c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Julij 2019, številka 27-28 / letnik XI.
 

V današnji dvojni številki tednika v osrednji temi izpostavljamo članek - Novosti pri predložitvi popravljenega davčnega obračuna in davčne napovedi, ki jih uvaja novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2L) zaradi odločitve sodišča ali sklenjene izvensodne poravnave.

Iz zbirke člankov portala FinD-INFO v današnjem izboru lahko berete o davčnem vidiku prejema dividend, ki je nadaljevanje teme o dividendah iz prejšnje številke tednika in objavljenega članka o izplačilu dobička oziroma dividend. S finančnega področja pa o tem, kako sprememba računovodske ocene vpliva na računovodske izkaze.

FURS je objavila javni poziv vsem, ki niso prejeli informativnega izračuna dohodnine, čeprav so imeli lani prihodke, ki so obdavčeni z dohodnino, da sami do konca meseca vložijo napoved.

Ne spreglejte tudi zakonodajnih novosti in sprejetih zakonskih sprememb; v veljavi so novela > Zakona o davčnem postopku in spremembe > Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku.

Želimo vam prijetno preživljanje poletnih dopustniških dni in vas vabimo k pregledu izbranih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› DAVČNE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› NOVICE EU
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Do 31. 7. 2019 čas za vložitev napovedi za odmero dohodnine za tiste, ki niso prejeli izračuna
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Novosti pri predložitvi popravljenega davčnega obračuna in davčne napovedi    
mag. Mojca Kunšek
   
Že doslej je veljajo, da je lahko davčni zavezanec v 12 mesecih od poteka roka za predložitev davčnega obračuna predložil popravek davčnega obračuna, če je pozneje ugotovil, da je v predloženem davčnem obračunu davčno obveznost izkazal previsoko glede na obveznost, ki bi jo moral izkazati na podlagi zakona o obdavčenju.
   
     
   
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Davčni vidiki prejema dividend
Obdavčitev prejemnika je odvisna od tega, ali je prejemnik fizična ali pravna oseba. Za fizične osebe velja Zakon o dohodnini (ZDoh-2), za pravne osebe pa Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2).

Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine iz naslova letnega poračuna za leto 2018 – 2. tranša
FURS obvešča, da bo 10. 7. 2019 izvedel pobot pred izvedbo vračila dohodnine iz naslova letnega poračuna za leto 2018 - 2. tranša, zato zavezance pozivajo, da svoje zapadle obveznosti poravnajo najkasneje do 8. 7. 2019, da ne bo prihajalo do dvakratnega plačila.

500 samozaposlenih in družbenikov začelo uporabljati e-račun za plačilo prispevkov v mesecu dni
FURS sporoča, da je v mesecu dni 500 samozaposlenih in družbenikov začelo uporabljati e-račun za plačilo prispevkov, po uvedbi poenostavitev za družbenike in samozaposlene. Finančna uprava RS namreč od konca maja omogoča plačevanje vseh prispevkov za socialno varnost z enim plačilom. To pomeni, da je zavezancem plačevanje obveznosti poenostavljeno, predvsem pa je cenejše, saj se na ta način zmanjšujejo stroški plačilnega prometa.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Sprememba računovodske ocene - vpliv na računovodske izkaze
Uvod v Slovenske računovodske standarde v 5 točki obravnava spremembo računovodske ocene. Sprememba računovodskih ocen je prilagoditev knjigovodske vrednosti sredstev oziroma obveznosti kot posledica ocene sedanjega stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev ter predvidenih bodočih koristi iz sredstev in obveznosti.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Brezplačno opravljanje dela in konkurenčna prepoved
Delavec v prostem času opravlja dejavnost, ki sodi v dejavnost delodajalca, vendar to počne brezplačno. Soglasja delodajalca nima. Ali mu lahko delodajalec odpove pogodbo za zaposlitvi?

Po novem izplačilo denarnega nadomestila za neizrabljen letni dopust
V času gospodarskega razcveta in posledično povečanega obsega dela delodajalci zaradi realizacije naročil le s težavo omogočijo delavcem izrabo letnega dopusta. Dodatne težave jim povzroča tudi dejstvo, da določenih panožnih delavcev (npr. v strojništvu, gradbeništvu) zaradi velikega povpraševanja primanjkuje na trgu dela. Kakšno sodno varstvo ima torej delavec, ki ni mogel izrabiti vseh odmerjenih dni dopusta?

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Ustavno sodišče razveljavilo določila zakona o bančništvu o sodelovanju delavcev pri upravljanju
Ustavno sodišče je razveljavilo četrti odstavek 33. člena zakona o bančništvu, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju. "Zakonodajalec ni utemeljil razumnega razloga za izključitev predstavnikov delavcev v organih upravljanja v bankah, ki bi bil stvarno povezan s predmetom urejanja, torej z opravljanjem dejavnosti bančništva," so zapisali.

Predlog pokojninskih sprememb pripravljen za sejo ESS
Pogajalska skupina v okviru Ekonomsko-socialnega sveta za pripravo pokojninskih sprememb na seji sveta se je včeraj sestala zadnjič pred sejo sveta, ki bo 12. julija. Za sindikalno stran bi bil predlog skupine, ki ne govori več o zviševanju upokojitvene starosti, sprejemljiv. Obrtno-podjetniška zbornica pa ni zadovoljna z urejanjem dvojnega statusa.

Vlada s spremembo zakona v ukinitev dodatka za delovno aktivnost
Vlada je prejšnji teden sprejela predlog novele zakona o socialno varstvenih prejemkih, s katerim predlaga ukinitev dodatka za delovno aktivnost. Z novelo želijo razmejiti denarno socialno pomoč in minimalno plačo ter doseči hitrejšo aktivacijo upravičencev do denarne socialne pomoči na trgu dela.

Začetek pogajanj o novem socialnem sporazumu šele jeseni
Ekonomsko-socialni svet (ESS) je znova zamaknil rok za začetek pogajanj o socialnem sporazumu. Ministrstvo za delo namreč še vedno ni pripravilo osnutka izhodišč, ki bi morala biti po prvotnem načrtu oblikovana do konca maja. Ministrstvo ni ulovilo niti naslednjega roka, to je do konca junija. Po novem je rok za oblikovanje izhodišč 30. september.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Novela zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
Zaradi uskladitve z evropsko direktivo o plačilnih storitvah na notranjem trgu je sprejeta novela > Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), ki stopi v veljavo 13. julija in določa ukinitev zaračunavanja nadomestil in provizij potrošnikom za brezgotovinska plačila vrednotnic za osebno dopolnilno delo s plačilnimi karticami. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno je doslej določal, da stroške plačilnega prometa za plačilo vrednotnice, to je prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen, nosi zavarovanec za plačilo prispevkov. To breme bo zdaj krila država.

Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
Od 1. julija so v veljavi spremembe > Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, ki v zvezi s predložitvijo davčnega obračuna dopolnjujejo prvi odstavek 26. člena pravilnika in uvajajo popravljanje obračuna davka zaradi odločitve sodišča oziroma sklenjene izvensodne poravnave.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2); veljavnost od: 22.6.2019, uporaba od: 1.7.2019 - sprememba
    • Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1); veljavnost od: 13.7.2019 - sprememba
    • Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku; veljavnost od: 1.7.2019 - sprememba
    • Pravilnik o postopku skupnega dogovarjanja v skladu z mednarodno pogodbo; veljavnost od: 1.7.2019
    • Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi; veljavnost od: 29.6.2019
    • Sklep o uporabi Smernic o poročanju o internaliziranih poravnavah na podlagi člena 9 CSDR; veljavnost od: 29.6.2019
    • Sklep o uporabi Smernic o upravljanju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti (EBA/GL/2018/06); veljavnost od: 1.6.2019, uporaba od: 30.6.2019
    • Sklep o uporabi Smernic o upravljanju obrestnega tveganja, ki izhaja iz netrgovalnih dejavnosti; veljavnost od: 8.2.2019, uporaba od: 30.6.2019
    • Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o proticikličnih ukrepih glede kritja, ki jih morajo centralne nasprotne stranke sprejeti v skladu z Uredbo EMIR; veljavnost od: 6.7.2019
    • Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij; veljavnost od: 6.7.2019 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 42 - 43
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Državni proračun v petih mesecih s 147,5 milijona evrov presežka
Državni proračun je v petih mesecih izkazal 147,5 milijona evrov presežka, medtem ko je lani v tem času ta dosegel 67 milijonov evrov, so sporočili z ministrstva za finance. Ob nadaljnji rasti davčnih prihodkov so proračunski prihodki medletno narasli za osem odstotkov, odhodki pa so se povečali za šest odstotkov.

Junija na letni ravni 1,8-odstotna inflacija
V Sloveniji smo junija na letni ravni zabeležili 1,8-odstotno inflacijo, kar je 0,4 odstotne točke nad majsko. Na mesečni ravni je bila rast cen življenjskih potrebščin 0,3-odstotna, je sporočil državni statistični urad.

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
V veljavi nov vseevropski sistem za reševanje davčnih sporov med članicami
V veljavo so stopila nova pravila EU, ki naj bi zagotovila hitrejše in učinkovitejše reševanje davčnih sporov med državami članicami, s tem pa olajšala vsakdan in zagotovila večjo davčno varnost podjetjem in posameznikom, ki se soočajo z vprašanji glede dvojnega obdavčenja. V EU trenutno poteka 2000 takih sporov.

Slovenija prejela pismo z opozorilom pred zaustavitvijo povračil iz Bruslja
V službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so prejeli pismo Evropske komisije, v katerem ta Slovenijo opozarja na možnost začasne zaustavitve povračil evropskih sredstev v slovenski proračun. Do tega bi lahko prišlo zaradi pomanjkljivosti v informacijskem sistemu vladne službe e-MA. Slovenija ima zdaj dva meseca časa za odgovor.

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Upoštevanje nerednih in negotovih priložnostnih del v povprečni mesečni prihodek
Višje sodišče je s sklepom I Cp 922/2019 z dne 28.5.2019 zavrnilo pritožbo drugega tožnika zoper sklep sodišča prve stopnje, ki je zavrnilo predlog za oprostitev plačila sodne takse ter podredna predloga za odlog ali obročno plačilo navedene sodne takse. Tožnik je pojasnjeval, da je brez zaposlitve in rednega mesečnega dohodka (preživlja se s priložnostnimi deli, ki niso redna in negotova), nima vrednejšega premičnega niti nepremičnega premoženja, zato bi bila s takojšnjim plačilom sodne takse občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja. Sodišče prve stopnje je po ustreznih poizvedbah ugotovilo, da živi sam, da v zadnjih treh mesecih ni prejel dohodka, da pa ima občasne visoke prilive na svoj transakcijski račun in visoke prihranke. Zaključilo je, da s plačilom sodne takse v enkratnem znesku (1.449,00 EUR) njegovo preživljanje ne bo ogroženo, saj bo še vedno razpolagal s sredstvi, ki so občutno višja od dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka. Višje sodišče ugotavlja, da v pritožbi tožnik ne prereka ugotovitve sodišča prve stopnje o občasnih visokih prilivih, ne pojasni njihovega izvora, niti ne trdi, da teh prilivov ne prejema več oziroma da jih v bodoče ne bo več prejemal, zato je zaključek prvostopenjskega sodišča utemeljen. Tožnikov povprečni mesečni prihodek znaša več kot dva osnovna zneska minimalnega dohodka, določenega z ZSVarPre, ki trenutno znaša 785,50 EUR.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Onemogočena oddaja popravkov REK-1 (regres) oddanih z datumom izplačila pred 3. 5. 2019
FURS obvešča, da oddaja popravkov obračunov REK-1 za datume izplačila regresa do vključno 3. 5. 2019 ne bo možna do predvidoma 15. 7. 2019.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 10. 07. 2019 > AJPES: Mesečno statistično poročanje eTurizem
    • 18. 07. 2019 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 19. 07. 2019 > UJP: Obrazci IOP za proračunske uporabnike
    • 31. 07. 2019 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju
    • 31. 07. 2019 > FURS: Javni poziv za vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2018

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec junij potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec april 2019:   1.730,70 €
 
in neto plača:   1.114,98 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.732,54 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.117,09 €
 
Minimalna plača:   886,63€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
dr. Nana Weber
Novi načini urejanja premoženjskih razmerij med zakoncema in zunajzakonskima partnerjema – »poročne« in »predporočne« pogodbe marec 2019 45,00€ Naročilo
Vesna Bartolj Maver
Arhiviranje računovodske dokumentacije junij 2019 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.