c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2018, številka 11 / letnik X.
 

V tokratni številki tednika osrednjo temo namenjamo predlogom sprememb SRS, ki sledijo spremembam MSRP, in na katere lahko strokovna javnost še do 21. marca poda svoje mnenje. V razpravi sta predlog osnutka SRS 15 (2019) - Prihodki in predlog sprememb SRS (2016) - Finančne naložbe.

Finančna uprava opozarja, da se 3. aprila 2018 izteče rok za predložitev davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb oziroma davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za koledarsko leto 2017.

Vabljeni k prijavi na spletni seminar - Kaj so pametne pogodbe?, ki bo v torek, 20. marca 2018. Na seminarju bo predstavljena tehnologija blockchain in ena izmed možnosti njene uporabe - pametne pogodbe, ki ponujajo hitre in poceni avtomatične transakcije. Spletni seminar je za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO brezplačen.

Želimo vam prijetno branje in uspešen dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Ne pozabite na oddajo obračuna DDPO in DohDej, rok za oddajo je 3. aprila 2018
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Predlogi sprememb SRS sledijo spremembam MSRP    
mag. Mojca Kunšek
   
Vse do 21. marca 2018 ima strokovna javnost možnost, da poda svoje mnenje na predlog osnutka Slovenskega računovodskega standarda SRS 15 (2019) – Prihodki in na predlog sprememb SRS 3 (2016) – Finančne naložbe, ki ju je pripravil Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo in so na vpogled na spletni strani inštituta. Oba predloga, ki izhajata iz smernic mednarodnih standardov računovodskega poročanja MSRP 9 – Finančni instrumenti in MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci, se uporabljata od 1. januarja 2018.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Preveč izrabljen letni dopust
Delavcu bo zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi prenehalo delovno razmerje. V podjetju so pri izračunu sorazmernega dela letnega dopusta in regresa ugotovili, da je delavec izrabil preveč letnega dopusta. Zanima jih, kaj naj naredijo.

Opozorilo delodajalcem pri zaposlovanju tujcev
Na Zavodu za zaposlovanje ugotavljajo, da se v postopkih pridobivanja soglasij k enotnemu dovoljenju in pridobivanja delovnih dovoljenj pojavljajo tudi delodajalci, ki tuje delavce zagotavljajo oziroma posredujejo drugim delodajalcem.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Izplačila denarne socialne pomoči odslej na začetku meseca
Ministrstvo za delo bo prestavilo datum rednih izplačil denarne socialne pomoči, ki jih bodo upravičenci od aprila naprej prejemali na začetku, in ne več v drugi polovici meseca. Izredna izplačila pa bodo premaknili z začetka v drugo polovico meseca.

ECB ohranja denarno politiko
Svet ECB skladno s pričakovanji tudi na drugi seji letos ni sprejel novih odločitev denarne politike. Ključna obrestna mera ostaja nespremenjena pri nič odstotkih, sprememb pa ni niti pri programu odkupovanja obveznic. Je pa s spremembo v sporočilu po seji sveta nakazan hitrejši umik iz omenjenega programa.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Tuji dobavitelj ima slovensko številko DDV – vpisovanje za prejemnika računa
Pogosto lahko preberemo, da svet postaja globalna vas. Če je bilo še pred leti poznavanje tuje zakonodaje nekaj povsem nepotrebnega, se to danes spreminja. Zaradi poslovanja v več različnih državah se lahko hitro zgodi, da se moramo mi registrirati za DDV v tujini ali pa se mora tujec registrirati za DDV v Sloveniji, kar bomo tokrat podrobneje predstavili.

Oddajanje nepremičnin v turistični najem in DDV
V zvezi z vprašanjem fizične osebe glede dajanja nastanitvenih zmogljivosti v najem in obveznostjo identifikacije za namene DDV ter obračuna DDV je FURS izdal pojasnilo št. 4212-3657/2017-6 z dne 9. 3. 2018.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Novi predlog zakona minimalni dohodek zvišuje na 331,26 evrov
Predlog sprememb Zakona o socialno varstvenih prejemkih osnovni znesek minimalnega dohodka (denarne socialne pomoči) zvišuje iz 297,53 na 331,26 evrov, kar predstavlja 75 % višine osnovnih minimalnih življenjskih stroškov. Navedeni znesek predstavlja 11,34 % povečanje.

EU z dogovorom o novih pravilih za transparentnost na davčnem področju
Finančni ministri EU so včeraj dosegli dogovor o novih pravilih o transparentnosti na davčnem področju, ki naj bi okrepila boj proti izogibanju davkom. Gre za to, da bodo morali davčni in finančni svetovalci, revizorji in računovodje davčnim organom v članicah obvezno razkriti tudi potencialno agresivne čezmejne aranžmaje davčnega načrtovanja.

Posledice sodbe v zadevi Achmea za Slovenijo še nejasne
Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo sodbo Sodišča EU v zadevi Achmea še preučujejo, zato v tem trenutku še ne morejo pojasniti, kakšne posledice bi lahko imela za Slovenijo. Slovenija ima sicer s sedanjimi članicami EU sklenjenih 20 sporazumov o zaščiti naložb, so povedali za STA.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Zakon o spodbujanju investicij (ZSInv)
Od 15.3.2018 je v veljavi nov Zakon o spodbujanju investicij (ZSInv), ki prinaša ustrezne pravne podlage za spodbujanje začetnih investicij z namenom privabiti investitorje k trajnemu investiranju na območju Republike Slovenije, z uvedbo ustreznih spodbud in drugih aktivnosti za spodbujanje investicij. Novost zakona je predvsem v izenačitvi domačih in tujih investitorjev, saj se uvajajo isti ukrepi spodbujanja investicij tako za domače kot za tuje investitorje. Določbe zakona opredeljujejo tudi strateško investicijo ter ugotovitev izpolnjevanja pogojev za strateško investicijo, ki določa nov razlastitveni namen za strateške investicije in so v javnem interesu ter prispevajo k javni koristi zaradi pospeševanja gospodarske rasti in zaposlovanja ter skladnega regionalnega razvoja. Zakon se bo začel uporabljati s 1.7.2018.

Razlaga v zvezi z izvajanjem 54. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti
Objavljena je bila razlaga v zvezi z izvajanjem 54. člena > Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti, ki velja od 9.3.2018 in določa: V kolikor poteka postopek ukinitve dejavnosti ali dela dejavnosti sočasno s prenosom te dejavnosti na novega izvajalca, bodisi koncesionarja ali katerekoli druge pravno organizacijske oblike, je 54. člen KP KD treba razumeti in razlagati v povezavi s 75. členom ZDR-1, ki ureja spremembo delodajalca. Delavci imajo pravico do varstva zaposlitve in varstva pravic po obstoječi pogodbi o zaposlitvi v obliki prehoda k prevzemniku. Pri tem statusna oblika prenosnika oziroma prevzemnika ni pomembna.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1); veljavnost od: 17.3.2018 - sprememba
    • Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1); veljavnost od: 15.3.2018
    • Zakon o spodbujanju investicij (ZSInv); veljavnost od: 15.3.2018, uporaba od: 1.7.2018
    • Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1); veljavnost od: 15.3.2018, uporaba od: 1.7.2018 - sprememba
    • Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP); veljavnost od: 15.3.2018 - sprememba
    • Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1); veljavnost od: 10.3.2018
    • Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1); veljavnost od: 10.3.2018 - sprememba
    • Zakon o lokalni samoupravi (ZLS); veljavnost od: 10.3.2018 - sprememba
    • Sklep o uporabi Smernic o enotnih razkritjih v skladu s členom 473a Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s prehodnimi ureditvami za zmanjšanje vpliva uvedbe MSRP 9 na kapital; veljavnost od: 24.2.2018, uporaba od: 20.3.2018
    • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov; veljavnost od: 10.3.2018
    • Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti; veljavnost od: 9.3.2018 - sprememba
    • Pravilnik o postopku uveljavljanja terjatev Republike Slovenije v postopkih zaradi insolventnosti; veljavnost od: 8.3.2018

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 15 - 16
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Trumpova uvedba carin naletela na burne odzive
Carine na uvoz jekla in aluminija v ZDA, ki jih je po predhodnih napovedih v četrtek uvedel ameriški predsednik Donald Trump, so pričakovano naletele na burne odzive. Ostro so se med drugim odzvale Kitajska, Japonska in EU, blokado carin pa načrtujejo celo kongresni republikanci.

Pred vrati uvedba elektronskega cestninjenja tovornih vozil
Voznikom težkih vozil se s 1. aprilom na slovenskih avtocestah in hitrih cestah ne bo več treba ustavljati na cestninskih postajah, saj bo preko sistema DarsGo zaživelo elektronsko cestninjenje. Do sredine preteklega tedna je bilo v sistemu registriranih 65.000 težkih vozil, na Darsu pa avtoprevozniška podjetja pozivajo, naj naprave DarsGo pridobijo čim prej.

Slovenija še brez odločitve o podaljšanju prehodnega obdobja za hrvaške delavce
Vlada še ni sprejela odločitve o morebitnem podaljšanju prehodnega obdobja, v katerem hrvaški državljani ne bodo imeli prostega dostopa na slovenski trg dela, so pojasnili na Ministrstvu za delo. O odločitvi mora Slovenija obvestiti Evropsko komisijo do 30. junija letos, ko bo poteklo pet let od vstopa Hrvaške v EU.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Predlog za ustavitev postopka
V obravnavanem primeru se je upravni postopek začel po uradni dolžnosti, skladno z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1), kar pomeni, da se tak postopek lahko ustavi le po odločitvi upravnega organa in ne na zahtevo tožnika. S tem, ko je tožnik pri upravnem organu zahteval in utemeljeval razloge za ustavitev postopka, je torej v postopku, ki se proti njemu vodi po uradni dolžnosti, zgolj navajal dejstva, ki utegnejo vplivati na rešitev, oziroma prvostopenjskemu organu predlagal, kako naj v zadevi odloči. Tožnik, ki je predlagal ustavitev postopka, s tem ni vložil zahteve, ki bi bila podlaga za začetek upravnega postopka, pač pa le izvrševal pravice stranke v že vodenem upravnem postopku. Glede na navedeno je Upravno sodišče (UPRS Sodba III U 4/2017-8) zaključilo, da je tožba neutemeljena in jo je na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) zavrnilo.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Izvajanje plačilnih storitev na dan 30. 3. 2018
FURS obvešča, da v petek, 30. 3. 2018, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. Rok za izpolnitev obveznosti, ki zapadejo v petek, 30. 3. 2018, se ne prenese na naslednji delovni dan. To pomeni, da je obveznost zavezanca, ki zapade pri FURS 30. 3. 2018, pravočasno poravnana, če je plačana 29. 3. 2018.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 22.3.2017 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 3.4.2018 AJPES: Predložitev letnih in drugih poročil za 2017
    • 3.4.2018 > FURS: Oddaja obračuna DDPO za leto 2017
    • 3.4.2018 > FURS: Oddaja obračuna DohDej za leto 2017

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   28
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec december 2017:   1.723,13€
 
in neto plača:   1.129,76€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.700,64€
 
in neto plača za tromesečje:   1.112,76€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 
Napovedani spletni seminarji
Aljaž Jadek
Naročniški spletni seminar Kaj so pametne pogodbe? 20. 03. 2018 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Izobraževanje za mednarodno poslovanje ITM
Agencija SPIRIT Slovenija k vpisu v izobraževanje za mednarodno poslovanje ITM vabi novo generacijo izvoznih menedžerjev. Program je namenjen mlajšim zaposlenim v izvoznih oddelkih malih in srednje velikih podjetij, ki so željni osebnega in strokovnega razvoja na področju mednarodnega poslovanja ter želijo aktivno pripomoči k uspešni širitvi poslovanja podjetja na nove tuje trge. Prijava v program je možna do 21. marca 2018.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja LEXPERA d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.