c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Junij 2018, številka 23 / letnik X.
 

V povolilnem tednu vam ponujamo v branje aktualen članek glede poročanja o financiranju volilnih kampanj. Organizatorji morajo namreč v naslednjih dneh skleniti svoje aktivnosti z izpolnitvijo obveznosti, ki jim jih določa Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK).

Ministrstvo za okolje je na svoji spletni strani predstavilo novosti na področju graditve objektov, ki jih prinaša novi Gradbeni zakon (GZ). V zadnjem Uradnem listu št. 37/2018 sta bila s tega področja objavljena tudi podzakonska predpisa Uredba o razvrščanju objektov in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, medtem pa notarska zbornica že poroča o težavah pri izvajanju gradbenega zakona.

Na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo so objavljeni prevodi prvega dela prenovljenih MSR.

Vabimo vas k pregledu novosti in vam želimo uspešen dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› NOVICE EU
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Objavljen prevod prvega dela prenovljenih MSR
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Tudi o financiranju volilnih kampanj bo treba poročati    
mag. Mojca Kunšek
   
Četudi so volitve za nami, pa morajo organizatorji volilnih kampanj v naslednjih dneh skleniti svoje aktivnosti tudi z izpolnitvijo obveznosti, ki jim jih določa Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK).
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Obvestila o neobračunanih prispevkih
ZPIZ začenja z izvajanjem aktivnosti določbe 134.a člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki velja od 1. 1. 2018.

Predčasno prekinjanje napotitve je lahko tvegano
V zadnjih mesecih se v praksi pojavljajo primeri, ko delodajalci za svoje napotene delavce pridobijo obrazec A1, ki pa ga nato predčasno prekinejo vsakič, ko se delavec vrne v Slovenijo, npr. zaradi letnega dopusta, bolniške odsotnosti, včasih celo za čas prostih dni med vikendom. Kaj sili delodajalce v tako početje in kakšno je lahko tveganje takega ravnanja?

Delovni čas
Delavci delajo v podjetju od ponedeljka do petka od 7.00 do 16.00, vmes imajo eno uro namenjeno kosilu, pripadata pa jim še dva odmora po približno 10 minut. Na dan naredijo pol nadure, ki jim jo tudi izplačamo. Delodajalca zanima, ali imajo ustrezno urejen delovni čas.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Proračun po štirih mesecih s skoraj 27 milijoni evrov presežka
V državni proračun se je v prvih štirih mesecih leta nateklo za 3,19 milijarde evrov prihodkov oz. 6,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani, proračunski odhodki pa so bili s 3,16 milijarde evrov višji za 1,3 odstotka. Proračun je ustvaril 26,6 milijona evrov presežka, medtem ko je v enakem obdobju lani beležil 133,9 milijona evrov primanjkljaja.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
FURS pojasnilo: Gibanje trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo, med državami članicami EU
Finančna uprava je izdala nov dokument - Gibanje trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo, med državami članicami EU (Podrobnejši opis), s pojasnilom glede posebnosti za izdelke iz tarifnih oznak 2701, 2702, 2704 in 2713.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Notarji opozarjajo na težave pri izvajanju gradbenega zakona
Notarska zbornica Slovenije opozarja, da bo zaradi določil Gradbenega zakona (GZ) sklepanje poslov oteženo. Notarji namreč ne morejo z gotovostjo preveriti, ali je za določen objekt izdano gradbeno dovoljenje - kar od njih zahteva zakon - ker ni ustreznih javnih evidenc.

Zbornica poziva k takojšnjim ukrepom glede odpadne embalaže
Na dvoriščih komunalnih podjetij je trenutno skoraj 6000 ton mešane odpadne embalaže, ki je družbe za ravnanje z odpadno embalažo niso prevzele, opozarja direktor Zbornice komunalnega gospodarstva Sebastijan Zupanc. Vlado poziva, naj začaran krog prekine z urgentnimi ukrepi, sicer lahko pričakujemo do 40.000 ton neprevzete odpadne embalaže.

Občine sprejemajo nove odloke, takse različne
Novi Zakon o spodbujanju razvoja turizma je uvedel spremembe pri turističnih taksah. Občinam omogoča njihov dvig in prinaša novo, promocijsko takso. Občine, ki so prejemnice turistične takse in jo morajo namensko porabiti, morajo ustrezne odloke sprejeti do 15. junija. Iz naslova turističnih taks so lani zbrale 13,5 milijona evrov.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
V uporabi nova prostorsko-gradbena zakonodaja
1. junija 2018 so se začeli uporabljati prenovljeni zakoni s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov. Novi zakoni naj bi med drugim prinesli racionalnejše in krajše postopke, lažje usklajevanje različnih interesov, večjo pravno varnost vlagateljev in bolj učinkovit nadzor. Ministrstvo za okolje in prostor je zakonodajno področje prenovilo z zakonom o urejanju prostora, gradbenim zakonom ter zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti, ki so začeli veljati novembra lani, uporabljati pa so se začeli s 1. junijem.

Uredba o razvrščanju objektov in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
Vlada RS je sprejela Uredbo o razvrščanju objektov, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, in sicer 1. 6. 2018. Z uredbo se objekti razvrščajo po namenu (CC-SI) in glede na zahtevnost v enostavne, nezahtevne, manj zahtevne in zahtevne. Razlikovanje med posamezno zahtevnostjo objektov vpliva na to, ali je za objekt potrebno gradbeno dovoljenje (npr. za enostavne objekte ni potrebno), vpliva na to, kakšna dokumentacija se priloži zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja, za zahtevne objekte se izvede tehnični pregled, za ostale pa ni obvezen. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije ter Inženirsko zbornico Slovenije sprejelo tudi Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov. Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS 30. 5. 2018 in je začel veljati v petek, 1. 6. 2018, nadomestil pa je Pravilnik o projektni dokumentaciji, Pravilnik o obrazcih za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt ter Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta, ki se vlaga ob zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja.

Ureditev zavarovanja vajencev za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni po ZPIZ-2 od 1. 1. 2018
Zakon o vajeništvu (ZVaj) ureja tudi zavarovanje za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu. V Uradnem listu RS št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017 je bil tako objavljen tudi Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, s katerim se je uredilo zavarovanje za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu za določene kategorije vajencev v skladu z ZVaj.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Gradbeni zakon (GZ); veljavnost od: 17.11.2017, uporaba od: 1.6.2018
»  Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2); veljavnost od: 17.11.2017, uporaba od: 1.6.2018
»  Uredba o razvrščanju objektov; veljavnost od: 2.6.2018
»  Pravilnik o potrdilu o overitvi; veljavnost od: 2.6.2018
»  Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja; veljavnost od: 2.6.2018, uporaba od: 1.11.2018
»  Sklep o uporabi Priporočil o oddajanju v zunanje izvajanje ponudnikom storitev v oblaku; veljavnost od: 2.6.2018, uporaba od: 1.7.2018
»  Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti; veljavnost od: 3.6.2018
»  Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja; veljavnost od: 9.6.2018
»  Pravilnik o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave; veljavnost od: 14.6.2018
»  Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji; veljavnost od: 14.6.2018 - sprememba
»  Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku; veljavnost od: 16.6.2018 - sprememba
»  Uredba o podatkih registra nepremičnin; veljavnost od: 16.6.2018, uporaba od: 22.11.2018

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 36 - 37
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Konec maja registriranih 76.705 brezposelnih
Brezposelnost v Sloveniji se še naprej zmanjšuje. Na Zavodu RS za zaposlovanje je bilo konec maja registriranih 76.705 brezposelnih, kar je 2,4 odstotka manj kot mesec prej in 12,5 odstotka manj kot maja lani. V prvih petih mesecih je bilo v povprečju skoraj 15 odstotkov manj brezposelnih kot v enakem obdobju lani.

FURS letos izdal 1,53 milijona informativnih izračunov dohodnine
Finančna uprava RS je v drugem in hkrati zadnjem svežnju z datumom odpreme 31. 5. 2018 poslala še zadnjih 568.983 informativnih izračunov dohodnine za leto 2017. Od 31. 3. 2018, ko je bilo zavezancem izdanih prvih 959.789 informativnih izračunov, jih je tako letos skupaj izdanih 1.528.772.

Za vključevanje oseb na trg dela nova evropska sredstva
Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločbo o finančni podpori za program spodbujanja vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela. Za izvedbo programa Pripravljeni na spremembe bo na voljo štiri milijone evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval nekaj manj kot 3,2 milijona evrov.

 
 
 
     

 

NOVICE_EU

NOVICE EU

     
 
Predlagana sredstva v okviru skupne kmetijske politike EU za Slovenijo prenizka
Sredstva, ki naj bi jih Slovenija v letih 2021-2027 prejela v okviru skupne kmetijske politike EU, so po mnenju ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prenizka in ne zagotavljajo doseganja ciljev. Ne odražajo niti ambicij reforme skupne kmetijske politike. Je pa ministrstvo pozdravilo povečanje sredstev za čebelarske programe.

Evropski poslanci za strožje ukrepe proti goljufijam s prevoženimi kilometri
Evropski parlament je prejšnji teden z veliko večino sprejel resolucijo, s katero poziva Evropsko komisijo, naj v 12 mesecih pripravi nov zakonodajni predlog za učinkovitejše preprečevanje goljufij s prevoženimi kilometri rabljenih avtomobilov. Nedovoljeni posegi v števce kilometrov po navedbah parlamenta letno stanejo do 9,6 milijarde evrov.

     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Knjiga sklepov
Višje sodišče (VSM Sodba I Cpg 417/2017) je zavrnilo pritožbo tožnice zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo njen tožbeni zahtevek za solidarno plačilo odškodnine. V obrazložitvi je pojasnilo, da iz prvega odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) izhaja, da mora družbenik vse odločitve vpisovati v knjigo sklepov, ki jo potrdi notar najkasneje do vpisa družbe v sodni register. Vsi sklepi (edinega) družbenika morajo biti dokumentirani, namen vpisovanja sklepov pa ni varstvo samega družbenika ali njegovih sopogodbenikov, ampak zlasti varstvo tretjih oseb, da se lahko zanesejo na gospodarski položaj enoosebne družbe. V skladu s citirano določbo ZGD-1 sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
ZPIZ ukinja e-poštni naslov napake.REK@zpiz.si
Zaradi upoštevanja varstva osebnih podatkov ter Splošne uredbe varstva osebnih podatkov (GDPR) ZPIZ sporoča, da s 30. 6. 2018 spreminjajo način komunikacije z delodajalci - zavezanci pri posredovanju pojasnil na vprašanja o dopolnitvi oziroma popravi podatkov na obračunu davčnega odtegljaja (obrazci REK-1) v rubrikah M01 do M10, ki so jih do sedaj delodajalci - zavezanci lahko posredovali na elektronski naslov napake.REK@zpiz.si. Vprašanja za pojasnila bo na navedeni elektronski naslov mogoče posredovati samo še do 30. 6. 2018. Od navedenega datuma naprej bo naslov napake.REK@zpiz.si ukinjen.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
»  25.5.2018 > Uskladitev poslovanja s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba GDPR)
»  10.6.2018 > AJPES: Mesečno statistično poročanje eTurizem
»  21.6.2018 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
»  30.6.2018 > FURS: Posredovanje informacij o finančnih računih nerezidentov
»  30.6.2018 > FURS: Posredovanje informacij o finančnih računih na podlagi FATCA sporazuma

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v juniju 2018  
 
- na mesečni ravni:   0,2%
 
- na letni ravni:   2,46%
 
 
 
Inflacija v maju 2018  
 
- na mesečni ravni:   1,2%
 
- na letni ravni:   2,0%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec marec 2018:   1.670,69€
 
in neto plača:   1.083,00€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.656,02€
 
in neto plača za tromesečje:   1.075,70€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
mag. Darinka Kamenšek
Brezplačen seminar za naročnike Predstavitev knjiženja dolgoročnih sredstev po SRS in MSRP december 2017 29,90 EUR Naročilo
Aljaž Jadek
Naročniški spletni seminar Kaj so pametne pogodbe? marec 2018 29,90€ Naročilo
Mojca Müller
Naročniški spletni seminar Spletna prodaja blaga in DDV maj 2018 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.