c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Junij 2019, številka 24 / letnik XI.
 

Delavec ima v skladu z ZDR-1 pravico do letnega dopusta, katero pridobi s sklenitvijo delovnega razmerja, delodajalec pa mu mora izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače, in sicer najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. V osrednji temi današnjega tednika izpostavljamo primer izplačila regresa za letni dopust v več delih s pojasnili na podlagi sodne prakse.

Med zakonodajnimi novosti smo izbrali: vladni predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost ter predloga v javni obravnavi - novelo Zakona o centralnem kreditnem registru (ZCKR-A) in novelo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Vabimo vas k prijavi na spletni seminar - Zanimivosti inšpekcijskega nadzora, ki jih bo predstavil mag. Boštjan J. Turk, v četrtek, 20. junija 2019. Prijave so odprte, za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je prijava brezplačna!

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu izbranih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› NOVICE EU
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
ECB ohranja ničelno obrestno mero do sredine naslednjega leta
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Izplačilo regresa za letni dopust v več delih    
Eva Zabukovec, odvetnica
   
Pravica do izplačila regresa za letni dopust je pravica delavca, ki je določena v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Delodajalec mora delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, katero pridobi s sklenitvijo delovnega razmerja, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače najkasneje do 1.7. tekočega koledarskega leta.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Inšpekcijski nadzor
Najti ustrezno ravnotežje med pravico države do nadzora nad poslovanjem zavezancev in pravico slednjih do nemotenega in čim bolj konkurenčnega poslovanja bi moral biti temeljni cilj, h kateremu bi morala stremeti sodobna inšpekcijska zakonodaja.

Popravek napake - praktičen primer
Uvod v Slovenske računovodske standarde v 5. točki obravnava računovodsko napako. Napake lahko nastanejo pri pripoznavanju, merjenju, predstavljanju in/ali razkrivanju postavk računovodskih izkazov.

Svet EU je sprejel nova pravila o insolventnosti podjetij
Podjetnikom, ki so šli v stečaj, daje EU drugo priložnost, hkrati pa podjetjem, ki imajo finančne težave, vendar so sposobna preživeti, olajšuje dostop do okvirov preventivnega prestrukturiranja v zgodnji fazi, da bi preprečili njihovo insolventnost.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Komisijska prodaja in davčno potrjevanje računov
Finančna uprava je v dopolnila dokument - Davčno potrjevanje računov z dodatnim vprašanjem 324, ter pojasnila primer komisijske prodaje, pri čemer je pri davčnem potrjevanju računov treba upoštevati, katere račune za opravljeno dobavo mora davčni zavezanec izdati po DDV zakonodaji.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
200 služb za dolar
Podatek, da je ameriška brezposelnost na najnižjih ravneh, odkar jo merijo (3,9 odstotka), ni nobena skrivnost. Tudi če gledamo ameriški trg dela malo širše, je nivo brezposelnosti (U6) na zgodovinsko nizkih 7,8 odstotka.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada sprejela predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost
Vlada je na 34. redni seji s področja dela finančnega ministrstva sprejela besedilo predloga novele Zakona o davku na dodano vrednost. Med drugim predlog novele uveljavlja možnost uporabe znižane stopnje DDV na elektronske publikacije in s tem izenačitev teh s tiskanimi publikacijami.

V javni obravnavi je novela Zakona o centralnem kreditnem registru (ZCKR-A)
Ministrstvo za finance je 5. junija dalo v javno obravnavo predlog Sprememb in dopolnitev Zakona o centralnem kreditnem registru (ZCKR-A). S predlagano spremembo se širi krog kreditodajalcev, ki obvezno sporočajo podatke v centralni kreditni register, tudi na subjekte, ki imajo po obstoječi pravni ureditvi lahko status vključenih dajalcev kreditov. Predloge in pripombe v zvezi s predlagano spremembo je možno oddati najkasneje do 5. 7. 2019 na spletni strani e-uprave.

Javna obravnava osnutka predloga novele Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
V javni obravnavi je osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Priprava osnutka predloga zakona je bila potrebna zaradi prejema uradnega opomina Evropske komisije, v katerem so bili izpostavljeni pomisleki glede ustreznega prenosa nekaterih določb Direktive 2015/849/EU z dne 20.5.2015 v pravni red Republike Slovenije. Komentar je možno oddati do 1. 7. 2019.

Ministrstvo bi k plačevanju embalažnine zavezalo tudi male proizvajalce
Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo poslalo osnutek uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Predlog med drugim predvideva ukinitev količinskega praga dajanja embalaže v promet za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo. Ta je bil doslej pri 15 tonah letno. Pripombe na ministrstvu pričakujejo do 8. julija.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Vzpostavljen svetovni okvir za izmenjavo podatkov o finančnih računih
22. 6. 2019 stopijo v veljavo spremembe in dopolnitve > Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki se začne uporabljati 1. 7. 2019, razen novega III.C poglavja četrtega dela zakona in novega 248.c člena zakona, ki se začneta uporabljati 1. julija 2020. Novela ZDavP-2L prenaša določbe evropskih direktiv, s katerimi se širi področje uporabe obvezne avtomatične izmenjave podatkov na potencialno agresivne čezmejne davčne aranžmaje in nadgrajuje mehanizme za reševanje čezmejnih davčnih sporov.

Zemljiški kataster in dejanska raba zemljišč
1. junija sta začeli veljati sprememba > Uredbe o dejanskih rabah zemljišč in sprememba > Pravilnika o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru, ki odlagata začetek uporabe Uredbe in VIII. poglavja Pravilnika na 1. april 2020, namesto prvotno določenega 1. junija 2019. Odlog začetka uporabe je potreben zaradi odloga začetka uporabe spremenjenega 23. člena ZEN o vodenju podatkov o dejanski rabi zemljišč.

Izenačitev nadomestila med zadržanostjo z dela za vse darovalce
Spremembe in dopolnitve > Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki so stopile v veljavo 8. 6. 2019 izenačujejo darovalce tkiv in organov z darovalci krvi. Novela ZZVZZ-N prinaša tudi rešitev, po kateri se nadomestilo med začasno zadržanostjo z dela zaradi darovanja tkiv in organov ves čas krije iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v višini 100-odstotne osnove, kot to velja pri darovanju krvi.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ); veljavnost od: 8.6.2019 - sprememba
    • Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2); veljavnost od: 22.6.2019, uporaba od: 1.7.2019 - sprememba
    • Pravilnik o prepovedanih nerevizijskih storitvah revizijskih družb; veljavnost od: 8.6.2019
    • Pravilnik o opravljanju službe izvršitelja; veljavnost od: 8.6.2019 - sprememba
    • Pravilnik o določitvi vzorca izjave o dostopnosti glede skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij z zahtevami glede dostopnosti in o metodologiji spremljanja skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij; veljavnost od: 8.6.2019
    • Pravila za delovanje ekonomsko-socialnega odbora na področju energetike; veljavnost od: 8.6.2019
    • Pravilnik o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike; veljavnost od: 8.6.2019
    • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov; veljavnost od: 8.6.2019 - sprememba
    • Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije; veljavnost od: 9.6.2019
    • Sklep o registrih zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov; veljavnost od: 16.6.2019

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 36 - 37
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Slovenija prodala za 138 milijonov evrov zakladnih menic
Slovenija je včeraj prodala za 138 milijonov evrov zakladnih menic. Gre za tri-, šest- in 12-mesečne zakladne menice z negativno letno obrestno mero. Država jih bo izdala v četrtek, gre pa za peto zadolžitev letos. Povpraševanje je bilo večje od ponudbe.

Zaposlitvene namere delodajalcev za tretje četrtletje najmočnejše v dveh letih
Zaposlitvene namere slovenskih delodajalcev so za tretje četrtletje najmočnejše v zadnjih dveh letih in med najmočnejšimi tudi v svetovnem merilu. Neto napoved zaposlovanja znaša plus 20 odstotkov, kar je 11 odstotnih točk več kot v prejšnjem četrtletju, kaže raziskava družbe Manpower.

NLB opozarja na poskuse prevare z lažnimi e-sporočili
Na spletu se je po navedbah NLB pojavil poskus zlorabe s pošiljanjem lažnih elektronskih sporočil, katerih pošiljateljica naj bi bila NLB. Namen lažnega sporočila je s pomočjo spletnega obrazca od posameznikov pridobiti osebne podatke. Strankam oz. prejemnikom takšnega e-sporočila v banki svetujejo, da ga nemudoma izbrišejo.

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
Veljati začela revidirana direktiva o pravicah delničarjev
V ponedeljek, 10. junija 2019 je v veljavo stopila revidirana evropska direktiva o pravicah delničarjev. Po novih pravilih bodo morali institucionalni vlagatelji voditi pregledno strategijo naložb in sodelovanja ter razkriti, kako ob tem upoštevajo družbene in okoljske učinke, so sporočili iz Bruslja.

Članice EU v zmanjšanje upravnega bremena za prometni sektor
Države članice EU so ta teden na svetu za promet potrdile splošni pristop glede predloga o elektronskih informacijah o prevozu blaga. Kot so sporočili iz Bruslja, bo dogovor zmanjšal upravno breme za prometni sektor. Z digitalizacijo naj bi prihranili do 102 milijona delovnih ur, ki jih logistični sektor letno porabi za upravne postopke.

Amazon izrinil Google s prvega mesta najvrednejših blagovnih znamk
Amazon je prevzel vodilno mesto v zadnji raziskavi najvrednejših znamk BrandZ Top 100 in s prestola izrinil tehnološkega velikana Google. Slednji je pristal na tretjem mestu, drugega pa je zadržal Apple. Znamka Amazon se je na letni ravni okrepila za 52 odstotkov na 315 milijard dolarjev (278,2 milijarde evrov), povzema francoska tiskovna agencija AFP.

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Protipravno ravnanje upravnega organa
Tožeča stranka se je pritožila zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje, ker ni ugotovilo protipravnosti ravnanja takratne Davčne uprave RS, zavrnilo njen tožbeni zahtevek na plačilo odškodnine po 26. členu Ustave RS. V pritožbi navaja, da je davčni organ samovoljno in arbitrarno razlagal jasno zakonsko določbo, neuporaba jasne določbe pa tudi po sodni praksi pomeni protipravnost. Višje sodišče (VSK Sodba Cpg 15/2019) je pritožbo zavrnilo in potrdilo izpodbijano sodbo sodišča prve stopnje. V obrazložitvi je pojasnilo, da se je davčni organ pri razlagi določbe v konkretni situaciji, ki se ni neposredno pokrivala z zakonskim dejanskim stanom, postavil na stališče, ki se je v postopku s pravnimi sredstvi izkazalo za napačno. Svoje stališče je obrazložil z na prvi pogled razumnimi argumenti, zato o arbitrarnosti ni mogoče govoriti. Tožeča stranka je tudi dolžna toženi stranki povrniti stroške pritožbenega postopka v znesku 1.743,05 evra v 15 dneh, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec marec 2019:   1.752,34 €
 
in neto plača:   1.128,15 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.732,03 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.117,43 €
 
Minimalna plača:   886,63€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Na spletnem seminarju o inšpekcijskem nadzoru bomo spregovorili o pooblastilih inšpektorjev, o pravici do vstopa v prostore inšpekcijskih zavezancev oziroma o nezakonitostih pregledov stanovanjskih prostorov. Pojasnili bomo, katere ukrepe lahko izrečejo inšpektorji in kakšne so pravice in dolžnosti inšpekcijskih zavezancev v inšpekcijskem postopku. Ob koncu pa bomo namenili še nekaj besed o tem, kaj tržni inšpektorji pregledujejo v praksi. Vabljeni k prijavi!

Napovedani spletni seminarji
Mag. Boštjan J. Turk
Zanimivosti inšpekcijskega nadzora 20. 06. 2019 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.