c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Januar 2020, številka 05 / letnik XII.
 

V današnjem tedniku smo v središče postavili prispevek Kako prejem subvencije oz. državne podpore vpliva na obdavčitev »normirancev«?, saj so v zvezi s to temo pogosto nejasnosti.

Med najbolj branimi strokovnimi članki tokrat izpostavljamo: Kako pravilno določiti ocenjeno vrednost javnega naročila, Pobot ali kompenzacija in Avtonomna ureditev plačila za delo danes in jutri - delodajalski vidik. Opozarjamo tudi na uskladitve preživnin, saj se bo 1. februarja začel uporabljati količnik za leto 2020.

Ne spreglejte obeh razpisanih spletnih seminarjev: Finančno pravni vidiki postopka oddaje javnega naročila ter Računovodski in davčni vidik pogodb o poslovodenju in prokuri. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam uspešen dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Zvišanje količnika uskladitve preživnin in nadomestil preživnin
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Kako prejem subvencije oz. državne podpore vpliva na obdavčitev »normirancev«?    
Mojca Müller
   
Samostojni podjetniki, ki ugotavljajo davčno osnovo za obračun dohodnine na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (pogovorni izraz »normiranci«), so nemalokrat v dvomu, kako prejeta subvencija oz. državna podpora vpliva na obdavčitev. V prispevku povzemamo primer iz prakse, ko je samostojni podjetnik prejel sredstva za pokritje stroškov iz naslova kadrovske štipendije.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Minimalna plača – pravice in obveznosti pri določanju in izplačilu plačila za delo
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je s sodelovanjem Finančne uprave RS preko sistema eDavki vsem subjektom, ki zaposlujejo delavce, posredovalo celovito informacijo o pravicah in obveznostih pri določanju in izplačilu plačila za delo.

Avtonomna ureditev plačila za delo danes in jutri - delodajalski vidik
Plačilo za delo je bistven element delovnega razmerja. Koliko sta stranki, delavec in delodajalec, prosti pri njegovem urejanju v pogodbi o zaposlitvi, je vprašanje, ki je v praksi zelo aktualno. Ni vse prepuščeno samo njuni volji, pri določanju plačila je treba upoštevati vrsto predpisov, ki omejujejo svobodno dogovarjanje.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Kako pravilno določiti ocenjeno vrednost javnega naročila
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) je glede ocenjene vrednosti javnega naročila vnesel zelo strogo določbo glede izračuna ocenjene vrednosti javnega naročila. Določba je pomembna tudi pri obravnavi javnih naročil malih vrednosti, saj je ocenjena vrednost eden od bistvenih elementov glede določanja postopka oddaje javnega naročila. Glede na ocenjeno vrednost naročnik določi, kako bo vodil celoten postopek oddaje javnega naročila. Način izračuna ocenjene vrednosti javnega naročila, vključno z vsemi količinskimi in cenovnimi parametri, mora biti razviden iz dokumentacije, ki jo vodi naročnik.

Pobot ali kompenzacija
Eden izmed načinov zapiranja terjatev in prenehanja obveznosti je tudi pobot oziroma kompenzacija, pri katerem medsebojna upnika, ki sta hkrati medsebojna dolžnika, zapirata vzajemne terjatve.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Negativno o predlogu poroštvenega zakona
Predlog zakona o poroštvih države za stanovanjske kredite po mnenju Združenja bank Slovenije ne blaži posledic sklepa Banke Slovenije o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva. Banke in hranilnice namreč kot osnovni pogoj za odobritev kredita skladno z veljavnimi predpisi preverjajo potrošnikovo kreditno sposobnost, so poudarili.

Enako plačilo malice v komunali
Predlog sprememb zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, ki izenačuje zneska za malico za delavce v javnih in zasebnih komunalnih podjetjih, bo sodeč po torkovi predstavitvi stališč poslanskih skupin deležen enotne podpore.

Opozorila o škodljivosti ukinitve dopolnilnega zavarovanja
Predlog za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, o katerem bo danes glasoval DZ, je vprašljiv in tvegan ter prinaša veliko pasti, so opozorili v Slovenskem zavarovalnem združenju in delodajalskih organizacijah. Med drugim so prepričani, da bodo z ukinitvijo prilivi zdravstvene blagajne še bolj občutljivi na gospodarsko aktivnost.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Uskladitve preživnin
1. februarja se bo začel uporabljati Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2020, ki za preživnine, ki so bile usklajene 1. aprila 2019 ali določene oz. dogovorjene v marcu 2019, določa povečanje za 2,2 odstotka. Za preživnine, ki so bile določene oz. dogovorjene aprila, maja ali avgusta 2019 pa se povečanje giblje med 1,5 in 0,2 odstotka.

Obvezno zdravstveno zavarovanje
Obsežne spremembe in dopolnitve > Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki veljajo od 8. februarja, v Pravila dodajajo ureditev individualno izdelanih medicinskih pripomočkov in individualno prilagojenih artiklov, med medicinske pripomočke, ki imajo po izteku garancijskega roka pravico do vzdrževanj in popravil pa dodajajo digitalni slušni aparat. Poleg tega se zvišuje nadomestilo plače z 90 % osnove na 100 % v primerih zadržanosti od dela zaradi darovanja in posledic darovanja živega tkiva in organov v korist druge osebe, dajanja krvi in posledic dajanja krvi, dodaja pa se tudi podlaga za elektronsko izpolnjevanje potrdil o upravičeni zadržanosti od dela.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1); veljavnost od: 11.1.2020 - sprememba
»  Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1); veljavnost od: 11.1.2020 - sprememba
»  Pravilnik o postopku založitve finančnih sredstev in povrnitve finančnih stroškov; veljavnost od: 18.1.2020
»  Pravilnik o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave; veljavnost od: 25.1.2020 - sprememba
»  Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti; veljavnost od: 16.11.2019, uporaba od: 1.2.2020 - sprememba
» Odredba o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2020; veljavnost od: 29.1.2020, uporaba od: 1.2.2020
» Minimalna zajamčena donosnost za obdobje od januarja do decembra 2020; veljavnost od: 1.1.2020
» Poročilo o gibanju plač za november 2019; veljavnost od: 1.11.2019

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 4 in 5
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
ZPS: Lani 32 bančnih podražitev
Banke in hranilnice so lani podražile 32 storitev, kar je nekoliko več kot leto poprej. "Banke so največkrat zvišale nadomestila za dvige na bankomatih drugih bank, vodenje osebnih računov in paketov ter letne članarine za kartice z odloženim plačilom," so ugotovili v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS).

Nova politika štipendiranja
Vlada je sprejela novo politiko štipendiranja za naslednje petletno obdobje (2020-2024), pri čemer pa deficitarna področja in izobraževalni programi, kot so določeni s politiko štipendiranja 2015-2019, zaradi potreb na trgu dela, ostajajo prepoznani kot deficitarni tudi vnaprej, so sporočili z urada za komuniciranje.

Spodbude za usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu
Zavod za zaposlovanje je v ponedeljek objavil enotno javno povabilo za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu Usposabljam.se 2020, v katerega bo vključenih predvidoma 1750 brezposelnih iz vse Slovenije. Vključeni si s programom izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa kandidate preizkusijo in jih usposobijo za konkretno delo.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Sprememba delodajalca
Tožnice so vložile pritožbo zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje za njih ugotovilo, da v stečajnem postopku nimajo terjatev iz naslova razlike do polne odpravnine. Višje sodišče (VDSS Sodba Pdp 446/2019) je njihovo pritožbo zavrnilo. V obrazložitvi je pojasnilo, da so tožnice terjatev iz naslova odpravnine uveljavljale od družbe - v stečaju, ki pa bi jim šla le v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi pri tem stečajnem dolžniku. Tožnicam namreč pogodbe o zaposlitvi s stečajnim dolžnikom sploh niso prenehale, ker je prišlo le do spremembe delodajalca skladno s prvim odstavkom 75. člena ZDR-1 in so vse pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja prešle na delodajalca prevzemnika.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec november 2019:   1.897,90 €
 
in neto plača:   1.234,75 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.784,16 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.153,32 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
mag. Matjaž Kovač
Finančno pravni vidiki postopka oddaje javnega naročila 4. 02. 2020 14:00:00 59,90€ Naročilo
doc. dr. Lidija Robnik
Računovodski in davčni vidik pogodb o poslovodenju in prokuri 20. 02. 2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.