c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
December 2017, številka 49 / letnik IX.
 

V današnjem tedniku vam podrobneje predstavljamo spremembe, ki jih bo prinesla zadnja sprejeta novela Zakona dohodnini ZDoh-2S, katere objavo v uradnem listu še čakamo, uporabljati pa se bo začela 1.1.2018.

Med zakonodajnimi novostmi izpostavljamo sprejeto Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki odpravlja anomalije pri vrednotenju delovnih mest v plačni skupini ravnateljev, direktorjev in tajnikov, ter Zakon o vajeništvu, ki naj bi bolje povezal izobraževanje in gospodarstvo.

Vabimo vas tudi k ogledu arhiva spletnih seminarjev, kjer je tudi včerajšnji spletni seminar - Predstavitev knjiženja dolgoročnih sredstev po SRS in MSRP.

Želimo vam prijetno branje in uspešen dan!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› NAPOVEDNIK DOGODKOV
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
FURS nad oddajanje nepremičnin turistom
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Novela Zakona o dohodnini – ZDoh-2S    
Irena Kamenščak
   
28. 11. 2017 je bila v Državnem zboru Republike Slovenije sprejeta novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2S). V času priprave tega prispevka novela ZDoh-2S še ni bila objavljena v Uradnem listu RS, pričakovati pa je, da bo do objave prišlo sredi decembra 2017. Novela ZDoh-2S bo stopila v veljavo dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se bo začela s 1. 1. 2018.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Možnosti koriščenja oziroma izplačilo nadur
V podjetju imajo nekateri delavci, ki delajo v neenakomerni razporeditvi delovnega časa, po zaključku šestmesečnega referenčnega obdobja višek ur, nekateri pa celo njihov manko. Delodajalca zanima, na kakšen način lahko delavcem nadure izplačajo oziroma ali jih lahko izkoristijo. Kako je z delavci, ki imajo manko ur, ali jim lahko odtrgajo od plače?

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Predstavitev knjiženja dolgoročnih sredstev po SRS in MSRP
Pri poslovanju podjetja nastajajo vsakodnevni poslovni dogodki , ki so že rutina glede evidentiranja, ter poslovni dogodki, ki se le občasno pojavijo v podjetju in moramo o njihovi vsebini in posledicah razmisliti.

Plačilo v gotovini
Zanima nas, ali lahko plačamo račun fizični osebi v gotovini, in sicer v znesku, ki je višji od 420 evrov. Plačilo bi izvedli z blagajniškim izdatkom, ker je s. p. že zaprl in noče prejeti denarja na svoj zasebni transakcijski račun. Službeni transakcijski račun je zaprl ob zaprtju s. p..

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
FURS: Prispevki za socialno varnost za zavarovance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic
Finančna uprava je objavila novo izdajo dokumenta - Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance - osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (Podrobnejši opis), z objavo spremenjenih mesečnih prispevkov za posamezno obračunsko leto, objavljenih na spletni strani FURS.

FURS: Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja
Finančna uprava je objavila novo izdajo dokumenta - Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja (Podrobnejši opis), s pojasnili davčne obravnave dohodkov vajencev in obračuna, plačila prispevkov od teh nagrad ter predlaganja REK-1a obrazcev.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Sloveniji poziv k preučitvi ukrepov zaradi proračunskih tveganj
Finančni ministri držav v območju evra so v začetku tega tedna v Bruslju obravnavali ocene osnutkov proračunskih načrtov evrskih članic. Države s tveganji neskladnosti z evropskimi proračunskimi pravili, med katerimi je tudi Slovenija, so pozvali k pravočasni preučitvi dodatnih ukrepov za naslovitev teh tveganj.

Po vetu vnovič potrjene spremembe dveh zakonov
Poslanke in poslanci so v ponedeljek po odložilnih vetih DS vnovič potrdili spremembe zakona o financiranju občin in tudi zakon o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019.

Predlog novosti pri nepremičninskem posredovanju
Ministrstvo za okolje in prostor je v vladni postopek poslalo predlog novega zakona o nepremičninskem posredovanju. Po predlogu višina provizije pri poslih med podjetji ne bo več omejena, bo pa omejitev ostala pri poslovanju s potrošniki. Med novostmi bo tudi možnost ekskluzivnega posredovanja.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Sprejeta uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je bila sprejeta Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki se bo pričela uporabljati s 1. 1. 2018. S predlagano uredbo se bodo odpravile anomalije pri vrednotenju delovnih mest, ki sodijo v plačno skupino B. Gre za delovna mesta ravnateljev, direktorjev in tajnikov. Prva uvrstitev direktorjev v skladu s to uredbo se izvede 1. januarja 2018, pri čemer se vrednosti kriterijev preverjajo glede na stanje 1. novembra 2017.

Začenja se uporabljati zakon o vajeništvu
S 3. decembrom se je začel uporabljati Zakon o vajeništvu, ki naj bi po načrtu vlade, ki ga je pripravila, bolje povezal izobraževanje in gospodarstvo. Zakon so začeli poskusno uvajati že v šolskem letu 2017/2018. V prvih treh letih na ministrstvu za izobraževanje pričakujejo do 200 vajencev na generacijo.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o varstvu okolja (ZVO-1); veljavnost od: 2.12.2017 - sprememba
    • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI); veljavnost od: 2.6.2017, uporaba od: 3.12.2017 - sprememba
    • Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju; veljavnost od: 2.12.2017 - sprememba
    • Pravilnik o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov; veljavnost od: 9.12.2017
    • Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu; veljavnost od: 25.11.2017, uporaba od: 3.12.2017 - sprememba
    • Uredba o določitvi pristojnih organov za izdajo dovoljenj in potrdil ter načina izvajanja oprostitev iz uredbe (EGS), uredbe (ES) in izvedbenih uredb (EU) o oprostitvah uvoznih dajatev; veljavnost od: 9.12.2017
    • Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja; veljavnost od: 11.11.2017, uporaba od: 3.12.2017 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 67 in 68
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
EU potrdila prvi evropski črni seznam davčnih oaz
Finančni ministri EU so včeraj v Bruslju v okviru boja proti izogibanju davkom potrdili prvi evropski črni seznam davčnih oaz. Na njem je sedemnajst držav oziroma jurisdikcij, še 47 jurisdikcij pa so članice uvrstile na sivi seznam držav, ki trenutno ne izpolnjujejo standardov EU, vendar so se zavezale k spremembi svojih davčnih politik.

Države tekmujejo v zniževanju davka na dobiček
Evropske vlade vodijo tekmo proti dnu, v kateri bo povprečna globalna stopnja davka od dohodkov pravnih oseb do leta 2052 enaka nič, izhaja iz poročila mreže Eurodad. Slovenija je v začetku tega leta davek res zvišala s 17 na 19 odstotkov, a je ta v primerjavi z drugimi članicami EU še vedno razmeroma nizek, pričakovati je še znižanja.

Novembra spet manj registriranih brezposelnih
Novembra se je po oktobrski rasti število registriranih brezposelnih spet zmanjšalo. Ob koncu meseca jih je bilo po podatkih zavoda za zaposlovanje 82.415, kar je bilo 0,7 odstotka manj kot konec oktobra in 14,9 odstotka manj kot pred letom dni. Trend izboljševanja razmer na trgu dela naj bi se nadaljeval tudi v prihodnje.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Podpis sporazuma zaradi nedopustne grožnje
Tožnik je vložil pritožbo zoper prvostopenjsko sodbo, s katero je bil zavrnjen njegov tožbeni zahtevek za razveljavitev sporazuma o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi in ugotovitev, da delovno razmerje pri toženi stranki ni prenehalo, ter izplačilo plač od prenehanja delovnega razmerja do reintegracije. Višje delovno in socialno sodišče je pritožbo zavrnilo (VDSS Sodba Pdp 524/2017) in v obrazložitvi pojasnilo, da je delavec načeloma šibkejša stranka v razmerju do delodajalca, vendar pa tožnik v predmetni zadevi ni dokazal, da bi mu A.A. grozil oziroma da bi zaradi nedopustne grožnje podpisal sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Glede na ugotovitve sodnih izvedencev tudi ni bil zaradi zaužitih zdravil nerazsoden oziroma mu ni bila odvzeta sposobnost razumeti posledice podpisa tega sporazuma.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v decembru 2017  
 
- na mesečni ravni:   0,1%
 
- na letni ravni:   1,18%
 
 
 
Inflacija v novembru 2017  
 
- na mesečni ravni:   0,3%
 
- na letni ravni:   1,2%
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec september 2017:   1.604,38€
 
in neto plača:   1.047,14€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.601,74€
 
in neto plača za tromesečje:   1.046,14€
 
Minimalna plača:   804,96€ bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Mojca Müller
Brezplačen seminar za naročnike Vzpostavitev evidence dejanskih lastnikov poslovnih subjektov po ZPPDFT-1 september 2017 29,90 EUR Naročilo
Irena Kamenščak
Brezplačen seminar za naročnike Novi ZČmlS in napotitev delavcev na delo v tujino oktober 2017 29,90 EUR Naročilo
mag. Darinka Kamenšek
Brezplačen seminar za naročnike Predstavitev knjiženja dolgoročnih sredstev po SRS in MSRP december 2017 29,90 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Obračun DDPO za leto 2017 in novosti 2018
Inštitut za računovodstvo vas vabi na seminar Obračun DDPO za leto 2017 in novosti 2018, na katerem bodo celovito predstavili Zakon o davku od dohodka pravnih oseb ter opozorili na novosti, ki se začnejo uporabljati v letu 2018. Celotna problematika bo prikazana skozi praktične primere. Seminar bo potekal v ponedeljek, 18.12.2017 na Brezovici pri Ljubljani, vodila pa ga bo predavateljica mag. Rosana Dražnik.

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.