c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
September 2018, številka 39 / letnik X.
 

Ste seznanjeni z določbami Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) ter Smernicami za izvajanje ZPPDFT, ki jih je 21. avgusta izdal Urad za preprečevanje pranja denarja? V današnji osrednji temi namreč izpostavljamo, katere naloge in obveznosti določa zakon, ter kdo mora izvajati predpisane ukrepe za odkrivanje ter preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

Jutri, 27. septembra, ob 13. uri bomo izvedli tudi spletni seminar Obveznosti računovodij, davčnih svetovalcev in revizorjev po ZPPDFT-1, zato vas vabimo k prijavi. Za naročnike portala FinD-INFO je udeležba brezplačna!

Med davčnimi novostmi izpostavljamo ukinitev starega portala eDavki, ki bo dostopen samo še do 30. septembra, na voljo je nov portal eDavki.

Vabimo vas k pregledu drugih novosti in vam želimo prijeten dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Ukinitev starega portala eDavki
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Katere obveznosti imajo računovodje in davčni svetovalci po ZPPDFT-1?    
Mojca Müller
   
Računovodje in davčni svetovalci oz. vse tiste organizacije, ki se ukvarjajo z računovodskimi in davčnimi storitvami oz. drugimi sorodnimi storitvami (storitve ustanovitve družbe, storitve virtualne pisarne), se štejejo za zavezance po 4. členu ZPPDFT-1. Zavezanci so dolžni izvajati naloge in obveznosti z namenom, da pristojnim inštitucijam pomagajo odkriti osebe oz. organizacije v povezavi s katerimi se pojavlja utemeljeni sum za pranje denarja in financiranje terorizma.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Odpoved pogodbe po spremembi akta o sistemizaciji
Podjetje je junija sprejelo nov akt o sistemizaciji delovnih mest, s katerim so delavki ukinili delovno mesto. Konec septembra pa so ji želeli vročiti odpoved, vendar je istega dne prinesla potrdilo, da je noseča, zato ji odpovedi niso vročili. Z oktobrom je odšla na bolniško in kasneje na porodniško.

Odškodninska odgovornost za samovoljno ravnanje državnega organa
Vsakdo ima pravico do povračila škode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem stori oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Delo na nepremičnini in DDV
Prejeli smo vprašanje zavezanca, ki ga zanima DDV obravnava opravljene storitve na nepremičnini v tujini (Turčija). Pri tem zavezanec dodaja, da storitev opravi podizvajalec. V nadaljevanju podajamo pojasnilo v zvezi s tem.

Razkritje podatkov o pavšalnem nadomestilu - za več zavezancev
FURS obvešča, da lahko na odprtem in zaprtem portalu eDavki davčni zavezanec (pravna oseba, fizična oseba ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost) oziroma njegova pooblaščena oseba odda povpraševanje za seznam davčnih številk, za katere se preveri, ali imajo aktivno dovoljenje za pavšalno nadomestilo.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Priporočilo Vlade RS
Vlada je sprejela Mnenje o Predlogu priporočila v zvezi s problematiko škodljivih in uničujočih ukrepov zoper slovenske podjetnike, ki so dogovorjeni v koalicijski pogodbi, ter napadov oziroma ogrožanja slovenskega gospodarstva in s tem blaginje vseh državljanov, v katerem izpostavlja, da se zaveda, da je v prid socialno ekonomsko uspešne ter napredne države pomemben razvoj slovenskega gospodarstva in za dosego cilja krepitve njegove konkurenčnosti pomembno predvsem primerno poslovno okolje. Urejena pravna država, urejena infrastruktura, predvidljivo poslovno in politično okolje, dostop do trgov, usposobljenost delovne sile in zahtevnost administrativnih postopkov so v očeh potencialnih investitorjev tisti faktorji, ki v prvi fazi omogočajo realizacijo poslovnih ciljev oziroma doseganje dobičkov. Poleg navedenih dejavnikov je zagotovo pomembna tudi davčna politika, vendar ni ne edini in tudi ne najpomembnejši dejavnik dobrega poslovnega okolja, temveč je le eden od pomembnejših dejavnikov in le eno izmed orodij za stimuliranje gospodarstva kot celote.

Izbor zadnjih objavljenih zakonov in predpisov v pripravi oziroma v obravnavi:
    • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost; Ministrstvo za finance z dne 25.09.2018
    • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb; Ministrstvo za finance z dne 25.09.2018
    • Predlog Zakona o spremembi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1B); Državni zbor RS z dne 11.09.2018
    • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2F); Državni zbor RS z dne 11.09.2018
    • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona; Državni svet z dne 12.09.2018
    • Predloga zakona o dopolnitvi Zakona o voznikih; Državni svet z dne 12.09.2018

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov
V ponedeljek, 1. oktobra, bo v veljavo stopil novi Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov. Z njim v Sloveniji vpeljujemo standarde Hotelstars za hotele, posodobljeni bodo tudi standardi za ostale nastanitvene obrate. Vsi nastanitveni obrati bodo morali kategorijo nastanitvenega obrata uskladiti z določbami novega pravilnika v roku pol leta od njegove uveljavitve. To pomeni, da se bodo morali do 1. aprila prihodnjega leta nastanitveni obrati na novo kategorizirati. Izjema so obrati v najvišjih kategorijah, ki so jih ocenili ocenjevalci in jim kategorija še velja. Tem bo kategorija veljala do izteka veljavnosti.

>> Določitev območij območnih enot in izpostav ZZZS
Za izvrševanje tretjega in četrtega odstavka 69. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) in za izvrševanje 3. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je bil sprejet nov sklep, ki določa območja območnih enot in izpostav Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Sklep vsebuje seznam posameznih območnih enot in njenih izpostav, ki obsegajo območje ene ali tudi več samoupravnih lokalnih skupnosti. Sklep, ki je začel veljati 22. septembra, razveljavlja dosedanji Sklep o določitvi krajevne pristojnosti območne enote in izpostave.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o socialnem varstvu (ZSV); sprememba: veljavnost od: 14.10.2017, uporaba od: 1.10.2018; dopolnitev: veljavnost: od 19.5.2018, uporaba: od 1.1.2019
    • Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED); naznanilo o objavi datuma začetka uporabe podpoglavja 8.1 - ta datum je 31.10.2018; in naznanilo o objavi datuma začetka uporabe določb 117., 118., 119. in 153. člena, ki urejajo uporabo varnostnih ukrepov - ta datum je 14.9.2019
    • Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah; dopolnitev: veljavnost od 22.9.2018

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 62
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Znova brez izreka o bilanci stanja proračuna
Računsko sodišče je zaradi pomanjkanja revizijskih dokazov zavrnilo izrek mnenja o zbirni bilanci stanja državnega proračuna ob koncu lanskega leta. Od vlade in nekaterih ministrstev je zahtevalo predložitev odzivnega poročila s popravljalnimi ukrepi in podalo priporočila za izboljšanje priprave te bilance. Stanja niso mogli potrditi zaradi nepravočasnega aktiviranja investicij in ker ni bil izveden popis investicij v teku, zaradi neobstoja dokumentacije o nabavni vrednosti in popravkih vrednosti za starejša osnovna sredstva, napak pri obračunavanju popravkov vrednosti, katerih pravilnih vrednosti zaradi neustreznih evidenc ni mogoče ugotoviti, zaradi neurejenih vpisov v zemljiško knjigo in zaradi neopredelitev do ugotovitev popisnih komisij.

Na finančnem ministrstvu hitijo s pripravo proračuna
Dober teden dni po prihodu novega ministra na finančnem ministrstvu hitijo s pripravo predloga sprememb proračuna za leto 2019. Ta mora v obravnavo v DZ priti najpozneje do 1. oktobra, a letos bi zaradi sestavljanja vlade lahko prišlo do krajše zamude. Na ministrstvu pravijo le, da bo vlada predlog sprememb pripravila čim prej.

Apel vladi k skupnemu iskanju rešitev za občine
Na posvetu o financiranju občin, ki sta ga pripravila Skupnost občin Slovenije in državni svet v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije, je bilo slišati apel novi vladi k skupnemu iskanju rešitev za občine, ki se soočajo z nižanjem povprečnine. Od nove vlade, v kateri ima več članov "lokalne korenine", imajo v občinah velika pričakovanja.

>> Hrvaška vlada znižala DDV za določene izdelke
Hrvaška vlada je pretekli teden sprejela devet davčnih zakonov, ki jih namerava uveljaviti v novem letu, da bi dodatno razbremenila državljane in gospodarstvo. Največja sprememba je pri davku na dodano vrednost (DDV), ki ga bo s 25 znižala na 13 odstotkov tudi za sveže meso in ribe, sadje, zelenjavo, jajca, žive živali ter otroške plenice.

V Sloveniji rast brezstičnih plačil
V Sloveniji je 54 odstotkov vseh kartičnih plačil izvedenih brezstično, kar je nad evropskim povprečjem; V Evropi je brezstično izvedena skoraj vsaka druga kartična transakcija. Slovenija je letos, od januarja do konca avgusta, zabeležila 89 odstotkov več brezstičnih transakcij kot v enakem obdobju lani.

Potrošniki v Sloveniji čedalje bolj pesimistični
Razpoloženje potrošnikov v Sloveniji se je tudi septembra poslabšalo, predvsem zaradi bolj pesimističnih pričakovanj o gospodarskem stanju v državi, zmožnosti za varčevanje in finančnega stanja v gospodinjstvu. Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov se je na mesečni ravni znižala za pet in na letni ravni za šest odstotnih točk.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Nepravilno oblikovan tožbeni zahtevek
Tožnica se je pritožila zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo njen zahtevek za ugotovitev obstoja izločitvene pravice do premoženja stečajnega dolžnika, tj. tožene stranke, zoper katerega se vodi stečajni postopek in da v stečajno maso ne sodi določena oprema gostinskega lokala. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo (VSL Sodba I Cpg 317/2018) in v obrazložitvi pojasnilo, da bi morala tožnica pridobitev lastninske pravice na opremi, ki je predmet spora, zatrjevati (in dokazati) za vsak kos opreme posebej, tožnica pa ni niti podala nobenih trditev glede tega kdaj, od koga in kateri inventar naj bi sploh kupila. Izločitveni upnik mora tako oblikovati tožbeni zahtevek z enako vsebino kot bi bila vsebina odločitve (stečajnega) sodišča o priznanju izločitvene pravice, če ta ne bi bila prerekana. Tožeča stranka bi torej morala uveljavljati dajatveni tožbeni zahtevek za izročitev individualno določenih premičnin.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec julij 2018:   1.650,84€
 
in neto plača:   1.071,76€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.656,02€
 
in neto plača za tromesečje:   1.074,33€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Na spletnem seminarju bomo predstavili katere naloge in obveznosti imajo računovodje po ZPPDFT-1 in kako v praksi učinkovito urediti to področje. Še en dan do izvedbe, vabljeni k prijavi!

Napovedani spletni seminarji
Mojca Müller
Naročniški spletni seminar Obveznosti računovodij, davčnih svetovalcev in revizorjev po ZPPDFT-1 27. 09. 2018 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Brezplačni informativni dan za slovenske podjetnike
2. oktobra bo v Celovcu organiziran brezplačni informativni dan za vse slovenske podjetnike, ki so pred kratkim v Avstriji ustanovili podjetje ali pa o tem še razmišljajo. Vsako podjetje bo imelo priložnost individualnega pogovora s strokovnjaki, ki dnevno pomagajo novim podjetjem na avstrijskem trgu.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.