c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Junij 2018, številka 25 / letnik X.
 

Rok za oddajo ugovora na informativni izračun dohodnine je letos za zavezance, ki so izračun prejeli v drugi tranši, 2. julij. V osrednji temi tednika izpostavljamo odmero dohodnine za zavezanca, ki je zaposlen pri tujem delodajalcu in ni prejel informativnega izračuna dohodnine ter pojasnjujemo, kaj mora storiti.

Finančna uprava RS je napovedala inšpekcijske preglede v IT podjetjih, prejšnji teden pa je izdala tudi dopolnitev pojasnila glede davčne obravnave poslovanja z virtualnimi valutami ter razjasnila nekatere dileme, povezane z obdavčitvijo trgovanja s kriptovalutami.

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji seji, ki je potekala 3. junija 2018, sprejel standard SRS 15 (2019) - Prihodki ter sprejel in posredoval v javno razpravo naslednja predloga: Pojasnilo k SRS 11, Spremembe SRS 2016 in Spremembe SRS 2016 - označene spremembe.

Vse, ki si niste uspeli "v živo" ogledati spletnega seminarja - Vse o mobingu, vabimo k ogledu posnetka, ki je za naročnike portala FinD-INFO na voljo brezplačen.

Preverite novosti in uspešen dan vam želimo!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› NOVICE EU
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
FURS spremlja prikrita zaposlovanja tudi v IT podjetjih
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Ste zaposleni pri tujem delodajalcu in niste prejeli informativnega izračuna dohodnine?    
Mojca Müller
   
Odmera dohodnine že od leta 2008 poteka na podlagi informativnih izračunov dohodnine. Fizične osebe, ki so v posameznem koledarskem letu prejele dohodek, ki se všteva v letno dohodninsko napoved (npr. dohodek iz zaposlitve), prejmejo informativni izračun dohodnine, najpozneje do 31. maja v tekočem letu, za preteklo leto.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Predhodni zdravniški pregled
V podjetju so z novim delavcem sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas dveh mesecev. Ker se je z zaposlitvijo mudilo, so šele po sklenitvi pogodbe delavca poslali na predhodni zdravniški pregled, ki pa ga ni opravil. Zanima jih, ali je predhodni zdravstveni pregled obvezen. Kaj naj naredijo s tem delavcem?

Delo serviserjev in montažerjev v tujini z vidika napotenih delavcev
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da lahko delodajalec delavca začasno napoti na delo v tujino. Delavci, ki za delodajalca opravljajo dela servisov in montaž ter svoje delo večkrat opravljajo v drugih državah članicah EU, pa se obravnavajo posebej po 13. členu Uredbe 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti.

Programerjem raje korenček kot palico
Finančna uprava napoveduje inšpekcije v informacijsko-tehnoloških podjetjih. Preverjali bodo, ali podjetja najemajo espeje namesto delavcev v delovnem razmerju. Nobenega dvoma ni, da bo Furs v tej akciji našel veliko kršitev.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
SRS 15 (2019) – Prihodki
Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji seji, 3. junija 2018, sprejel SRS 15 (2019) - Prihodki. Standard SRS 15 (2019) - Prihodki je bil poslan v soglasje še Ministrstvu za finance in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Pojasnilo k SRS 11 in spremembe SRS 2016
Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na podlagi predloga Komisije za SRS na svoji seji, ki je potekala 3. junija 2018, sprejel in posredoval v javno razpravo naslednja predloga: Pojasnilo k SRS 11, Spremembe SRS 2016 in Spremembe SRS 2016 - označene spremembe. Javna razprava poteka do 4. septembra 2018.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
FURS razjasnil nekatere dileme o obdavčitvi kriptovalut
Finančna uprava RS je z dopolnitvijo pojasnila glede davčne obravnave poslovanja z virtualnimi valutami razjasnila nekatere dileme, povezane z obdavčitvijo trgovanja s kriptovalutami. Med drugim lahko sedaj vsak na podlagi 11 primerov bolje poskuša presoditi, ali opravlja dejavnost ali ne.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Finančno ministrstvo znova poziva k razmisleku o zaščiti NLB
Ministrstvo za finance je seznanjeno z odločitvijo hrvaškega ustavnega sodišča, ki je nedavno odločilo v škodo Ljubljanske banke (LB) in Nove Ljubljanske banke (NLB), in sicer z odločbama, s katerima je zavrnilo njuni ustavni pritožbi. Zato znova poziva k premisleku o tem, kako zaščititi banko in vrednost kapitalske naložbe države v NLB.

Zvišanje socialne pomoči zaustavilo izvrševanje proračuna
Zaradi zvišanja denarne socialne pomoči s 1. junijem je vlada sprejela sklep o začasnem zadržanju izvrševanja državnega proračuna. Zdaj ima 30 dni časa, da poišče ustrezne prihranke drugod, če ji to ne bo uspelo, pa bo morala pripraviti rebalans. A finančna ministrica Mateja Vraničar Erman pričakuje, da ta ne bo potreben.

Hrvaški delavci z julijem očitno prosto v Slovenijo
Ker DZ ni obravnaval vladnega predloga zakona o podaljšanju prehodnega obdobja, v katerem hrvaški državljani ne bodo imeli prostega dostopa na slovenski trg dela, bodo hrvaški delavci s 1. julijem očitno lahko prosto dostopali na slovenski trg. Na ministrstvu za delo menijo, da drugače kot z zakonom tega ni mogoče urediti.

ATVP poziva k zakonski regulaciji prodaje kriptožetonov
Zbiranje sredstev s prvo ponudbo kriptožetonov javnosti je po oceni Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) povezano z velikimi in še ne povsem določljivimi tveganji. Eno od njih je odsotnost zakonodajne ureditve, tako stanje pa ne omogoča ustrezne pravne varnosti - ne vlagateljem ne izdajateljem žetonov.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Začetek uporabe podpoglavja ZPlaSSIED
Drugi odstavek 336. člena > Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) je določil, da se podpoglavje 8.1, razen drugega odstavka 173. člena zakona, začne uporabljati devet mesecev po uveljavitvi regulativnih tehničnih standardov, ki jih sprejme Evropska komisija v skladu s četrtim odstavkom 3. člena Direktive 2014/92/EU. Objavljeno je bilo Naznanilo, da se predmetno podpoglavje, razen omenjenega člena, uporablja od 31. oktobra. Drugi odstavek 173. člena ZPlaSSIED pa torej velja in se uporablja že od 22. februarja, tako kot preostale določbe zakona, za katere ni bila določena drugačna uporaba.

Sistem za podporo poslovnim subjektom in točka SPOT
Pravilnik o oddaji vlog v sistem za podporo poslovnim subjektom, ki je nadomestil Pravilnik o oddaji vlog v sistem e-VEM, razširja vrste vlog, ki jih lahko enote poslovnega registra oddajo neposredno prek oddaljenega dostopa do informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom. Od 13. junija so v sistem za podporo vključeni poleg oddaje zahtevkov za izplačilo nadomestila plače zaradi začasne zadržanosti od dela v breme zdravstvenega zavarovanja še prošnje v zvezi z enotnim dovoljenjem za prebivanje in delo tujcev ter za začasno prebivanje zaradi opravljanja dela na področju raziskav in visokega šolstva. Vprašalnik za izdajo obrazca A1 po 13. členu Uredbe (ES) št. 883/2004 bo v sistem vključen od 1. oktobra. Namesto točk VEM, ki smo jih poznali do sedaj, Pravilnik o točkah za podporo poslovnim subjektom uvaja izraz SPOT - Slovenska poslovna točka, za katero je izdelan tudi CGP priročnik.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED); veljavnost od: 8.6.2018, uporaba od: 31.10.2018 - sprememba
    • Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov; veljavnost od: 16.6.2018
    • Uredba o podatkih registra nepremičnin; veljavnost od: 16.6.2018, uporaba od: 22.11.2018
    • Odredba o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2018; veljavnost od: 16.6.2018 - sprememba
    • Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku; veljavnost od: 16.6.2018 - sprememba
    • Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti; veljavnost od: 16.6.2018 - sprememba
    • Splošni akt o spremljanju in nadzoru porabe podatkovnih storitev; veljavnost od: 17.2.2018, uporaba od: 17.6.2018
    • Pravilnik o evidenci trga nepremičnin; veljavnost od: 24.6.2018

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 40 - 42
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Banka Slovenije opozarja banke na pasti t.i. hitrih kreditov
V Banki Slovenije so ocenili, da se notranjim prevaram v bančništvu ni moč izogniti, s preudarno kreditno politiko in notranjimi kontrolami pa se jih lahko učinkovito zmanjša. Banka Slovenije področju potrošniškega kreditiranja in t.i. hitrim kreditom posveča veliko pozornost, posebej zaradi rasti in zniževanja bonitetnih standardov.

Pred dopustom v tujini razmislek o primernih plačilnih sredstvih
Pred dopustovanjem v tujini, sploh če gre za državo, kjer lokalna valuta ni evro, je potreben razmislek o primernem plačilnem sredstvu. Banke svetujejo v denarnici vsaj nekaj gotovine v lokalni valuti ter preverbo stroškov plačil in dvigov s plačilnimi karticami.

Povprečna plača za april nižja od plače za marec
V Sloveniji je povprečna bruto plača za april znašala 1664,19 evra. V primerjavi s tisto za marec je bila nižja, nominalno za 0,4 odstotka, realno za 1,1 odstotka. V primerjavi s plačo za april lani pa je bila nominalno višja za 4,6 odstotka, realno pa za 3,1 odstotka, je prejšnji teden objavil statistični urad.

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
Banka za mednarodne poravnave: Kriptovalute bi lahko zrušile internet
Rast kriptovalut, kot je bitcoin, bi lahko preobremenila in na koncu celo zrušila internet, je opozorila Banka za mednarodne poravnave iz Basla. V najnovejšem poročilu banka tudi opozarja, da kriptovalutam ni mogoče zaupati v primerljivi meri kot tradicionalnim valutam.

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Izpolnitev kvote za zaposlovanje invalidov
Tožeča stranka v zadevi II U 470/2016-9 je v skladu z 62. členom Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljevanju ZZRZI) dolžna zaposlovati invalide v okviru določenega deleža od celotnega števila zaposlenih delavcev. Kvota za zaposlovanje invalidov je določena z Uredbo o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov in v primeru tožeče stranke znaša 6 %. Delodajalec, ki ne izpolni kvote, mora do vključno zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec obračunati in plačati v sklad prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70 % vsakokrat veljavne minimalne plače, objavljene v Uradnem listu RS za vsakega invalida, ki bi ga bil dolžan zaposliti za izpolnitev predpisane kvote (65. člen ZZRZI). Z izpodbijano odločbo je prvostopni organ tožeči stranki naložil plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov z zamudnimi obrestmi, saj je bilo glede na število vseh zaposlenih ter število zaposlenih invalidov ugotovljeno, da ji za doseganje kvote v konkretnem mesecu manjkajo trije zaposleni invalidi. Tožeča stranka se je zoper prvostopno odločitev pritožila, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa je kot drugostopni organ z odločbo njeno pritožbo zavrnilo. Upravno sodišče je odločilo, da je izpodbijani akt v delu, ki se nanaša na višino prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, ki ga mora tožeča stranka plačati v relevantnem obdobju, pravilen in na zakonu utemeljen, zato je tožbo v tem delu kot neutemeljeno zavrnilo na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1. Delno je ugodilo tožbi le v delu, ki se je nanašala na plačilo zamudnih obresti, odločbo Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada RS v tem delu odpravilo in zadevo v tem obsegu vrnilo organu prve stopnje v ponovni postopek.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Potrditev obrazca »Izpis odprtih postavk – Stanje denarnih sredstev na dan 30. 6. 2018«
UJP obvešča, da bo proračunskim uporabnikom med 2. 7. 2018 in 6. 7. 2018 posredovala po pošti oziroma prek spletne aplikacije UJPnet v potrditev obrazec "Izpis odprtih postavk - Stanje denarnih sredstev na dan 30. 6. 2018" . Za dodatna pojasnila so vam na voljo na območni enoti UJP.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 7.6.2018 > Seznam upravičencev do donacij za leto 2018 in obrazec zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije
    • 21.6.2018 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 30.6.2018 > FURS: Posredovanje informacij o finančnih računih nerezidentov
    • 30.6.2018 > FURS: Posredovanje informacij o finančnih računih na podlagi FATCA sporazuma
    • 2.7.2018 > FURS: Ugovor na informativni izračun dohodnine 2017 lahko vložite na obrazcu v skladu z ustreznim navodilom.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec junij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec april 2018:   1.664,19€
 
in neto plača:   1.078,95€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.657,68€
 
in neto plača za tromesečje:   1.076,12€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Če si v ponedeljek niste uspeli ogledati spletnega seminarja "Vse o mobingu", si lahko ogledate posnetek ali pa preverite bogat arhiv aktualnih spletnih seminarjev FinD-INFO:

 
Pretekli spletni seminarji
mag. Helena Polič Kosi
Naročniški spletni seminar Vse o mobingu junij 2018 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.