c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Junij 2019, številka 25 / letnik XI.
 

Ste lastnik nepremičnine na Hrvaškem in se odločate, da jo boste v času turistične sezone oddali v najem prek spletnih portalov Booking oz. Airbnb. V središče danes postavljamo oddajo nepremičnin v turistični najem in s tem povezane davčne obveznosti tako na Hrvaškem, kakor tudi v Slovenji.

Med strokovnimi članki izpostavljamo varovanje poslovne skrivnosti, razliko med konkurenčno prepovedjo in konkurenčno klavzulo ter pripoznanje prihodkov pri prodaji nepremčnine.

Predstavljamo prvi predlog davčnih sprememb, ki jih je pripravilo Ministrstvo za finance in jih bo v kratkem posredovalo v javno obravnavo. Med včeraj sprejetimi novelami v DZ izpostavljamo: spremembe in dopolnitve Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1A), novelo zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1B), ki uzakonja prehodno obdobje za pozabljene registrske račune, in novelo Energetskega zakona (EZ-1B), ki prinaša številne spremembe in novosti.

Do jutri, 20. junija 2019, se lahko prijavite na spletni seminar - Zanimivosti inšpekcijskega nadzora, ki jih bo predstavil mag. Boštjan J. Turk. Naročniki portalov FinD-INFO in IUS-INFO si lahko spletni seminar ogledate brezplačno, vendar je prijava vseeno obvezna!

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu izbranih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› NOVICE EU
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Elektronsko podpisovanje dokumentov po novem
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Oddajate nepremičnino na Hrvaškem preko spletnega portala Booking ali Airbnb? Ne pozabite na davčne obveznosti v Sloveniji.    
Mojca Müller
   
Slovenski rezidenti so pogosto lastniki nepremičnin na Hrvaškem. Nekateri se odločijo, da bodo svojo nepremičnino v času turistične sezone oddali v najem preko spletnih portalov Booking oz. Airbnb. Oddaja nepremičnin v turistični najem pomeni določene davčne obveznosti tako na Hrvaškem, kakor tudi v Slovenji. Slovenska zakonodaja zavezancem nalaga predvsem prijavo dejavnosti fizične osebe oz. vpis v davčni register, plačilo dohodnine in plačilo obveznih socialnih prispevkov.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Odslej dosledneje pri varovanju poslovne skrivnosti
Pred kratkim sprejeti novi Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS) določa temeljne pojme poslovne skrivnosti, pravila določitve in varstva poslovne skrivnosti pred njeno protipravno pridobitvijo, uporabo in razkritjem. Varovanje poslovne skrivnosti je namreč tudi ena od temeljnih obveznosti zaposlenega.

Razlika med konkurenčno prepovedjo in konkurenčno klavzulo
Delovno razmerje je na podlagi 4. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca, pri čemer mora vsaka od pogodbenih strank izvrševati dogovorjene ter predpisane pravice in obveznosti.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Upoštevanje temeljne računovodske predpostavke nastanka poslovnega dogodka in časovne neomejenosti delovanja
Temeljni računovodski predpostavki, ki ju opredeljuje SRS in ju je treba pri računovodenju upoštevati, sta predpostavki upoštevanja nastanka poslovnih dogodkov in upoštevanje časovne neomejenosti delovanja.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Pripoznanje prihodkov ob prodaji nepremičnine
Prejeli smo vprašanje naročnice, ki navaja, da njena stranka ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. To, po navedbah naročnice pomeni, da njena stranka ne sme prekoračiti 50.000 EUR prihodkov letno. Naročnica nadalje navaja, da je podjetnik kupil stanovanje in ga naprej prodal, in sicer preko s.p. Naročnico zanima ali se med prihodke všteva celotna kupnina ali samo razlika v ceni med nabavno in prodajno ceno.

V eDavke odslej brez digitalnega potrdila
Dostop do informacijskega sistema eDavki Finančne uprave RS je spremenjen in poenostavljen. Zavezanci namreč za oddajanje dokumentov ne potrebujejo več kvalificiranega digitalnega potrdila in podpisne komponente, ki je bila do zdaj nameščena na uporabnikovem računalniku, so sporočili iz finančne uprave.

FURS pojasnilo: Obdavčitev z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč
FURS je izdal spremembo dokumenta - Obdavčitev z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč (Podrobnejši opis), s spremembami zakonskih določb o odmeri davka, ki prenehajo veljati z dnem 31. 3. 2020 in na podlagi prehodnih in končnih določb ZMVN-1.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Predlog davčnih sprememb v kratkem v javno obravnavo
Predlog davčnih sprememb, katerih uveljavitev na ministrstvu za finance načrtujejo z letom 2020, je pripravljen za koalicijsko usklajevanje in javno obravnavo. Spremembe gredo v smeri razbremenitve stroškov dela, poslanci naj bi jih dobili v potrditev jeseni. V paketu davčnih sprememb je tudi nižja obdavčitev regresa, ki pa že velja.

Prvi zakonodajni predlog za zmanjšanje stroškov občin bo pripravljen do poletja
Delovna skupina, ki pripravlja spremembe zakonodaje za zmanjšanje stroškov občin, bo vladi predlagala spremembo 25 zakonov v treh skupinah. V prvi bodo spremembe predvidoma osmih predpisov zajete v poseben zakon o zmanjšanju stroškov, ki bo pripravljen pred poletjem. Po oceni vladne strani za občine prinaša okoli 31 milijonov evrov manj stroškov.

Področje javnih naročil prenovljeno v začetku prihodnjega leta
Ministrstvo za javno upravo prednostno nadgrajuje področje javnega naročanja. Spremembe zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja naj bi bile nared do jeseni, spremembe zakona o javnem naročanju pa v začetku prihodnjega leta.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Sprejeta novela zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
Državni zbor je včeraj potrdil spremembe zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1A). Ta predvideva uradno ukinitev zaračunavanja nadomestil in provizij potrošnikom za brezgotovinska plačila vrednotnic za osebno dopolnilno delo s plačilnimi karticami.

Uzakonjeno prehodno obdobje za pozabljene registrske račune
Na KDD je dve leti in pol po ukinitvi registrskih računov še vedno približno 80.000 teh računov, na katerih so ostale delnice iz lastninjenja. To premoženje bo po noveli zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1B), ki jo je včeraj potrdil DZ, do konca leta 2021 ostalo na KDD, nato pa se bo preneslo na KAD.

DZ sprejel novelo energetskega zakona
DZ je sprejel novelo energetskega zakona (EZ-1B), ki prinaša številne spremembe in novosti. Med drugim v slovenski pravni red prenaša določila evropskih direktiv o energetski učinkovitosti in o energetski učinkovitosti stavb, zaradi katerih je Slovenija že dobila opomin Evropske komisije.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2); veljavnost od: 22.6.2019, uporaba od: 1.7.2019 - sprememba
    • Sklep o registrih zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov; veljavnost od: 16.6.2019
    • Sklep o uporabi Smernic o upravljanju obrestnega tveganja, ki izhaja iz netrgovalnih dejavnosti; veljavnost od: 8.2.2019, uporaba od: 30.6.2019
    • Sklep o uporabi Smernic o razkritju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti (EBA/GL/2018/10); veljavnost od: 15.6.2019, uporaba od: 30.6.2020
    • Sklep o uporabi Smernic o upravljanju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti (EBA/GL/2018/06); veljavnost od: 1.6.2019, uporaba od: 30.6.2019
    • Tarifa o taksah in nadomestilih; veljavnost od: 12.1.2019, uporaba od: 12.7.2019 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 38
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Slovenski "izkoriščevalski" sistem napotitev delavcev pod lupo EU?
Evropska zveza gradbenih in lesnih delavcev je konec maja Evropsko komisijo prosila za preiskavo slovenskega modela napotitev delavcev na začasno delo v EU. V zvezi opozarjajo, da se je število napotenih delavcev iz Slovenije v nekaj letih povečalo za skoraj 600 odstotkov ter da slovenski model temelji na "goljufijah in izkoriščanju".

Aprilska plača nižja od marčne
Povprečna bruto plača za aprila je znašla 1730,70 evra in je bila v primerjavi z marčno predvsem zaradi manjšega obsega izrednih izplačil nominalno nižja za 1,2 odstotka, realno za dva odstotka. V primerjavi z lansko aprilsko plačo pa je bila letošnja po podatkih statističnega urada nominalno višja za štiri odstotka, realno pa za 2,3 odstotka.

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
Bruselj Slovenijo poziva k povečanju ambicije v energetskem in podnebnem načrtu
Evropska komisija je objavila oceno osnutkov nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov držav članic do leta 2030. Pozvala je k povečanju skupne ambicije, velik del domače naloge pa bo morala opraviti tudi Slovenija. Ta se zaveda, da je v Bruselj konec lanskega leta poslala nedodelan načrt.

Slovenija in Romunija z največjim padcem inovacijske uspešnosti v EU
Uspešnost EU na področju inovacij se je od leta 2011 v povprečju povečala za 8,8 odstotka. Kot so sporočili iz Bruslja, se je inovacijska uspešnost v zadnjih osmih letih povečala v 25 državah unije, najbolj v Litvi, Grčiji, Latviji, Veliki Britaniji, Estoniji, na Malti in Nizozemskem, najbolj pa se je zmanjšala v Romuniji in Sloveniji.

Finančni ministri EU o priporočilih državam, bankah in davku na finančne transakcije
Finančni ministri članic EU so prejšnji teden med drugim opravili razpravo o predlogih priporočil Evropske komisije članicam EU, tudi Sloveniji, v okviru t. i. evropskega semestra. Na dnevnem redu je tudi vprašanje slabih posojil v bankah in dokončanja bančne unije, govora naj bi bilo tudi o zastalem projektu uvedbe davka na finančne transakcije.

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Pogodba z odloženim pogojem
Tožnik je vložil pritožbo zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo njegov zahtevek do toženke v višini 10.367.547,90 evrov. V pritožbi navaja, da je med odstopnikom in prevzemnikom šlo za polni odstop terjatve v poplačilo in ne zgolj za prenos golega procesnega upravičenja za izterjavo odstopnikove terjatve do toženke. Izpostavlja tudi, da sodišče niti v tretjem sojenju ni dosledno upoštevalo vseh napotkov pritožbenega sodišča in ni odpravilo vseh procesnih pomanjkljivosti glede dejanskega stanja. Višje sodišče (VSM Sodba I Cp 865/2018) je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da je v obravnavani zadevi odločilen obstoj soglasja o tem, da bo financiranje potekalo po etapah ("projektno") in da morajo biti za vsako izpolnjene posebne predpostavke - za veljavnost vsake posamezne pogodbe morajo biti izpolnjene posebne predpostavke, in če slednje niso podane, lahko odpade tudi pogodbeni temelj celotnega posla.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Oddaja kontrolnih podatkov (KP-KPD) za leto 2018
FURS obvešča, da je portal eDavki odprt za oddajo kontrolnih podatkov za leto 2018 (VIRPN1, VIRPN2,VIROBR, VIRUMIK), ki bo možna do nedelje, 30. 6. 2019, do 24:00.

Obrazci IOP za proračunske uporabnike
UJP bo proračunskim uporabnikom med 1. 7. 2019 in 5. 7. 2019 prek pošte oziroma spletne aplikacije UJPnet posredovala v potrditev obrazec "Izpis odprtih postavk - Stanje denarnih sredstev na dan 30. 6. 2019". Obrazec je treba pregledati in potrjenega vrniti najkasneje do 19. 7. 2019.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 20. 06. 2019 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 30. 06. 2019 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju
    • 30. 06. 2019 > FURS: Oddaja kontrolnih podatkov (KP-KPD) za leto 2018
    • 10. 07. 2019 > AJPES: Mesečno statistično poročanje eTurizem
    • 19. 7. 2019 > UJP: Obrazci IOP za proračunske uporabnike

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec junij potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec april 2019:   1.730,70 €
 
in neto plača:   1.114,98 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.732,54 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.117,09 €
 
Minimalna plača:   886,63€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Jutri boste lahko spremljali spletni seminar o inšpekcijskem nadzoru, na katerem bomo spregovorili o pooblastilih inšpektorjev, o pravici do vstopa v prostore inšpekcijskih zavezancev oziroma o ne zakonitostih pregledov stanovanjskih prostorov. Pojasnili bomo katere ukrepe lahko izrečejo inšpektorji in kakšne so pravice in dolžnosti inšpekcijskih zavezancev v inšpekcijskem postopku. Ob koncu pa bomo namenili še nekaj besed o temu, kaj tržni inšpektorji pregledujejo v praksi. Vabljeni k prijavi!

Napovedani spletni seminarji
Mag. Boštjan J. Turk
Zanimivosti inšpekcijskega nadzora 20. 06. 2019 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.