c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Julij 2019, številka 31 / letnik XI.
 

V osrednji temi današnjega tednika izpostavljamo članek - Še je čas za prevzem vrednostnih papirjev z ukinjenih registrskih računov, saj lahko imetniki vrednostnih papirjev po dveh letih od ukinitve teh računov vrednostne papirje še vedno prevzamejo in jih evidentirajo na svojem trgovalnem računu.

Danes so začela veljati nova pravila EU za spletne trgovce na podlagi tako imenovane uredbe "Platforms-to-business", ki vzpostavlja bolj pravično, pregledno, inovativno in zaupanja vredno okolje za podjetja ter trgovce, ki pri poslovanju uporabljajo spletne platforme.

FURS je objavila javni poziv vsem, ki niso prejeli informativnega izračuna dohodnine, čeprav so imeli lani prihodke, ki so obdavčeni z dohodnino, da sami do konca meseca vložijo napoved. Prav tako se danes izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2018 za tiste zavezance, ki so informativne izračune prejeli v začetku junija.

Želimo vam prijetno preživljanje poletnih dopustniških dni in vas vabimo k pregledu izbranih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› NOVICE EU
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Javni poziv za vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2018 - rok je do 31. julija
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Še je čas za prevzem vrednostnih papirjev z ukinjenih registrskih računov    
mag. Mojca Kunšek
   
Čeprav je minilo že več kot dve leti od ukinitve registrskih računov, pa novela Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1B) omogoča, da imetniki vrednostnih papirjev, ki so bili preneseni na skupni namenski račun, le-te prevzamejo in evidentirajo na svojem trgovalnem računu.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Mobing: Kaj je mobing? Postopek ukrepanja, če so podani znaki mobinga, kako ga dokazati, predvidene sankcije
V nasprotju s splošno uveljavljenim prepričanjem se mobing ne izvaja le zoper posameznike z nižjo izobrazbo, zoper značajsko šibkejše, deprivilegirane posameznike, ampak čedalje bolj tudi zoper nadpovprečno sposobne, vrhunsko izobražene, kreativne in v vseh pogledih izstopajoče posameznike.

Pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi
Zaposlitev novega delavca se začne z objavo oglasa za prosto delovno mesto, razen če objava ni potrebna, izjeme od obvezne objave prostega delovnega mesta določa 26. člen ZDR-1.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
IZ SODNE PRAKSE: Izvršba zoper javno podjetje
Zakonsko določbo, da se zoper objekte, naprave in druge stvari, ki so dolžniku nujno potrebne za opravljanje javne službe, ne sme uvesti izvršba, se ne sme razlagati preširoko, temveč mora sodišče tehtno presoditi, ali prodaja konkretnega predmet pomeni ogrožanje javne službe do te mere, da je brez njega ni mogoče opravljati

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Slovenski model napotitev: Po nesluteni rasti in kritikah v EU čas za premislek
Slovenija je v 10 letih zabeležila nekajkratno rast napotitev delavcev v EU. Prav zaradi tega skoka in obstoječe ureditve dajatev za delodajalce, ki napotujejo, je država v EU deležna ostrih kritik o "goljufijah in izkoriščanju". Bruselj je bil že zaprošen za preiskavo slovenskega modela, vlada pa priznava, da je potreben premislek o ukrepih.

FURS: Postopki dolžne skrbnosti pri identifikaciji obvladujočih oseb
Finančna uprava je sporočila, da je posodobljen podrobnejši opis dokumentov glede izvajanja Postopkov dolžne skrbnosti pri identifikaciji Obvladujočih oseb novih računov Subjektov (Pasivnih NFS) ter Postopkov dolžne skrbnosti pri identifikaciji Obvladujočih oseb obstoječih računov Subjektov (Pasivnih NFS). Opis je posodobljen v delu, ki se nanaša na ugotavljanje obvladujočih oseb imetnika računa.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Tudi ECB in Banka Slovenije proti predlogu zakona o kreditih v frankih
ECB in Banka Slovenije se pridružujeta vladi pri zadržkih glede predloga zakona o konverziji kreditov v švicarskih frankih. ECB ugotavlja, da je retroaktivna veljavnost predlaganega zakona v nasprotju s pravom EU, Banka Slovenije pa prav tako ocenjuje, da je predlog neprimeren za nadaljnjo obravnavo, so sporočili iz Združenja bank Slovenije.

Fiskalni svet opozarja na javnofinančne posledice pri predlogu pokojninskih sprememb
Fiskalni svet ugotavlja, da bi lahko imele nekatere določbe iz predloga pokojninske novele, ki je v javni razpravi, pomembne dolgoročne posledice za vzdržnost javnih financ. Vlado zato poziva, da pregledno prikaže izračune skupnih dolgoročnih javnofinančnih posledic oziroma izračune dolgoročnih javnofinančnih učinkov posameznih določb.

Sporazum o zaposlovanju delavcev iz Srbije v izvajanju septembra
Sporazum med Slovenijo in Srbijo o zaposlovanju srbskih državljanov v Sloveniji, ki ga je DZ ratificiral konec maja, bo v izvajanju od 1. septembra dalje, so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Sporazum je identičen kot tisti z BiH, med drugim pa določa pogoje in obseg zaposlovanja Srbov v Sloveniji.

Septembra javna razprava o otroškem dodatku kot univerzalnem temeljnem dohodku
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti želi socialno politiko ločiti od družinske. S tem namenom bodo septembra začeli intenzivno javno razpravo o možnosti, da bi otroški dodatek postal univerzalni temeljni dohodek, so napovedali.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
V veljavi nova pravila za spletne trgovce
Danes so začela veljati nova pravila EU za vzpostavitev pravičnega, preglednega, inovativnega in zaupanja vrednega okolja za podjetja in trgovce, ki pri poslovanju uporabljajo spletne platforme, vključno s spletnimi tržnicami, spletnimi mesti za rezervacije, trgovinami z aplikacijami in iskalniki. Pravila se bodo neposredno uporabljala od 12. julija 2020 v vseh državah članicah EU. T. i. uredba "Platforms-to-business" bo zagotovila, da bodo podjetja, ki prodajajo blago in storitve po vsej Evropi, teh je zdaj že milijon, bolje obveščena o spletnih praksah in da se bodo lahko zanesla na jasna pravila in učinkovite mehanizme reševanja sporov. Enotni sklop pravil na ravni EU določa obveznosti za spletne platforme in iskalnike na enotnem trgu, zaradi česar podjetja lažje razumejo svoje pravice, zlasti glede razvrščanja rezultatov iskanja, dostopa do podatkov in reševanja sporov.

Register nepremičnin, evidenca vrednotenja in kataster stavb
20. julija so začele veljati spremembe > Uredbe o podatkih registra nepremičnin, ki določajo, da se v registru nepremičnin do 31. marca 2020 vodijo tudi podatki o parcelah, stavbah in delih stavb, nepremičninah in nepremičninah, namenjenih opravljanju dejavnosti, ki so taksativno našteti v 6. členu Uredbe. Pred spremembo se naj bi ti podatki vodili samo še do konca tega meseca. Sprememba je tako uskladila uredbo z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), ki je rok za izvedbo množičnega vrednotenja nepremičnin z novelo ZMVN-1A zamaknil do 31. marca 2020. Novi rok pa je vplival tudi na spremembe > Uredbe o podatkih v evidenci vrednotenja, ki zamikajo uporabo 6. člena, prvega odstavka 7. člena in 10. člena Uredbe na 1. april 2020 ter na spremembo > Pravilnika o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe, ki določa, da se podatki iz 4. člena Pravilnika vodijo še do 31. marca 2020.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS); veljavnost od: 27.7.2019, uporaba od: 1.8.2019 - sprememba
»  Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1); veljavnost od: 13.7.2019 - sprememba
»  Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami; veljavnost od: 19.7.2019, uporaba od: 1.7.2019 - sprememba
»  Kolektivna pogodba za lesarstvo; veljavnost od: 1.8.2019 - sprememba
»  Pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov; veljavnost od: 20.7.2019 - sprememba
»  Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor; veljavnost od: 20.7.2019 - sprememba
»  Uredba o izvajanju uredbe (EU) o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu; veljavnost od: 20.7.2019
»  Pravilnik o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na vrednost nepremičnin; veljavnost od: 7.7.2018, uporaba od: 1.8.2019
»  Uredba o podatkih registra nepremičnin; veljavnost od: 20.7.2019 - sprememba
»  Uredba o podatkih v evidenci vrednotenja; veljavnost od: 20.7.2019 - sprememba

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Izpad prihodkov zaradi razbremenitve stroškov dela bo blažil tudi FURS
Predlagane davčne spremembe, ki so že dober mesec v javni obravnavi, v sedanji obliki prinašajo višji izpad javnofinančnih prihodkov zaradi razbremenitve stroškov dela, kot pa lahko vlada pričakuje dodatnih prilivov zaradi večje obdavčitve kapitala. Razliko naj bi zagotovili z bolj učinkovitim pobiranjem davkov.

Zadnji dan za poračun dohodnine iz drugega svežnja
Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2018 za tiste zavezance, ki so informativne izračune prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti nekaj več kot 41 milijonov evrov. Kdor je lani med letom plačal previsoko akontacijo dohodnine, pa bo preplačani znesek danes dobil vrnjen na svoj bančni račun.

Slovenija zdrsnila na globalni lestvici inovativnosti
Slovenija je na lestvici najbolj inovativnih držav na svetu 2019 (Global Innovation Index), ki jo objavljata Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO) in poslovna šola Insead, nazadovala za eno mesto in zasedla 31. mesto. Na vrhu lestvice 129 držav ostaja Švica, na drugem in tretjem mestu so Švedska in ZDA.

Julija na letni ravni dveodstotna inflacija
V Sloveniji smo julija na letni ravni zabeležili dveodstotno inflacijo. K tej so največ prispevale podražitve blaga in storitev. Na mesečni ravni je država zabeležila deflacijo, cene so bile predvsem zaradi sezonskih znižanj cen oblačil in obutve v povprečju nižje za 0,7 odstotka.

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
Nadzor ECB nad bankami v območju evra skladen z nemško ustavo
Nemško ustavno sodišče je včeraj odločilo, da je ureditev, po kateri Evropska centralna banka (ECB) nadzira največje banke v območju evra, skladna z nemško ustavo. S tem je vnovič zavrnilo pomisleke v državi, da ima ECB preveliko moč.

Bruselj nadaljuje postopek proti Avstriji zaradi otroških dodatkov
Evropska komisija se je odločila nadaljevati postopek proti Avstriji, ker njena zakonodaja o indeksaciji družinskih prejemkov in družinskih davčnih olajšav ni v skladu s pravili EU. Poslala ji je obrazloženo mnenje in Dunaj ima zdaj dva meseca časa za ukrepanje glede otroških dodatkov, sicer bo sledil postopek na Sodišču EU.

ECB ohranja rekordno nizke obrestne mere
Evropska centralna banka (ECB) je spričo šibkih gospodarskih obetov in nizke inflacije še podaljšala obdobje rekordno nizkih obrestnih mer. Ključna obrestna mera v območju evra ostaja na nič odstotka, so po današnji seji sveta ECB sporočili v Frankfurtu. Banke se lahko s svežim denarjem preskrbijo pri ECB po ničelni obrestni meri že od marca 2016.

V prvem polletju manj ponarejenih evrskih bankovcev
Evropska centralna banka (ECB) je v prvi polovici letošnjega leta zabeležila upad ponarejenih evrskih bankovcev. Policija, trgovci in banke so jih nabrali okoli 251.000, kar je 16,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Škoda iz naslova ponaredkov se je v medletni primerjavi znižala s 17,4 milijona evrov na 13,5 milijona evrov, je sporočila ECB.

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Krivdna odškodninska odgovornost gospodarske družbe in soprispevek oškodovanca
Sodišče prve stopnje je z vmesno sodbo razsodilo, da je tožena stranka do 60 odstotno odgovorna za škodo, ki jo je tožnica utrpela v škodnem dogodku, in sicer padcu pred poslovalnico tožene stranke. Tako tožena stranka kot tožnica sta se pritožili in predlagali spremembo oziroma razveljavitev sodbe. Višje sodišče (VSL Sodba I Cp 1644/2018) je obe pritožbi zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, ki je v celoti pravilno ovrednotilo in presodilo krivdo tožene stranke in soprispevek tožnice za škodo, ki jo je ta utrpela pri padcu. V obrazložitvi je pojasnilo, da oseba pri teku po mokri in spolzki podlagi tvega padec, kar je - poleg krivde tistega, ki je namestil in dal v uporabo preveč zdrsljivo podlago - tudi njena lastna krivda. Tožena stranka je gospodarska družba, ki opravlja gostinsko dejavnost, zato se od nje pričakuje, da vzdržuje in zagotavlja standardno varne površine v svojem gostinskem obratu, po katerih hodijo njeni gostje. Krivda tožene stranke je glede na vse ugotovljene okoliščine tega primera večja od tožničine, in sicer nosi 60 odstotno breme, kot je to pravilno ocenilo in obrazložilo sodišče prve stopnje.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
eVročanje: Spremenjen način obveščanja
FURS o obvešča, da je od 25. julija 2019 na portalu eDavki pri eVročanju spremenjen način obveščanja povezan z dokumenti eVrocanje-OsDok, eVrocanje-Dok in eVrocanje-POS.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 25. 07. 2019 > FURS: Omogočena oddaja popravkov REK-1(regres)
    • 31. 07. 2019 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju
    • 31. 07. 2019 > FURS: Javni poziv za vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2018
    • 10. 08. 2019 > AJPES: Statistika finančnih računov - II. četrtletje 2019
    • 10. 08. 2019 > AJPES: Mesečno statistično poročanje eTurizem

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   23
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec maj 2019:   1.728,12 €
 
in neto plača:   1.113,88 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.737,02 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.118,98 €
 
Minimalna plača:   886,63€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Mojca Müller
Carinski postopki in DDV maj 2019 29,90€ Naročilo
Vesna Bartolj Maver
Arhiviranje računovodske dokumentacije junij 2019 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.