c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Junij 2018, številka 26-27 / letnik IX.
 

V današnji dvojni številki tednika izpostavljamo novosti, ki jih uporabnikom transakcijskih računov prinaša novi Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) - ta usklajuje tudi slovenski pravni red z Direktivo (EU) 2015/2366.

Nadaljnje zaostrovanje trgovinskih napetosti med ZDA na eni strani ter EU in Kitajsko na drugi strani vpliva na občutne pocenitve na borzah. Evropska komisija je izdala obvestilo o začetku veljavnosti dodatnih carinskih dajatev na uvoz nekaterih proizvodov iz ZDA v EU na podlagi sprememb Izvedbene uredbe (EU) 2018/724.

Finančna uprava RS pa je izdala spremembe v pojasnilih v zvezi z Davkom na motorna vozila in dopolnitve v Brošuri o dohodku iz dejavnosti. Zavezance tudi obvešča, da so prejšnji teden v eDavke posredovali odreditev popravkov na napakah pri REK obrazcih.

Vabimo vas k pregledu novosti in vam želimo uspešen dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› NOVICE EU
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Preverite v eDavke odložena obvestila o napakah na REK obrazcih
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      S 1. julijem tudi nova pravila ravnanja s podatki transakcijskih računov    
mag. Mojca Kunšek
   
Z novim Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED), ki velja od velja od 22. februarja 2018, so bile v slovenski pravni red prenešene določbe nove Direktive o plačilnih storitvah – Direktiva (EU) 2015/2366 (v nadaljevanju PSD2).
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Ponovne novosti na področju napotenih delavcev
Dne 29.5.2018 je evropski parlament sprejel predlog sprememb Direktive 96/71/ES z dne 16.12.1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev. Namen določb novelirane Direktive je predvsem zagotavljanje večje (pravne in socialne) varnosti napotenih delavcev kot tudi ščititi svobodo opravljanja storitev v drugih državah članicah ob spoštovanju poštene konkurence.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Obvestilo o začetku veljavnosti dodatnih carinskih dajatev na uvoz nekaterih proizvodov iz ZDA v EU
Evropska komisija je 20. junija 2018, sprejela predlog Izvedbene uredbe Komisije o nekaterih ukrepih trgovinske politike v zvezi z nekaterimi proizvodi s poreklom iz ZDA in o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/724. Uredba bo 21. junija 2018 objavljena v Uradnem listu EU in bo začela veljati naslednji dan po objavi, 22. junija 2018.

FURS pojasnilo: Davek na motorna vozila
Finančna uprava je izdala nov dokument - Davek na motorna vozila (Vprašanja in odgovori), z dopolnjenem odgovorom glede obveznosti in davčne stopnje pri nakupu rabljenega vozila v EU s strani podjetnika, ki ni namenjeno nadaljnji prodaji.

FURS pojasnilo: Brošura o dohodku iz dejavnosti
FURS je izdal nov dokument - Brošura o dohodku iz dejavnosti, v kateri med drugim pojasnjujejo, kdo je obvezno zavarovana oseba v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
V Sloveniji po 1. juliju mogoče pričakovati več hrvaških dnevnih migrantov
Hrvaški delavci bodo imeli po vsem sodeč od 1. julija naprej prost dostop na slovenski trg dela, saj DZ ni obravnaval vladnega predloga zakona o podaljšanju prehodnega obdobja z omejitvijo dostopa še za dve leti. Na Hrvaškem ocenjujejo, da je mogoče pričakovati tako več dnevnih migrantov kot tistih, ki bi v Sloveniji imeli tudi bivališče.

Pravosodno ministrstvo za preprečevanje fiktivnih izvršb s strani delodajalcev
Društvo Delavska svetovalnica je pravosodno ministrstvo obvestilo o vse pogostejšem vlaganju elektronskih predlogov za izvršbo s strani nekaterih delodajalcev proti svojim delavcem. Ministrstvo se je zato z Vrhovnim sodiščem in Okrajnim sodiščem v Ljubljani dogovorilo o ukrepih za preprečitev zlorabe sistema izvršbe na podlagi verodostojne listine.

Občine v zvezi z odpadno embalažo zahtevajo sestanek z vlado
Zaradi odpovedi sistema prevzemanja komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč se komunalna podjetja trenutno soočajo z več kot 8000 ton neprevzete komunalne odpadne embalaže in prek 1300 ton neprevzetih odpadnih nagrobnih sveč. Združenja občin na to temo terjajo nujni sestanek z vlado.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Vrsta računa in opravljanje dejavnosti ter sporočanje podatkov v RTR
Dne 1. 7. 2018 se prične uporabljati tudi 11. poglavje > Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED), ki v šestem odstavku 192. člena določa, da imetniki transakcijskega računa, ki so fizične osebe, ponudnikom plačilnih storitev, ki vodijo transakcijske račune, za namen javnega in brezplačnega dostopa do podatkov v Registru transakcijskih računov (RTR) zagotavljajo podatek, da se transakcijski račun uporablja tudi za opravljanje dejavnosti, in sicer preden začnejo transakcijske račune uporabljati za opravljanje dejavnosti.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED); veljavnost od: 8.6.2018, uporaba od: 31.10.2018 - sprememba
    • Zakon o spodbujanju investicij (ZSInv); veljavnost od: 15.3.2018, uporaba od: 1.7.2018
    • Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT); veljavnost od: 1.7.2018 - sprememba
    • Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1); veljavnost od: 15.3.2018, uporaba od: 1.7.2018 - sprememba
    • Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot); veljavnost od: 19.5.2018, uporaba od: 1.7.2018 - sprememba
    • Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini; veljavnost od: 23.6.2018 - sprememba
    • Pravilnik o evidenci trga nepremičnin; veljavnost od: 24.6.2018
    • Tarifa nadomestil stroškov za posredovanje podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov; veljavnost od: 1.7.2018
    • Akt o vodenju registra transakcijskih računov; veljavnost od: 1.7.2018
    • Navodilo o vsebini, načinu in rokih zbiranja in posredovanja podatkov o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov ter o prometu in stanjih na njihovih transakcijskih računih; veljavnost od: 1.7.2018
    • Navodilo za vlaganje zahtev za pridobitev osebnih podatkov fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov v elektronski obliki; veljavnost od: 1.7.2018
    • Uredba o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije; veljavnost od: 15.3.2018, uporaba od: 1.7.2018 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 41 - 43
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Na evropskih borzah še brez preobrata v razpoloženju
Na osrednjih evropskih borzah po ponedeljkovih občutnih pocenitvah in torkovi neenotni smeri indeksov ni opaziti prodora optimizma. Med vlagatelji tako še vedno prevladujejo skrbi pred nadaljnjim zaostrovanjem trgovinskih napetosti med ZDA na eni strani ter EU, Kitajsko in drugimi velikimi gospodarstvi na drugi.

NLB (za zdaj) ne bo izplačala dividende
Skupščina NLB, ki je v 100-odstotni lasti države, bo danes odločala o sklepu, da celoten bilančni dobiček v višini 270,6 milijona evrov, ki vključuje tudi 189,1 milijona evrov lanskega čistega dobička, ostane nerazporejen.

Raziskava: Tri četrtine Slovencev vsaj enkrat tedensko uporabi plačilno kartico
Plačevanje s karticami ostaja priljubljeno med Slovenci, ki so čedalje bolj pripravljeni na nove tehnologije plačevanja, kot so biometrija in mobilne denarnice, kaže raziskava družbe Mastercard MasterIndex. Tri četrtine Slovencev kartico uporabi vsaj enkrat na teden, 12 odstotkov z njo vsaj enkrat na teden plača prek spleta.

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
Velike razlike v cenah med državami EU, Slovenija na 15. mestu
Ravni cen življenjskih potrebščin in storitev se med članicami EU zelo razlikujejo. V najdražji, na Danskem, so skoraj trikrat višje kot v najcenejši, Bolgariji. Slovenija zaseda s 85 odstotki povprečja 15. mesto med 28 državami, je razvidno iz podatkov evropskega statističnega urada Eurostat za leto 2017.

Odpravljeno rekordno število trgovinskih ovir
Evropska komisija je lani odpravila rekordno število trgovinskih ovir, s katerimi se srečujejo podjetja EU pri poslovanju na tujem, kaže letno poročilo o trgovinskih ovirah in ovirah za naložbe. Natančneje je šlo za 45 ovir, kar je več kot dvakrat toliko kot leta 2016.

Odobrena državna pomoč Semenarni Ljubljana
Evropska komisija je v ponedeljek odobrila državno pomoč Semenarni Ljubljana, ki je namenjena uspešnemu zaključku prestrukturiranja družbe po lanskem uspešnem izhodu iz prisilne poravnave. Gre za dolgoročno posojilo državnih organov v višini treh milijonov evrov.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Odškodninska odgovornost delodajalca
Tožnica je od delodajalca uveljavljala plačilo odškodnine, ker se ji je zaradi dela na delovnem mestu, ki ni ustrezalo omejitvam, priznanim z odločbo ZPIZ, poslabšalo zdravstvenega stanja. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek v višini 21.286,58 evrov in pojasnilo, da toženi stranki v zvezi z zagotovitvijo dela tožnici na delovnem mestu delavec drugih pomožnih del ni mogoče očitati protipravnega ravnanja. Pritožbeno sodišče (VDSS Sodba Pdp 770/2017) se strinja z dokazno oceno sodišča, da je tožena stranka tožnici zagotovila ustrezno delo, pri katerem so bile upoštevane omejitve zaradi invalidnosti po odločbi ZPIZ in ga je bila tožnica zdravstveno sposobna opravljati. Zato ni podana krivdna odškodninska odgovornost tožene stranke za vtoževano škodo. Pritožbeno sodišče se prav tako strinja s presojo sodišča prve stopnje, da tožničino poslabšanje zdravstvenega stanja ni bilo v neposredni vzročni zvezi z opravljanjem dela, ki ga je tožnica pri toženi stranki pred nastopom bolniškega staleža opravljala le osem dni. Pritožba se zavrne in se potrdi sodba sodišča prve stopnje.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
NF-LD - nova tipa prilog
Na spletni strani eDavkov obveščajo, da sta vlogi NF-LD (Lastni dokument), za področje DDV dodana dva nova tipa prilog. Davčne zavezance, ki oddajate ta pooblastila, prosijo, da izberete pravilno oznako tipa prilog, da se bo lahko zagotovil čim hitrejši vnos in ureditev pooblastil. Opozarjajo, da ta dva nova tipa prilog nista namenjena za morebitna druga pooblastila.

Obvestilo zavezancem, ki opravljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost
Zavezanci, ki se ukvarjajo s kmetijsko ali gozdarsko dejavnostjo, lahko v teh dneh pri davčnemu organu vložijo različne vloge, ki so vezane na uporabo kmetijskih ali gozdnih zemljišč v letu 2018, in sicer: Vlogo za uveljavljanje oprostitev za izračun akontacije dohodnine od katastrskega dohodka (rok: 2. 7. 2018); Vlogo za določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč (rok: 16. 7. 2018) in Vlogo za prijavo kmetijskih in gozdnih zemljišč izven Republike Slovenije (rok: 16. 7. 2018).

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 30.6.2018 > FURS: Posredovanje informacij o finančnih računih nerezidentov
    • 30.6.2018 > FURS: Posredovanje informacij o finančnih računih na podlagi FATCA sporazuma
    • 2.7.2018 > FURS: Obvestilo zavezancem, ki opravljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost
    • 2.7.2018 > FURS: Ugovor na informativni izračun dohodnine 2017 lahko vložite na obrazcu v skladu z ustreznim navodilom.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec junij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec april 2018:   1.664,19€
 
in neto plača:   1.078,95€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.657,68€
 
in neto plača za tromesečje:   1.076,12€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Mojca Müller
Naročniški spletni seminar Spletna prodaja blaga in DDV maj 2018 29,90€ Naročilo
mag. Helena Polič Kosi
Naročniški spletni seminar Vse o mobingu junij 2018 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.