c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Oktober 2018, številka 43-44 / letnik X.
 

V današnji dvojini številki tednika v osrednji temi predstavljamo primer Obdavčitev hrvaških delavcev, ki delajo na projektu v Sloveniji, saj se pri napotitvah delavcev v praksi pojavlja še vrsta dilem. Nejasnosti so tudi pri uporabi določb novele Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-L), predvsem pri izvajanju določb izvršbe na plačo.

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji seji 17.10.2018 sprejel in na spletni strani objavil Spremembe SRS 2016 in Pojasnilo k Slovenskemu računovodskemu standardu 11 (2016). FURS pa je v tem tednu objavil 4. izdajo dokumenta - Posebna ureditev za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov, s pojasnilom sprememb pri obvezni prijavi prevozov pred vsakim prevozom, za sporočanje prek spletne aplikacije.

V izboru zakonodajnih novosti Vlada in ministrstvo za finance nadaljujeta se pripravami strokovnih podlag za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin, ministrstvo za delo pa je pripravilo predlog novele zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev.

Vabimo vas k pregledu ostalih novosti in vam želimo prijeten dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Spremembe SRS 2016
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Obdavčitev hrvaških delavcev, ki delajo na projektu v Sloveniji    
Mojca Müller
   
V zvezi z napotitvami delavcev se v praksi pojavljajo številne dileme. To področje je nekoliko bolj zahtevno, saj je potrebno, za pravilno davčno obravnavo posla, poznati tako domačo in tujo zakonodajo, kot tudi mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Z ZIZ-L tudi spremembe pri izvršbi na plačo
Čeprav se novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-L) uporablja že vse od aprila letošnjega leta, pa zaradi številnih dilem velja izpostaviti predvsem spremembe, ki se nanašajo na izvajanje določb izvršbe na plačo.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Prepoved razpolaganja s poslovnim deležem ni ovira za redno povečanje osnovnega kapitala družbe z omejeno odgovornostjo
Družba z omejeno odgovornostjo namerava povečati osnovni kapital. Tik pred sklenitvijo pravnega posla, katerega posledica bi bila dokapitalizacija družbe, je bila v sodnem registru na podlagi začasne odredbe vpisana prepoved odtujitve in obremenitve (poslovnega deleža), ki imetniku poslovnega deleža, ki ima v družbi vpisan 100-odstotni poslovni delež - ustanovitelju in edinemu družbeniku - prepoveduje odtujitev in obremenitev poslovnega deleža, in sicer zaradi zakonske domneve o obsegu in deležu zakoncev na skupnem premoženju, saj zakonec imetnika poslovnega deleža (zaradi razveze zakonske zveze) uveljavlja pravico do polovice poslovnega deleža.

Oderuški krediti s sodno prakso
Čeprav ima kreditojemalec, ki vstopa v kreditno razmerje z banko oziroma z drugo kreditno institucijo, po Zakonu o bančništvu sicer manj možnosti, da bo soočen z oderuškim kreditom oziroma z oderuško obrestno mero, pa taki pojavi vendarle niso nemogoči. V ne tako oddaljeni preteklosti so take kredite namreč ponujale tudi nekatere banke, ki so na prvi pogled delovale kot zaupanja vredne kreditne institucije.

Pojasnilo k Slovenskemu računovodskemu standardu 11 (2016)
Na podlagi 4. točke Uvoda v slovenske računovodske standarde 2016 (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16 in 23/17) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji seji 17. oktobra 2018 sprejel Pojasnilo k Slovenskemu računovodskemu standardu 11 (2016).

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Predlagani ukrepi za zajezitev agresivnega davčnega načrtovanja
Vlada RS je v začetku oktobra tega leta v Državni zbor vložila predlog novele ZDDPO-2P, ki naj bi se uporabila že s 1. januarjem 2019. S predlogom novele ZDDPO-2 se v slovenski pravni red deloma prenaša Direktiva Sveta 2016/1164 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga. Skladno z omenjeno Direktivo je potrebno najpozneje do 31. decembra 2018 v slovenski pravni red prenesti splošno pravilo proti zlorabam in pravila glede nadzorovanih tujih družb.

FURS pojasnilo: Posebna ureditev za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov
FURS je objavil novo izdajo dokumenta - Posebna ureditev za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov, 4. izdaja, s pojasnilom sprememb pri obvezni prijavi prevozov pred vsakim prevozom za sporočanje prek spletne aplikacije eDavki oziroma v primeru nedelovanja na obrazcu MF-FURS obr. PRIJAVA PREVOZOV.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Priprava strokovnih podlag za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin
Prenova sistema obdavčitve nepremičnin je ena od prioritet vlade in finančnega ministrstva. Obstoječi sistem obdavčitve nepremičnin je nepregleden, zastarel in nepravičen, zato ga nameravajo modernizirati z novim Zakonom o davku na nepremičnine. Trenutno v okviru Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin potekajo strokovne priprave na spremembo zakonodaje, potekajo oz. bližajo pa se tudi drugi strokovni in politični pogovori. Cilj ministrstva je, da bi predlog zakona še letos predstavili javnosti.

Ministrstvo z novelo zakona o zaposlovanju tujcev
Ministrstvo za delo je pripravilo predlog novele zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, s katero bi na podlagi evropske direktive med drugim opredelili pogoje za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva in prostovoljnega dela ter dela varušk au pair.

Vladna ponudba sindikatom naj bi bila vredna 234 milijonov evrov
Vlada je sindikatom javnega sektorja včeraj predstavila svoj predlog za rešitev stavkovnih zahtev. Njena ponudba naj bi bila vredna 234 milijonov evrov, kar bi realizirali v treh letih. Sindikalne zahteve ta znesek precej presegajo, po vladnih ocenah naj bi bile vredne 972 milijonov evrov.

Izbor zadnjih objavljenih zakonov in predpisov v pripravi oziroma v obravnavi:
    • Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka [Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Danijel Krivec)]; Državni zbor Republike Slovenije, 18. 10. 2018
    • Predlog Zakona o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-G); Državni zbor Republike Slovenije, 11. 10. 2018
    • Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-A); Državni zbor Republike Slovenije, 11. 10. 2018
    • Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G); Državni zbor Republike Slovenije, 11. 10. 2018

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije
V Uradnem listu RS, št. 67/2018, z dne 19.10.2018 je bil objavljen Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije. Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v zadevi razširitve veljavnosti Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije, na predlog Trgovinske zbornice Slovenije in Sindikata delavcev trgovine Slovenije, na podlagi drugega odstavka 12. člena in 13. člena > Zakona o kolektivnih pogodbah izdala sklep s katerim se ugotovi razširjena veljavnost celotne Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije, sklenjene dne 16. 7. 2018, na vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo katerokoli dejavnost, ki je razvrščena v področje "G - Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil" Standardne klasifikacije dejavnosti.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED); veljavnost od: 8.6.2018, uporaba od: 31.10.2018 - sprememba
    • Zakon o javnem naročanju (ZJN-3); veljavnost od: 1.4.2018, uporaba od: 1.11.2018 - sprememba
    • Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov - SISBIZ; veljavnost od: 19.10.2018
    • Sklep o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov; veljavnost od: 19.10.2018
    • Sklep o uporabi Priporočil o enakovrednosti ureditev zaupnosti; veljavnost od: 20.10.2018 - sprememba
    • Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta; veljavnost od: 20.10.2018 - sprememba
    • Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja; veljavnost od: 2.6.2018, uporaba od: 1.11.2018
    • Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020; veljavnost od: 3.11.2018

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 67
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
NLB tik pred vnovično delno privatizacijo
SDH je prižgal zeleno luč postopkom za prodajo delnic NLB. Soglašal je s cenovnim razponom, ki sta ga postavila SDH in svetovalec pri prodaji Deutsche Bank. A ta bo uradno znan v petek, ko bo objavljen prospekt za prodajo delnic. Odziv politike je pričakovano različen, analitike pa nekoliko skrbijo trenutne mednarodne okoliščine.

Policija opozarja na "direktorske goljufije"
Policija opozarja, da prihaja do vedno več t. i. direktorskih goljufij - ko goljufi v podjetje pošljejo e-pošto v imenu direktorja, v kateri naročijo nakazilo določenega zneska na račun določene banke. Podjetjem svetuje, naj bodo previdna in naj pred nakazili dobro preverijo elektronski naslov pošiljatelja.

Stroški dela lani višji za 3,3 odstotka
Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo so lani v Sloveniji znašali 2216,55 evrov, kar je 3,3 odstotka več kot leta 2016. Največji delež v stroških dela so zavzemali prejemki zaposlenih oseb, in sicer 85,4 odstotka, so sporočili iz statističnega urada.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Pravno nasledstvo in ničnost najemne pogodbe
Tožena stranka je vložila revizijo zoper sodbo (VSM sodba I Cpg 343/2016), s katero je sodišče druge stopnje potrdilo prvostopenjsko sodbo o ničnosti najemne pogodbe med njo in najemodajalcem (prejšnji lastnik). Tožena stranka v reviziji trdi, da bi moral tožnik (novi lastnik) z zahtevkom za ugotovitev ničnosti najemne pogodbe zajeti tudi obe prvotni stranki pogodbe. Te naj bi bile nujni sosporniki. Meni, da bi zato moral tožnik vložiti tožbo tudi zoper prejšnjega lastnika, kar pa ne drži. Vrhovno sodišče (VSRS Sodba III Ips 11/2017) je revizijo zavrnilo in pojasnilo, da tožeča stranka sicer mora v primeru tožbe za ugotovitev ničnosti pogodbe z njo zajeti vse pogodbene stranke, ki so nujni sosporniki, sicer ni tožena prava stranka in je potrebno tožbeni zahtevek zavrniti. Vendar pa to ne pomeni, da mora biti tožba vložena zoper vse pravne prednike pogodbenih strank, temveč da mora biti vložena zoper vse pogodbene strani. Po odsvojitvi nepremičnine novi lastnik kot najemodajalec vstopi v celoten pravni položaj prejšnjega najemodajalca, v vse njegove pravice in obveznosti, ki izhajajo iz najemne pogodbe. V pogodbenem razmerju novi lastnik tako v celoti nadomesti prejšnjega lastnika kot najemodajalca.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Izšla brošura o novih zavarovalniških pravilih
Agencija za zavarovalni nadzor je izdala priročnik za potrošnike z naslovom Nova zavarovalniška pravila in varstvo potrošnika. Z njo želi opozoriti, da so v EU z oktobrom začela veljati nova pravila prodaje zavarovanj, ki prinašajo večjo transparentnost pri prodaji zavarovanj in informiranju strank, je razvidno s spletne strani agencije.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec avgust 2018:   1.669,51€
 
in neto plača:   1.082,88€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.658,11€
 
in neto plača za tromesečje:   1.076,03€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Mojca Müller
Spletna prodaja blaga in DDV maj 2018 29,90€ Naročilo
mag. Helena Polič Kosi
Vse o mobingu junij 2018 29,90€ Naročilo
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.