c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
September 2019, številka 36 / letnik XI.
 

Začenja se poročanje o podeljenih štipendijah, saj morajo vsa podjetja, ustanove in druge pravne osebe, ki podeljujejo štipendije, o le-teh poročati javnemu štipendijskemu skladu. Podatke o podeljenih štipendijah v šolskem letu 2019/2020 bo treba oddati med 1. septembrom do 31. decembrom.

V osrednji temi danes izpostavljamo pravice zavezancev ob prihodu delovne inšpekcije ter podrobneje pojasnjujemo pravne podlage za inšpekcijski nadzor, pooblastila inšpektorjev in kdaj delovni inšpektor izda prepovedno odločbo.

V izboru tedenskih strokovnih člankov najdete tudi odgovor na vprašanje koliko upokojencev lahko dela pri delodajalcu?, praktičen primer razporejanja stroškov na stroškovne nosilce s pomočjo kalkulacij ter pojasnilo glede obdavčevanja digitalnih storitev na primeru kriptovalut.

Še dober teden dni nas loči do spletnega seminarja, ki bo odgovoril na vprašanja glede pravic zavezancev ob prihodu delovne inšpekcije. Spletni seminar bo izvedel predavatelj mag. Boštjan J. Turk, 12. septembra 2019. Vabimo vas, da se prijavite že danes. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je prijava brezplačna!

Želimo vam prijeten dan in vabljeni k pregledu ostalih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› NOVICE EU
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Začenja se poročanje o podeljenih štipendijah
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Pravice zavezancev ob prihodu delovne inšpekcije    
mag. Boštjan J. Turk
   
V strokovni javnosti je uveljavljeno stališče, da je zakonodaja s področja delovanja inšpekcijskih služb preveč represivna oziroma da ji primanjkuje uravnoteženosti v smislu enakopravne porazdelitve pravic in dolžnosti inšpektorjev na eni in zavezancev na drugi strani. Dokaze o tem, da so inšpektorji v zakonodaji privilegirani, lahko najdemo v številnih pravnih normah s tega področja.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Koliko upokojencev lahko dela pri delodajalcu?
Delodajalec zaposluje več delavcev. Od teh jih je nekaj zaposlenih za nedoločen čas in določen čas s polnim in krajšim delovnim časom. Pri delodajalcu dela tudi nekaj študentov in izvajalcev, ki delajo po podjemni pogodbi. Koliko upokojencev lahko v posameznem mesecu "zaposli"?

S septembrom v javnem sektorju višji dodatki za nočno, nedeljsko in praznično delo
S 1. septembrom so se v skladu s sporazumom, ki ga je vlada s sindikati javnega sektorja sklenila decembra, povišali dodatki za nočno, nedeljsko in praznično delo. Vladna stran finančne učinke dviga omenjenih dodatkov v letošnjem letu ocenjuje na 4,7 milijona evrov bruto, v letu 2020 pa na 14 milijonov evrov bruto.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Razporejanje stroškov na stroškovne nosilce s pomočjo kalkulacij – praktičen primer
Računovodenje stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih obravnava Pravilo skrbnega računovodenja 3, saj predstavlja omenjeni način računovodenja (kot notranja informacija) za odločanje v podjetju. V opredelitvi pojmov se srečamo z naslednjo definicijo stroškovnega mesta in nosilca. Že samo ime nam daje slutiti, da gre pri stroškovnem nosilcu za poslovne učinke, ki jih bomo na trgu prodali, saj imajo le-ti sposobnost pokriti nastale stroške.

Slovenska podjetja bodo začela poslovati preko Amazon Europe v novembru letošnjega leta
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je slovensko javnost v mesecu aprilu že seznanilo, da intenzivno dela na omogočanju poslovanja slovenskih podjetij preko spletne platforme Amazon Europe. Končna rešitev in začetek poslovanja je napovedana za november letošnjega leta.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Obdavčevanje digitalnih storitev na primeru kriptovalut
Kriptovalute v Republiki Sloveniji niso zakonito plačilno sredstvo, a je plačevanje z njimi vseeno legalno. Pravne in fizične osebe, ki trgujejo oziroma izdajajo kriptovalute, so zavezane izvajati naloge, določene v 5. členu Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) in na njegovi podlagi sprejetih predpisih.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Predlog davčnih sprememb predvidoma čez dva tedna na vladi
Po napovedih Ministrstva za finance bo Vlada obravnavala predloge davčnih sprememb predvidoma 19. septembra. Glede na izhodiščne predloge je prišlo do nekaj sprememb. Nekoliko manjša bo razbremenitev pri dohodnini, nominalna obdavčitev dobičkov podjetij se v 2020 še ne bo zvišala.

Iztekla se javna razprava o pokojninski noveli, pripomb je precej
Odziv na javno razpravo o predlogu novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki se je zaključila 2. septembra, je bil po navedbah ministrstva za delo velik, sodelovali so tako predstavniki stroke kot tudi širša zainteresirana javnost. Glavne pripombe na predlog, ki med socialni partnerji še ni usklajen, so med drugim na ureditev odmernih odstotkov ter sočasno prejemanje pokojnine in delo upokojencev. Odzvali so se tudi v ZDUS, ki podpirajo glavne rešitve predloga novele pokojninskega zakona, med drugim pa predlagajo odpravo razlike zaradi neusklajevanja pokojnin.

Javnost s predlogi glede odpuščanj ter študentov in upokojencev
Ministrstvo za delo je v okviru javne razprave o predlogu novele zakona o urejanju trga dela, ki se je iztekla v ponedeljek, prejelo šest odzivov. Med drugim se nanašajo na evidenco študentskega dela, odsotnost sankcij za delodajalce, ki ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi ne spoštujejo vseh obveznosti glede obveščanja delavcev, ter začasna in občasna dela upokojencev.

Vlada sprejela predlog novele Zakona o prevozih v cestnem prometu
Predlog novele Zakona o prevozih v cestnem prometu ureja pogoje za uvedbo enotne vozovnice, brezplačne prevoze za študente invalide, vključitev kategoriziranih športnikov v sistem subvencionirane vozovnice, določitev namenskih sredstev enotne vozovnice in nekatere nujne spremembe za podeljevanje koncesij za izvajanje javnega potniškega prometa.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Zaključek izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2019
31. avgusta je stopil v veljavo Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2019, ki določa rok prevzemanja obveznosti za neposredne uporabnike proračuna RS do vključno ponedeljka, 2. septembra 2019. V 2. členu pravilnika je določen tudi rok, in sicer do torka, 31. decembra 2019, ko lahko neposredni uporabniki prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih v skladu s 30. členom ZIPRS1819. Prav tako pa pravilnik v 4. členu določa še rok izplačil iz postavk slovenske udeležbe in postavk namenskih sredstev EU iz 19. in 27. točke drugega odstavka 2. člena ZIPRS1819 do torka, 31. decembra 2019, pod pogojem, da so odredbe za izplačilo novih obveznosti predložene najmanj tri delovne dni pred rokom izplačila. Obveznosti v breme proračuna leta 2019 pa se lahko plačujejo še prva dva delovna dneva v januarju 2020.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED); veljavnost od: 15.6.2018, uporaba od: 14.9.2019 - sprememba
»  Kodeks Banke Slovenije; veljavnost od: 1.9.2019
»  Sklep o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice; veljavnost od: 24.8.2019, uporaba od: 1.9.2019 - sprememba
»  Uredba o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov; veljavnost od: 1.9.2019 - sprememba
»  Pravilnik o portalu eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku; veljavnost od: 1.6.2019, uporaba od: 30.9.2019
»  Sklep o uporabi Smernic o zunanjem izvajanju; veljavnost od: 13.7.2019, uporaba od: 30.9.2019
»  Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice; veljavnost od: 13.7.2019, uporaba od: 30.9.2019 - sprememba
»  Kolektivna pogodba grafične dejavnosti; veljavnost od: 23.8.2019, uporaba od: 1.1.2020 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 53
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Nacionalna shema za takojšnja plačila bo predvidoma zaživela v začetku 2020
Nacionalna shema za takojšnja plačila z imenom Flik, ki so jo v sodelovanju z družbo za procesiranje plačil Bankart oblikovale slovenske banke, bo po načrtih zaživela ob koncu 2019 oz. na začetku 2020. Večina bank bo takojšnja plačila omogočila prek posebne aplikacije, banke pa želijo s shemo omogočiti hitro in enostavno plačilno izkušnjo.

Stekle bodo predstavitve projekta množičnega vrednotenja nepremičnine
Prihodnje leto bo opravljeno novo množično vrednotenje nepremičnin, pred tem pa bodo po državi potekale javne predstavitve predlogov modelov vrednotenja ter vrsta drugih aktivnosti v sklopu tega obsežnega projekta. Prve aktivnosti bodo potekale že prihodnji teden, in sicer bodo predstavniki geodetske uprave projekt predstavili predstavnikom občin.

Vnovično odprtje javnega povabila za zaposlitev starejših
Na Zavodu s 1.9.2019 znova odpirajo javno povabilo Aktivni do upokojitve 2018-2020. Povabilo je bilo začasno zaprto zaradi porabe razpoložljivih sredstev za leto 2019, in sicer od 23.7. do 31.8.2019. Z javnim povabilom spodbujajo trajnejše zaposlovanje starejših brezposelnih za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev.

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
Bruselj z novimi smernicami za soočanje gospodarskimi izzivi ob skrbi za naravo
Evropska komisija je objavila dva nova dokumenta z novimi smernicami o izvajanju akcijskega načrta komisije za naravo, ljudi in gospodarstvo. Načrtovalcem, nosilcem političnih odločitev in podjetjem bodo pomagale, da se uspešneje soočajo s socialno-ekonomskimi izzivi in hkrati poskrbijo za varstvo in obnovo narave v Evropi.

Libra bi lahko ogrozila evro
Široko sprejetje digitalne valute libra, za katero stojijo ameriški velikan Facebook in njegovi partnerji, bi lahko omejilo Evropsko centralno banko (ECB) pri njenem nadzoru nad evrom in ogrozilo skupno evropsko valuto, je danes dejal član izvršilnega odbora ECB Yves Mersch.

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Odškodninska odgovornost uprave
Toženec (direktor tožeče stranke) se je pritožil zoper sodbo, s katero mu je sodišče prve stopnje naložilo plačilo zneska 123.974,72 evrov. Tožeča stranka je namreč zahtevala povrnitev škode, ki ji je nastala zaradi toženčevega ravnanja, ko je kot direktor tožeče stranke zlorabil pooblastilo in brez soglasja skupščine sklenil kupoprodajno pogodbo v imenu in za račun tožeče stranke. Višje sodišče (VSL Sodba I Cpg 704/2018) je odločilo, da pritožba delno ni dovoljena, delno pa ni utemeljena. V obrazložitvi je pojasnilo, da se je tožnik za nakup podrejenih obveznic odločil brez skrbne presoje sporne investicije in izključno na podlagi priporočila vodje finančnega sektorja, ki za odločanje o nakupu vrednostnih papirjev ni imel znanja. Da je šlo za tvegan posel je sodišče ugotovilo tudi na podlagi prospekta, v katerem je izrecno navedeno, da je volatilnost visoka, zaradi česar cene v naprej ni mogoče napovedati.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
»  10. 09. 2019 > AJPES: Mesečno statistično poročanje eTurizem
»  10. 09. 2019 > FURS: Obračun davka od dohodkov pravnih oseb
»  10. 09. 2019 > FURS: Obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti
»  18. 09. 2019 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju
»  19. 09. 2019 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v septembru 2019  
 
- na mesečni ravni:   0,2 %
 
- na letni ravni:   2,46 %
 
 
 
Inflacija v avgustu 2019  
 
- na mesečni ravni:   0,4 %
 
- na letni ravni:   2,3 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec junij 2019:   1.717,78 €
 
in neto plača:   1.107,96 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.725,53 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.112,27 €
 
Minimalna plača:   886,63 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Na spletnem seminarju bodo predstavljene pravice in dolžnosti delovnih inšpektorjev na eni in zavezancev na drugi strani, ki niso enakomerno razporejene, oziroma se nagibajo v korist prvih. Pridružite se nam na spletnem seminarju in preverite, katere so prisotnosti pri inšpekcijskem pregledu ter možnosti dajanja pripomb, pritožb in zahteve za odložitev izvršitve odločbe delovne inšpekcije.

Napovedani spletni seminarji
Mag. Boštjan J. Turk
Pravice zavezancev ob prihodu delovne inšpekcije 12. 09. 2019 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.