c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Maj 2019, številka 21 / letnik XI.
 

Zavezanci, ki uvažajo oz. izvažajo blago iz tretjih držav, imajo na voljo številne carinske postopke. Prijava blaga v enega izmed carinskih postopkov pomeni predložitev blaga carinskim organom. V osrednji temi danes izpostavljamo članek o Carinskih postopkih in DDV-ju in vas vabimo k prijavi na spletni seminar, na katerem bodo predstavljeni carinski postopki in praktična navodila za DDV poročanje.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dalo včeraj v javno razpravo predlog novele zakona o gospodarskih družbah. Novela prinaša kar nekaj sprememb, ki jih tudi objavljamo: predlagane novosti novele zakona o gospodarskih družbah. Pripombe in predloge v javni razpravi lahko oddate do 10. junija.

Vabimo vas k prijavi na FinD-INFO spletna seminarja: Carinski postopki in DDV, ki ga bo izvedla predavateljica Mojca Muller, v četrtek, 30. maja 2019, in Arhiviranje računovodske dokumentacije s predavateljico Vesno Bartolj Maver, v četrtek, 6. junija 2019. Prijave so odprte, za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je prijava brezplačna!

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu izbranih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› NOVICE EU
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Pošta Slovenija z novimi cenami univerzalne poštne storitve
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Carinski postopki in DDV    
Mojca Müller
   
Zavezanci, ki uvažajo oz. izvažajo blago iz tretjih držav, imajo na voljo številne carinske postopke. Prijava blaga v enega izmed carinskih postopkov pomeni predložitev blaga carinskim organom. Ključna naloga carinskih organov je, da poskrbijo za (1) ustrezno pobiranje carinskih dajatev in nacionalnih dajatev (DDV, DMV, trošarine in okoljske dajatve), (2) ukrepe trgovinske politike ter (3) zaščito in varnost prebivalcev oz. prepoved uvoza nevarnega in zdravju škodljivega blaga v prostor EU.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
IZ SODNE PRAKSE: Ureditev dodatka na delovno dobo v kolektivnih pogodbah
Vrhovno sodišče je po petih letih negotovosti podalo odločitev glede vprašanja, koliko svobode imajo socialni partnerji pri urejanju dodatka na delovno dobo v kolektivnih pogodbah.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Statusno preoblikovanje s prenosom premoženja
V današnji finančni temi je obravnavan prenos premoženja kot eno od pravno urejenih oblik materialnih statusnih preoblikovanj, ki Sloveniji omogočajo prevzem podjetja kapitalske družbe z aktivo in pasivo, po poti univerzalnega pravnega nasledstva, ter s tem njeno podjetniško prestrukturiranje. Prenos premoženja avtor obravnava v luči slovenske korporacijske ureditve, tako z vidika postopkovnih pravil kot tudi z vidika varovanja interesa imetnikov deležev in upnikov kapitalske družbe, ki prenaša svoje premoženje.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Promocija zdravja na delovnem mestu - kaj pa davki?
Skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Pri tem se v praksi hitro pojavijo problemi in dvomi o tem, kako te aktivnosti obravnavati z vidika davčne zakonodaje. Mnogi delodajalci želijo namreč zaposlenim v tem okviru ponuditi čim več, hkrati pa se izogniti negativnim davčnim posledicam.

Ne pozabite na plačilo dohodnine
FURS opozarja davčne zavezance, ki so prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 29. 3. 2019 in imajo doplačilo dohodnine, da se rok za plačilo dohodnine izteče 29. maja 2019. Zavezancem, ki so zoper informativni izračun dohodnine vložili ugovor, rok se je iztekel 29. 4. 2019, zneska ni treba poravnati, saj ugovor zadrži izvršitev.

FURS: Pozabil sem vložiti davčno napoved oziroma popravil bi že oddano napoved, kaj moram storiti?
Finančna uprava je izdala nov "življenjski dogodek" v primeru, da je davčni zavezanec pozabil oddati napoved oziroma v primeru, da želi popraviti že oddano napoved.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
V javni razpravi predlog novele Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K)
MGRT je včeraj v javno razpravo posredovalo predlog novele zakona o gospodarskih družbah. Novela naj bi med drugim prinesla dodatne omejitve za preprečevanje zlorab pri javnem naročanju ter v slovensko zakonodajo prenesla evropsko direktivo o sodelovanju delničarjev pri upravljanju. Pripombe in predloge pričakujejo do 10. junija.

DZ v prvem branju podprl predlog zakona o izbrisih v bankah
DZ je v današnjem prvem branju podprl predloga zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, ki ga je pripravila vlada. A v vseh poslanskih skupinah so izpostavili, da ga je treba v nadaljevanju izboljšati z rešitvami, ki naslavljajo odprta vprašanja.

Sedemurna razprava v o enotnem plačnem sistemu
Pretekli petek se je po sedmih urah razprave v DZ končala izredna seja o enotnem plačnem sistemu javnega sektorja, ki so jo zahtevali v opozicijski SDS. Njeni poslanci so se zavzeli za prenovo sistema, vključno z morebitnim izstopom zaposlenih v zdravstvu in vojski iz sistema. V koalicijskih vrstah so pritrdili vladi, da je sistem treba nadgraditi, ne pa razgraditi.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Regres za letni dopust za leto 2019 za javne uslužbence
Sprejet je bil Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki velja od 17. maja in določa višino regresa za letni dopust za javne uslužbence v letu 2019. Javni uslužbenci bodo na podlagi aneksa prejeli 886,63 evrov regresa za letni dopust, vsi ki na dan izplačila regresa prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 18. ali nižjemu plačnemu razredu pa 1.050 evrov. Regres za letni dopust bo izplačan pri plači za mesec maj 2019.

Višina bruto urne postavke za začasno ali občasno delo v kmetijstvu
18. 5. 2019 je začela veljati Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu, ki določa bruto urno postavko izvajalca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu, in sicer ta ne sme biti nižja od 4,95 evra.

Izmenjava elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri UJP
Pravilnik o načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi RS za javna plačila, ki velja od 18. maja, določa način izmenjave e-računov, ki jih izdajajo ali prejemajo neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov, ZZZS in ZPIZ prek enotne vstopne in izstopne spletne točke pri UJP. V pravilniku je opredeljen e-račun v obliki e-SLOGA, s katerim se označujejo knjigovodske listine, ki vsebujejo zapise o poslovnih dogodkih, na osnovi katerih se spreminjajo sredstva ali obveznosti do njihovih virov, prihodki ali odhodki, ne glede na to, kako se imenujejo (račun, dobropis, bremepis, predračun, avansni račun, zahtevek za plačilo, opomin in podobno). Proračunski uporabnik izdaja in pošilja e-račun v PDF ali TIFF obliki. Pri tem pa se nadomestila in stroški izmenjave e-računov ter spremljajočih dokumentov obračunavajo v skladu s sporazumi, dogovori in pogodbami, sklenjenimi med proračunskimi uporabniki, UJP, ponudniki plačilnih storitev in izvajalci storitve izmenjave e-računov.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o kmetijstvu (ZKme-1); veljavnost od: 18.5.2019 - sprememba
    • Zakon o socialnem varstvu (ZSV); veljavnost od: 18.5.2019, uporaba od: 18.8.2019 - sprememba
    • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND); veljavnost od: 17.5.2019 - sprememba
    • Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2018; veljavnost od: 17.5.2019
    • Pravilnik o načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila; veljavnost od: 18.5.2019
    • Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi; veljavnost od: 18.5.2019
    • Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu; veljavnost od: 18.5.2019
    • Pravilnik v zvezi z zahtevo za posredovanje podatkov Agenciji za trg vrednostnih papirjev; veljavnost od: 25.5.2019
    • Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice; veljavnost od: 21.5.2019
    • Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja; veljavnost od: 25.5.2019 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 31 - 32
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Podpora podjetjem pri statusnem preoblikovanju
Slovenski podjetniški sklad je v petkovem uradnem listu objavil vavčer za statusno preoblikovanje družb. V obdobju do leta 2023 bo na voljo skupno milijon evrov, posamezni upravičenec pa lahko pridobi od 1000 do 5000 evrov pomoči.

Evropska sredstva za socialno aktivacijo
Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije. Vrednost razpisa znaša nekaj manj kot 17,9 milijona evrov, od tega bo evropski socialni sklad prispeval okvirno 14,3 milijona evrov.

GZS bo tudi naslednji dve leti predsedoval Boštjan Gorjup
Skupščina Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) je na včerajšnji ustanovni seji v Ljubljani za predsednika zbornice za prihodnji dve leti znova izvolila Boštjana Gorjupa, sicer direktorja družbe BSH Hišni aparati.

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
Sprejeta prepoved plastike za enkratno uporabo v EU
Svet EU je včeraj potrdil direktivo, ki omejuje plastiko za enkratno uporabo v EU, s čimer je direktiva naredila še zadnji korak v postopku sprejemanja. Prepoved bo od leta 2021 veljala predvsem za izdelke, za katere so na voljo okolju bolj prijazne alternative, med njimi plastični krožniki, vatirane palčke in slamice.

Arubo, Barbados in Bermude bodo črtali s seznama nekooperativnih davčnih jurisdikcij
Svet EU je sklenil Arubo, Barbados in Bermude črtati s seznama, na katerega EU uvršča nekooperativne davčne jurisdikcije. Barbados se je na visoki politični ravni zavezal, da bo odpravil razloge za pomisleke EU, kar zadeva zamenjavo škodljivih preferenčnih davčnih režimov z ukrepi s podobnim učinkom, Aruba in Bermudi pa so svoje zaveze že udejanjili. Obenem so Bermudi še naprej odločeni odpraviti razloge za pomisleke EU na področju kolektivnih investicijskih skladov.

OECD Sloveniji znižala napoved letošnje gospodarske rasti in jo zvišala za leto 2020
Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je napoved gospodarske rasti Slovenije v letošnjem letu znižala s 3,6 na 3,4 odstotka, napoved rasti v letu 2020 pa je zvišala z 2,7 na 3,1 odstotka, kaže objavljena napoved.

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Prepoved finančne asistence
Tožena stranka je vložila revizijo zoper sodbo, s katero je sodišče druge stopnje zavrnilo njeno pritožbo in potrdilo izpodbijano prvostopenjsko sodbo. Sodišče prve stopnje je namreč zavrnilo zahtevek po nasprotni tožbi, s katerim je zahtevala povrnitev stroškov, ki jih je imela z nakupom delnic tožeče stranke. Vrhovno sodišče (VSRS Sklep III Ips 2/2018) je reviziji ugodilo, razveljavilo drugostopenjsko sodbo in zadevo vrnilo v novo sojenje. V obrazložitvi je pojasnilo, da je prepoved finančne asistence urejena v prvem odstavku 248. člena ZGD-1. Označuje pa vse oblike pomoči izdajatelja delnic pridobitelju njegovih delnic. V konkretnem primeru pa tožena stranka delnic tožeče stranke po njenem zatrjevanju ni pridobivala za svoj račun, temveč naj bi jih pridobivala za račun tožeče stranke. V takem primeru gre za dejansko stanje, ki ne ustreza prepovedi finančne asistence, temveč ga je treba subsumirati pod določbe ZGD-1 o pridobivanju lastnih delnic prek tretjih oseb (251. člen ZGD-1, tretji odstavek 248. člena ZGD-1).

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Ukinitev uporabe kriptografskih protokolov TLS 1.0 in TLS 1.1
UJP obvešča, da bo dne 1. 6. 2019 ukinila uporabo protokolov TLS 1.0 in TLS 1.1 ter izvedla prehod na uporabo protokola TLS 1.2.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 23. 05. 2019 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 29. 05. 2019 > FURS: Ne pozabite na plačilo dohodnine
    • 31. 05. 2019 > AJPES: Poročanje o izplačanih plačah in regresu v zasebnem sektorju
    • 07. 06. 2019 > AJPES: Raziskovanje o strukturi plače

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec marec 2019:   1.752,34 €
 
in neto plača:   1.128,15 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.732,03 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.117,43 €
 
Minimalna plača:   886,63 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Izberite med aktualnima spletnima seminarjema in se prijavite že zdaj!

Napovedani spletni seminarji
Mojca Müller
Carinski postopki in DDV 30. 05. 2019 13:00:00 29,90€ Naročilo
Vesna Bartolj Maver
Arhiviranje računovodske dokumentacije 6. 06. 2019 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.