c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Februar 2018, številka 07 / letnik X.
 

V osrednji temi tednika obravnavamo obračun in višino obrestnih mer za posojila med povezanimi osebami. V članku izpostavljamo omejitve in težave, s katerimi se v praksi pogosto soočajo omenjena podjetja, ter pojasnjujemo, kako določiti priznano obrestno mero za posojila med povezanimi osebami.

Na kadrovskem področju tokrat izpostavljamo spremembe Zakona o urejanju trga dela (ZUTD), ki med drugim določa, da ne more biti brezposelna oseba tista oseba, ki je družbenik in hkrati poslovodna oseba ali ustanovitelj in hkrati poslovodna oseba v kapitalski družbi ali zavodu.

Med zakonodajnimi novostmi tega tedna pa opozarjamo na včeraj sprejeto novelo zakona o izvršbi in zavarovanju, ki prinaša omejitve pri izvršbi na nepremičnine in vladni predlog novele zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki bo poenostavila in skrajšala postopek zaposlovanja tujcev.

In ne pozabite na oddajo napovedi za obresti, dobiček iz kapitala, dividende, najemnine, IFI, možna je tudi še oddaja vlog za vzdrževane družinske člane, vendar le prek eDavkov.

Želimo vam prijetno branje in uspešen dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Prek eDavkov še možnost oddaje vlog za vzdrževane družinske člane
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Obračun obresti od posojila povezani osebi    
Mojca Müller
   
V praksi so pogoste situacije, ko podjetje odobri posojilo lastniku podjetja ali drugi povezani osebi. Pojavljajo se tudi obratne situacije, ko lastnik podjetja ali druga povezana oseba odobri posojilo podjetju.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
S spremembo delovne zakonodaje do več spodbud in boljše urejenosti evidenc
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D), ki velja od 21. oktobra 2017, uporablja pa se od 21. januarja 2018, uvaja vrsto sprememb, med katerimi je zagotovo tudi ta, da ne more biti brezposelna oseba tista oseba, ki je družbenik in hkrati poslovodna oseba ali ustanovitelj in hkrati poslovodna oseba v kapitalski družbi ali zavodu.

FURS: Dohodek iz delovnega razmerja
FURS je izdal spremembo dokumenta - Dohodek iz delovnega razmerja (Vprašanja in odgovori) s pojasnili, v katerih med drugim odgovarjajo na dopolnjeni vprašanji o delu plače za poslovno uspešnost v družbi oziroma v zaposlitvenih agencijah.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Obračun DDV pri darilnih bonih
Inštitut za računovodstvo je podal mnenje podjetju glede reklamiranja tujega partnerja plačilnih kartic, ki je promocijsko akcijo izvedel prek podjetja A. Izdani boni so bili vročeni in zaračunani neposredno podjetju A. Darilne bone bodo koristili naključno izbrani prejemniki - tisti, ki uporabljajo plačilno kartico. Vprašanje je, kako naj v podjetju pravilno zavedejo promet na obrazcu DDV-O - v tem primeru račun za darilne bone. Kako naj ob dejanski prodaji blaga pravilno zapirajo predhodno obračunani DDV ob vnovčenju darilnega bona?

Davčna utaja in njena finančna preiskava
Popolno ali delno izogibanje davčnim obveznostim ter nepravočasno izpolnjevanje teh obveznosti in drugih povezanih obveznosti (dajatev) ne pomeni le kršitve pravnih norm, ampak povzroča tudi nedopustne posledice in protipravna stanja. Zaradi tega vse sodobne zakonodaje predvidevajo sistem davčnih kaznivih dejanj in kazenskih sankcij.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Omejitve pri izvršbi na nepremičnine
Državni zbor je včeraj z 58 glasovi za in enim proti sprejel novelo zakona o izvršbi in zavarovanju. Vladna novela prinaša omejitve pri izvršbi na nepremičnine, v katerih živijo dolžniki, katerih dolg ni visok. Poleg koalicijskih poslancev je novelo podprl tudi večji del opozicije.

Enostavnejše zaposlovanje tujcev
Vlada je prejšnji teden sprejela predlog novele zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki bo poenostavila in skrajšala postopek zaposlovanja tujcev. Gre za pomembno spremembo, ki je nastala na podlagi predloga gospodarstva, je po seji vlade pojasnil državni sekretar na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Peter Pogačar.

DZ na februarski seji tudi o novelah energetskega in protikorupcijskega zakona
DZ bo na februarski redni seji, ki se bo z vprašanji vladi začela v ponedeljek, med drugim opravil drugo branje novele energetskega zakona, ki je bila v javnosti že deležna kritik. Na dnevnem redu bo tudi novela zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Seja bo nekoliko daljša kot običajno, končala se bo v torek, 20. februarja.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Novela zakona o evidentiranju nepremičnin
Z 22. februarjem 2018 začne veljati novela > Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN), katere cilj je ureditev evidentiranja in spreminjanja podatkov o zemljiščih, stavbah in delih stavb v zemljiškem katastru, katastru stavb in registru nepremičnin, ki je pomanjkljiva ali neustrezna, zlasti z vidika izvajanja množičnega vrednotenja nepremičnin. Pri zemljiškem katastru so med drugim predvidena bolj jasna pravila vodenja in usklajevanja podatkov o dejanski rabi zemljišč. Lastniki nepremičnin bodo enkrat letno prejeli obvestilo, če se bodo podatki v evidencah spremenili in lastniki ne bodo o njih obveščeni že z upravno odločbo ali obvestilom (10.a člen). Za boljši nadzor je geodetskim inšpektorjem razširila pooblastila. V noveli je določena tudi lokacijska izboljšava in natančnost, kot to določa novi 61.a člen, za kar bo uvedena nova geodetska storitev. Pri katastru stavb bodo med drugim uskladili pravila za vpisovanje podatkov o lastnikih delov stavb s pravili za vpisovanje teh podatkov v zemljiško knjigo (VIII. poglavje). Delitev stavbe na več delov bo za stanovanjske stavbe, zgrajene po 1. januarju 2003, omejeno; dovoljeno bo le, če je bilo izdano gradbeno dovoljenje za večstanovanjsko stavbo. Bistveni podatki o stavbah in delih stavb (predvsem spreminjanje površin in dejanskih rab delov stavb) se bodo lahko spreminjali le z elaboratom geodetskega podjetja ali projektanta. Pri registru nepremičnin bo bolj jasno določeno vodenje podatkov o nepremičninah (IX. poglavje). Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati 2. poglavje "2. DEJANSKA RABA PROSTORA" in 3. do 8. člen > Pravilnika o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04), uporabljajo pa se do 1. junija 2019.

Ukrep dodatnega vračila trošarine za pogonska goriva
10. 2. 2018 je začela veljati sprememba > Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, s katerim se omogoča vračilo trošarine na podlagi določb 94. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16) v višjem znesku, in sicer za pogonska goriva, porabljena pri delih v gozdu, namenjenih odpravi posledic škode zaradi prenamnožitve populacij podlubnikov. Upravičencem se za leto 2018 omogoča zvišano normativno porabo goriva v višini 60 litrov na hektar gozda, v primerih dejanskega poseka in spravila lubadark za gozdne površine, kjer je na podlagi izdane odločbe Zavoda za gozdove Slovenije na parcelni številki potrebno posekati 35 ali več kubičnih metrov lesa na hektar gozda. Zvišano normativno porabo goriva lahko upravičenci uveljavljajo za leto 2018.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED); veljavnost od: 22.2.2018
    • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ); veljavnost od: 22.2.2018 - sprememba
    • Zakon o izdelkih iz plemenitih kovin (ZIPleK); veljavnost od: 22.2.2018 - sprememba
    • Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu; veljavnost od: 9.2.2018
    • Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije; veljavnost od: 10.2.2018, uporaba od: 1.1.2018 - sprememba
    • Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb - SISBON; veljavnost od: 17.2.2018 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 7 - 8
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Davčna razbremenitev dela
Center za davčno politiko in administracijo je s strokovnjaki OECD opravil uvodne pogovore za izvedbo pregleda širše politike razbremenitve dela v Sloveniji. Tega naj bi sklenili do maja, so sporočili z ministrstva za finance.

FURS lani prevoznikom izrekel za šest milijonov evrov glob
Finančna uprava RS je lani izvedla 3544 nadzorov tovornjakov in avtobusov in pri tem ugotovila 2429 kršitev. Od tega je bilo 486 hujših kršitev, ki so jih prevozniki izvedli s pomočjo naprav in pripomočkov za manipuliranje s tahografom. Izrekla je 3247 glob v skupnem znesku 6,2 milijona evrov.

V register dejanskih lastnikov vpisane tri četrtine zavezancev
Sredi januarja je na Ajpesu zaživel register dejanskih lastnikov. A vsi zavezanci vanj še niso vpisali svojih podatkov. Doslej je v register vpisanih približno 75 odstotkov od skupno 83.000 zavezancev, od tega je svoje dejanske lastnike vpisalo tudi 17.114 društev, so sporočili iz Ajpesa.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Učinkovanje potrjene prisilne poravnave
Toženec se je pritožil zoper odločitev prvostopenjskega sodišča, ki je obdržalo v veljavi sklep o izvršbi. V pritožbi poudarja, da med terjatve, na katere učinkuje poenostavljena prisilna poravnava, sodi tudi priglašena terjatev. Višje sodišče (VSL Sodba II Cp 1566/2017) je pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. V obrazložitvi je pojasnilo, da skladno z določbo drugega odstavka 213. člena ZFPPIPP potrjena prisilna poravnava ne učinkuje na terjatve upnikov do porokov, solidarnih sodolžnikov insolventnega dolžnika in regresnih zavezancev. Upnik lahko terjatev, ki jo ima do osnovnega dolžnika, nad katerim je potrjena poenostavljena prisilna poravnava, uveljavlja zoper poroka v neomejenem obsegu, saj v razmerju med upnikom in porokom ne pride do učinka poenostavljene prisilne poravnave.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Oddaja DDV-O, VIES-KP in PD-O je omogočena
FURS obvešča, da je oddaja obrazcev DDV-O, VIES-KP in PD-O sedaj omogočena. Med 9. 2. in 12. 2. 2018 so izvedli letno menjavo DDV obdobja. Če ste v letu 2017 imeli obdavčljivi promet večji ali manjši od 210.000,00 EUR (seštevek polj 11, 11a1, 12 in 15), ste po letni menjavi obdobij postali (oziroma ostali) mesečni ali tri mesečni zavezanec.

Obresti, dobiček iz kapitala, dividende, najemnine, IFI - ne pozabite na oddajo napovedi!
FURS obvešča, da je do 28. 2. 2018 treba vložitvi napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala (dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, obresti na denarne depozite, drugih obresti in dividend), dohodka iz oddajanja premoženja v najem ter napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2017. Napovedi je mogoče oddati tudi elektronsko preko sistema eDavki.

Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
    • 20.2.2018 > AJPES: Statistika finančnih računov - IV. četrtletje 2017
    • 20.2.2018 > eDavki: Oddaja vloge za vzdrževane družinske člane
    • 22.2.2018 > AJPES: Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni)
    • 28.2.2018 > FURS: Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala, obresti in IFI

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   2
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec november 2017:   1.756,95€
 
in neto plača:   1.151,76€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.661,25€
 
in neto plača za tromesečje:   1.085,34€
 
Minimalna plača:   842,79€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite napovedane in zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO:

 
Pretekli spletni seminarji
Matija Jamnik
Brezplačen seminar za naročnike 7 praktičnih korakov za pomoč pri ugotavljanju skladnosti z GDPR uredbo januar 2018 50,00€ Naročilo
Ida Kavčič
Brezplačen seminar za naročnike Zaključni račun in obračun DDPO za leto 2017 januar 2018 29,90€ Naročilo
dr. Nana Weber
Plačljiv spletni seminar Razmerja med zakoncema in zunajzakonskima partnerjema po prenehanju zveze 28. 02. 2018 13:00:00 29,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Kaj mora dober računovodja vedeti o Zakonu o trošarinah
Želite nadgraditi svoje znanje o trošarinah? Inštitut za računovodstvo vas vabi, da se udeležite seminarja, kjer vam bodo na praktičen način predstavljeni vsi pojmi in inštituti, ki jih mora o trošarinah in trošarinskih izdelkih poznati dober računovodja. Seminar Kaj mora dober računovodja vedeti o Zakonu o trošarinah bo v torek, 27.2.2018 na Brezovici pri Ljubljani, vodila pa ga bo predavateljica Branka Svilar Mugoša.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja LEXPERA d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.