c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
December 2018, številka 49 / letnik X.
 

Ta teden so pristojni ministri in predstavniki sindikatov javnega sektorja podpisali stavkovne sporazume in dogovor o plačah, ki zaposlenim prinašajo višje plače ter odpoved decemberskega stavkovnega vala.

V podjetjih enkrat letno namenimo čas popisu sredstev in obveznosti, zato tokrat Inventuro postavljamo v današnjo osrednjo temo tednika. V mesecu decembru je prav tako aktualna obravnava novoletnih daril zaposlenim in njihovim otrokom, zato smo v ta namen pripravili izbor člankov o bonitetah.

Med zakonodajnimi novostmi izpostavljamo zadnje objavljene zakone in novele z davčno - finančnega področja, in sicer: ZDDV-1J, ZTFI-1, ZISDU-3C, ZUAIS-A in ZUPJS-H.

Spomniti vas želimo, da lahko 0,5 odstotka dohodnine namenite za donacije društvom, ki so zanjo upravičena. Obrazec in seznam društev najdete v današnjem tedniku ali na portalu FinD-INFO.

Želimo vam prijeten praznični december in vas vabimo k pregledu tedenskih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Vzorec FinD-INFO: Pravilnik o izplačilu dela plače za poslovno uspešnost
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Inventura    
Inštitut za računovodstvo
   
Organizacije morajo vsaj enkrat letno popisati sredstva in obveznosti. Popis se načeloma izvede ob koncu leta ali čim bliže koncu poslovnega leta, saj si tako zagotovijo kakovostnejše podatke za sestavo letnega poročila. Gospodarske družbe, gospodarska interesna združenja, podružnice tujih pravnih oseb in samostojni podjetniki popisujejo po stanju na katerikoli dan v letu. Za društva in invalidske organizacije zahtevajo SRS 33 popisovanje ob koncu leta.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
IZ SODNE PRAKSE: Izraba letnega dopusta
Delodajalčeva dolžnost zagotoviti izrabo letnega dopusta je omejena na zagotavljanje pogojev za izrabo letnega dopusta, v domeni delavca pa je odločitev ali bo to pravico uveljavljal ali ne.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Evrosistem bo zagnal sistem poravnave takojšnjih plačil
Evropska centralna banka (ECB) in centralne banke območja evra (evrosistem) so 30. novembra zagnale sistem, ki omogoča neprekinjeno poravnavo takojšnjih plačil po območju skupne valute, odprt pa bo tudi za druge članice EU. Gre za naslednji korak v integraciji plačilnih sistemov, ki naj bi prinesel koristi potrošnikom, podjetjem in bankam.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Davčno priznavanje odhodkov, povezanih z odkupom terjatev od povezane osebe
Družba A bo odkupila terjatve brez regresne pravice od podrejene družbe B. Predmet pogodbe bodo že zapadle terjatve, zato jih je družba A pripravljena odkupiti po ceni, ki bo nižja od nominalne vrednosti. Kupci katerih terjatve bodo predmet prenosa, bodo obveščeni, da svojo obveznost poravnajo družbi A. Skladno s pogodbo družba B ne jamči za tveganje, ki ga bo prevzela družba A v zvezi z morebitnim neplačilom odkupljenih terjatev.

Z novelo ZDDPO-2P nad izogibanje plačila davka
Temeljni cilj predloga novele Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2P), ki je v zadnji fazi sprejema po nujnem postopku, je zajeziti prakse izogibanja davkom, ki vplivajo na davčno osnovo države in na delovanje notranjega trga. Navedeni cilj pa se sklada tudi z nameni in cilji Direktive 2016/1164/EU, ki določa obveznost sprejema pravila, ki bodo vodila do okrepitve povprečne ravni zaščite pred agresivnim davčnim načrtovanjem na notranjem trgu.

Poostrene aktivnosti Finančne uprave RS v decembru
Z namenom preprečevanja morebitnih poškodb zaradi uporabe pirotehničnih izdelkov bodo nadzorniki finančne uprave v decembru posebno pozornost namenili izvajanju aktivnosti, ki so povezane z nadzori nad pirotehničnimi izdelki.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Zaposlenim v javnem sektorju višje plače
Pristojni ministri in predstavniki sindikatov javnega sektorja so podpisali stavkovne sporazume in dogovor o plačah ter na njihovi podlagi pripravljene anekse h kolektivnim pogodbam. Ti zaposlenim prinašajo višje plače, vlada pa si lahko oddahne, ker decembra ne bo novega stavkovnega vala.

Odbor DZ potrdil predlog novele zakona o revidiranju
Odbor DZ za finance je včeraj dopolnil in potrdil predlog novele zakona o revidiranju, s katero naj bi Slovenija kot zadnja članica EU prenesla določila področne evropske direktive, zaradi tožbe Evropske komisije pa ji grozi finančna kazen. Opozicija je menila, da je predlog slab, in pozvala k prekinitvi obravnave ter pripravi novega zakona.

Vlada ne podpira vsebine predloga novele pokojninskega zakona
Vlada je na včerajšnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve sprejela mnenje o predlogu novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, o katerem bo DZ na izredni seji opravil splošno razpravo. Cilje, ki jih zasleduje predlog, vlada podpira, ne pa tudi njegove vsebine, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Vlada predlaga sprostitev omejitve višine odškodnin za izbrisane, bi pa omejila obresti
Vlada je v DZ poslala predlog spremembe zakona o odškodninah za izbrisane, po katerem odškodnine, ki jih izbrisani terjajo v sodnih postopkih, ne bi bile več omejene, bi pa bile omejene zamudne obresti. Predlaga, da ga DZ sprejema po nujnem postopku. Predlog je posledica sodbe ustavnega sodišča, ki je razveljavilo člen o omejevanju odškodnin.

Nova občinska vodstva bodo povabljena k razpravam o spremembi financiranja in pokrajinah
Potem ko so volivci v nedeljo izbrali še preostale župane, se bodo nova ali stara vodstva znova spopadla z izzivi lokalne samouprave, ki sicer že leta ostajajo podobni. Medtem ko vlada napoveduje premislek o spremembi financiranja občin, predsednik republike za prihodnje leto napoveduje obujanje dialoga o ustanovitvi pokrajin.

Izbor zadnjih objavljenih zakonov in predpisov v pripravi oziroma v obravnavi:
    • Predlog zakona o spremembi Zakona o državni upravi (04.12.2018) [Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Brane Golubović)]
    • Predlog zakona o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije (04.12.2018) [Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Brane Golubović)]
    • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 29.11.2018 [Vlada Republike Slovenije]
    • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 29.11.2018 [Vlada Republike Slovenije]
    • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 - Besedilo predloga 23.11.2018 [Vlada Republike Slovenije]

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Sprejeta novela zakona o DDV za uskladitev z evropskimi direktivami
S 1. decembrom velja novela > Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), s katero je Slovenija prenesla določbe dveh področnih evropskih direktiv. O novostih, ki se med drugim nanašajo na plačevanje DDV za storitve v drugi državi članici ter na enotno obravnavo glede DDV vseh vrst kuponov smo pisali v članku - Predlog sprememb ZDDV-1 veljavnih od 1. 1. 2019, podrobneje pa smo novosti predstavili na včerajšnjem spletnem seminarju, ogled posnetka je že na voljo.

Sprejet novi zakon o trgu finančnih instrumentov
S 15. decembrom stopi v veljavo novi Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), ki prenaša določbe področnih evropskih direktiv, povečal pa naj bi preglednost finančnega trga in varnost vlagateljev. V zvezi z novim zakonom sta sprejeti tudi povezani noveli zakonov - novela > Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ter novela > Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1); veljavnost od: 1.12.2018 - sprememba
    • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS); veljavnost od: 1.12.2018 - sprememba
    • Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1); veljavnost od: 15.12.2018
    • Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI); veljavnost od: 15.12.2018 - sprememba
    • Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3); veljavnost od: 15.12.2018 - sprememba
    • Zakon o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS); veljavnost od: 15.12.2018 - sprememba
    • Zakon o bančništvu (ZBan-2); veljavnost od: 15.12.2018 - sprememba
    • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o trgih finančnih instrumentov; veljavnost do: 14.12.2018, uporaba do: 14.12.2018 - razveljavitev
    • Odredba o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2019; veljavnost od: 1.12.2018
    • Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest; veljavnost od: 1.12.2018 - sprememba
    • Uredba o cestninskih cestah in cestnini; veljavnost od: 1.12.2018 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 76 - 77
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Spletni nakupi odslej brez blokad in diskriminacije
Po vsej EU začenjajo od 3. decembra veljati nova pravila spletnega nakupovanja. Z odpravo neupravičenega geografskega blokiranja Evropejcem ni treba več skrbeti, da ne bodo mogli opraviti spletnega nakupa le zaradi tega, ker oni ali njihova kreditna kartica prihajajo iz druge države. Kjerkoli v EU so, imajo dostop do nakupa blaga in storitev prek spleta.

V prodaji vinjete za leto 2019
S 1. decembrom so na prodaj rožnate vinjete z letnico 2019. Cene, vrste vinjet in njihove ročnosti ostajajo nespremenjene, ravno tako tudi cestninski razredi, v katere se uvrščajo vinjetna vozila. Na Darsu voznikom svetujejo, naj vinjete kupijo pri pooblaščenih prodajalcih. Letošnje modre letne vinjete sicer ostajajo v veljavi do konca januarja 2019.

Slovenija še naprej močno vpeta v mednarodno menjavo
Slovenija je lani po kazalnikih mednarodne menjave blaga in storitev ob nadpovprečni, 14-odstotni rasti izvoza in uvoza še izboljšala svoj položaj med državami EU. Stopnja vključenosti v mednarodno menjavo je znašala 64,4 odstotka in je bila tako kot v prejšnjih letih ena najvišjih med državami EU.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Odškodninska odgovornost delodajalca
Tožena stranka (delodajalec) se je pritožila zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje razsodilo, da je dolžna tožnici plačati 10.365,84 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi. V pritožbi navaja, da je sodišče zmotno ugotovilo, da so bila tla na mestu tožničinega padca mokra zaradi uporabe stroja za čiščenje tal. Za omenjeno ugotovitev je sodišče nekritično sledilo pričama A.A. in B.B., ki sta izpovedali v korist tožnice, ni pa upoštevalo izpovedi prič C.C. in D.D., da tla niso bila mokra. Višje delovno in socialno sodišče (VDSS Sodba Pdp 308/2018) je pritožbo zavrnilo in v obrazložitvi pojasnilo, da okoliščina, ki jo poudarja pritožba, da nobenemu od zaposlenih, ki so prihiteli k tožnici po njenem padcu ni drselo, ni bistvena za odločitev v zadevi. Sodna praksa je že potrdila, da se z okoliščino, da nihče drug ni padel na istem terenu, odgovorna oseba ne more razbremeniti odgovornosti, zato navedeno ne more vplivati na presojo krivdne odgovornosti tožene stranke.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Enostavnejše oddajanje dokumentov tudi za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
FURS obvešča, da se lahko od 29. 11. 2018, tudi fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost, v eDavke prijavijo brez digitalnega potrdila in na ta način urejajo davčne obveznosti. To možnost že nekaj časa lahko uporabljajo fizične osebe.

Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije
FURS sporoča, da lahko svojih 0,5 % dohodnine namenite društvom, ki so zanjo upravičena. Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije oddate prek obrazca oz. eDavkov. Prilagamo še Seznam upravičencev do donacij za leto 2018.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 10. 12. 2018 > FURS: Plačilo obroka akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO)
    • 10.12.2018 > FURS: Plačilo obroka predhodne akontacije in akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej)
    • 20.12.2018 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 31.12.2018 > Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije oddate prek obrazca oz. eDavkov. Seznam upravičencev do donacij za leto 2018
    • FURS: Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2018

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v decembru 2018  
 
- na mesečni ravni:   0,2%
 
- na letni ravni:   2,38%
 
 
 
Inflacija v novembru 2018  
 
- na mesečni ravni:   0,1%
 
- na letni ravni:   2,0%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec september 2018:   1.632,88€
 
in neto plača:   1.062,03€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.651,04€
 
in neto plača za tromesečje:   1.072,20€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
mag. Ivan Kranjec
Bonitete in dohodki v naravi november 2018 29,90€ Naročilo
mag. Darinka Kamenšek
Pravilnik o računovodstvu in določanje pomembnosti november 2018 29,90€ Naročilo
Natalija Kunstek
Spremembe ZDDV-1 v letu 2019 december 2018 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.