c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
November 2018, številka 46 / letnik X.
 

V zadnjih nekaj letih smo priča številnim naravnim nesrečam, ki pogosto povzročijo veliko gmotno škodo, zato je pomembno, da organizacije poskrbijo za ustrezno računovodsko obravnavo nastale škode. V osrednji temi tednika objavljamo računovodstvo obravnavo odpravljanja posledic škode na nepremičninah oz. zgradbah s prikazom knjižb.

Sodišče EU je odločilo, da je del avstrijske protidampinške zakonodaje, ki se nanaša na plačilo varščine, ki jo mora naročnik plačati, kadar odda dela tujemu obrtniku, v nasprotju s pravom EU.

V izboru strokovnih vsebin ta teden ob aktualnih županskih volitvah objavljamo pojasnilo MJU, kako je z določitvijo plačnega razreda javnemu uslužbencu po prenehanju opravljanja funkcije župana, in neobvezujoče mnenje IP glede zbiranja naslovov sodelujočih v nagradni igri po Uredbi GDPR.

Naročnike portala FinD-INFO, ki se včeraj niso udeležili spletnega seminarja Bonitete in dohodki v naravi z mag. Ivanom Kranjcem, obveščamo, da je posnetek že dostopen v arhivu.

Vabimo vas k pregledu novosti in vam želimo prijeten dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Novi obrazci za ugotovitev rezidentskega statusa po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2)
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Računovodska obravnava škod, ki nastanejo kot posledica naravnih nesreč    
Mojca Müller
   
V zadnjih nekaj letih smo v poletnih mesecih priča številnim neurjem s točo. Posamezniki in organizacije ob takšnih dogodkih utrpijo precejšno gmotno škodo na nepremičninah, vozilih in kmetijskih pridelkih. Škoda je lahko zelo velika, zato je pomembno, da organizacije poskrbijo za ustrezno računovodsko obravnavo nastale škode. V nadaljevanju se bomo osredotočili predvsem na računovodsko obravnavo odpravljanja posledic škode na nepremičninah oz. zgradbah.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
»Boniteta« za osebe, ki niso zaposlene
V zvezi s prejemanjem dohodkov v naravi in omembi pojma "boniteta" nas večina takoj pomisli na najbolj tipične oblike bonitet, ki je pojavljajo v zvezi z zaposlitvijo. Podrobneje smo temo Bonitete in dohodki v naravi predstavili na spletnem seminarju, ki ga je včeraj izvedel mag. Ivan Kranjec, posnetek je že pripravljen in si ga lahko ogledate tukaj.

Določitev plačnega razreda javnemu uslužbencu po prenehanju opravljanja funkcije župana
Pojasnilo Ministrstva za javno upravo v zvezi z zaposlitvijo javnega uslužbenca, ki od 1.12.2006 opravlja funkcijo župana in se bo na podlagi Zakona o funkcionarjih v državnih organih v inšpektorat vrnil predvidoma v letu 2019.

Sodišče EU pri avstrijski protidampinški zakonodaji ugotavlja nasprotja s pravom EU
Sodišče EU je odločilo, da je del avstrijske protidampinške zakonodaje, ki se nanaša na plačilo varščine, ki jo mora naročnik plačati, kadar odda dela tujemu obrtniku, v nasprotju s pravom EU. Avstrijski odvetnik Rudi Vouk ocenjuje, da je odločitev sodišča precejšnjega pomena za slovenska podjetja, ki delujejo na avstrijskem trgu.

Sodišče EU podprlo pravico zaposlenih do nadomestila za neizrabljeni dopust
Zaposleni pridobljene pravice do plačanega letnega dopusta ne more samodejno izgubiti zato, ker ni zaprosil za dopust, je danes razsodilo Sodišče EU v Luksemburgu. V ločenem primeru je tudi odločilo, da dediči pokojnega delavca lahko od nekdanjega delodajalca zahtevajo denarno nadomestilo za plačani letni dopust, ki ga ta delavec ni izrabil.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Vlada določila besedilo predloga novele Zakona o revidiranju
Vlada je prejšnji teden na 7. redni seji določila besedilo predloga novele Zakona o revidiranju in ga poslala v obravnavo v Državni zbor po nujnem postopku. Predlog v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo 2014/56/EU.

Uskladitev zakona o izvrševanju proračuna velik zalogaj za koalicijo
Koalicijski člani odbora DZ za finance so z ministrom Andrejem Bertoncljem so včeraj usklajevali novelo zakona o izvrševanju proračuna za leti 2018 in 2019. Po informacijah STA je ministrstvo predvidelo več ukrepov v smeri zmanjševanja pravic na področjih socialne in družinske politike, kar naj bi v koalicijskih vrstah sprožilo tudi ostre odzive.

Znižanje dohodnine
Poslanska skupina SDS je prejšnji teden v parlamentarni postopek vložila predlog zakona spremembah zakona o dohodnini, s katero bi med drugim znižali stopnje po dohodninskih razredih in zvišali splošno olajšavo. S podobnim predlogom je pred poslance prišla že lani, a ga je DZ na redni januarski seji ocenil kot neprimernega za nadaljnjo obravnavo.

GDPR: Naslovi sodelujočih v nagradni igri
Pobudnik se je na Informacijskega pooblaščenca (IP) obrnil z vprašanjem o dopustnosti zbiranja podatkov o naslovu sodelujočih v nagradni igri z namenom pošiljanja nagrad. Ali Splošna uredba (ang. GDPR) dovoljuje zbiranje zgolj elektronskega naslova in telefonske številke, po kateri je treba sodelujoče naknadno povprašati o naslovu prebivališča?

Izbor zadnjih objavljenih zakonov in predpisov v pripravi oziroma v obravnavi:
»  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2A); Državni zbor RS z dne 9.11.2018
»  Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2R), [Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jožef Horvat)]; Državni zbor RS z dne 8.11.2018
»  Zakon o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2U) [Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Danijel Krivic)]; Državni zbor RS z dne 8.11.2018
»  Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B) [Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Luka Mesec)] ; Državni zbor RS z dne 7.11.2018
»  Osnutek Pravilnika o spremembah Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem; Ministrstvo za finance RS z dne 26.10.2018

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Ohranitev denarne socialne pomoči v veljavni višini
DZ je prejšnji teden sprejel spremembo zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki je bila v obravnavi po nujnem postopku. V skladu z njo se zdajšnji znesek denarne socialne pomoči po 1. januarju 2019 ne bo znižal. Po do zdaj veljavni ureditvi bi se namreč moral.

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
V UL RS št. 71/2018 je bila z dne, 9.11.2018 objavljena sprememba > Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki v četrtem odstavku 4. člena (primerjalnik člena) spreminja višino izplačila fizični osebi, ki na podlagi imenovanja opravi funkcijo člana volilnega odbora. Znesek celodnevne dnevnice tako znaša 48,00 evrov za vsak dan glasovanja.

Seznam upravičencev do donacij za leto 2018
Z 10. 11. 2018 je v veljavi sprememba > Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2018, ki spreminja in dopolnjuje letošnji seznam upravičencev. V skladu z Zakonom o dohodnini lahko davčni zavezanci do 0,5 % dohodnine namenijo za financiranje splošno-koristnih namenov, reprezentativnih sindikatov ali političnih strank.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Zakon o javnem naročanju (ZJN-3); veljavnost od: 1.4.2018, uporaba od: 1.11.2018 - sprememba
»  Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja; veljavnost od: 10.11.2018 - sprememba
»  Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2018; veljavnost od: 10.11.2018 - sprememba
»  Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe; veljavnost od: 30.6.2018, uporaba od: 22.11.2018
»  Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020; veljavnost od: 10.11.2018 - sprememba
»  Uredba o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020; veljavnost od: 10.11.2018 - sprememba
»  Pravilnik o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru; veljavnost od: 28.7.2018, uporaba od: 22.11.2018
»  Uredba o podatkih registra nepremičnin; veljavnost od: 16.6.2018, uporaba od: 22.11.2018
»  Pravilnik o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru; veljavnost od: 28.7.2018, uporaba od: 22.11.2018 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 71
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Z uvrstitvijo delnic NLB na borzo konec postopka IPO za NLB
Delnice NLB bodo danes začele kotirati na ljubljanski in londonski borzi. S tem se bo končala prodaja 65 odstotkov največje banke v državi po metodi IPO. Država je ohranila 35-odstotni delež, med večjimi lastniki pa sta po novem ameriški sklad in EBRD. S tem je Slovenija izpolnila zaveze do Evropske komisije, a ne še v celoti.

Vse več podjetij zavarovanih za škodo iz naslova podnebnih sprememb
Med slovenskimi podjetji se počasi krepi zavedanje o pomenu zavarovanja za škodne primere, ki so posledica podnebnih sprememb - poplav, viharjev, požarov in podobno. Je pa obenem še veliko podjetij nezavarovanih ali pa njihovo zavarovanje ni ustrezno, medtem ko bo tovrstnih škod predvidoma vse več, opažajo zavarovalnice.

S pospešitvijo črpanja sredstev EU se bo zdaj moral ukvarjati nov minister
Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki jo Marko Bandelli zapušča po manj kot dveh mesecih vodenja, se z očitki o prepočasnem koriščenju evropskih sredstev sooča že praktično od ustanovitve. Bandelli se je takoj lotil dela, uvedel je nekatere notranje spremembe, napovedal obiske na terenu in obljubil poenostavitev postopkov.

Eurofound: Zaposlenost narašča, a prepočasi
Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer Eurofound ugotavlja, da je bilo leto 2017 dobro za večino držav EU v smislu izboljšanja zaposlenosti in upada brezposelnosti. Čeprav EU kot celota zdaj presega stopnjo zaposlenosti izpred krize, pa je ta lani še vedno zaostajala za 2,8 odstotne točke za ciljem za leto 2020.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Izpodbijanje izvršilnega naslova
Izvršba odločbe, izdane v upravnem postopku, se opravi zato, da se izterja denarna kazen ali izpolni nedenarna obveznost. Predmet izvršilnega postopka je tako izključno izvršitev obveznosti, ki izhaja iz upravne odločbe, ki je izvršilni naslov (v danem primeru osnovna inšpekcijska odločba), ne pa ponovna vsebinska presoja te odločbe oziroma obveznosti, ki iz nje izhajajo. Navedeno izhaja tudi iz prvega odstavka 292. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), po katerem je zoper sklepe v upravnem izvršilnem postopku dovoljena zgolj pritožba, ki se nanaša na samo izvršbo, z njo pa ni mogoče izpodbijati pravilnosti odločbe, ki se izvršuje. Po presoji Upravnega sodišča RS (sodba I U 868/2017-6) so tožbeni ugovori neutemeljeni, sodišče pa tudi ni našlo kršitev, na katere je dolžno paziti po uradni dolžnosti, zato je tožbo kot neutemeljeno zavrnilo.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec avgust 2018:   1.669,51€
 
in neto plača:   1.082,88€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.658,11€
 
in neto plača za tromesečje:   1.076,03€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
mag. Ivan Kranjec
Bonitete in dohodki v naravi november 2018 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.