c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Februar 2019, številka 07 / letnik XI.
 

V današnjem tedniku v osrednjo temo postavljamo odmero letnega dopusta za leto 2019. Delodajalci morajo skladno z Zakonom o delovnih razmerjih najkasneje do 31. marca pisno obvestiti delavce o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.

Med zakonodajnimi novostmi izpostavljamo: novi
Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah in novelo zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank, novelo zakona o zavarovalništvu ter novelo zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti.

Finančna uprava pa je sporočila, da je mogoča oddaja obrazcev napovedi za odmero dohodnine in od obresti na denarne depozite ter napoved za odmero dohodnine od dividend prek sistema eDavki. Možna pa je tudi oddaja osebno, in sicer pri finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register, ali po pošti.

Vabimo vas k pregledu drugih novosti in vam želimo prijeten dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› NOVICE EU
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
FURS: Program za pripravo DDD-DDD in DOD-DDPO za davčno leto 2018
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Letni dopust    
Lilijana Obradovič, specialistka za delovno pravo
   
Delodajalec mora vročiti obvestilo o odmeri letnega dopusta za leto 2019 najpozneje do 31. marca. Obvestilo mora biti vročeno v pisni obliki, lahko je vročeno tudi preko elektronskega naslova, če gre za elektronski naslov, katerega uporabo delodajalec zagotavlja delavcu, ali če je delavec podal delodajalcu soglasje za uporabo službenega elektronskega naslova.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Inšpektorat za delo s poostrenim nadzorom izplačila regresa in plač
Inšpektorat za delo je v teh dneh začel z usmerjenim nadzorom pri delodajalcih glede izplačila regresa za lansko leto. Delodajalce, ki delavcem še niso izplačali vseh prejemkov, poziva, naj to storijo še pred obiskom inšpektorjev. V tem primeru jim bodo ti izrekli le opomin ali opozorilo, so sporočili iz inšpektorata.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Evidentiranje poroštva za najeti kredit drugi pravni osebi in vnovčitev
Podjetje A je porok za najeto posojilo druge pravne osebe v skladu s posojilno pogodbo sklenjeno med drugim podjetjem (podjetje B) in banko. Podjetje B je od banke prejelo kratkoročno posojilo za namen financiranja investicije v višini 500.000 EUR. Ker podjetje B zaradi finančnih težav obveznosti ni plačevalo, je obveznost za plačilo prešlo na podjetje A, ki je posojilo moralo poplačati.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
DDV obravnava članarin nepridobitne organizacije in odbitni delež
Prejeli smo vprašanje naročnika, zasebnega zavoda, registriranega za namene DDV, ki navaja, da se bo zavod financiral s članarinami. Del članarin bo namenjen financiranju zavoda, del pa financiranju seminarjev in konferenc, ki se izvajajo v Sloveniji.

FURS: Pribitek k cestnini
Finančna uprava je objavila nov dokument - Pribitek k cestnini (Podrobnejši opis), ki je namenjen zagotavljanju sredstev za financiranje gradnje drugega tira. Pojasnjujejo postopek obračuna pribitka, ki se pobira na določenih odsekih cestninskih cest.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Zagotavljanje ustreznega razmerja med javnofinančno stabilnostjo in razvojnimi cilji
Na ministrstvu za finance so v odzivu na oceno fiskalnega sveta glede predloga rebalansa letošnjega državnega proračuna zagotovili, da bo Slovenija nadaljevala z aktivnostmi za dolgoročno vzdržnost javnih financ. So pa ob tem dejali, da zagotavljajo ustrezno razmerje med stabilnostjo javnih financ ter skrbjo za državljane in širšim razvojem države.

S spremembami zakona o varstvu konkurence do hitrejšega sankcioniranja kršiteljev
Postopki sankcioniranja kršiteljev pravil konkurenčnega prava naj bi bili po novem za Javno agencijo RS za varstvo konkurence bolj preprosto. To gospodarsko ministrstvo predvideva v osnutku novele zakona o varstvu konkurence, ki med drugim prinaša tudi novo možnost razrešitve direktorja agencije. Osnutek je do 6. marca v javni obravnavi.

V spremembe zakona o varstvu okolja z javnimi posveti
Ministrstvo za okolje in prostor intenzivno pripravlja spremembe zakona o varstvu okolja, ki je krovni zakon na področju zaščite okolja v Sloveniji. Okoljski minister Jure Leben se želi v tem procesu posvetovati s čim širšim krogom deležnikov, zato bo ministrstvo v prihodnjih mesecih pripravilo pet javnosti odprtih posvetov.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Pravila glede podeljevanja koncesij
Novi Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP), ki je začel veljati 12. februarja 2019 določa, kako se podeljujejo koncesije, opredeljuje pravila glede postopkov izbiranja koncesionarjev, vsebino odločitve o koncesionarju, samo koncesijsko pogodbo in njeno spreminjanje v času trajanja pogodbe ter pravila glede izvajanja koncesije s podizvajalci.

S poenotenjem pravil zagotovljena enaka presoja položaja upnikov banke
Od 12. februarja veljajo spremembe in dopolnitve > Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank, ki v pravni red prenašajo spremembe Direktive (EU) 2017/2399 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrstitvi nezavarovanih dolžniških instrumentov v primeru insolventnosti. S poenotenjem pravil, ki jih novela prinaša, je v vseh evropskih državah zagotovljena enaka presoja položaja upnikov banke. Direktiva določa tudi nov razred dolžniških vrednostnih papirjev banke in njegovo umestitev v hierarhijo obveznosti za potrebe poplačila upnikov.

Višja raven zaščite imetnikov zavarovalnih polic
Novela > Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), ki bo stopila v veljavo 26. februarja, v slovenski pravni red prenaša Direktivo (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta in zagotavlja varstvo zavarovalcev in potrošnikov, ne glede na distribucijske kanale. Novela zakona natančno določa standarde, ki jih morajo distributerji zavarovalnih produktov upoštevati pri svojem delovanju s ciljem, da delujejo v skladu z najboljšimi interesi zavarovancev.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP); veljavnost od: 12.2.2019
»  Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB); veljavnost od: 12.2.2019 - sprememba
»  Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1); veljavnost od: 26.2.2019 - sprememba
»  Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD); veljavnost od: 26.2.2019 - sprememba
»  Sklep o uporabi Smernic o upravljanju obrestnega tveganja, ki izhaja iz netrgovalnih dejavnosti; veljavnost od: 8.2.2019, uporaba od: 30.6.2019
»  Odredba o podatkih, ki so jih distributerji naftnih derivatov in drugi zavezanci dolžni zagotavljati ministrstvu; veljavnost od: 15.2.2019
»  Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2019; veljavnost od: 1.3.2019

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 8-9
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
FURS za 2019 pričakuje štiri odstotke več javnofinančnih prihodkov
Finančna uprava RS ocenjuje, da bo v letu 2019 pobrala 17,2 milijarde evrov javnofinančnih prihodkov, kar bi bilo 632 milijonov evrov oz. 3,9 odstotka več kot v letu 2018, kaže program dela Fursa za leto 2019. Med novostmi izpostavljajo mobilno aplikacijo ter možnost plačila več vrst dajatev z enim plačilnim nalogom.

FURS lani z inšpekcijskimi nadzori do dodatnih 160 milijonov evrov
Finančna uprava RS je lani izvedla nekaj manj inšpekcijskih nadzorov kot leto prej, pri tem pa kršiteljem naložila precej več dodatnih davčnih obveznosti. Skupaj je bilo izvedenih 6417 nadzorov, pri čemer so bile ugotovljene dodatne davčne obveznosti v višini 163,8 milijona evrov. To je 26 odstotkov več kot leta 2017.

Ministrstvo za delo s spodbudami za zaposlitev mladih
Ministrstvo za delo je objavilo javno povabilo delodajalcem k zaposlitvi mladih brezposelnih, starih do vključno 29 let, ki so uspešno zaključili udejstvovanje v inovativnih projektih. Za program je v letih 2019 do 2021 namenjenih 1,187 milijona evrov sredstev, povabilo je odprto do njihove porabe oz. najdlje do konca tega leta.

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
EU neenotna glede odprave soglasja pri odločanju o davkih
Predlog za postopno odpravo soglasja pri odločanju o davčnih temah med članicami EU pričakovano sproža različne odzive. Izhodišče je predlog Evropske komisije, ki predvideva postopen prehod od soglasja h kvalificirani večini do konca leta 2025. Medtem ko Nemčija in Francija predlog načeloma podpirata, mu male članice, kot sta Luksemburg in Malta, nasprotujejo. Veliko držav, med njimi Slovenija in Avstrija, izpostavlja potrebo po previdnosti.

Irec Philip Lane bo novi član izvršilnega odbora ECB
Guverner irske centralne banke Philip Lane bo novi član izvršilnega odbora Evropske centralne banke (ECB). Irec, ki je edini kandidat za ta položaj, je danes v Bruslju dobil podporo finančnih ministrov držav v območju evra. Nasledil bo Belgijca Petra Praeta, sicer glavnega ekonomista banke, ki se mu položaj izteče konec maja.

Bruselj dosegel začasni dogovor o preglednejših delovnih pogojih
Evropska komisija, Evropski parlament in Svet EU so prejšnji teden dosegli začasni dogovor o predlogu nove direktive o preglednejših in predvidljivejših delovnih pogojih. Z njo želi komisija zaščititi zlasti delavce z nestandardnimi oblikami zaposlitve. Vsi delavci bodo po njenih navedbah od začetka zaposlitve poznali svoje pravice in obveznosti.

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Ugotavljanje davčne osnove
Vrhovno sodišče RS (sodba X Ips 23/2018) je ugodilo reviziji in spremenilo sodbo Upravnega sodišča, in sicer je ugodilo tožbi, odpravilo odločbo FURS in zadevo vrnilo v ponovno odločanje. V obrazložitvi je pojasnilo, da v poslovni delež kot skupek korporacijskih pravic spadajo tudi pravice in obveznosti družbenika v zvezi z naknadnimi vplačili kapitala, tako tudi te sodijo v pojem kapitala, kot ga opredeljuje 93. člen ZDoh-2. Za namen odmere davka na kapitalski dobiček v delež v gospodarski družbi po 2. točki 93. člena ZDoh-2 torej spadajo tudi pravice in obveznosti družbenika v zvezi z naknadnimi vplačili. Zato je treba ob pravilni razlagi zakona za namen odmere davka na kapitalski dobiček v vrednost kapitala ob pridobitvi po 98. členu ZDoh-2 šteti ne le pogodbeno vrednost kapitala ob vplačilu osnovnega vložka, ampak tudi pogodbeno vrednost naknadnih vplačil. Le tako se lahko ugotovi realno povečanje premoženja družbe, ob izplačilu pa premoženja davčnega zavezanca.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Napoved za odmero dohodnine od dividend za leto 2018
Finančna uprava obvešča, da je od 7. 2. 2019, omogočena oddaja obrazca Doh-Div - Napoved za odmero dohodnine od dividend preko sistema eDavki.

Oddaja obrazca DOH-DHO za odmerno leto 2018
Finančna uprava obvešča, da je na portalu eDavki od 12.2.2019, omogočena oddaja obrazca DOH-DHO (Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU). Obrazec je posodobljen in vizuelno poenoten z obrazcem DOH-OBR.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
»  15. 2. 2019 > FURS: Obračun prispevkov za socialno varnost, če davčni organ v sistem eDavki ni odložil POPSV oziroma podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni
»  18. 2. 2019 > FURS: Obračun davčnega odtegljaja za izplačane plače za pretekli mesec
»  20.2.2019 > AJPES: Statistika finančnih računov - IV.četrtletje 2018
»  28.2.2019 > AJPES: Rok za poročanje o izplačanih plačah in regresu (velja za zasebni sektor)
»  28.2.2019 > AJPES: Poročila o prostovoljstvu - pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije
»  28.2.2019 > AJPES: Letna poročila: pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije (ne velja za politične stranke)

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Deflacija v januarju 2019  
 
- na mesečni ravni:   -1,1%
 
- na letni ravni:   1,1%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec november 2018:   1.812,73€
 
in neto plača:   1.186,25€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.707,60€
 
in neto plača za tromesečje:   1.111,88€
 
Minimalna plača:   886,63€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Ida Kavčič
Zaključni račun in DDPO za leto 2018 januar 2019 29,90€ Naročilo
Ida Kavčič
Novosti na področju SRS januar 2019 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.