c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Maj 2019, številka 18-19 / letnik XI.
 

V osrednji temi današnje dvojne številke tednika izpostavljamo dopolnjena navodila FURS v zvezi z davčnim potrjevanjem računov, v izdani zadnji spremembi dokumenta - Davčno potrjevanje računov (V&O).

4. maja je stopila v veljavo davčno ugodnejša obravnava regresa za letni dopust, z novelama Zakona o dohodnini (ZDoh-2U) in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2F), ki razbremenjujeta regres, tako da se v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja in v osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost ne všteva regres za letni dopust do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (PP).

Finančna uprava pa je sporočila, da je treba, ne glede na ugodnejšo davčno obravnavo ob izplačilu regresa, predložiti REK-1 ali REK-1f obrazec, tudi če znesek regresa ne presega 100 % PP. Vlaganje REK obrazcev pa je do predvidoma 10. 5. 2019 v celoti onemogočeno zaradi prilagoditev programskih podpor.

Ker so se bistveno spremenila pravila glede obdavčitve regresa za letni dopust, vas vabimo k ogledu posnetka spletnega seminarja Regres za letni dopust - kaj prinaša vladna sprememba?, na katerem vas podrobneje seznanjamo s spremembami in novostmi pri davčni razbremenitvi regresa!

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu drugih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› NOVICE EU
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
FURS: Nova davčna obravnava regresa za letni dopust
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      FURS dopolnil navodila za davčno potrjevanje računov    
mag. Mojca Kunšek
   
Čeprav Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) velja že štiri leta, pa se pri davčnih zavezancih z večjo dinamiko poslovanja pojavljajo vedno nova vprašanja o njegovem izvajanju. Tako je Finančna uprava RS tudi letos dopolnila zbirko odgovorov na vprašanja davčnih zavezancev. Večina vprašanj in odgovorov, ki dopolnjujejo zbirko preko 300 vprašanj z odgovori, pa se letos nanaša na dileme registriranja poslovnega prostora.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Knjiženje izplačil fizičnim osebam
Prejemki fizičnih oseb, ki opravljajo delo poslovodij, prokuristov, zaposlenih, niso le različno obdavčeni, temveč se tudi računovodsko različno obravnavajo. Zato si v članku oglejte posebnosti, ki jih glede računovodskega izkazovanja določa SRS 2016.

AJPES je objavil podatke iz letnih poročil za leto 2018
AJPES je v zbirki JOLP, dne 25. 4. 2019, objavil letna poročila družb za poslovno leto 2018, in sicer je objavljenih: 65.887 letnih poročil gospodarskih družb (od tega 3 letna poročila s preiskanimi računovodskimi izkazi, 114 revidiranih letnih poročil in 12 konsolidiranih letnih poročil), 54.883 letnih poročil samostojnih podjetnikov, 2.921 letnih poročil pravnih oseb javnega prava, 23.355 letnih poročil društev (od tega 17 revidiranih letnih poročil) in 93 letnih poročil nepridobitnih organizacij. Za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, društva in nepridobitne organizacije (politične stranke in kolektivne organizacije) so javno objavljena tudi zaključna poročila, ki jih morajo sestaviti v primeru začetka stečaja, likvidacije ali prenehanja (seznam).

E-računi povezujejo Evropo
Konec meseca aprila je začela veljati evropska direktiva o izdajanju elektronskih računov pri javnem naročanju, ki zavezuje zavezance za javno naročanje v Evropski uniji, da sprejmejo in obdelajo elektronski račun, če jim je bil posredovan v novem evropskem standardu.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Regres - vračilo z odločbo in sestava REK obrazca
Finančna uprava sporoča, da bo zaradi zakonskih sprememb pri obdavčitvi regresa in posledično potrebnih prilagoditev programskih podpor na FURS vlaganje REK obrazcev za izplačilo regresa z datumom izplačila v letu 2019, v obdobju od 4. 5. 2019 do predvidoma 10. 5. 2019 v celoti onemogočeno. Delodajalci, ki bodo regres izplačali po novih pravilih v tem obdobju, bodo REK obrazce predložili takoj, ko bo to omogočeno.

Po novi kolektivni pogodbi višji regres
Po novi Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije je določen višji regres, kot je veljal po stari kolektivni pogodbi. Ali mora delodajalec, če je junija delavcem že izplačal regres, sedaj narediti poračun in jim izplačati še razliko?

Pojasnilo FURS: Pridobitev prevoznega sredstva iz druge države članice EU
Finančna uprava sporoča, da je z namenom preverjanja oddanega obrazca DDV-PPS oz. plačila DDV na zaprtem portalu eDavkih na Vpogledi/Obrazci DDV dodan nov vpogled DDV-PPS - Razkritje/Razkritje podatkov o obrazcu DDV-PPS.

FURS: Davčno potrjevanje računov
FURS je izdal spremembo dokumenta - Davčno potrjevanje računov (Vprašanja in odgovori) z dodatnim vprašanjem št. 323. Pred tem je dne, 18. 4. 2019, objavil spremembo omenjenega pojasnila z dopolnjenim vprašanjem 146 ter dodatnimi vprašanji št. 316 - 322.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada in sindikati bližje pri regresu
Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja se o višini letošnjega regresa za letni dopust še niso uspeli dogovoriti, so pa zbližali stališča. Pogajanja bodo nadaljevali v četrtek ta teden po seji vlade, na kateri se bo ta opredelila do predlogov obeh strani.

Odbora DZ o zamiku novega množičnega vrednotenja nepremičnin
Pristojna odbora DZ bosta danes obravnavala predlog novele zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin in predlog novele zakona o evidentiranju nepremičnin, s katerima želi vlada rok za izvedbo novega vrednotenja z letošnjega poletja zamakniti na prihodnjo pomlad. Geodetska uprava namreč potrebuje dodaten čas za pripravo modelov vrednotenja.

Osnova gradbeno-prostorske zakonodaje ostaja, spremembe za optimizacijo
Predvidene spremembe gradbeno-prostorske zakonodaje bodo ohranile ključne rešitve, želi pa ministrstvo z njimi izboljšati delovanje zakonov. Med drugim bo v prometu z nepremičninami ostala obveznost preverjanja, ali je za objekt izdano gradbeno dovoljenje. Predlogi sprememb bi lahko bili objavljeni prihodnji teden.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Davčna razbremenitev regresa za letni dopust
V soboto, 4. maja 2019 sta stopili v veljavo noveli Zakona o dohodnini (ZDoh-2) in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki davčno razbremenjujeta regres za letni dopust, tako da se v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja in v osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost ne všteva do zneska 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (PP). Davčno ugodnejša obravnava regresa velja že za leto 2019.

Spremembe v REK obrazcih, ki se predlagajo ob izplačilu regresa
Zaradi zakonskih sprememb pri obdavčitvi regresa je bil spremenjen > Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, ki že velja in spreminja sestavo REK obrazcev ter način poročanja pri izplačilu regresa.

Spremenjena je Priloga 1, kjer se v poglavju A, v polju 114 vpisuje znesek izplačanega regresa, ki presega 100 PMP.

V poglavju B se v iREK obrazcu podatki o izplačanem regresu vpisujejo v spremenjeno polje A052, in sicer se vpiše celotni znesek izplačanega regresa (tudi, če je znesek nižji od 100 % PP), ter v polje A062 (osnova za prispevke P04) pa se vpiše znesek izplačanega regresa v delu, ki presega 100 % PP.

Spremenjena je tudi Priloga 3 z dodanimi polji 101a, 101c in 101d, pri čemer se v obrazec REK-1f, v polje 113 še vedno vpisuje celotni znesek izplačanega regresa (tudi če je izplačilo nižje od 100 % PP), v polje 114 pa se vpisuje znesek izplačanega regresa v delu, ki presega 100 % PP. V polje A052 se vpiše celotni znesek izplačanega regresa (tudi, če je znesek nižji od 100 % PP).

Spremembe Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost
Od 7. 5. 2019 veljajo spremembe > Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost, in sicer spreminjajo Prilogo 7, Prilogo 9 in Prilogo 10, v katerih se besedilo "70% PPPM" nadomesti z besedilom "100% PMP".

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o dohodnini (ZDoh-2); veljavnost od: 4.5.2019 - sprememba
    • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2); veljavnost od: 4.5.2019 - sprememba
    • Zakon o socialnem varstvu (ZSV); veljavnost od: 18.5.2019, uporaba od: 18.8.2019 - sprememba
    • Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu; veljavnost od: 7.5.2019 - sprememba
    • Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem; veljavnost od: 7.5.2019 - sprememba
    • Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost; veljavnost od: 7.5.2019 - sprememba
    • Odredba o določitvi cene licenc in dovolilnic za opravljanje prevozov v cestnem prometu; veljavnost od: 4.5.2019
    • Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice; veljavnost od: 21.5.2019
    • Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije; veljavnost od: 1.5.2019
    • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov; veljavnost od: 27.4.2019, uporaba od: 1.5.2019 - sprememba
    • Sklep o poročanju o medbančnih depozitih; veljavnost od: 13.5.2019
    • Uredba o dejanskih rabah zemljišč; veljavnost od: 7.7.2018, uporaba od: 1.6.2019

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 26 - 29
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Na inšpektoratu za delo nezadovoljni z ravnijo spoštovanja predpisov
Inšpektorji vseh treh inšpekcij, ki delujejo v okviru Inšpektorata RS za delo, so lani opravili 12.928 inšpekcijskih pregledov in ugotovili 24.363 kršitev. Na podlagi tega so izdali 10.481 upravnih in prekrškovnih ukrepov ter podali 35 naznanil sumov storitve kaznivega dejanja in kazenskih ovadb. Izrekli so za 3,83 milijona evrov glob. Izdali so tudi 530 dovoljenj za delo otrok in dali 18 soglasij glede izključitve posebnega varstva v skladu z zakonom o delovnih razmerjih.

Nov portal za dostop do prostorskih podatkov
Zaživel je portal, ki omogoča vpogled v različne vrste infrastrukture elektronskih komunikacij in njihovih podatkov. Na naslovu https://gis.akos-rs.si ga je vzpostavila Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS), njegov glavni namen pa je prispevati k zmanjšanju stroškov izgradnje omrežij ter spodbujati souporabo in skupno gradnjo.

Aprila manj kot 74.000 registriranih brezposelnih
V Sloveniji je bilo konec aprila registriranih 73.965 brezposelnih, kar je 3,4 odstotka manj kot marca in 5,8 odstotka manj kot aprila lani. Novoprijavljenih brezposelnih je bilo okoli odstotek manj kot prejšnji mesec in okoli pet odstotkov manj kot pred letom dni. V prvih štirih mesecih je bilo povprečno prijavljenih 78.500 brezposelnih.

Od vstopa Slovenije v EU BDP na prebivalca zrasel za 41 odstotkov
V obdobju 2003-2017 je BDP na prebivalca v Sloveniji zrasel za 41 odstotkov, je izpostavila Evropska komisija v gradivu, ki ga je objavila pred 15. obletnico velike širitve. Med letoma 2004 in 2020 je bilo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov v Sloveniji za 9,2 milijarde evrov naložb, še poudarjajo v Bruslju.

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
Sodišče EU: Mehanizem ICS združljiv s pravom unije
Mehanizem za reševanje sporov med vlagatelji in državami ICS, ki ga vključuje trgovinski sporazum Ceta med EU in Kanado, je po mnenju Sodišča EU združljiv s pravom unije. Skladnost mehanizma, ki je sporen tako za del politike kot nevladne organizacije, je sodišče obravnavalo na pobudo Belgije, v postopek pa je bila aktivno vključena tudi Slovenija.

Avstrija znižuje davke
Avstrijska vlada namerava v prihodnjih letih veliko bolj znižati davke, kot je načrtovala sprva. Kot je danes na Dunaju povedal zvezni kancler Sebastian Kurz, je razbremenitev, ki naj bi bila uveljavljena postopno, ocenjena na približno 6,5 milijarde evrov po letu 2022. Prvotni načrti vlade so bili za dve milijardi evrov nižji.

Visa in Mastercard bosta morala znižati provizije
Evropska komisija je podjetjema za procesiranje plačil s kreditnimi in plačilnimi karticami Visa in Mastercard tudi uradno naložila, da morata znižati medbančne provizije trgovcem na drobno v državi članici Evropskega gospodarskega prostora, so sporočili iz Bruslja. Po njihovih navedbah bo ukrep provizije znižal za okoli 40 odstotkov.

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Razrešitev upravitelja stečajnega postopka
Upnica se je pritožila zoper sklep, s katerim je sodišče prve stopnje končalo stečajni postopek in razrešilo upravitelja. V pritožbi je predlagala razveljavitev izpodbijanega sklepa ter izvedbo upraviteljevih dejanj, ki bodo zagotovila najboljše pogoje za poplačilo upnikov in ločitvenih upnikov stečajnega postopka. Višje sodišče (VSL sklep Cst 140/2019) je pritožbo zavrnilo in potrdilo izpodbijani prvostopenjski sklep. V obrazložitvi je pojasnilo, da je večina pritožbenih navedb usmerjena v kritiko delovanja upravitelja, ki pa ne more biti predmet presoje utemeljenosti izpodbijanega sklepa o končanju stečajnega postopka. Vprašanje, ali je izvedel prav vsa dejanja (katera konkretno, pritožba niti ne navaja), ne more biti razlog za očitek, da je neresnična njegova izjava, ki je bila podlaga za končanje stečajnega postopka.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine iz naslova letnega poračuna za leto 2018 – 1. tranša
Finančna uprava je izdala obvestilo za vse davčne zavezance, ki imajo izkazan dolg v knjigovodski evidenci pri FURS in so upravičeni do vračila dohodnine na podlagi prejetih informativnih izračunov dohodnine za leto 2018, da bodo dne 9. 5. 2019, še pred nakazilom zneska za vračilo, izvedli pobote za vse njihove neplačane obveznosti, ki imajo rok zapadlosti do vključno 7. 5. 2019.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 10. 5. 2019 > FURS: Regres - vračilo z odločbo in sestava REK obrazca
    • 10. 05. 2019 > AJPES:Mesečno statistično poročanje eTurizem
    • 10. 05. 2019 > AJPES: Statistika finančnih računov - I. četrtletje 2019
    • 18. 05. 2019 > AJPES:Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju
    • 23. 05. 2019 > AJPES:Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v maju 2019  
 
- na mesečni ravni:   0,2%
 
- na letni ravni:   2,38%
 
 
 
Inflacija v aprilu 2019  
 
- na mesečni ravni:   0,8%
 
- na letni ravni:   1,7%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec april potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec februar 2019:   1.714,49 €
 
in neto plača:   1.108,10 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.741,93 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.128,93 €
 
Minimalna plača:   886,63€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 
 
Pretekli spletni seminarji
Irena Kamenščak
Regres za letni dopust – kaj prinaša vladna sprememba? april 2019 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.