c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Maj 2019, številka 22 / letnik XI.
 

Skladno z zakonodajo morajo pravne osebe poslovno dokumentacijo hraniti trajno oziroma določeno časovno obdobje. V osrednji temi današnjega tednika izpostavljamo arhiviranje računovodske dokumentacije in pojasnjujemo, kakšni so roki hranjenja računovodsko davčne dokumentacije in kako pomembna je revizijska sled, ki omogoča ugotavljanje skladnosti in zakonitosti. Podrobneje bomo omenjeno tematiko predstavili tudi na spletnem seminarju prihodnji teden.

Finančna uprava je včeraj objavila poziv podjetjem, da vpišejo dejanske lastnike v register, sicer bodo do sredine junija prejeli poziv v eDavkih. Poleg tega je izdala novo pojasnilo Regres in letni dopust, v zvezi z ugodnejšo davčno obravnavo regresa v letu 2019, išče pa tudi novega generalnega direktorja.

Že jutri lahko spremljate spletni seminar: Carinski postopki in DDV, ki ga bo izvedla predavateljica Mojca Muller, ali izberete spletni seminar - Arhiviranje računovodske dokumentacije s predavateljico Vesno Bartolj Maver, ki bo v četrtek, 6. junija 2019. Prijave so odprte, za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je prijava brezplačna!

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu izbranih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Ministrstvo išče generalnega direktorja Fursa
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Arhiviranje računovodske dokumentacije    
Vesna Bartolj Maver
   
Za podjetnike naj bi se poslovno leto končalo z oddajo končnih računovodskih in davčnih poročil pristojnim inštitucijam. Toda to še zdaleč ni res. Ne glede na oddana poročila se pri podjetnikih pojavlja še vrsta vprašanj.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
IZ SODNE PRAKSE: Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi kaznivega dejanja
Odpovedni razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi je podan, če delavec krši pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega razmerja in ima kršitev vse znake kaznivega dejanja. Kot taka se šteje tudi podaja napačnih informacij delodajalcu z goljufivim namenom.

Sodišče EU: Članice morajo delodajalce zavezati k evidentiranju delovnega časa
Članice EU morajo delodajalce zavezati, da zaradi zagotovitve polnega učinka pravic iz direktive EU o delovnem času in iz listine EU o temeljnih pravicah vzpostavijo sistem za evidentiranje dnevnega delovnega časa, je pred dnevi v zadevi, ki jo je sprožil največji španski sindikat CCOO, odločilo Sodišče EU.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Plačila vseh mesečnih prispevkov za socialno varnost z enim e-računom
FURS uvaja novost - plačevanje vseh prispevkov za socialno varnost z enim plačilom. To pomeni, da bo za zavezance plačevanje obveznosti poenostavljeno, predvsem pa bo cenejše, saj se bodo zmanjšali stroški provizije bankam. Namesto štirih položnic za štiri različne prispevke za socialno varnost bo lahko zavezanec na mesec plačal le z enim e-računom. Akontacijo dohodnine pa bo moral še vedno poravnati z ločenim plačilnim nalogom, saj ta obveznost ne zapade v plačilo istočasno kot prispevki za socialno varnost.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Poročanje v Intrastat in DDV
Podjetje ima dobropis iz leta 2016 za opravljeno dobavo blaga v letu 2015. Zanima jih, ali naj poročajo v Intrastat in ali lahko naredijo smoobdavčitev glede DDV-ja?

Obračun DDV pri najemu razstavnega prostora
V podjetju so organizirali kongres/izobraževanje s kotizacijo. Na kongresu so bili tudi razstavljavci iz tujine (Hrvaška, davčni zavezanci), ki jim bodo računali najem razstavnega prostora. Zanima jih, ali pri obračunu DDV upoštevajo 29/1 člen ali 25/1 člen ZDDV-1?

Podjetja, ste že vpisala svoje lastništvo v register?
Podjetja morajo po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma prijaviti podatke o svojem dejanskem lastniku v Register dejanskih lastnikov (RDL). FURS sporoča, da v kolikor tega še niste storili, boste do sredine junija prejeli poziv v eDavkih.

FURS pojasnilo: Regres in letni dopust
FURS je izdal nov dokument - Regres in letni dopust, v katerem pojasnjujejo obravnavo regresa z vidika prispevkov za socialno varnost in z vidika vsebinske opredelitve regresa, ki se ugodneje davčno obravnava, skladno z veljavnima novelama ZDoh-2U in ZPIZ-2F.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
DZ sprejel zakon o ratifikaciji sporazuma o zaposlovanju delavcev iz Srbije
DZ je včeraj sprejel Zakon o ratifikaciji sporazuma med slovensko in srbsko vlado o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Sloveniji. Sporazum, ki začne veljati, ko ga ratificirata obe državi, med drugim določa pogoje in obseg zaposlovanja državljanov Republike Srbije v naši državi.

Izenačitev nadomestila med zadržanostjo z dela za vse darovalce
Državni zbor je včeraj sprejel novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki darovalce tkiv in organov po nadomestilu med začasno zadržanostjo z dela izenačuje z darovalci krvi. Novelo je vložil državni svet in je že med razpravo prejšnji teden naletela na enotno podporo.

Novela Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin
Ministrstvo za finance je dalo v javno razpravo novelo Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki naj bi zagotovila vsebinske okvirje za določitev posebnih enot vrednotenja in njihovo podrobnejše urejanje s podzakonskimi predpisi. Novela naj bi podrobneje opredelila posebne enote vrednotenja (npr. bencinski servisi, elektrarne, marine in pristanišča,…), določila razdelitev vrednosti posebne enote vrednotenja na posamezne dele nepremičnine in odpravila nejasnosti glede ugotavljanja posebnih okoliščin, ter določila pravne podlage za pridobivanje podatkov iz nepremičninskih evidenc v evidenco trga nepremičnin. Rok za oddajo pripomb je do 3. junija 2019.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Informacije o revizijskih postopkih
1. junija bo začel veljati Pravilnik o portalu eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku, ki pa se bo začel uporabljati 30. septembra. Pravilnik določa način dostopanja do portala eRevizija, katere informacije o poteku predrevizijskega, revizijskega in pritožbenega postopka se objavijo na portalu javnih naročil, način vpogledovanja, vlaganja, prenosa in prevzemanja informacij in dokumentov ter dajanja pooblastil za vpogled, vnos, prenos ali prevzem informacij in dokumentov, druga tehnična pravila glede uporabe portala eRevizija in do katerih podatkov o poteku prej omenjenih postopkov na portalu eRevizija lahko dostopata Državna revizijska komisija ter ministrstvo, pristojno za javna naročila.

Popravek v kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije
Objavljen je popravek v Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije, ki stopi v veljavo 1. junija, saj sta v objavi v Uradnem list RS, 32/19 izpadli Tarifna priloga in Katalog tipičnih delovnih mest, ki sta sestavni del te kolektivne pogodbe.

Višje trošarine na tobačne izdelke
Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke, ki se začne uporabljati 1. junija, zvišuje trošarine za cigarete, cigare in cigarilose, drobno rezani tobak in drug tobak za kajenje. Zavezanec bo tako plačal trošarino v znesku iz te uredbe za tobačne izdelke, ki jih sprosti v porabo od vključno 1.6.2019.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 33 - 34
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Banke uvajajo plačila s telefonom s takojšnjo poravnavo
Slovenske banke razvijajo nacionalno shemo za takojšnja plačila z imenom Flik, ki bo komitentom omogočal takojšnjo poravnavo. Banke jo bodo omogočale v posebni aplikaciji ali v mobilni banki oz. mobilni denarnici ali prek spletne banke.

Davčna obremenitev stroškov dela lani malenkost nižja
V Sloveniji je bila davčna obremenitev stroškov dela lani 39,8-odstotna, kar je za 0,2 odstotne točke nižje kot predlani, je objavil državni statistični urad.

Prenovljena evrska bankovca za 100 in 200 €
Banka Slovenija je sporočila, da sta ta teden prišla v obtok prenovljena bankovca za 100 € in 200 €. Gre za zadnja dva bankovca iz serije Evropa, ki si prizadeva za še boljšo zaščito evrskih bankovcev pred ponarejanjem.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Stroški v zvezi z unovčenjem posebne stečajne mase
Upnica se je pritožila zoper sklep o razdelitvi posebne razdelitvene mase, s katerim je sodišče prve stopnje zavrnilo njen ugovor proti načrtu razdelitve in določilo končni načrt razdelitve posebne razdelitvene mase. Upnica se je pritožila iz vseh pritožbenih razlogov in višjemu sodišču predlagala, da določi končni načrt, kot je to navedeno v pritožbi. Pritožnica se predvsem ne strinja z upraviteljevo oceno, da 40 odstotkov od vseh stroškov prodaje premoženja (to je 84.445,76 evra) pade na zaloge in material, in predlaga, da naj sodišče ta delež določi v višini 2,04 odstotka, kolikor znaša sorazmerni delež, ki ga posamezna masa predstavlja v sredstvih stečajnega dolžnika. Višje sodišče VSL sklep Cst 509/2018 je pritožbo zavrnilo in potrdilo izpodbijani sklep. V obrazložitvi pritrjuje upravitelju, da v primeru, ko stroški dela in s tem povezani stroški nastajajo v bistvenem zaradi prodaje zalog in blaga, se stroška dela in z njim povezanih stroškov ne da natančno izmeriti, zlasti v razmerju do priprave za prodajo drugega premoženja.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Danes se izteče rok za plačilo dohodnine
Davčni zavezanci, ki so prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 29. 3. 2019 in imajo doplačilo dohodnine, se jim danes izteče rok za plačilo dohodnine.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 29. 05. 2019 > FURS: Ne pozabite na plačilo dohodnine
    • 31. 05. 2019 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju
    • 07. 06. 2019 > AJPES: Raziskovanje o strukturi plače
    • 10. 6. 2019 > AJPES: Mesečno statistično poročanje eTurizem
    • 18. 6. 2019 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec marec 2019:   1.752,34 €
 
in neto plača:   1.128,15 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.732,03 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.117,43 €
 
Minimalna plača:   886,63 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Izberite med aktualnima spletnima seminarjema in se prijavite na povezavi ePrijava!

Napovedani spletni seminarji
Mojca Müller
Carinski postopki in DDV 30. 05. 2019 13:00:00 29,90€ Naročilo
Vesna Bartolj Maver
Arhiviranje računovodske dokumentacije 6. 06. 2019 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.