnega vložka, ampak tudi pogodbeno vrednost naknadnih vplačil. Le tako se lahko ugotovi realno povečanje premoženja družbe, ob izplačilu pa premoženje davčnega zavezanca.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Ne pozabite na oddajo obračuna DDPO in DohDej
Bliža se rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) ter davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej) za leto 2019. Obračuna je mogoče oddali le prek sistema eDavki do 31.3.2020.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   29
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec december 2019:   1.855,25 €
 
in neto plača:   1.214,93 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.831,69 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.190,74 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
mag. Matjaž Kovač
Varstvo konkurence v postopkih javnega naročanja 2. 04. 2020 14:00:00 59,90€ Naročilo
Dušanka Uhan
Predlaganje REK obrazcev in popravljanje poročanih podatkov 21. 04. 2020 13:00:00 69,90€ Naročilo
Vesna Bartolj Maver
Vpliv kazalnikov na izračun bonitetne ocene 12. 05. 2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.