c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Avgust 2018, številka 34 / letnik X.
 

V praksi se še vedno pojavljajo številne dileme v zvezi s pravilno obravnavo verižnih poslov z vidika DDV. Razlog za to je predvsem dejstvo, da se verižni posli med seboj zelo razlikujejo, predvsem po številu družb, ki sodelujejo v kupoprodajni verigi in številu vpletenih držav. V današnjem tedniku izpostavljamo DDV vidik verižnih poslov v Nemčiji.

Vlada je na 267. dopisni sprejela predlog stališč Slovenije glede predloga evropske uredbe o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb in predlog sprememb evropske uredbe glede referenčnih vrednosti za nizke emisije ogljika in referenčnih vrednosti za ugodno ogljično bilanco.

Vabimo vas k pregledu ostalih novosti in vam želimo uspešen dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
ECB bo septembra predstavila nova 100- in 200-evrska bankovca
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      DDV vidik verižnih poslov v Nemčiji    
Mojca Müller
   
V praksi se še vedno pojavljajo številne dileme v zvezi s pravilno obravnavo verižnih poslov z vidika DDV. Razlog za to je predvsem dejstvo, da se verižni posli med seboj zelo razlikujejo, predvsem po številu družb, ki sodelujejo v kupoprodajni verigi in številu vpletenih držav. Že manjša sprememba v kupoprodajni verigi lahko pomeni popolnoma drugačno DDV obravnavo. Za vpletene družbe je zelo pomembno, da dobro poznajo kupoprodajno verigo in že vnaprej (pred sklenitvijo posla) opredelijo svoje DDV obveznosti.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Prepozna odločba ZZZS o koncu bolniškega staleža
Delavec zaposlen v podjetju za nedoločen čas, je bil dlje časa v bolniškem staležu. V tem obdobju ga je nadomeščal drug delavec, ki so ga zaposlili na novo za določen čas nadomeščanja začasno odsotnega delavca v bolniškem staležu. Izteka njegove pogodbe niso omejili datumsko, ampak so zgolj napisali, da se mu ta izteče ob vrnitvi delavca iz bolniškega staleža. Od ZZZS so dobili odločbo, s katero delavcu bolniški stalež ni bil podaljšan, vendar šele štiri dni po tem (tudi delavec), ko bi delavec, ki se vrača iz bolniškega staleža, moral začeti delati.

Sodna praksa: Varstvo delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca
Z nacionalno zakonodajo se lahko omeji obveznost plačila z določitvijo referenčnega obdobja ali obdobja jamstva in/ali zgornje meje plačil.

Sodišče EU: Zavrnitev goljufivih potrdil s področja socialne varnosti
Belgijska socialna inšpekcija je opravila pregled zaposlenosti delavcev belgijske družbe Absa, ki je dejavna v gradbenem sektorju v Belgiji. Ugotovili so, da družba Absa od leta 2008 dejansko ni imela zaposlenih in je vsa svoja gradbišča na podlagi podizvajalskih pogodb oddala bolgarskim podjetjem, ki delavce napotujejo v Belgijo.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Neodvisna bančna garancija in primerljiva zavarovanja
Med osebnimi zavarovanji imajo posebno vrednost zavarovanja, ki jih izdajajo banke in finančne organizacije. Položaj upravičenca oziroma upnika je še ugodnejši, če ima zavarovanje neodvisno naravo. Neodvisna ali abstraktna narava zavarovanja pomeni predvsem, da se takšno zavarovanje realizira pod lastnimi pogoji, zato ob realizaciji abstraktnega zavarovanja niso mogoči ugovori iz temeljnega posla.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Odsvojitev naložbe z darilno pogodbo
V letu 2018 sta družbenika ustanovila podjetje in plačala vsak po 3.750 evrov. Podjetje ni evidentiralo še nobenih prihodkov, nastali so zgolj stroški za promocijski material in nabavo osnovnih sredstev. Družbenika želita sedaj podariti vsak tretjino kapitalske vloge tretjemu družbeniku, ki vstopa v podjetje (enakovredni lastniki). Zanima jih, kako je z obdavčitvijo pri taki podaritvi, kako se izračuna razlika med nabavno in prodajno vrednostjo kapitala, ter ali mora pridobitelj od deleža plačat davek na darila.

Oddajanje nepremičnine v najem in DDV
V zvezi z oddajanjem nepremičnin, odplačnim ali brezplačnim, oproščenim ali predmet DDV se pojavlja kar nekaj vprašanj v praksi. Pojasnjujemo posledični vidik DDV oddaje nepremičnin.

FURS pojasnilo: Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 za zgorevanje goriva
FURS je izdal nov dokument - Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 za zgorevanje goriva (Podrobnejši opis), s pojasnilom glede plačila okoljske dajatve, ki se plačuje zaradi onesnaževanje zraka z emisijo CO2 pri zgorevanju goriva in velja od 1. avgusta 2018. Okoljska dajatev je prihodek proračuna Republike Slovenije.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Ob spoštovanju fiskalnega pravila iskanje načina za razbremenitev plač
Peterica strank, ki je skupaj z Levico uskladila koalicijsko pogodbo, na fiskalnem področju napoveduje sledenje vzdržnosti javnih financ in fiskalnemu pravilu, v tem okviru pa med drugim omenja željo po davčni razbremenitvi plač in večjo obremenitev delodajalcev s prispevki. Pri upravljanju državnih naložb napovedujejo prevetritev strategije.

Vlada o stališču glede predloga uredbe o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb
Vlada je na 267. dopisni sprejela predlog stališča Slovenije glede predloga evropske uredbe o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb. Slovenija podpira cilje predloga, si pa bo prizadevala, da bodo s predlogom uredbe upoštevani kapitalski trgi manjših držav članic in da udeležencem na teh finančnih trgih ne bi nastali nesorazmerni stroški.

Vlada o stališču glede sprememb evropske uredbe glede referenčnih vrednosti za nizke emisije ogljika
Vlada je na 267. dopisni sprejela predlog stališča Slovenije glede predloga sprememb evropske uredbe glede referenčnih vrednosti za nizke emisije ogljika in referenčnih vrednosti za ugodno ogljično bilanco. Slovenija podpira cilje predloga, a si bo prizadevala, da bodo upoštevani kapitalski trgi manjših držav članic in da udeležencem na teh trgih ne bi nastali nesorazmerni stroški.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
V veljavi zakon za zaščito NLB
S 14. avgustom je začel veljati Zakon za zaščito vrednosti kapitalske naložbe države v NLB. Ta določa, da se iz sklada za nasledstvo NLB povrne finančna vrednost, če pride do prisilnih izvršb na premoženje NLB na Hrvaškem. Zakon je pomemben za začetek prodaje treh četrtin NLB in za izplačilo lanskega bilančnega dobička NLB državi.

Dogovor o zagotavljanju dnevnega in tedenskega počitka
Turistično gostinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije so podpisali Dogovor o zagotavljanju dnevnega in tedenska počitka, ki določa da v primerih, kjer narava dela zahteva stalno prisotnost in kontinuirano zagotavljanje dela ali storitev ter v primerih predvidenega neenakomernega ali povečanega obsega dela v času sezone, se lahko dnevni in tedenski počitek v povprečnem minimalnem trajanju kot ga določa ZDR-1 in Kolektivna pogodba GIT, zagotavlja v obdobju, ki ne sme presegati 3 mesecev. Referenčno obdobje mora delodajalec pisno določiti po predhodnem posvetovanju z reprezentativnim sindikatom. Dogovor velja od 8.8.2018, z dnem podpisa nove Kolektivne pogodbe za panogo gostinstva in turizma.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI); veljavnost od: 4.8.2018 - sprememba
    • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP); veljavnost od: 11.8.2018 - sprememba
    • Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo; veljavnost od: 4.8.2018 - sprememba
    • Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije; veljavnost od: 15.8.2018, uporaba od: 15.8.2018
    • Kolektivna pogodba za lesarstvo; veljavnost od: 21.7.2018, uporaba od: 1.8.2018 - sprememba
    • Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov; veljavnost od: 1.9.2018 - sprememba
    • Odredba o usklajeni višini minimalnega dohodka od julija 2018; veljavnost od: 1.7.2018, uporaba od: 1.8.2018

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 54 - 56
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Jeff Bezos ne razume slovenskih zakonov
V Sloveniji registrirane trgovske družbe ne morejo prodajati prek največje svetovne spletne trgovine Amazon.com. Uradno z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo sporočajo, da bi zaradi zadostitve zakonu za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma Amazon moral tehnično prilagoditi svojo stran.

V polletju več kot triodstotna nominalna rast plač
Povprečna mesečna bruto plača v prvem letošnjem polletju je bila z nekaj več kot 1658 evri nominalno za 3,6 odstotka višja kot v enakem obdobju lani, realno pa za dva odstotka. Povprečna neto plača je medtem dosegla malenkost več kot 1076 evrov, kar je bilo nominalno za 3,1 odstotka, realno pa za 1,5 odstotka več kot v prvem šestmesečju lani.

Tuje neposredne naložbe v pol leta večje za 347 milijonov evrov
Tuje neposredne naložbe v Sloveniji so se v prvem polletju povečale za 347,4 milijona evrov, kar je 8,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani, kaže analitični prikaz Banke Slovenije po smeri naložb. Večina povečanja je bila v obliki lastniškega kapitala in reinvestiranih dobičkov, medtem ko se je neto dolg do tujih lastnikov znižal.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Dokazno breme zavarovanca
Tožnik se je pritožil zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo njegov tožbeni zahtevek za plačilo 8.000 evrov iz naslova zavarovanja. Višje sodišče (VSL Sodba I Cp 328/2018) je pritožbo zavrnilo in potrdilo prvostopenjsko sodbo ter v obrazložitvi pojasnilo, da dokazno breme nastanka zavarovalnega primera nosi tožnik. Glede na vzpostavljen dvom v resničnost tožnikovih trditev, bi moral za uspeh z zahtevkom dokazati, da je šlo za nenaden, od njegove volje neodvisen dogodek, torej za dogodek, ki ni bil načrtovan. Svoje trditve bi moral dokazati s tako stopnjo prepričljivosti, da bi bil o njihovi resničnosti izključen vsak razumen dvom (gotovost), vendar temu ni zadostil.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Uvedba eIOP in eOpominov
Ministrstvo za finance, je v letu 2018 uvedlo dve novi vrsti elektronskih dokumentov: eIOP (elektronski izpis odprtih postavk) in eOPO (elektronski opomin). Navedeni dokumenti so bili do sedaj poslani proračunskim uporabnikom v papirni obliki, po 1.9.2018 pa bodo poslani v elektronski obliki prek UJPnet. Novi dokumenti v elektronski obliki bodo pripravljeni v obliki e-računa v strukturi E-slog.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 23.8.2018 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 31.8.2018 > AJPES: Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za gospodarske družbe, zadruge in društva
    • 10.9.2018 > AJPES > Mesečno statistično poročanje eTurizem

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:  
 
 
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec junij 2018:   1.654,00€
 
in neto plača:   1.073,47€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.660,47€
 
in neto plača za tromesečje:   1.076,72€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
mag. Uroš Škufca
Naročniški spletni seminar Elektronsko javno naročanje po določilih ZJN-3 maj 2018 29,90€ Naročilo
mag. Helena Polič Kosi
Naročniški spletni seminar Vse o mobingu junij 2018 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.